Parochienieuws oktober 2010

31 oktober Allerzielen

Op maandag 1 november en op dinsdag 2 november vieren wij de H. Eucharistie om 10.00 uur in onze Kerk. Op zondag 31 oktober willen wij in de H. Mis van 11.30 uur nogmaals extra stilstaan bij de overledenen van het afgelopen jaar, om hun naam nog eens te laten afroepen en een kaars voor hen aan te steken.

Informatie over het bisdom
Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl

Dankbetuiging
Namens mijn moeder, broers en zussen en andere familieleden wil ik U allen danken voor de warme en troostrijke blijken van medeleven bij het overlijden van mijn vader Jan Kuijer.
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 25 september 2010 om 19.00 uur in de kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud–Geleen.
Een speciaal woord van dank aan Jo Louppen, Wendy en Tessa Kockelkoren voor de prachtige muzikale en vocale opluistering van de begrafenisplechtigheid.
Em.deken J. Kuijer

Over ‘loslaten’
‘Loslaten’ wil niet zeggen
dat ik niet meer om je geef,
het betekent dat ik
jouw plaats niet kan innemen.

‘Loslaten’ is niet mijzelf terugtrekken,
het is het besef dat ik over het bestaan
van een ander geen zeggenschap heb.

‘Loslaten’ is niet iemand wijzen op
de gevolgen van zijn of haar gedrag,
maar een ander juist
in staat stellen ervan te leren.

‘Loslaten’ is machteloosheid te erkennen
en het resultaat uit handen geven.

‘Loslaten’ is niet verzorgen, maar zorgen.

‘Loslaten’ is niet vasthouden, maar ondersteunen.

‘Loslaten’ is niet oordelen,
maar de ander in zijn waarde laten.
(Wordt vervolgd)

MIJMERINGEN VAN EEN KAPELAAN

In onze Nederlandse samenleving is “geloof” in het publieke leven vrijwel afwezig. Geloven is iets wat mensen eerder in de privaatsfeer beleven. En ook dit heeft weer te maken met de ontwikkelingen die kerk en samenleving hebben doorgemaakt. In deze mijmering wil ik hoe dan ook een lans breken voor ons “geloven”. Het geloof plaatst mij in een breed perspectief. Ik mag onderkennen dat mijn bestaan geen toeval is. En dat ik bij mijn sterven niet in een leegte terecht kom en niemand ben. Het geloof biedt mij een manier van leven waarin ik opgetild word; als het ware het vermogen ontvang van de helikopterview.
Geloven geeft uitzicht en inzicht. Geloven behoedt je ervoor in het hier en nu op te gaan. Geloven biedt je vreugde en draagkracht en oriëntatie. Geloven leert mij dat ik er niet beter op word als ik mijzelf tot centrum van de wereld maak; dat de ander juist mijn broeder en mijn zuster is en niet mijn rivaal. Geloven is beleven dat God geen boeman is maar “Onze Vader”.
Wie het geloof aanneemt kan dit niet voor zich houden. Geloven is allesbehalve een in zichzelf opsluiten. Geloven gaat altijd ‘naar buiten’ en zoekt de samenleving juist op.
Geloven: iets voor jezelf alleen? Ik denk van niet!

Kapelaan Beijk

Opvoeringen Savelbergklooster
Op zondagavond 3 oktober wordt “Francesco de Speelman” opgevoerd door Peter Vermaat. Het verhaal over een middeleeuwer. Wie was deze man?

Aanvang; 19.30 u. Entreeprijs € 12,50 per persoon (incl. koffie/thee tijdens de pauze). Gelieve te reserveren.
Locatie: De Kapel van het Savelbergklooster.

Op dinsdagavond 2 november: “Van mensen die voorbijgaan”. Met stilte, poëzie en muziek wordt deze Allerzielendag herdacht. 
Marlies Huveneers en An Packbier voeren dit uit.

Aanvang; 19.30 u. Entreeprijs; € 8,--. per persoon (incl. koffie/thee tijdens de nazit). Gelieve te reserveren.
Locatie: De Kapel van het Savelbergklooster

Op vrijdagavond 10 december: “Geen vogel dan mijn hart”.
De Dag van de Rechten van de Mens; twee zoetgevooisde stemmen, één gitaar, één verwarde poëet en twee nuchtere klanktechneuten. Vijf mensen, overgewaaid uit Geleen en omstreken, met een koffer vol poëzie en klank. Ze bespelen de gevoelige snaren van wie luisteren durft.

Aanvang;19.30 u. Entreeprijs; € 8,--. per persoon inclusief koffie/thee tijdens de nazit. Gelieve te reserveren.
Locatie: De Kapel van het Savelbergklooster

Aanmelden: Tel. 045 – 571 9820

Savelbergklooster
Gasthuis Straat 2
6411 KE HEERLEN
045 – 571 9820

Openingstijden Savelbergklooster
Iedere dag van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Maandag en woensdag gesloten

Ziekenzondag Zonnebloemcollecte
De Zonnebloemcollecte op ziekenzondag afgelopen week heeft 443,86 Euro opgebracht. Namens de Zonnebloem hartelijk dank!

Parochie priesters

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk, Putgraaf 172 (571.36.61) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat: tel. 576.66.66

Stichting Patiëns: 523.25.04 of 575.14.15 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Inlichtingen Kerkbijdrage: mw. C. Quaedvlieg, tel. 571.25.48
Telefoon: 571.21.77

Misstipendia
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Telefoon: 571.21.77

Renovatie kerk: Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:
Pancratiusstraat 21, 6411 KC Heerlen
Openingstijden: dinsdag-donderdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken