Parochienieuws september 2010

 Leer ook toveren!

Vakantie is een magisch woord. Het laat een mens stralen! Het laat ons uitzien naar iets dat vreugde en geluksgevoel schijnt te kunnen geven. Ook als we het ons eigenlijk niet zo kunnen permitteren om op reis te gaan, dan nog maken we het graag mogelijk. Dan kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Het woord vakantie betovert de mens. 
Goochelen kun je leren, waarbij niet elke cursist zover komt als een Fred Kaps of Houdini. Zelfs illusionisten als Hans Kazan of David Copperfield beoefenen gewoon een vakgebied waarin een mens zich kan bekwamen. En waar Uri Geller staat met zijn kunsten? 
Maar echt toveren? Zoals we dat in sprookjes lezen? Bestaat dat wel in de realiteit? 
Met een ander woord uit hetzelfde gebied zijn we ook vertrouwd. Wanneer iemand helemaal uit zijn doen is, krijgt die al snel te horen: “Wie heeft jou behekst?” Dat klinkt meestal toch negatief. Helaas ervaren we dat vaker dan ons lief is, wanneer je op mensen helemaal geen greep meer kunt krijgen.
Maar toveren? Dat roept heel andere beelden en gevoelens op. Stel dat je met een woord van je afval in de afvalemmer klompjes goud kon maken (niet allemaal tegelijk want dan is de goudprijs snel gedaald)! Dat je met één handoplegging iemands kanker uit het lichaam kon trekken (artsen massaal ontslagen)! Dat door één gesproken gebed op een bouwplek meteen een droomhuis zou verschijnen(dag architecten, aannemers en uitvoerders)!
Dit toveren, denk ik, kun je niet leren. Bestaat dat dan wel? 
Zelf weet ik dat wonderen gebeuren, maar dat noem ik geen toveren. Wonderen laten wel precies datgene zien wat we als toveren omschrijven. Waarbij deze niet zo snel in het materiële zich voltrekken. Eerder op het vlak van genezing. Omdat God iets heeft met onze gezondheid, niet met onze materiële rijkdommen en wensen natuurlijk. Naast de lichamelijke gezondheid is er de geestelijke….en wie even er bij stil staat zal erkennen dat die wel eens samen kunnen gaan.
Het hoge woord is eruit: geestelijke gezondheid. Op dat vlak kan ieder van u.wel degelijk toveren!
Tip voor een jeugdige: ruim je kamer eens op, doe zonder mopperen mee met kleine klusjes die men je zou kunnen vragen te doen (ben je ouders voor): en je kunt toveren. Weg boze blikken, weg harde woorden, weg dreigementen en straffen!
Tip voor een volwassene met partner: ook al ben je vol van jezelf, ben je moe en niet helemaal tevreden met heel veel…luister eens naar die ander, geef eens een complimentje, pak ongevraagd iets uit handen, verras eens met een dank-je-wel. En de toverstaf zal werken. En u ziet een heel andere man of vrouw, de droomprins of prinses opstaan. Of toch maar illusie?
Zolang je het niet hebt gedaan, blijft het zeker illusie. Succes met uw cursus!
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen 


Woensdag 1 september
Woensdag in week 22 door het jr.
09.00 uur Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen; Karel Savelsberg; Ad Savelsberg

Donderdag 2 september
Donderdag in week 22 door het jr.
09.00 uur Annie Maes-Budé en Sjeng Maes; Uit dankbaarheid

Vrijdag 3 september 
Eerste Vrijdag
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
09.00 uur Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Ter ere v.h. H. Hart van Jesus uit dankbaarheid; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 4 september
Zaterdag in week 22 door het jr.
09.00 uur Adrianus Verbiest

10.00 uur Theresiakapel
Mia Koelewijn-Pieters; Gerard Geurts; Bert Peters en overl. ouders

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
V.d. overl. fam. Gorissen-Vaessen en voor alle zieken v.d. fam.; Toon Helders
Zondag 5 september 
Drie-en-twintigste zondag door het jaar
Dek. Kerkkoor St. Caecilia
1e lezing: Wijsh. 9, 13-18b
Evangelie: Lc. 14, 25-33 (C) 
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Greg. samenzang
Sjeng Maes (zesw.d.); Marga Berns-Rütten (gedenkdienst); Jeanne Oostwegel-Limpens; Rie Frederikx-van Zanten (v.w. zangvriendinnen dekenale zangkoor); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Mariëtte Lemmens-Bour (v.w. dekenale zangkoor)

11.30 uur Cantor
Lisa Diederen-de Guelle (1ste jrd.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Harry Diederen (ter nagedachtenis); Overl. v.d. fam. Diederen-Meertens; May Gösgens (bew. Residentie Herle); Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em.past.deken; Charly Fisher; Jan Stevens

Maandag 6 september 
Maandag in week 23 door het jr.
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 7 september
Dinsdag in week 23 door het jr.
09.00 uur Bertha Eussen-Cuijpers (jrd.); Jo Paulissen; Frits Buytendijk; Henk en John Logister; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker
09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 8 september
Maria Geboorte
09.00 uur Voor blinden en slechtzienden

Donderdag 9 september
Donderdag in week 23 door het jr.
09.00 uur Annie Maes-Budé en Sjeng Maes; Tot eerherstel v.h. Allerheiligste Sacrament des Altaars uit dankbaarheid; Thij Slenders

Vrijdag 10 september
Vrijdag in week 23 door het jr.
09.00 uur Peter en Johanna Scheeren-Hodenius, kinderen en kleinkinderen; Fam. H. Keulaerds-Werry

Zaterdag 11 september
Zaterdag in week 23 door het jr.
09.00 uur Overl. ouders Schaaf-Starremans

10.00 uur Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid Vervalt

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Truus en Felix Goyen; Fam. Schröder-Eijdems C.S.

Zondag 12 september
Vier-en-twintigste zondag door het jaar
1e lezing: Ex. 32, 7-11+13-14
Evangelie: Lc. 15, 1-10 (C)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Greg. samenzang
Anny Verrijt en overl. fam.

11.30 uur 
Jongerenkoor: Enjoy
Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.); Mevr. Ria Kemp-Lentelink (4de jrd.); Elisabeth Alberkempe; Els Verhoeven-Schrijnemakers; Maarten Beekman; Marga Berns-Rütten; Overl. ouders Claessen-Brouwer; May Gösgens (bew. Residentie Herle)

Maandag 13 september
H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 14 september
Kruisverheffing
09.00 uur Frits Buytendijk; Jan Stevens; Overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Tot zekere intentie; Hub en Monique Gelissen; Uit dankbaarheid voor Het Lijden

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 september
Onze Lieve Vrouw van Smarten
09.00 uur Echtp. P. Schunck-Cloot en overl. kinderen

Donderdag 16 september
HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren
09.00 uur Annie Maes-Budé en Sjeng Maes

Vrijdag 17 september
Vrijdag in week 24 door het jr.
09.00 uur Voor overl. broer; Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. v.d. Warenburg-Grootjans

Zaterdag 18 september
Zaterdag in week 24 door het jr.
09.00 uur Jo Lousberg en zoon Wim

10.00 uur Theresiakapel
Gerard Geurts

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mevr. Ans Pompe Guillaume

Zondag 19 september
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
1e lezing: Am. 8, 4-7
Evangelie: Lc. 16, 10-13 (C)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Greg. samenzang
Pie Stassar (jrd.); Annie Verrijt en overl. v.d. fam.; Sef Schreurs

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Bertha Geurten-Frings (zesw.d.); Kris Hollands (3de jrd.); Mia Ramaekers-Houben (jrd.); Maria Oostwegel (jrd.); Christien Geurten (jrd.); José Nefkens (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Marga Berns-Rütten; May Gösgens (bew. Residentie Herle)

Maandag 20 september
HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 21 september
H. Matteüs, apostel en evangelist
09.00 uur Frits Buytendijk; Overl. ouders Logister-Pieters; Willy Paes; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 september
Woensdag in week 25 door het jr.
09.00 uur Voor overl. moeder

Donderdag 23 september
H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
09.00 uur Annie Maes-Budé en Sjeng Maes; Thij Slenders

Vrijdag 24 september
Vrijdag in week 25 door het jr.
09.00 uur José Kiss-v. Sloun

Zaterdag 25 september
Zaterdag in week 25 door het jr.
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Jan Den Teuling (3de jrd.); Frans Martens (jrd.); Overl. fam. Gillissen-Jongen; Henri en Mia Meens-Jamar en overl. v.d. fam. Meens-Jamar

Zondag 26 september
Zes-en-twintigste zondag door het jaar
1e lezing: Am. 6, 1a+4-7
Evangelie: Lc. 16, 19-31 (C)
Preek: Deken Kuijer

10.00 uur Greg. Samenzang
Fientje de Bei (11de jrd.)

11.30 uur Jongerenkoor Sumadi
Joke Bemelmans (1ste jrd.); Ouders Luckers-Weijs (jrd.); Harry Houppermans (5de jrd.); Ans Simons (7de jrd.); Elisabeth Alberkempe; Wiel Bosch; Guus Widdershoven; Mevr. Maarschalkerweerd uit 
dankbaarheid; May Gösgens (bew. Residentie Herle); Marga Berns-Rütten

Maandag 27 september
H. Vincentius de Paul, priester
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 28 september
Dinsdag in week 26 door het jr.
09.00 uur Frits Buytendijk; Jan Stevens; Karel Savelsberg; Ad Savelsberg

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
09.00 uur H. Mis

Donderdag 30 september
H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
09.00 uur Verjaardag mevr. Annie Maes-Budé en Sjeng Maes

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de maand OKTOBER: VRIJDAG 17 SEPTEMBER


GEDOOPT
01-08-10 Fenn Rijken, van Banninglaan 1, Landgraaf
14-08-10 Yannick Anthonio, Veldmuis 20, Heerlen

OVERLEDEN
23-07-10 Toon Helders, 69 jaar
24-07-10 Kitty Beugels-Augenbroe, 81 jaar
02-08-10 Bertha Geurten-Frings, 83 jaar
07-08-10 Susan Schuilings-Smeets, 57 jaar
11-08-10 Jo Debie, 68 jaar


Er zit groei in de stal

Op onze berichtgeving over een nieuwe te vormen kerststal, kwamen enkele reactie´s. Je zou kunnen zeggen: de harde kern staat er al. De mensen die een beeld(je) “adopteren” krijgen van “hun” beeld een keurige foto. 
We zijn inmiddels al weer enkele stappen verder. Naast de beelden welke een hoogte krijgen van 40 cm. is het voor de opbouw noodzakelijk dat we ook overgaan tot aanschaf van een kleiner formaat. Naarmate je in de hoogte gaat werken ben je verplicht de grootte te reduceren. Anders heb je reuzen in het landschap. Dat betekent dat er naast de grote beelden (per stuk circa 275 euro) ook kan worden bekeken of men niet zich bekent tot kleiner formaat. In dat geval zou de bijdrage 145 euro betekenen. Nu zijn niet alle beelden in prijs gelijk, maar dat is wel zo´n beetje het gemiddelde.
Wanneer u een beeldje in de kerstopstelling wilt plaatsen, kunt u dit bekend maken door een bedrag te storten op rekening:12.24.70.680 t.n.v. kerkbestuur St.Pancratius , omschrijving: Aankleding Kerst.
Wie denkt dat hij of zij creatief kan helpen met het bouwen van “huizen en landschappen” kan zich bekend maken op een van de parochieadressen. Het nieuwe tafereel kent naast een ruwe opbouw, vooral veel verfijndere afwerking, zoals we die tegenkomen bij de modelbouwerij rond treinen. 

Vredesweek

In de Vredesweek speelt zich het een en ander ook af rond de kerk, dus dachten we: Waarom niet ook ín de kerk.
Vanuit de Raad van Kerken werd dit graag opgepakt. Met dominee Sophie Bloemert werd daaromtrent overlegt. Zo kwam er een aanbod uit, waarin we beiden zeker participeren. Mogelijk ook met mevr. Eline Claessens. Vanaf 15.00 uur zullen we elk heel en elk half uur een bezinning starten. Deze is opgebouwd uit een of twee liederen, een tekst, een gedachte en een gebed. Elke bijdrage duurt dan ongeveer 20 minuten.
Wanneer dat precies is? Op zaterdag 18 september.

Deken Th. v. Galen 

Aanpassingen – Federatienieuws.

Met ons zult u er even aan moeten wennen. Waar sinds vele jaren werd gesproken over “onze parochie”, is op bestuurlijk vlak, maar ook op pastoraal/liturgisch vlak een samenwerking gegroeid tussen de diverse parochies. Die samenwerkende parochies noemen we een federatie.
De afzonderlijke kerkbesturen gaan straks samenwerken in een federatiebestuur, zeg maar, het kerkbestuur van die federatie.
Op die wijze spreken over één parochie (=de federatie) met meerdere kerkmogelijkheden.
Nu is dit niet ingegeven door bestuurlijke idealen,maar door de noodzaak om de krimp op te vangen. Een krimp op tal van fronten, zeker onder de medewerkers en medewerksters welke voor een vitale parochie onmisbaar zijn, maar ook heel bijzonder op de ploeg welke de liturgie mag verzorgen. Met de schaarste aan organisten bijvoorbeeld is het niet meer zo eenvoudig in meerdere kerken op dezelfde tijden een mis liturgisch - muzikaal te laten verzorgen. Maar dat geldt nog meer het aantal bedienaren.
In onze federatie beschikken we over één benoemd pastoor, die tevens deken is van het dekenaat Heerlen, die zich nog rijk weet met een aantal assistenten.
In de praktijk komt het er regelmatig op neer, dat in feite het misrooster (willen we een constant uitgangspunt kunnen aanbieden) op week- en zondagen door één man verzorgd kan worden.
Zeker daar waar avondmissen samenvallen, vergt dit aanpassingen.
Op korte termijn, lees september of uiterlijk oktober, betekent dat een reductie van het aantal avondmissen in de federatie.
In Pancratius blijft de ochtendmis van 09.00 gehandhaafd, alsmede de 10.00 uur dienst in de Theresiakapel op zaterdag, omdat nergens anders op dit tijdstip een H. Mis staat.
Deken Th. v. Galen

Openingstijden Savelbergklooster
Iedere dag van 10.30 uur tot 17.00 uur.
Maandag en woensdag gesloten

Noveengebed tot de H. Theresia

Van onschatbare waarde blijft de Theresiakapel aan de Putgraaf, een steunpunt in een stad vol beweging.
Mensen steken hun kaarsje op en prevelen in hun hart woorden die niet aan dovemansoren gericht zijn.
De stichting Kapel Putgraaf draagt met succes al jaren zorg voor een vertrouwd stukje Heerlen. Deze voormalige kapel van de zusters van het Carmelklooster is niet alleen behouden gebleven, ze voorziet ook duidelijk in een behoefte. Vaste kerkgangers en misbezoekers vinden er op gezette tijden hun toevlucht. Ook mensen die in de stad komen om te winkelen en te wandelen kunnen er even een rustpunt vinden. 
Deze maand zal elke zaterdag het Noveengebed tot de H. theresia gebeden worden. Op zaterdag 2 oktober zal het Noveen besloten worden met een plechtige gezongen Hoogmis.
Bezoekers krijgen de mogelijkheid om na iedere viering een noveenkaars aan te steken.
De kapel zal gedurende het Noveen elke zaterdag tot 12.00 uur geopend zijn.

U bent van harte welkom.

Parochie priesters

Pastoor-Deken Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk, Putgraaf 172 (571.36.61) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat: tel. 576.66.66

Stichting Patiëns: 523.25.04 of 575.14.15 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873 
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Inlichtingen Kerkbijdrage: mw. C. Quaedvlieg, tel. 571.25.48

Misstipendia: 
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
tel. 045-571.21.77

Renovatie kerk: Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:
Pancratiusstraat 21, 6411 KC Heerlen
Openingstijden: dinsdag-donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77

e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken