Parochienieuws juli 2010

Waarheen leidt de weg…

Deze titel uit het bekende gelijknamige lied, gezongen door Mieke Telkamp, is niets nieuws. In het sprookje “Alice in Wonderland”, geschreven in de 19de eeuw, vraagt Alice dit aan de kat Cheshire. Deze kat met als bijnaam “de grijzende” beschikt over bijzondere, eigenlijk bovennatuurlijke kwaliteiten. Het dier kan zomaar komen en gaan, in lucht opgaan. Aan dit dier vraagt het meisje: “Kun je me zeggen welke weg ik moet inslaan?” Ze krijgt als antwoord:”Dat ligt in grote mate eraan, waar je naar toe wilt”. “Och, dat is me eigenlijk om het even”, reageert het meisje. “Dan is het ook niet van belang welke weg je bewandelt”.

 

Misschien kent u wel momenten waarop je gevoelsmatig “anders” onderweg bent dan gewoonlijk. Meestal ligt dat aan iets dat is voorgevallen, een bericht dat je bereikte.
Wanneer je in de vroege morgen hoorde dat je vader overleden is, loop je toch met een ander gevoel door de straten voor een boodschapje, dan wanneer je weet dat je zoon uit Australië belde dat hij vader is geworden. Wie het eindexamen gehaald heeft, voelt zich opgelucht en loopt met die vreugde rond, welke je op dat moment nog met niemand echt kunt delen. Wie telefoon kreeg van school, dat het niet is gelukt met dat examen, kent een andere tred.

Wie met een geluksgevoel wandelt, kan veel hebben. Als dat ontbreekt, is iemand snel uit zijn of haar evenwicht gebracht. Wie zich bemint weet, een warm thuisfront heeft, zal meer aan kunnen ten opzichte van de mens die dat niet heeft. Niet dat we dat niet willen, maar toch. Wie iets moois in het vooruitzicht heeft, staat ook sterker en makkelijk in zijn of haar schoenen. Als je niets zinvols vóór je hebt, iets waarop je je kunt verheugen, kan het elan om iets te willen en te doen danig getemperd worden.

Dat is toch voor veel mensen de vreugde van vakantiedagen, iets in het vooruitzicht te hebben. Oranjegekte duurt zolang er een wereldkampioenschap er nog in zit. En zo kennen we een avondje uit, een bedrijfsfeest, verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis en tal van andere zaken waarover men zich wil verblijden.

Hoezeer we nood hebben aan een ander leert ons het op weg zijn. Kijkt u maar eens op welke mogelijke en onmogelijke momenten de mobieltjes afgaan, mensen sms’en en hoe populair twitteren is, een van de nieuwe kanalen om ´zich mee te delen´. De mens hongert naar contact, naar samen zijn, zich bemint en gekend weten.
 
Geloven is geen kwestie van ´het instituut´ aanhangen met zijn leer en alle daarmee verbonden regels en verplichtingen. Geloven is een weten dat God met je meetrekt, dat je de tijd gebruikt om er ook Zijn tijd van te maken, zodat je altijd je geborgen weet, in goede en in kwade dagen, in armoede en in rijkdom, in ziekte en gezondheid. Hoe zingt hét legioen ook weer massaal: “You never walk alone” Meer nog, je hebt zelfs een doel gekregen: thuiskomen.
 
Ik nodig u zulk een gelovig vertrouwen op te bouwen.
Hartelijke groet, deken Th. v. Galen 

 


 

 

 

Zondag 27 juni
1e lezing:1 Kon. 19,16b+19-21
Evangelie: Lc. 9, 51-62 (C)
Preek: Kapelaan Beijk
 
10.00   Gregor. Samenzang
Huub Elie (2dejrd.) en overl. v.d. fam. Elie-Jans  
 
11.30 Sopaf
Marleen Vaessen (zesw.d.); Debralee Peters-Middel (herdenkingsmis); Mia en Aloys Vijgen-Daemen (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Overl.v.d. fam. Cobben-Dexters
Maandag 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
09.00 Frans Moonen en Gertrud Moonen-Dreuw (jrd.); Voor overleden moeder
 
Dinsdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
09.00  Overl. ouders Logister-Pieters; Frits Buytendijk; Annie Maes-Budé
 
09.30-10.30 aanbidding
 
Woensdag 30 juni
Woensdag in week 13 door het jr.
09.00  Bijz. intentie

Donderdag 1 juli
Donderdag in week 13 door het jr.
09.00 Karel Savelsberg; Bijz. intentie; Annie Maes-Budé
 
Vrijdag 2 juli Eerste Vrijdag
Vrijdag in week 13 door het jr.
09.00 Bijz. intentie; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Pastoor Corbey en overl. fam.; Ter ere v.h. H. Hart van Jezus uit dankbaarheid; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou.
 
Zaterdag 3 juli
H. Tomas, apostel
09.00 Bijz. intentie;
Chris Custers
 
10.00 Theresiakapel
Toos Brouwer-Peelen (zesw.d.); Mia Koelewijn-Pieters; Gerard Geurts; Louisa Smit-Kurstjens; Karel Savelsberg
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk
 
18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
V.d. overl. fam. Gorissen-Vaessen en voor alle zieken v.d. fam.
 
Zondag 4 juli
Veertiende zondag door het jr.
1e lezing: Jes. 66, 10-14c
Evangelie: Lc. 10, 1-9 (C)
Preek: Kapelaan Beijk
 
10.00 Dek. Koor St. Caecilia
Cor Slegtenhorst (jrd.); Ernest Lempers; Rie Frederikx-van Zanten; Henriette Neelis-Crombach; Tot eerherstel v.h. Allerheiligste Sacrament des Altaars uit dankbaarheid; Anny Verrijt; Pie Stassar (naamfeest P&P)
 
11.30      S(w)inging Voices
Louise Mertens-Slangen (1ste jrd.) en Guus Mertens; Leo Eurlings (2de jrd.); Pierre Dieteren (3de jrd.); Jo v. Zandvoort (jrd.); Wiel Bosch; Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em. past. deken; Charly Fisher; Willy Gielgens; Guus Widdershoven; Jan Stevens; Fons Consten en ouders Consten-Janssen
 
Maandag 5 juli
Maandag in week 14 door het jr.
09.00 Uit dankbaarheid
 
Dinsdag 6 juli
Dinsdag in week 14 door het jr.
09.00 Jo Paulissen; Frits Buytendijk; Jan Stevens;
Willy Paes; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker
 
09.30-10.30 aanbidding
 
Woensdag 7 juli
Woensdag in week 14 door het jr.
09.00 H. Mis
 
Donderdag 8 juli
Donderdag in week 14 door het jr.
09.00 Annie Maes-Budé; Thij Slenders
 
Vrijdag 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
09.00 H. Mis
 
Zaterdag 10 juli
Zaterdag in week 14 door het jr.
09.00 Bijz. intentie; Chris Custers
 
10.00 Theresiakapel
Louisa Smit-Kurstjens
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen
 
18.30               Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis
 
Zondag 11 juli
Vijftiende zondag door het jr.
1e lezing: Deut. 30, 10-14
Evangelie: Lc. 10, 25-37 (C)
Preek: Deken van Galen
 
10.00    Gregor. Samenzang
Lou van Bergen (4de jrd.)
 
11.30       Popgroep Revival
Overl. ouders Mennen-Jacobs (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Wiel Bosch; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Els Verhoeven-Schrijnemakers
 
Maandag 12 juli
Maandag in week 15 door het jr.
09.00 H. Mis
 
Dinsdag 13 juli
Dinsdag in week 15 door het jr.
09.00  Frits Buytendijk; Overl. v.d. fam. Reuters-Canisius; Henk en John Logister
 
09.30-10.30 aanbidding
 
Woensdag 14 juli
H. Camillus de Lellis, priester
09.00 H. Mis
 
Donderdag 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
09.00 Annie Maes-Budé
 
Vrijdag 16 juli
Heilige maagd Maria van de berg Karmel
09.00 Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. van de Warenburg-Grootjans
 
Zaterdag 17 juli
Zaterdag in week 15 door het jr.
09.00 H. Mis
 
10.00 Theresiakapel
Gerard Geurts; Louisa Smit-Kurstjens
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen  
18.30                  Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Willy en Mia Offermans-Boonen; Ans Pompe-Guillaume
 
Zondag 18 juli
Zestiende zondag door het jr.
1e lezing: Gen. 18, 1-10a
Evangelie: Lc. 10, 38-42 (C)
Preek: Deken van Galen
 
10.00       Schola Cantorum
Overl. ouders Schaaf-Starremans
 
11.30                        Cantor
Jan Roumen en overl. ouders Roumen-Smeets (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Piet Bormans (v.w. dek. koor St. Caecilia); Overl. ouders Lenz-Rhoen en kinderen; Peter Creusen
 
Maandag 19 juli
Maandag in week 16 door het jaar
09.00 H. Mis
 
Dinsdag 20 juli
H. Apolinaris, bisschop en martelaar
09.00 Frits Buytendijk; Jan Stevens; Overl. ouders Janssen-Prast en Mia Arts; Willy Paes; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand en een ernstige zieke
 
09.30-10.30 aanbidding
 
 
Woensdag 21 juli
H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
09.00 H. Mis
 
Donderdag 22 juli
H. Maria Magdalena
09.00 Annie Maes-Budé; Thij Slenders
 
Vrijdag 23 juli
H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa
09.00  Overl. vader
 
Zaterdag 24 juli
H. Charbel Makhl, priester
09.00 Overl. ouders Rutten-Henseler (jrd.)
 
10.00 Theresiakapel
Louisa Smit-Kurstjens
 
14.00  Theresiakapel
Uit dankbaarheid bij een gouden huwelijk
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk
 
18.30                   Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Wiel Somers (1ste jrd.); Marcel Aalmans
 
Zondag 25 juli
Zeventiende zondag door het jaar
1e lezing: Gen. 18, 20-32
Evangelie: Lc. 11, 1-13 (C)
Preek: Kapelaan Beijk
 
10.00  Clusterkoor
H. Mis
 
11.30  Cantor
Fernandine Limpens (jrd.); Peter Joseph Lenssen (2de jrd.); Overl. ouders Martien en Leonie van de Wiel-de Wever, zoon Frank en kleindochter Carolijn (jrd.)Elisabeth Alberkempe; Mien van Wankum-Wissink; Guus Widdershoven
 
Maandag 26 juli
HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria
09.00 José Kiss-v. Sloun
 
Dinsdag 27 juli
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
09.00 Frits Buytendijk; Uit dankbaarheid; Overl. ouders Ruiters-Hermans
 
09.30-10.30 aanbidding
 
Woensdag 28 juli
Woensdag in week 17 door het jr.
09.00 H. Mis
 
Donderdag 29 juli
H.Marta
09.00 Annie Maes-Budé

Vrijdag 30 juli
H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
09.00 Voor overl. broer
 
Zaterdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
09.00  Voor overl. moeder
 
10.00 Theresiakapel
Herman Thomas; Louisa Smit-Kurstjens
 
Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen
 
18.30  Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Lien Stroucken-Schröder; Felix en Truus Goyen; Overl. ouders Eurlings-Vrösch, zoon Ben en past. Mathieu Leclerq
 
Zondag 1 augustus
 
10.00 Oecumenische Dienst
Nadere informatie in het Parochienieuws van augustus
 
11.30 H. Mis  Cantor
 
Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de maand AUGUSTUS: VRIJDAG 23 JULI
 

GEDOOPT
22-05-2010  Laurèn Ummelen, Ververstr. 2, Heerlen
18-06-2010  Daan Graat, Onderste Caumer 15, Heerlen
 
GEHUWD
18-06-2010 Rene Graat en Claudia Munsters, Onderste
Caumer 15, Heerlen
 
  50 jaar Huwelijk
16-06-2010  De heer en mevr. Gösgens-Gehlen,
Geleenstr. 140, Heerlen
 

Mijmeringen van een kapelaan
 
Goud – zilver – koper
 
Op vrijdag 2 april herdacht Professor Meulenberg dat hij 50 jaar geleden tot priester werd gewijd. Daar dat op Goede Vrijdag viel werden de feestelijkheden verschoven naar zondag 11 april met een plechtige viering in onze kerk en aansluitend een gezellige receptie.
Paaszaterdag 3 april, tegen het einde van de kinderpaaswake, kwam Deken van Galen totaal onverwacht het priesterkoor opzetten met 12 en halve bloem om mij in de bloemetjes te zetten vanwege het feit dat ik op die dag 12,5 jaar geleden benoemd werd tot kapelaan van de St. Pancratiuskerk.
Zaterdag 1 mei vierden wij in onze kerk dat Deken van Galen 25 jaar geleden benoemd werd tot deken van het dekenaat Schaesberg, en later ook van Heerlen. In concelebratie met de priesters van ons cluster werd dat in een plechtige hoogmis gevierd. Op dekenaal niveau werd dat nog een groots overgedaan op 12 mei, feestdag van de H. Pancratius en tevens de verjaardag van de Deken. Hierbij waren alle priesters en diakens van het Dekenaat Heerlen aanwezig.
Vrijdag 11 juni, Hoogfeest van het H. Hart van Jezus stond in het teken van onze vrijwilligers, en was tevens de sluiting van de festiviteiten van deze drie jubilarissen.
Ik denk dat ik namens de Deken en de professor mag spreken als ik zeg: “hartelijk dank voor zovele mooie en welgemeende woorden die wij van u mochten ontvangen in diverse vormen”.
Het doet ons goed dat we op zoveel mensen mogen bouwen en samen de kerk vorm mogen geven in onze dagen. Dat je je gesteund weet ook door het gebed van u allen.
Het is een rijkdom voor ons om met en voor u te mogen werken in Gods wijngaard.
Nogmaals: hartelijk dank!
Kapelaan Beijk
 
Parochie priesters
Pastoor-Deken Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kapelaan F. Beijk, Putgraaf 172 (571.36.61) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nooddienst dekenaat: tel.576.66.66
 
Stichting Patiëns: 523.25.04 of 575.14.15
 
Kerkbijdrage:
ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Inlichtingen Kerkbijdrage: mw. C. Quaedvlieg, tel. 571.25.48
Misstipendia:
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius
Renovatie kerk: ····· Rabo banknummer 10.39.58.878
 
Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:
Pancratiusstraat 21, 6411 KC Heerlen
Openingstijden: dinsdag-donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77
e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken