Parochienieuws tot 19 December 2010

Goddank….in verwachting!

 

Het zou zo maar een uitspraak kunnen zijn van een stel dat de hoop op ouderschap al had opgegeven. Maar het kan evenzeer gelden voor mensen die opeens weer een lichtpuntje zien voor hun levensweg. Want als donkere wolken zich boven je samenpakken en niets of niemand lijkt nog zin te kunnen geven aan je leven, is het geweldig als er weer iets zinvols, iets moois, iets van betekenis voor de deur staat.

Als je zaak strop lijdt door welke omstandigheden dan ook en klanten lijken weer terug te keren….maar ook als je zoon of dochter niet meer thuis wilde komen en dan toch tekenen duidelijk maken dat er weer een hereniging plaats vindt… en tussen beide genoemde grote probleemvelden schuilen vele kleinere. Iemand die je weer goedendag zegt, een gunstige uitslag rond een zieke poes, om maar iets te noemen waar mensen echt over kunnen inzitten.

Wij allen hebben een lichtpuntje zó nodig! Zeker als het duistert!

In zijn boek “ Niets meer te wensen en toch niet gelukkig” schrijft de rabbijn Kushner over de zin van het leven.

Hij stelt de vraag: als er in het bos een boom valt en geen enkel oor hoort het, maakt zo’n boom dan geluid? In deze vraag komt de diepste angst van de mens naar buiten…dat er geen ontvanger is. D.w.z. dat er géén hoorder, géén toeschouwer is, niemand die naar je kijkt of die het interesseert wat je overkomt.

Het dagelijkse leven leert ons deze waarheid met grote regelmaat en dringende intensiteit, dat we dingen pas echt de moeite waard vinden wanneer we het met íemand kunnen delen.

Dat er iemand op je wacht, naar je toekomt of ook omgekeerd: dat je naar iemand toe kunt gaan. Je verhaal wil je kwijt, je verdriet maar ook je vreugde.

En dat is wederzijds: Een kind gaat met zijn rapport naar zijn ouders en naar opa en oma…en die zijn blij als kind of kleinkind komt…ook als het niet altijd dikke tienen zijn…

Wie alleen voor zichzelf moet koken en de maaltijd in eenzaamheid nuttigt, weet dat dit best een opgave kan zijn. Als het koken ook voor een ander is, met wie je samen eet, is het doorgaans toch veel aangenamer.

Soms zou iemand willen huilen, maar waarom doe ik het als toch niemand het verdriet ziet?

De ander trekt mij uit mijn stilte, uit mijn isolement, vult mijn ikje aan en geeft zin aan het bestaan. Daarom gaan we op weg om een partner te vinden, zijn we blij met kinderen(ook al is dat wel eens een opgave), met vrienden. Wat is het leven indien je alles hebt wat met geld gekocht kan worden, maar er is niemand die om je geeft?

Gaan we niet daarom op pad? Gaat niet menig alleenstaande even de straat op om gezien te worden en herkend door iemand die je even goedendag zegt?

Het wordt weer Advent. De kerk drukt in deze 4 weken de verwachting uit, welke onze ogen richten op de Komende. Jezus wil Gods antwoord zijn op die diepste vraag naar de zin van alle bestaan. En dat is: Er is een God die als een Vader van je houdt, die op je wacht en alles met je deelt. De tijd, en straks zelfs de eeuwigheid.

Heerlijk als je in blijde verwachting kunt zijn.

Laten we echter ook kijken dat we niet alleen blij zijn met God die naar ons kijkt, maar dat we ook naar anderen kijken die ons nodig hebben.

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

 


 

Zaterdag 27 november

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Toon Schrantee (jrd.); Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.)

Zondag 28 november

Eerste Zondag van de Advent

1e lezing: Jes. 2, 1-5

Evangelie: Mt. 24, 37-44 (A)

Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Gregoriaans

Herman Vegers (5de jrd.) uit dankbaarheid; Uit dankbaarheid t.g.v. een 80ste verjaardag

11.30 uur Enjoy

Hub Volders (jrd.); Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Elisabeth Alberkempe; Susan Schuiling-Smeets; Mevr. Gertha v.d. Linden-Wetzels

Maandag 29 november

Maandag in eerste adventsweek

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 30 november

H. Andreas, apostel

09.00 uur Albert Meertens (jrd.); Jan Stevens; Frits Buytendijk; Regina de Bei

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 1 december

Woensdag in de eerste adventsweek

09.00 uur H. Mis

Donderdag 2 december

Donderdag in de eerste adventsweek

09.00 uur Echtp. Scheeren-Gilissen; Thij Slenders

Vrijdag 3 december

Eerste Vrijdag

H. Franciscus Xaverius, priester

09.00 uur Overl. v.d. fam Teunissen-Rietbergen; Sjors Cordewener (v.w. bew. Kortstr. en Laan v. Hövell tot Westerflier); Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou

Zaterdag 4 december

Zaterdag in de eerste adventsweek

09.00 uur Anna Haeken-Debets

Bart de Vries oud-lid Heerlense schaakvereniging

10.00 uur Theresiakapel

André v.d. Voort (jrd.); Mia Koelewijn-Pieters; Gerard Geurts; Bert Peters en overl. ouders; Hub Schiffers

11.00 uur H.Mis tev H. Barbara

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Toon Helders;v.d. overl. v.d. fam. Gorissen-Vaessen en voor de zieken v. fam.;Ouders Cransveld-Loozen en zn. Arthur;Ouders v.der Meulen-Delnoye en dochters José en Margo

 

Zondag 5 december

Tweede Zondag van de Advent

1e Lezing: Jes. 11. 1-10

Evangelie: Mt. 3, 1-12 (A)

Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans

Tiny en Huub Pasmans-Vaessen en grootouders Stephaan Vaessen en Josephine Vaessen-Franck (jrd.); Dorissa Dekker-Mahovitch (2de jrd.); Ernest Lempers; Henriette Neelis-Crombach; Uit dankbaarheid

11.30 uur Chrisko

Elisabeth Alberkempe; Sjef Cobben em. past. Deken; Charly Fisher; Mien van Wankum-Wissink; Jan Stevens; Susan Schuiling-Smeets

 

Maandag 6 december

Maandag in tweede adventsweek

09.00 uur Regina de Bei

Dinsdag 7 december

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur Jo Paulissen; Frits Buytendijk; Regina de Bei; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Sjors Cordewener (v.w. bew. Kortstr. en Laan v. Hövell tot Westerflier); Charles Voncken

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 8 december

Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

09.00 uur Irene Leufkens en Hans Widdershoven

Donderdag 9 december

Donderdag in tweede adventsweek

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 10 december

Vrijdag in tweede adventsweek

09.00 uur Sjors Cordewener (v.w. bew. Kortstr. en Laan v. Hövell tot Westerflier)

Zaterdag 11 december

Zaterdag in tweede adventsweek

09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Overl. echtgenoot; André en Annie v.d. Voort-de Vries en fam. de Vries-Loobeek; Henk Logister; Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Kapelaan Beijk

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Zondag 12 december

Derde Zondag van de Advent

1e Lezing: Jes. 35, 1-6a+10

Evangelie: Mt. 11, 2-11 (A)

Preek: Kapelaan Beijk

 

10.00 uur Gregoriaans

11.30 uur Loeke Kreutz en Jo Louppen

Harry Meijers (5de jrd.); Elisabeth Alberkempe; Susan Schuiling-Smeets; Peter Creusen

 

Maandag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 14 december

H. Johannes van het Kruis,

priester en kerkleraar

09.00 uur Frits Buytendijk; Jan Stevens; Dinie Sieben-Brouwer; Sjors Cordewener (v.w. bew. Kortstr. en Laan v. Hövell tot Westerflier)

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 december

Woensdag in derde adventsweek

09.00 uur Voor overl. moeder; Voor vrede in de wereld

Donderdag 16 december

Donderdag in derde adventsweek

09.00 uur Lia Edmonds-Custers (jrd.); Thij Slenders

Vrijdag 17 december

Vrijdag in derde adventsweek

09.00 uur Overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. v.d. Warenburg-Grootjans; Sjors Cordewener (v.w. bew. Kortstr. en Laan v. Hövell tot Westerflier)

Zaterdag 18 december

Zaterdag in derde adventsweek

09.00 uur

 

10.00 uur Theresiakapel

Gerard Geurts; Herman Thomas

Biechtgelegenheid 14.00-15.00

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Echtp. Robbertz-Cuijpers (jrd.); Anna Brans-Udo; Ans Pompe-Guillaume

 

Zondag 19 december

Vierde Zondag van de Advent

1e Lezing: Jes. 7, 10-14

Evangelie: Mt. 1, 18-24 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Dré Wackers (jrd.); Overl. leden fam. Hermens-Brouwers

 

11.30 uur Marjorie Ginczinger

Sjors Cordewener (zesw.d.); Toke Berben-Faijaars (3de jrd.); Gerrit Spork (9de jrd.); Elisabeth Alberkempe; Guus Widdershoven; Maarten Beekman; Susan Schuiling-Smeets; Gertha v.d. Linden-Wetzels; Ouders Crombach-Quaedvlieg en hun overl. kinderen; Heidel Stollman-Schlösser

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 20 december t/m januari 2011: VRIJDAG 10 DECEMBER

 


 


GEDOOPT

23-10-10 Roy Odekerken, Hofmeierstr. 11, Heerlen

GEHUWD

23-10-10       Ralph Hollanders en Susan Fonk, Kloosterkoolhof, Heerlen

OVERLEDEN 

04-11-10 Noor Begas, 86 jaar

08-11-10       Sjors Cordewener, 78 jaar

13-11-10       Marie van den Abeele-Tijssen, 94 jaar

15-11-10       Bèr Coumans, 82 jaar

 


 

H. Barbara Mis

Traditiegetrouw willen wij jaarlijks alle oud-mijnwerkers gedenken in een Eucharistieviering. Deze is op zaterdag 4 december in onze kerk om 11. 00 uur. Ons dekenaal kerkkoor St. Caecilia zal de zang verzorgen. Initiatiefnemer is de Unie K.B.O. Heerlen Centrum en Zuid. U bent van harte welkom.

 

Boek over de Pancratius

 

Op zondag 28 november, u ziet het op een inlegvel, wordt het nieuwe boek gepresenteerd in de kerk. Daaromheen is er een muzikaal programma opgezet, waarin Jo Louppen het gerestaureerde orgel bespeelt, Fred Piepers koor en solisten dirigeert, te weten Wendy Kokkelkoren- sopraan, Ben Heijnen,-tenor, Ralph Hensen- trompet.

Dit concert begint om 14.00 uur. Tijdens het samenzijn worden de eerste exemplaren uitgereikt, o.a. aan de bisschop en de burgemeester. De gouverneur liet zich wegens belasting van de agenda excuseren.

Een aantal mensen is uitgenodigd om een exemplaar in ontvangst te nemen, en daarnaast bestaat de mogelijkheid om het boek tegen intekenprijs die middag de kopen, te weten 19,50 euro. Daarna ligt het bij een aantal verkooppunten voor 24,50 € op kopers te wachten.

 

Collecte Stichting Opala

De heer Han Vonhögen zal voor de jaarlijkse collecte van de Stichting Opala in de kerk na de avondmis op 11 december en de missen op zondag van 12 december collecteren.

Gewijzigde tijden Kerstmis in de Pancratius

We maakten er al eerder melding van, maar het is goed om dit nogmaals te vermelden: Op Kerstavond zijn er alleen nog diensten om 19.00 uur (gezinsviering) en 21.00 uur (klassieke nachtmis) in de dekenale kerk. De nachtmis van 23.00 uur komt te vervallen.

Op eerste en tweede kerstdag gelden dezelfde tijden als op zondag, om 10.00 uur en 11.30 uur

 

Informatie over het bisdom

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl

 

Opvoeringen Savelbergklooster

‘Geen vogel dan mijn hart’: Poëzie-theater.

Vrijdagavond 10 december zal er huiskamertheater plaatsvinden in De Kapel van het Savelbergklooster.

Op deze Dag van de Rechten van de Mens, vinden vijf mensen uit Geleen en omstreken, onderdak in De Kapel, met een koffer vol poëzie en klank.

De teksten zijn van Meindert Muller en de muziek is van Wiebe de Vries.

Aanvang: 19.30 u.

Entrée: € 8,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris.

Na afloop van de voorstelling, plusminus 20.45 u. bent U in de gelegenheid om met de artiesten nog na te praten in de Serre van het Savelbergklooster.

Meer informatie vindt U op: www.savelbergklooster.nl

Of 045 – 571 9820

Savelbergklooster

Gasthuis Straat 2

6411 KE HEERLEN

 

 

Vervolg “Over ‘loslaten’”

‘Loslaten’ is niet alles plooien

naar mijn verlangens, maar iedere dag nemen

zoals die komt en mijzelf

daar lekker bij voelen.

 

‘Loslaten’ is niet anderen de les te lezen

en voorschrijven wat ze moeten doen,

maar juist proberen diegene te worden

die ik graag had willen zijn.

 

‘Loslaten’ is niet het verleden betreuren,

maar te leven in de toekomst

en te groeien als mens

Zoeken