Parochienieuws tot 19 December 2010

 

H. Barbara Mis

Traditiegetrouw willen wij jaarlijks alle oud-mijnwerkers gedenken in een Eucharistieviering. Deze is op zaterdag 4 december in onze kerk om 11. 00 uur. Ons dekenaal kerkkoor St. Caecilia zal de zang verzorgen. Initiatiefnemer is de Unie K.B.O. Heerlen Centrum en Zuid. U bent van harte welkom.

 

Boek over de Pancratius

 

Op zondag 28 november, u ziet het op een inlegvel, wordt het nieuwe boek gepresenteerd in de kerk. Daaromheen is er een muzikaal programma opgezet, waarin Jo Louppen het gerestaureerde orgel bespeelt, Fred Piepers koor en solisten dirigeert, te weten Wendy Kokkelkoren- sopraan, Ben Heijnen,-tenor, Ralph Hensen- trompet.

Dit concert begint om 14.00 uur. Tijdens het samenzijn worden de eerste exemplaren uitgereikt, o.a. aan de bisschop en de burgemeester. De gouverneur liet zich wegens belasting van de agenda excuseren.

Een aantal mensen is uitgenodigd om een exemplaar in ontvangst te nemen, en daarnaast bestaat de mogelijkheid om het boek tegen intekenprijs die middag de kopen, te weten 19,50 euro. Daarna ligt het bij een aantal verkooppunten voor 24,50 € op kopers te wachten.

 

Collecte Stichting Opala

De heer Han Vonhögen zal voor de jaarlijkse collecte van de Stichting Opala in de kerk na de avondmis op 11 december en de missen op zondag van 12 december collecteren.

Gewijzigde tijden Kerstmis in de Pancratius

We maakten er al eerder melding van, maar het is goed om dit nogmaals te vermelden: Op Kerstavond zijn er alleen nog diensten om 19.00 uur (gezinsviering) en 21.00 uur (klassieke nachtmis) in de dekenale kerk. De nachtmis van 23.00 uur komt te vervallen.

Op eerste en tweede kerstdag gelden dezelfde tijden als op zondag, om 10.00 uur en 11.30 uur

 

Informatie over het bisdom

Voor nieuws en activiteiten in ons bisdom kunt u terecht op: www.bisdom-roermond.nl

 

Opvoeringen Savelbergklooster

‘Geen vogel dan mijn hart’: Poëzie-theater.

Vrijdagavond 10 december zal er huiskamertheater plaatsvinden in De Kapel van het Savelbergklooster.

Op deze Dag van de Rechten van de Mens, vinden vijf mensen uit Geleen en omstreken, onderdak in De Kapel, met een koffer vol poëzie en klank.

De teksten zijn van Meindert Muller en de muziek is van Wiebe de Vries.

Aanvang: 19.30 u.

Entrée: € 8,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris.

Na afloop van de voorstelling, plusminus 20.45 u. bent U in de gelegenheid om met de artiesten nog na te praten in de Serre van het Savelbergklooster.

Meer informatie vindt U op: www.savelbergklooster.nl

Of 045 – 571 9820

Savelbergklooster

Gasthuis Straat 2

6411 KE HEERLEN

 

 

Vervolg “Over ‘loslaten’”

‘Loslaten’ is niet alles plooien

naar mijn verlangens, maar iedere dag nemen

zoals die komt en mijzelf

daar lekker bij voelen.

 

‘Loslaten’ is niet anderen de les te lezen

en voorschrijven wat ze moeten doen,

maar juist proberen diegene te worden

die ik graag had willen zijn.

 

‘Loslaten’ is niet het verleden betreuren,

maar te leven in de toekomst

en te groeien als mens

Zoeken