Parochienieuws 30 september - 28 oktober 2017

 

Abraham zien en zilveren priester

Ik kan me nog goed herinneren dat ik een eerder jubileum vierde. Eén van de toenmalige acolieten, Jacqueline, schreef toen voorop mijn misboekje: “vergeet niet om te genieten”. Wat kenden ze me daar goed! En wat vreemd is het dan nu, om te vieren in parochies, waar ik nog altijd een nieuweling ben en mijn weg aan het vinden ben. Als mensen mij vragen of ik al kan wennen, antwoord ik steevast: kunnen jullie al aan mij wennen?

Met alles wat ik ben, met wat ik goed kan en waar ik minder goed in ben; met wat ik doe en de steken die ik laat vallen; met alles speelt continu door mijn hoofd: hoe kunnen we onze geloofsgemeenschappen laten groeien? En dan niet persé in omvang en in aantal, maar in de kwaliteit van ons Christenzijn. Hoe kunnen we in deze tijd nieuwe wegen vinden, hoe kunnen we verbinden?

Ik dank voor het vertrouwen wat ik van velen krijg en de manier waarop ik welkom ben en mij probeert te volgen in de aanpak. Ik dank ook heel bijzonder onze burgemeester Ralf Krewinkel in een gezamenlijke aanpak: geen tegenover van kerk en gemeente, maar allebei in respect voor elkaar binnen eigen verantwoordelijkheden. Daarbij wens ik zijn zoon Luca beterschap en bid voor hem en voor alle zieke kinderen, want dat zijn de echte dingen van het leven.

Tegelijkertijd kan ik vaak ook emotioneel heel bedrukt zijn wanneer dingen niet vooruit te branden zijn. Wanneer mensen verantwoordelijkheden niet nakomen of zelf (zeker van wie je het niet verwacht!) een gesprek weigeren. Wie mij dan ontmoet, weet dat ik dan wel ook een mens ben en zelfs zeer onhebbelijk kan worden. Ik probeer eraan te werken, of zoals ze in mijn eerste kapelaansparochie Elsloo zeiden: je blijft net zolang leren tot je vingers even lang zijn gegroeid.

Inderdaad, genieten is lastig voor mij. Ik hoef geen cadeaus, geen enveloppen, geen status en geen flessen wijn. Als het de gemeenschap goed gaat, gaat het mij goed. Als het overgemaakte bedrag helpt om de kosten van het feest te betalen, ben ik blij, want dan drukt het niet op onze financieel zwakke parochies. Als er wat overblijft voor nieuwe initiatieven of voor achterstallig onderhoud van de dekenij, dan zal ik daar dankbaar voor zijn. De meeste kans op genieten is voor mij: wanneer we met velen samen kunnen zijn, waarbij iedereen zich genodigd en welkom voelt, en juist die mensen durven te komen, met wie ik nog geen weg mee heb weten te vinden. Het gaat niet om de priester, een priester is maar een voorbijganger: ik ben me zeer bewust dat ik ooit voor Petrus zal staan en ik in confrontatie met de Eeuwige zal beseffen, hoe ik zelf geleefd heb; hoe ik voor mensen als individu wat heb kunnen betekenen; welke rol ik had voor de gemeenschap als groep.

Bidden we 1 oktober samen om zegen voor onze geloofsgemeenschappen. Ik zal mijn best doen om daarvan te genieten!

Hans Bouman,

deken

 

Optreden Paul van Loo in Theresiakapel

Paul van Loo, een echte Limburgse troubadour, komt optreden in de Theresiakapel aan de Putgraaf in Heerlen.

Paul was vele jaren aardrijkskundeleraar in Heerlen. In 2003 maakte hij, samen met Ivo Rosbeek zijn eerste Limburgstalige cd met daarop het succeslied “ ‘t Is nog noëts zoë donker geweës”. Na dit succes volgden nog 5 cd’s. Allemaal in het Limburgs. En allemaal met teksten over dingen waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen. Paul heeft ervaring met het optreden in kerken en kapellen met mooie liedjes die met de specifieke sfeer die daar heerst, te maken hebben. Het optreden zal plaats vinden op zaterdag 30 september, aansluitend aan de H. Mis van 10:00 uur.

Tussen de H. Mis en het optreden krijgt U door het bestuur van de Stichting Kapel Putgraaf een kopje koffie aangeboden.

Paul heeft aangeboden geheel belangeloos op te treden. Dus gratis. Dit wilt niet zeggen dat het U niets gaat kosten. Ook de Theresiakapel kan niet blijven bestaan zonder inkomsten. Wij gaan dan ook collecteren voor onze Kapel en hopen dat U diep in de buidel zult tasten.

Bestuur Stichting Kapel Putgraaf

 

Marktdagconcert

Al enkele jaren vinden er in de Pancratiuskerk zogenaamde Marktdagconcerten plaats. We maakten er tot nog toe geen reclame voor, maar de liefhebbers die ervan op de hoogte zijn komen regelmatig terug naar onze kerk om te genieten van een half uurtje orgelmuziek gespeeld door onze organist Jo Louppen. Met enige regelmaat spelen ook gastorganisten op deze concerten.

Ons orgel mag ook buiten de eredienst gehoord worden omdat het een ruime mogelijkheid biedt om muziek uit diverse stijlperioden tot leven te brengen.

Iedere eerste dinsdag van de maand is van 13.00-13.30 een orgelconcert; voelt u zich vrij om gewoon even binnen te lopen!

Op dinsdag 3 oktober zal dit concert verzorgd worden door Rob Waltmans (www.robwaltmans.nl ). Elke eerste dinsdag van de maand van 13:00 uur tot 13:30 in de Pancratiuskerk!

 

Feestelijke Mis op 1 oktober

Zoals reeds eerder geschreven zal er op zondag 1 oktober één Mis plaatsvinden en wel in de tent van het Oktoberfest op het Pancratiusplein. Dit bij gelegenheid van 25-jarig priesterjubileum van de deken en zijn 50e verjaardag! De grote wens van de deken is dat deze dag in het teken staat van binding tussen mensen en parochies. Laten we met zijn allen hem dit cadeau gunnen en aanwezig zijn! Om 11.00 uur zal hij feestelijk afgehaald worden van de dekenij naar de tent; daar zal rond 11.30 uur de feestelijke Mis beginnen. Nadien is er gelegenheid om hem de hand te schudden. Laten we bidden voor het welslagen en aanwezig zijn om er samen een mooie dag van te maken!

Feestcomité 1 oktober

 

Allerheiligen en Allerzielen

Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke dag waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor ons te bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil wordt gestaan bij de dierbare overledenen die op weg zijn naar de hemel en wij bijzonder voor hen bidden. Ook een dag om stil te staan bij ons verdriet en bidden om kracht en troost. In de St. Pancratiuskerk worden deze dagen extra aandacht te geven en wordt de H. Mis gevierd om 10.00 uur gevierd met muzikale ondersteuning. Op zondag 29 oktober staan we stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. In de Molenberg worden de namen genoemd tijdens de Mis van 10.00 uur en in de Pancratius van 11.30 uur. In Moeder Anna worden deze genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 oktober. In de St. Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die gewoond hebben in de Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 11.15 uur. In de St. Joseph en in de St. Martinus worden op 29 oktober de namen genoemd tijdens het lof om 15.00 uur, waarna aansluitend de graven worden gezegend.


 

 

Misintenties

Zaterdag 30 september

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ouders Frantzen-Denis en ouders Dohmen-Haan (jrd.)

 

Zondag 1 oktober

Zes-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Ez. 18, 25-28

Evangelie: Mt. 21, 28-32 (A)

Preek: Deken Bouman

 

11.30 uur Feestmis in feesttent op Pancratiusplein

Ouders Pasmans-Kerckhoffs (jrd.); Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meyer; Overl. ouders Fijnaut-Eggen (jrd.); Echtp. Pasmans-Vaessen (jrd.); Ria Frederikx-van Zanten en Hub Frederikx; Ernest Lempers; Alfons Graff; Pater Eugène Quanjel S.C.J.; Tiny Boosten en fam.

 

Maandag 2 oktober

HH. Engelbewaarders

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 3 oktober

Dinsdag in week 26

09.00 uur

Louis Richter

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 4 oktober

H. Franciscus van Assisi

09.00 uur

Frans Cremers

 

Donderdag 5 oktober

Donderdag in week 26

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 6 oktober

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; W. v. Wersch

 

Zaterdag 7 oktober

H. Maagd Maria van de Rozenkrans

Theresiakapel

10.00 uur

Piet Duijkers en overl. schoonouders Mia en Wiel Paes-Gorissen; T.g.v. verjaardag van Sjir Krutzen

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Miep Lenssen-Schulpen (jrd.); Frans van Loo en Jeanne Banziger (jrd.)

 

Zondag 8 oktober

Zeven-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 5, 1-7

Evangelie: Mt. 21, 33-43 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff; Peter Hupperetz

 

11.30 uur Samenzang

Ed Flint (zesw.d.); Nico Habets

 

Maandag 9 oktober

Maandag in week 27

09.00 uur

Harry Uding

 

Dinsdag 10 oktober

Dinsdag in week 27

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 11 oktober

Woensdag in week 27

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 12 oktober

Donderdag in week 27

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 13 oktober

Vrijdag in week 27

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 14 oktober

Zaterdag in week 27

Theresiakapel

10.00 uur

Charles Logister

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Leny Den Teuling-Kirkels

 

Zondag 15 oktober

Acht-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 25, 6-10a

Evangelie: Mt. 22, 1-10 (A)

Preek: 10.00 u. Pater Koppen

          11.30 u. Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

H. Mis

 

Maandag 16 oktober

Maandag in week 28

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 17 oktober

H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 18 oktober

H. Lucas, evangelist

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 19 oktober

Donderdag in week 28

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 20 oktober

Vrijdag in week 28

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 21 oktober

Zaterdag in week 28

Theresiakapel

10.00 uur

Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 22 oktober

Negen-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 5, 1-7

Evangelie: Mt. 21, 33-43 (A)

Preek:Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Alfons Graff

 

Mgr. Wiertz en Deken Bouman

11.30 uur Beaugeste

Emile en Claire Luijten-Winnekes

 

Maandag 23 oktober

Maandag in week 29

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 24 oktober

Dinsdag in week 29

09.00 uur

Frans Cremers

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 25 oktober

Woensdag in week 29

09.00 uur

Wim Valkenburg

 

Donderdag 26 oktober

Donderdag in week 29

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 27 oktober

Vrijdag in week 29

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 28 oktober

HH. Simon en Judas, apostelen

Theresiakapel

10.00 uur

Gerard Ruiters

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ouders Dols-Schoonbroodt (jrd.)


 

 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

05-09-2017 Marie-Louise Schmitz-Macrander, 88 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:

19-08-2017 B.g.v. de doop van hun dochter Isabelle Laumann gaven Ralf Laumann en Marietta Heinen voor God en elkaar het ja-woord. Proficiat!

 


 

Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 oktober t/m 9 december 2017: DINSDAG 17 OKTOBER

 

Aanwezigheid priesterstudenten in Heerlen

In ons bisdom zijn nu zo’n 45 priesterstudenten, het merendeel van hen komt uit verre buitenlanden. Zij leren tijdens hun opleiding ons land en onze cultuur wat kennen door stages, zoals bv. in het Toon Hermanshuis, door talencursussen in Heerlen en door actief op pad te gaan. Drie van hen zullen dan ook vaker in onze parochiekerken opduiken: Vijay Nallipogu, John Ashirvadam en Arulraj Mariasusi, alle drie afkomstig uit India. Zij zullen met name in de Pancratiuskerk aanwezig zijn, soms ook in de andere kerken.

Laten wij hen met open armen ontvangen; laten wij hen helpen om zich thuis te voelen in Nederland!

Deken Bouman

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

 

Zondag 22 oktober 2017: Bijzondere H. Mis Sint Pancratiuskerk om 11:30 uur

Op deze dag zal Bisschop Frans Wiertz, voordat hij van een welverdiend emeritaat gaat genieten, één van zijn laatste handelingen als Bisschop verrichten. Hij komt speciaal naar de St. Pancratiuskerk, waar hij zolang pastoor/deken is geweest, om een beeld te zegenen van Jacobus de Meerdere, de Patroonheilige van alle Santiago-Pelgrims.

De Broederschap van St. Jacobus de Meerdere uit Roermond komt, in vol ornaat, naar Heerlen om Mgr. Wiertz te begeleiden en om getuige te zijn van de inzegening van het Jacobusbeeld dat Heerlenaar Peter Schunck speciaal voor deze kerk heeft laten maken door zijn stadgenoot, de beeldhouwer Sjaak Teunissen. Aanleiding voor deze schenking was de goed verlopen pelgrimstocht die Peter Schunck, vanuit Heerlen, in 2012 liep, samen met zijn vrouw Marlène. Na haar overlijden deed hij dit in 2015, in zijn eentje, nog eens over.

De H. Mis zal worden opgeluisterd door het Heerlense koor Beaugeste o.l.v. dirigente Margreet Wesseling, dat speciaal voor deze viering het pelgrimslied “Tous les matins, Ultrea!!” zal zingen. Een lied dat alle Santiago-pelgrims bekend in de oren zal klinken.

Na de H. Mis wordt het beeld aan de buitenzijde van de kerk, in de nis boven de noordelijke toreningang geplaatst en daar voor eeuwig verankerd.

U bent allen van harte welkom. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn. 

                 

Concert CantAnimus 28 oktober

Het Arnhems koor CantAnimus gaat een bezoek brengen aan Limburg en zal op zaterdag 28 oktober a.s om 20.00 een bijzonder concert geven in de St. Martinuskerk onder het thema 'Stem en Stilte'. Liefdevolle en troostrijke klanken voor hen, die hun dierbaren herdenken. Het centrale gedeelte wordt gevormd door het Requiem 'veur mien Moe', gecomponeerd door de dirigent Caspar van der Vinne. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen verkoop van kaarten. Er zal wel een deurcollecte plaatsvinden na afloop van het concert. Noteert u 28 oktober in uw agenda en wees welkom!

 

Bijbelavonden (Kapelaan Blom)

Op 16 oktober, 13 november, 11 december en 8 januari zullen er in de Ontmoetingsruimte onder de St. Josephkerk te Heerlerbaan Bijbelavonden gehouden worden. Inloop is vanaf 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er zal een pauze zijn met koffie en iets erbij en we sluiten af met het bidden van de dagsluiting.

 

Lourdestriduüm 13-15 oktober

De parochie Molenberg bestaat dit jaar 100 jaar. Een van de bijzondere gebeurtenissen binnen deze parochie is het jaarlijkse triduüm (voorheen noveen). Drie feestelijke dagen op rij. Vrijdag en zaterdag om 19.00 uur is er een feestelijke H. Mis. Op zondag 15 oktober de afsluitende Mis met het koor Sobornost om 10.00 uur. Van harte uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren met de parochie.

 

Zoeken