Parochienieuws 30 september - 28 oktober 2017

 

Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 oktober t/m 9 december 2017: DINSDAG 17 OKTOBER

 

Aanwezigheid priesterstudenten in Heerlen

In ons bisdom zijn nu zo’n 45 priesterstudenten, het merendeel van hen komt uit verre buitenlanden. Zij leren tijdens hun opleiding ons land en onze cultuur wat kennen door stages, zoals bv. in het Toon Hermanshuis, door talencursussen in Heerlen en door actief op pad te gaan. Drie van hen zullen dan ook vaker in onze parochiekerken opduiken: Vijay Nallipogu, John Ashirvadam en Arulraj Mariasusi, alle drie afkomstig uit India. Zij zullen met name in de Pancratiuskerk aanwezig zijn, soms ook in de andere kerken.

Laten wij hen met open armen ontvangen; laten wij hen helpen om zich thuis te voelen in Nederland!

Deken Bouman

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

 

Zondag 22 oktober 2017: Bijzondere H. Mis Sint Pancratiuskerk om 11:30 uur

Op deze dag zal Bisschop Frans Wiertz, voordat hij van een welverdiend emeritaat gaat genieten, één van zijn laatste handelingen als Bisschop verrichten. Hij komt speciaal naar de St. Pancratiuskerk, waar hij zolang pastoor/deken is geweest, om een beeld te zegenen van Jacobus de Meerdere, de Patroonheilige van alle Santiago-Pelgrims.

De Broederschap van St. Jacobus de Meerdere uit Roermond komt, in vol ornaat, naar Heerlen om Mgr. Wiertz te begeleiden en om getuige te zijn van de inzegening van het Jacobusbeeld dat Heerlenaar Peter Schunck speciaal voor deze kerk heeft laten maken door zijn stadgenoot, de beeldhouwer Sjaak Teunissen. Aanleiding voor deze schenking was de goed verlopen pelgrimstocht die Peter Schunck, vanuit Heerlen, in 2012 liep, samen met zijn vrouw Marlène. Na haar overlijden deed hij dit in 2015, in zijn eentje, nog eens over.

De H. Mis zal worden opgeluisterd door het Heerlense koor Beaugeste o.l.v. dirigente Margreet Wesseling, dat speciaal voor deze viering het pelgrimslied “Tous les matins, Ultrea!!” zal zingen. Een lied dat alle Santiago-pelgrims bekend in de oren zal klinken.

Na de H. Mis wordt het beeld aan de buitenzijde van de kerk, in de nis boven de noordelijke toreningang geplaatst en daar voor eeuwig verankerd.

U bent allen van harte welkom. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn. 

                 

Concert CantAnimus 28 oktober

Het Arnhems koor CantAnimus gaat een bezoek brengen aan Limburg en zal op zaterdag 28 oktober a.s om 20.00 een bijzonder concert geven in de St. Martinuskerk onder het thema 'Stem en Stilte'. Liefdevolle en troostrijke klanken voor hen, die hun dierbaren herdenken. Het centrale gedeelte wordt gevormd door het Requiem 'veur mien Moe', gecomponeerd door de dirigent Caspar van der Vinne. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen verkoop van kaarten. Er zal wel een deurcollecte plaatsvinden na afloop van het concert. Noteert u 28 oktober in uw agenda en wees welkom!

 

Bijbelavonden (Kapelaan Blom)

Op 16 oktober, 13 november, 11 december en 8 januari zullen er in de Ontmoetingsruimte onder de St. Josephkerk te Heerlerbaan Bijbelavonden gehouden worden. Inloop is vanaf 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er zal een pauze zijn met koffie en iets erbij en we sluiten af met het bidden van de dagsluiting.

 

Lourdestriduüm 13-15 oktober

De parochie Molenberg bestaat dit jaar 100 jaar. Een van de bijzondere gebeurtenissen binnen deze parochie is het jaarlijkse triduüm (voorheen noveen). Drie feestelijke dagen op rij. Vrijdag en zaterdag om 19.00 uur is er een feestelijke H. Mis. Op zondag 15 oktober de afsluitende Mis met het koor Sobornost om 10.00 uur. Van harte uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren met de parochie.

 

Zoeken