Parochienieuws 2 september - 30 september 2017

 

Jubileum deken Bouman 1 oktober!

Op zondag 1 oktober vieren we groot feest!! Deken Bouman viert dan zijn 25-jarig priesterjubileum waarbij we meteen meenemen dat hij dit jaar 50 jaar is geworden. Voor deze bijzondere gelegenheid zullen alle Missen in ons cluster komen te vervallen! Er zal dus maar 1 Mis plaatsvinden: in de tent van het Oktoberfest op het Pancratiusplein. Deze zal gehouden worden om 11.30 uur. Dit geeft de kans om deze dag bijzonder in het teken te stellen van 'verbinding' tussen parochies, tussen mensen. De plechtige Mis zal worden opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten, die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert. In eerste instantie wilden we medewerking vragen van verschillende koren, maar dat bleek praktisch heel erg lastig.

Verdere medewerking zal er zijn van de Stadsschutterij St. Sebastianus en vele vrijwilligers. Heel veel dank gaat uit naar de organisatie van het Oktoberfest om dit alles mogelijk te maken. U kunt een financiële bijdrage geven: deze wordt besteed aan doelen binnen onze parochies én een persoonlijk cadeau aan de deken. U kunt een bedrag overmaken op NL20 ABNA 0448670402 t.n.v. Verschijning van de Onbevlekte Maagd Maria o.v.v. 'cadeau jubileum deken Bouman'. Graag uiterlijk 20 september overmaken.

We begrijpen ook dat veel mensen fysiek niet zo gemakkelijk in de gelegenheid zijn om deze H. Mis bij te wonen. We bieden voor hen een 'kerktaxi' aan. Wie is graag beschikbaar om mensen mee te nemen naar het Pancratiusplein?? Die kunnen zich melden bij het secretariaat van de parochie. Wie zit zonder vervoer en wil graag met een ander meerijden?? Ook graag melden bij het secretariaat. Er zal geprobeerd worden dit zo goed mogelijk te coördineren. Ook graag uiterlijk 20 september doorgeven.

Aansluitend aan de H. Mis heeft u de gelegenheid om de deken persoonlijk te feliciteren.

Feestcomité jubileum deken Bouman

 

10 september Nationale Ziekendag

Het tweede weekend van september is landelijk de Nationale Ziekendag. In de Pancratiuskerk is de Zonnebloem met vrijwilligers en gasten aanwezig in de Mis van 11.30 uur, waar de vereniging ook medewerking aan verleent.

Wij danken bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem voor hun inzet voor de ziekere en eenzamere medemens en wensen hen een heel gezegend samenzijn toe.

 

Veel feestelijke data!

Zondag 10 september 11.15 uur: 100 jaar parochie St. Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele feestjaar zal een plechtige H. Mis worden gevierd door verschillende priesters die met de parochie zijn verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van Roermond en eerder deken van het dekenaat Heerlen, aanwezig zijn.

Zondag 24 september 10.30 uur: 40 jaar parochie St. Andreas Heerlerbaan, gevierd met een feestelijke H. Mis.

Zondag 1 oktober 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv het 25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en zijn 50e verjaardag, die hij dan hoopt te vieren.

Zondag 15 oktober 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 100 jaar parochie Molenberg.

Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van Es afscheid van Heerlen.

Zondag 22 oktober: na de Mis van 11.30 uur in de Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop en oud-pastoordeken mgr. Wiertz, zal een beeldje van de H. Jakobus worden gezegend en worden geplaatst.

 

Open monumentendag

In het kader van de Open Monumentendag zal ook de Pancratiuskerk als beeldbepalend monument geopend zijn. Op zaterdag 9 september is de kerk sowieso van 13.00-16.00 op: zoals iedere zaterdagmiddag zijn er gidsen aanwezig om u rond te leiden. Een extra opening is op zondagmiddag 10 september na afloop van de H. Mis. Welkom!

 

15 september concert SELA in Welten

Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen in één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in de Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op het plein zal het concert nu plaatsvinden in de Martinuskerk in Welten.

SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal zingt SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de kerkentoer ervoor gekozen om ook meer naar de “randen” te gaan, zodat men zich ook in Heerlen heeft aangediend. In totaal zijn er 16 concerten, waarvan er 3 al zijn uitverkocht.

Voor meer info, demo’s en kaarten zie www.sela.nl .

 

Een goed bewaard muzikaal geheim!

Al enkele jaren vinden er in de Pancratiuskerk zogenaamde Marktdagconcerten plaats. We maakten er tot nog toe geen reclame voor, maar de liefhebbers die ervan op de hoogte zijn komen regelmatig terug naar onze kerk om te genieten van een half uurtje orgelmuziek gespeeld door onze organist Jo Louppen. Met enige regelmaat spelen ook gastorganisten op deze concerten.

Ons orgel mag ook buiten de eredienst gehoord worden omdat het een ruime mogelijkheid biedt om muziek uit diverse stijlperioden tot leven te brengen.

Kom gerust luisteren en dompel u onder in de klanken van ons mooie orgel, geniet van de prachtige kerk gevuld met muziek die u soms tot ernst maant, soms uitbundig is, maar die u ook een glimlach op het gezicht kan toveren.

Elke eerste dinsdag van de maand van 13:00 uur tot 13:30 in de Pancratiuskerk!

Op 5 september speelt Jo Louppen voor u werk van o.a. Bach en Elgar.

Weest van harte welkom!


 

 

Misintenties

Zaterdag 2 september

Zaterdag in week 21

Theresiakapel

10.00 uur

Claar Theunissen; Uit dankbaarheid bij het bereiken van de 53ste huwelijksverjaardag

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Gielgens-van Heumen

 

Zondag 3 september

Twee-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jer. 20, 7-9

Evangelie: Mt. 16, 21-27 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Alfons Graff; Rie Frederikx-van Zanten en Hub Frederikx; Ernest Lempers

 

11.30 uur Samenzang

Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Annie Bertholet-Van Weersch; Pater Eugène Quanjel S.C.J.

 

Maandag 4 september

Maandag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 5 september

Dinsdag in week 22

09.00 uur

Louis Richter

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 september

Woensdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 7 september

Donderdag in week 22

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 8 september

Maria Geboorte

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 9 september

Zaterdag in week 22

Theresiakapel

10.00 uur

Corrie Giesberts

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 10 september

Drie-en-Twintigste Zondag door het jaar

Ziekenzondag met kerkdeurcollecte voor de Zonnebloem

1e Lezing: Ez. 33, 7-9

Evangelie: Mt. 18, 15-20 (A)

Preek: Kapelaan van der Wegen

 

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Jan Boots (3de jrd.); Alfons Graff; Hub Scheeren

 

11.30 uur Chrisko

Overl. ouders Quanjel-Brouwers; Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam.; Bestuur, vrijwilligers en leden van de Zonnebloem

 

Maandag 11 september

Maandag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 12 september

Dinsdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 september

Kruisverheffing

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten

09.00 uur

Tiny v. Neer-Erkens (jrd.); Echtp. van den Hoek-Richter

 

Zaterdag 16 september

HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 17 september

Vier-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Sir. 27, 30, 28, 7

Evangelie: Mt. 18, 21-35 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff; Ben Steverink

 

11.30 uur Samenzang

Nico Habets (zesw.d.); Emile en Claire Luijten-Winnekes

 

Maandag 18 september

Maandag in week 24

09.00 uur

Jo en Bertie Lousberg-Hanneman, zoon Wim en fam.

 

Dinsdag 19 september

Dinsdag in week 24

09.00 uur

Frans Cremers; Louis Richter

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 september

HH. Andreas Kim Taegŏn, priester en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 september

H. Matteüs, apostel en evangelist

09.00 uur

Harry en Thea Uding-van Santvoort

 

Vrijdag 22 september

Vrijdag in week 24

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 23 september

H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

Theresiakapel

10.00 uur

Fam. Logister-Pieters

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 24 september

Vijf-en-Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 55, 6-9

Evangelie: Mt. 20, 1-16a (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Alfons Graff; Lenie en Jan Den Teuling-Kirkels

 

11.30 uur Harmonie Gennep

Thea Janssen-Meiboom

 

Maandag 25 september

Maandag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 26 september

Dinsdag in week 25

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 september

H. Vincentius de Paul, priester

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 28 september

Donderdag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 29 september

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

09.00 uur

Uit dankbaarheid voor een 58-jarig huwelijk v. Suze Jorissen-Wilmes

 

Zaterdag 30 september

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis


 

 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

01-08-2017 Nico Habets, 77 jaar

12-08-2017 Ed Flint, 73 jaar

20-08-2017 Paul Paulussen, 85 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT:

19-08-2017 Isabelle Laumann


Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 september 2017 t/m 28 oktober: DINSDAG 19 SEPTEMBER

 

Neem eens iemand mee naar de kerk!

Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom niet? Voor veel mensen is het lang geleden dat ze naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden wel weer eens willen gaan, maar misschien is de drempel wat hoog geworden. Het gaat makkelijker als ze met een bekende meegaan. Daarom wordt in het weekeinde van 9 en 10 september in heel Nederland een speciale actie gehouden om mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te gaan.

Nodig gerust uw familie, buren, vrienden of bekenden uit om weer eens een keer mee te gaan. Iedereen is welkom.

Dit project is in Engeland begonnen onder de naam ‘Back to Church’. Daar is de actie een groot succes geworden. “Samen naar de kerk gaan, geeft de gemeenschap een positieve impuls,” aldus de bedenker van de actie. In Nederland wordt de campagne onder meer ondersteund door KRO-NCRV en de EO. Doet u ook mee?

 

Persbericht Academie Rolduc 2017/2018

Nu de Academie Rolduc haar vierde jaar ingaat, behoort zij reeds tot een vast bestand van vorming en verdieping in Limburg. De geschiedenis en ons huidige samenleven reiken ons immers steeds opnieuw onderwerpen aan, die onze aandacht vragen. Daarom zullen wij ook in het academisch jaar 2017-2018 uitdagende thema’s uit ethiek, geschiedenis, politiek, theologie en filosofie aan de orde stellen.

Voor meer informatie en het volledige programma met korte omschrijvingen van de lezingen kijk op: www.rolduc.nl/academie .

De data van de bijeenkomsten zijn: 15-09-2017; 20-10-2017; 17-11-2017; 19-01-2018; 23-02-2018; 06-04-2018; 11-05-2010; 08-06-2018. De avonden beginnen telkens op een vrijdag om 19.00 uur in de grote collegezaal van het Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade. Er wordt per avond een bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd.

De lezingencyclus van de Academie Rolduc wil vanuit een katholieke achtergrond deze verschillende terreinen belichten. De uitgenodigde inleiders willen ons daarbij een gids zijn, en tot nadenken en dialoog inspireren.

U bent van harte welkom om aan deze dialoog van gedachten en overtuigingen deel te nemen.

 

17 september Concert Kamerkoor Concertato in de Pancratiuskerk

Aan dit concert zullen naast het kamerkoor ook Cantus Ex Corde en Crescendo uit Doenrade meewerken. Het Magnificat van Rutter zal met enkele delen ten uitvoer worden gebracht door een gezamenlijk koorensemble o.l.v. Steven van Kempen en Ton Kropivsek. Cantus Ex Corde zal zorgen voor hier een daar een oosterse sfeer en ze zullen trachten tot het uiterste gaan ten aanzien van de ambitus van het de koorstemmen, van een lage bas tot een extreem hoge tenor. Kamerkoor Concertato die het concert organiseert in hun jubileumjaar (2017) zal enkele werken uit hun jubileumprogramma laten horen waarin John Rutter / Bob Chilcott als centrale componisten kunnen worden genoemd. Gemengd koor Crescendo zal een scala aan werken laten horen die zij ook speciaal hebben ingestudeerd ten aanzien van de Limburgse Koordagen die zullen plaatsvinden in Roermond. Dus niet zomaar een koorprogramma, een koorprogramma met lef en kwaliteit. De entree voor dit concert is vrij, er wordt wel een vrije gave gehouden. Dit concert bevelen wij u sterk aan, om eens écht te kunnen genieten van koormuziek.

Concert Kamerkoor Concertato 17 September, 19.00 uur.

Entree: vrije gave.

Uitvoerenden:

Kamerkoor Concertato

Cantus Ex Corde

Crescendo Doenrade

Steven van Kempen & Ton Kropvisek (Dirigenten).

 

24 september 11.30: Harmonie Gennep in Pancratiuskerk

Op zondag 24 september zal de Mis van 11:30 uur in de Pancratiuskerk worden opgeluisterd door de Kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep, die dit jaar het 200-jarig bestaan viert.

Toen deken Bouman als pastoor in Gennep werd ontvangen, was er gelijk al iets vertrouwds: de dirigent van de Harmonie is immers Remy Beckers, afkomstig uit Nieuwenhagerheide.

In zijn vijf jarig pastoorschap van Gennep ontstond er een hechte band met de vereniging, die kon groeien omdat hij al direct bij zijn aantreden tot “president” werd benoemd, een eretitel van de geestelijk adviseur bij deze vereniging.

Met hun komst lost deze harmonie een belofte in, gedaan bij het afscheid vorig jaar. Wij heten hen bijzonder welkom en nodigen u van harte uit om de Mis mee te vieren en van de blaasmuziek te genieten!

                 

Bedevaart Kevelaer 26 september

Op dinsdag 26 september gaan we met de bus naar het Mariabedevaart Kevelaer. Samen zullen we er de H. Mis vieren, waarbij kapelaan Blom zal voorgaan, we bidden samen de kruisweg en sluiten af met een lof. Tussendoor is er genoeg gelegenheid om winkeltjes te bekijken (al of niet religieus) of een terrasje te pikken en een hapje te eten. Samen biddend onderweg én er een gezellige dag van maken! Kosten zullen zijn 17,50 euro en graag voldoen bij aanmelding! Opgeven kan bij het secretariaat van de parochie; bij opgave graag uw contactgegevens doorgeven zodat we u weten te bereiken als dat nodig mocht zijn.

40 jaar Andreasparochie!

Zondag 24 september 2017 vieren we dat de H. Andreasparochie 40 jaar bestaat:40 jaar kerk, delen van lief en leed, steeds meer kerk met open deuren, een gemeenschap voor kleine mensen

Dit jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.


Het parochiebestuur van de Andreasparochie nodigt ook u van harte uit om het 40-jarig jubileum van onze parochie mee te vieren.

Programma:

10.30 uur viering opgeluisterd door een koor speciaal voor deze gelegenheid samengesteld; en met bijzondere aandacht voor de toekomst van onze parochie, verbeeld in 5 grote bloemen.

Feestelijke koffie met gelegenheid tot ontmoeting.

Een muzikaal intermezzo door kinderen o.l.v. Jacq Zenden.

Omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten, hopen we dat ook u op 24 september komt.

Namens parochiebestuur en pastoraal team:

Deken H. Bouman, pastoor, G. Bles, sma, pastor, Rob Pauls, pastoraal werker

 

100 jaar parochie St. Joseph en wijk Heerlerbaan!

Dit jaar staat en komend jaar staat bijzonder in het teken van 100 jaar Heerlerbaan. Ook de parochie St. Joseph bestaat 100 jaar. Er zijn verschillende festiviteiten. Graag verwijzen we naar www.heerlerbaan100.nl. Elk jaar op de 2e zondag van de maand september wordt er een parochietuinfeest gehouden. Dit jaar willen we dit grootser aanpakken en streven we naar een heus wijkfeest!

Op 10 september zal dit plaatsvinden in de achtertuin van de pastorie. Om 11.15 uur zal er een plechtige H. Mis zijn met muzikale medewerking van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten, die ook haar 100-jarig jubileum viert. Hoofdcelebrant zal zijn, deken Bouman, met assistentie van diaken Keijmis en met cocelebratie van verschillende priesters. Pastoor René Graat, afkomstig van Heerlerbaan en oud-missionaris, zal de preek verzorgen. Bijzondere gast is Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond. Hij zal op het eind van de H. Mis een dankwoord uitspreken.

Na afloop zal er een feestmiddag zijn met medewerking van het Recreatie Orkest Koninklijke Harmonie Heerlen, het Mannenkoor Polyhymnia en anderen. Tevens zijn er gedurende de middag rondleiding door de St. Josephkerk door een kundige verteller.

Parkeren bij de Josephkerk Heerlerbaan

In de buurt rondom de kerk zijn klachten over parkeeroverlast. Daarom wordt door de dienst Handhaving en Toezicht strenger opgetreden, ook bij de kerk. Speciale aandacht krijgt het (geheel of gedeeltelijk) parkeren op trottoirs of in het groen. Dit geldt ook voor het trottoir voor de pastorie! Goed om rekening mee te houden, want de “bon” bedraagt meestal zo’n € 99,-. Geld waar leuke andere dingen gedaan voor kan worden… en wie het over heeft, mag het gerust op de collecteschaal doen (nee, niet de bon, maar het geld!)

 

100 jaar parochie Molenberg!

De parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Molenberg bestaat 100 jaar. Dit mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan; reden voor een feestje! 'n Hoogtepunt in het parochieleven is de jaarlijkse Lourdestriduüm. Voorheen bestond dit uit 9 dagen (noveen); thans uit 3 dagen.

Deze drie feestelijke dagen willen we als 'Lourdesparochie' vieren op 13, 14 en 15 oktober. 13 en 14 oktober is de plechtige Mis om 19.00 uur met voorafgaand een half uur aanbidding en rozenhoedje.

Op zondag 15 oktober zal er een feestelijke afsluiting plaatsvinden om 10.00 uur met muzikale medewerking van het koor 'Sorbornost' welk een Russisch repertoire ten gehore zal brengen. Aansluitend zal er nog een samenkomst zijn met alle vrijwilligers van de parochie.

Rozenkransprocessie en bakdag in het Loorenhof 8 oktober

Op zondag 8 oktober vindt in Welten de jaarlijkse rozenkransprocessie plaats. Normaal gesproken is dat de 1e zondag van de maand. Maar vanwege het feest van de deken op 1 oktober is dit met 1 week verlaat.

Om 10.00 uur vieren we de H. Mis met muzikale medewerking van mannenkoor L'esprit. Aansluitend maken we een rondje om de kerk. Anders dan andere jaren eindigen we niet in de kerk, maar lopen door richting de Plus naar het bakhuis en zullen daar de processie eindigen.

Na de processie is er feestelijk samenzijn bij het bakhuis met zelfgebakken vlaai!

 

Zomerweekend voor jongeren

Durf te geven! Dat is het motto van het zomerweekend voor jongeren, dat van 15 tot en met 17 september wordt gehouden. Het weekend is bedoeld voor jongeren van 18 tot 30 jaar en wordt gehouden in Sittard.

In de maatschappij draait het vaak om nemen. Maar wie op God wil lijken, moet juist leren geven. Hoe geven je leven kan verrijken, daarover gaat het tijdens dit weekend. Deze activiteit is een initiatief van de afdeling Jeugd en Jongeren en het Jongerenplatform van het bisdom. Het weekend vindt plaats in Bezinningscentrum Regina Carmeli.

Deelname kost vijftig euro. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

 

Zoeken