Parochienieuws 2 september - 30 september 2017

Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 september 2017 t/m 28 oktober: DINSDAG 19 SEPTEMBER

 

Neem eens iemand mee naar de kerk!

Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom niet? Voor veel mensen is het lang geleden dat ze naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden wel weer eens willen gaan, maar misschien is de drempel wat hoog geworden. Het gaat makkelijker als ze met een bekende meegaan. Daarom wordt in het weekeinde van 9 en 10 september in heel Nederland een speciale actie gehouden om mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te gaan.

Nodig gerust uw familie, buren, vrienden of bekenden uit om weer eens een keer mee te gaan. Iedereen is welkom.

Dit project is in Engeland begonnen onder de naam ‘Back to Church’. Daar is de actie een groot succes geworden. “Samen naar de kerk gaan, geeft de gemeenschap een positieve impuls,” aldus de bedenker van de actie. In Nederland wordt de campagne onder meer ondersteund door KRO-NCRV en de EO. Doet u ook mee?

 

Persbericht Academie Rolduc 2017/2018

Nu de Academie Rolduc haar vierde jaar ingaat, behoort zij reeds tot een vast bestand van vorming en verdieping in Limburg. De geschiedenis en ons huidige samenleven reiken ons immers steeds opnieuw onderwerpen aan, die onze aandacht vragen. Daarom zullen wij ook in het academisch jaar 2017-2018 uitdagende thema’s uit ethiek, geschiedenis, politiek, theologie en filosofie aan de orde stellen.

Voor meer informatie en het volledige programma met korte omschrijvingen van de lezingen kijk op: www.rolduc.nl/academie .

De data van de bijeenkomsten zijn: 15-09-2017; 20-10-2017; 17-11-2017; 19-01-2018; 23-02-2018; 06-04-2018; 11-05-2010; 08-06-2018. De avonden beginnen telkens op een vrijdag om 19.00 uur in de grote collegezaal van het Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade. Er wordt per avond een bijdrage van € 5,- p.p. gevraagd.

De lezingencyclus van de Academie Rolduc wil vanuit een katholieke achtergrond deze verschillende terreinen belichten. De uitgenodigde inleiders willen ons daarbij een gids zijn, en tot nadenken en dialoog inspireren.

U bent van harte welkom om aan deze dialoog van gedachten en overtuigingen deel te nemen.

 

17 september Concert Kamerkoor Concertato in de Pancratiuskerk

Aan dit concert zullen naast het kamerkoor ook Cantus Ex Corde en Crescendo uit Doenrade meewerken. Het Magnificat van Rutter zal met enkele delen ten uitvoer worden gebracht door een gezamenlijk koorensemble o.l.v. Steven van Kempen en Ton Kropivsek. Cantus Ex Corde zal zorgen voor hier een daar een oosterse sfeer en ze zullen trachten tot het uiterste gaan ten aanzien van de ambitus van het de koorstemmen, van een lage bas tot een extreem hoge tenor. Kamerkoor Concertato die het concert organiseert in hun jubileumjaar (2017) zal enkele werken uit hun jubileumprogramma laten horen waarin John Rutter / Bob Chilcott als centrale componisten kunnen worden genoemd. Gemengd koor Crescendo zal een scala aan werken laten horen die zij ook speciaal hebben ingestudeerd ten aanzien van de Limburgse Koordagen die zullen plaatsvinden in Roermond. Dus niet zomaar een koorprogramma, een koorprogramma met lef en kwaliteit. De entree voor dit concert is vrij, er wordt wel een vrije gave gehouden. Dit concert bevelen wij u sterk aan, om eens écht te kunnen genieten van koormuziek.

Concert Kamerkoor Concertato 17 September, 19.00 uur.

Entree: vrije gave.

Uitvoerenden:

Kamerkoor Concertato

Cantus Ex Corde

Crescendo Doenrade

Steven van Kempen & Ton Kropvisek (Dirigenten).

 

24 september 11.30: Harmonie Gennep in Pancratiuskerk

Op zondag 24 september zal de Mis van 11:30 uur in de Pancratiuskerk worden opgeluisterd door de Kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep, die dit jaar het 200-jarig bestaan viert.

Toen deken Bouman als pastoor in Gennep werd ontvangen, was er gelijk al iets vertrouwds: de dirigent van de Harmonie is immers Remy Beckers, afkomstig uit Nieuwenhagerheide.

In zijn vijf jarig pastoorschap van Gennep ontstond er een hechte band met de vereniging, die kon groeien omdat hij al direct bij zijn aantreden tot “president” werd benoemd, een eretitel van de geestelijk adviseur bij deze vereniging.

Met hun komst lost deze harmonie een belofte in, gedaan bij het afscheid vorig jaar. Wij heten hen bijzonder welkom en nodigen u van harte uit om de Mis mee te vieren en van de blaasmuziek te genieten!

                 

Bedevaart Kevelaer 26 september

Op dinsdag 26 september gaan we met de bus naar het Mariabedevaart Kevelaer. Samen zullen we er de H. Mis vieren, waarbij kapelaan Blom zal voorgaan, we bidden samen de kruisweg en sluiten af met een lof. Tussendoor is er genoeg gelegenheid om winkeltjes te bekijken (al of niet religieus) of een terrasje te pikken en een hapje te eten. Samen biddend onderweg én er een gezellige dag van maken! Kosten zullen zijn 17,50 euro en graag voldoen bij aanmelding! Opgeven kan bij het secretariaat van de parochie; bij opgave graag uw contactgegevens doorgeven zodat we u weten te bereiken als dat nodig mocht zijn.

40 jaar Andreasparochie!

Zondag 24 september 2017 vieren we dat de H. Andreasparochie 40 jaar bestaat:40 jaar kerk, delen van lief en leed, steeds meer kerk met open deuren, een gemeenschap voor kleine mensen

Dit jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.


Het parochiebestuur van de Andreasparochie nodigt ook u van harte uit om het 40-jarig jubileum van onze parochie mee te vieren.

Programma:

10.30 uur viering opgeluisterd door een koor speciaal voor deze gelegenheid samengesteld; en met bijzondere aandacht voor de toekomst van onze parochie, verbeeld in 5 grote bloemen.

Feestelijke koffie met gelegenheid tot ontmoeting.

Een muzikaal intermezzo door kinderen o.l.v. Jacq Zenden.

Omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten, hopen we dat ook u op 24 september komt.

Namens parochiebestuur en pastoraal team:

Deken H. Bouman, pastoor, G. Bles, sma, pastor, Rob Pauls, pastoraal werker

 

100 jaar parochie St. Joseph en wijk Heerlerbaan!

Dit jaar staat en komend jaar staat bijzonder in het teken van 100 jaar Heerlerbaan. Ook de parochie St. Joseph bestaat 100 jaar. Er zijn verschillende festiviteiten. Graag verwijzen we naar www.heerlerbaan100.nl. Elk jaar op de 2e zondag van de maand september wordt er een parochietuinfeest gehouden. Dit jaar willen we dit grootser aanpakken en streven we naar een heus wijkfeest!

Op 10 september zal dit plaatsvinden in de achtertuin van de pastorie. Om 11.15 uur zal er een plechtige H. Mis zijn met muzikale medewerking van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten, die ook haar 100-jarig jubileum viert. Hoofdcelebrant zal zijn, deken Bouman, met assistentie van diaken Keijmis en met cocelebratie van verschillende priesters. Pastoor René Graat, afkomstig van Heerlerbaan en oud-missionaris, zal de preek verzorgen. Bijzondere gast is Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond. Hij zal op het eind van de H. Mis een dankwoord uitspreken.

Na afloop zal er een feestmiddag zijn met medewerking van het Recreatie Orkest Koninklijke Harmonie Heerlen, het Mannenkoor Polyhymnia en anderen. Tevens zijn er gedurende de middag rondleiding door de St. Josephkerk door een kundige verteller.

Parkeren bij de Josephkerk Heerlerbaan

In de buurt rondom de kerk zijn klachten over parkeeroverlast. Daarom wordt door de dienst Handhaving en Toezicht strenger opgetreden, ook bij de kerk. Speciale aandacht krijgt het (geheel of gedeeltelijk) parkeren op trottoirs of in het groen. Dit geldt ook voor het trottoir voor de pastorie! Goed om rekening mee te houden, want de “bon” bedraagt meestal zo’n € 99,-. Geld waar leuke andere dingen gedaan voor kan worden… en wie het over heeft, mag het gerust op de collecteschaal doen (nee, niet de bon, maar het geld!)

 

100 jaar parochie Molenberg!

De parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Molenberg bestaat 100 jaar. Dit mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan; reden voor een feestje! 'n Hoogtepunt in het parochieleven is de jaarlijkse Lourdestriduüm. Voorheen bestond dit uit 9 dagen (noveen); thans uit 3 dagen.

Deze drie feestelijke dagen willen we als 'Lourdesparochie' vieren op 13, 14 en 15 oktober. 13 en 14 oktober is de plechtige Mis om 19.00 uur met voorafgaand een half uur aanbidding en rozenhoedje.

Op zondag 15 oktober zal er een feestelijke afsluiting plaatsvinden om 10.00 uur met muzikale medewerking van het koor 'Sorbornost' welk een Russisch repertoire ten gehore zal brengen. Aansluitend zal er nog een samenkomst zijn met alle vrijwilligers van de parochie.

Rozenkransprocessie en bakdag in het Loorenhof 8 oktober

Op zondag 8 oktober vindt in Welten de jaarlijkse rozenkransprocessie plaats. Normaal gesproken is dat de 1e zondag van de maand. Maar vanwege het feest van de deken op 1 oktober is dit met 1 week verlaat.

Om 10.00 uur vieren we de H. Mis met muzikale medewerking van mannenkoor L'esprit. Aansluitend maken we een rondje om de kerk. Anders dan andere jaren eindigen we niet in de kerk, maar lopen door richting de Plus naar het bakhuis en zullen daar de processie eindigen.

Na de processie is er feestelijk samenzijn bij het bakhuis met zelfgebakken vlaai!

 

Zomerweekend voor jongeren

Durf te geven! Dat is het motto van het zomerweekend voor jongeren, dat van 15 tot en met 17 september wordt gehouden. Het weekend is bedoeld voor jongeren van 18 tot 30 jaar en wordt gehouden in Sittard.

In de maatschappij draait het vaak om nemen. Maar wie op God wil lijken, moet juist leren geven. Hoe geven je leven kan verrijken, daarover gaat het tijdens dit weekend. Deze activiteit is een initiatief van de afdeling Jeugd en Jongeren en het Jongerenplatform van het bisdom. Het weekend vindt plaats in Bezinningscentrum Regina Carmeli.

Deelname kost vijftig euro. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

 

Zoeken