Parochienieuws 2 september - 30 september 2017

 

Jubileum deken Bouman 1 oktober!

Op zondag 1 oktober vieren we groot feest!! Deken Bouman viert dan zijn 25-jarig priesterjubileum waarbij we meteen meenemen dat hij dit jaar 50 jaar is geworden. Voor deze bijzondere gelegenheid zullen alle Missen in ons cluster komen te vervallen! Er zal dus maar 1 Mis plaatsvinden: in de tent van het Oktoberfest op het Pancratiusplein. Deze zal gehouden worden om 11.30 uur. Dit geeft de kans om deze dag bijzonder in het teken te stellen van 'verbinding' tussen parochies, tussen mensen. De plechtige Mis zal worden opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten, die dit jaar haar 100-jarig jubileum viert. In eerste instantie wilden we medewerking vragen van verschillende koren, maar dat bleek praktisch heel erg lastig.

Verdere medewerking zal er zijn van de Stadsschutterij St. Sebastianus en vele vrijwilligers. Heel veel dank gaat uit naar de organisatie van het Oktoberfest om dit alles mogelijk te maken. U kunt een financiële bijdrage geven: deze wordt besteed aan doelen binnen onze parochies én een persoonlijk cadeau aan de deken. U kunt een bedrag overmaken op NL20 ABNA 0448670402 t.n.v. Verschijning van de Onbevlekte Maagd Maria o.v.v. 'cadeau jubileum deken Bouman'. Graag uiterlijk 20 september overmaken.

We begrijpen ook dat veel mensen fysiek niet zo gemakkelijk in de gelegenheid zijn om deze H. Mis bij te wonen. We bieden voor hen een 'kerktaxi' aan. Wie is graag beschikbaar om mensen mee te nemen naar het Pancratiusplein?? Die kunnen zich melden bij het secretariaat van de parochie. Wie zit zonder vervoer en wil graag met een ander meerijden?? Ook graag melden bij het secretariaat. Er zal geprobeerd worden dit zo goed mogelijk te coördineren. Ook graag uiterlijk 20 september doorgeven.

Aansluitend aan de H. Mis heeft u de gelegenheid om de deken persoonlijk te feliciteren.

Feestcomité jubileum deken Bouman

 

10 september Nationale Ziekendag

Het tweede weekend van september is landelijk de Nationale Ziekendag. In de Pancratiuskerk is de Zonnebloem met vrijwilligers en gasten aanwezig in de Mis van 11.30 uur, waar de vereniging ook medewerking aan verleent.

Wij danken bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem voor hun inzet voor de ziekere en eenzamere medemens en wensen hen een heel gezegend samenzijn toe.

 

Veel feestelijke data!

Zondag 10 september 11.15 uur: 100 jaar parochie St. Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele feestjaar zal een plechtige H. Mis worden gevierd door verschillende priesters die met de parochie zijn verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van Roermond en eerder deken van het dekenaat Heerlen, aanwezig zijn.

Zondag 24 september 10.30 uur: 40 jaar parochie St. Andreas Heerlerbaan, gevierd met een feestelijke H. Mis.

Zondag 1 oktober 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv het 25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en zijn 50e verjaardag, die hij dan hoopt te vieren.

Zondag 15 oktober 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 100 jaar parochie Molenberg.

Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van Es afscheid van Heerlen.

Zondag 22 oktober: na de Mis van 11.30 uur in de Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop en oud-pastoordeken mgr. Wiertz, zal een beeldje van de H. Jakobus worden gezegend en worden geplaatst.

 

Open monumentendag

In het kader van de Open Monumentendag zal ook de Pancratiuskerk als beeldbepalend monument geopend zijn. Op zaterdag 9 september is de kerk sowieso van 13.00-16.00 op: zoals iedere zaterdagmiddag zijn er gidsen aanwezig om u rond te leiden. Een extra opening is op zondagmiddag 10 september na afloop van de H. Mis. Welkom!

 

15 september concert SELA in Welten

Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen in één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in de Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op het plein zal het concert nu plaatsvinden in de Martinuskerk in Welten.

SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal zingt SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de kerkentoer ervoor gekozen om ook meer naar de “randen” te gaan, zodat men zich ook in Heerlen heeft aangediend. In totaal zijn er 16 concerten, waarvan er 3 al zijn uitverkocht.

Voor meer info, demo’s en kaarten zie www.sela.nl .

 

Een goed bewaard muzikaal geheim!

Al enkele jaren vinden er in de Pancratiuskerk zogenaamde Marktdagconcerten plaats. We maakten er tot nog toe geen reclame voor, maar de liefhebbers die ervan op de hoogte zijn komen regelmatig terug naar onze kerk om te genieten van een half uurtje orgelmuziek gespeeld door onze organist Jo Louppen. Met enige regelmaat spelen ook gastorganisten op deze concerten.

Ons orgel mag ook buiten de eredienst gehoord worden omdat het een ruime mogelijkheid biedt om muziek uit diverse stijlperioden tot leven te brengen.

Kom gerust luisteren en dompel u onder in de klanken van ons mooie orgel, geniet van de prachtige kerk gevuld met muziek die u soms tot ernst maant, soms uitbundig is, maar die u ook een glimlach op het gezicht kan toveren.

Elke eerste dinsdag van de maand van 13:00 uur tot 13:30 in de Pancratiuskerk!

Op 5 september speelt Jo Louppen voor u werk van o.a. Bach en Elgar.

Weest van harte welkom!

Zoeken