Parochienieuws 29 juli - 2 september

 

Grenzen of muren?

Misschien gaat u nog weg? Of bent u net terug? In deze zomermaanden gaan veel mensen op vakantie; vaak over de grens naar een ander land. Het begrip 'grens' is voor mijn gevoel een groot item dat mensen vandaag de dag bezig houdt. Grenzen zijn toch nodig? Iedereen heeft een persoonlijke grens. En van de ander wordt verwacht dat hij of zij die grens respecteert en er niet over heen gaat. Je verliest je vrijheid als iemand bij jou over de grens gaat. Een zeer complex en gevoelige discussie is de hele vluchtelingenproblematiek. Mensen komen over de grens heen, naar ons, en veel mensen voelen dat hun vrijheid op het spel staat. Sowieso is er de complexiteit van culturen en religies die bij elkaar komen waardoor grenzen vervaagd zijn; er zijn populistische politici die daar handig misbruik van maken. Waar gaat het fout?

Misschien gaat het fout doordat we van grenzen, muren willen maken. Nogmaals, grenzen zijn op zich niet verkeerd; door grenzen om religies, culturen, groepen mensen heen creëren we een gevoel van bescherming en behoud van identiteit. Maar zodra we mensen als personen uitsluiten, bouwen we muren om elkaar heen. Het wordt tijd dat we leren de muren af te breken en mensen te ontmoeten en elkaars religie, afkomst en cultuur te respecteren en te waarderen met hun eigenheid en identiteit. Op die manier maken we van grenzen geen muren, maar bouwen we bruggen die leiden tot dialoog, ontmoeting, van elkaar leren en samen bouwen aan een gemeenschappelijk doel: vrede!!

Door bruggen te bouwen ontdekken we dat we allemaal één ding gemeen hebben: dat, achter alle culturele en religieuze verschillen, we allemaal behoren tot één grote familie der mensen. Als we elkaar tegemoet treden met open armen, met respect, met het besef dat we allemaal een kind van God zijn en dat de ene mens niet beter is dan de ander; dan bouwen we aan een nieuwe wereld waar meer vrede is. Als christenen mogen we vertrekken vanuit Gods visie op de mensheid. Het is God zelf die begonnen is met de grens te overbruggen! Hij heeft zijn Zoon gezonden om ons te openbaren dat we Gods kinderen zijn! Het is onze opdracht om grenzen te overbruggen tussen mensen en te werken aan een beetje meer vrede.

Kapelaan Rick Blom.

 

Zomerrooster!

In het vorig parochieblad kwam dit uitgebreid naar voren, voorzien met rooster waarin deze veranderingen vermeld werden. Voor de maand augustus geldt dat de 10 uur Mis in de St. Pancratius op de zondagen 6 en 13 augustus naar 9 uur gaat. De 11.30 uur Mis blijft staan.
Veel feestelijke data!

We zitten nog volop in de vakantie en misschien hebt u er nog geen behoefte aan om verder vooruit te kijken… maar er komen zoveel feestelijke data aan, dat het misschien toch al handig is om wat overzicht te hebben.
• Zondag 10 september 11.15 uur: 100 jaar parochie St. Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele feestjaar zal een plechtige H. Mis worden gevierd door verschillende priesters die met de parochie zijn verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van Roermond en eerder deken van het dekenaat Heerlen, aanwezig zijn.
• Zondag 24 september 10.30 uur: 40 jaar parochie St. Andreas Heerlerbaan, gevierd met een feestelijke H. Mis.
• Zondag 1 oktober 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv het 25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en zijn 50e verjaardag, die hij dan hoopt te vieren.
• Zondag 15 oktober 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 100 jaar parochie Molenberg.
• Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van Es afscheid van Heerlen.
• Zondag 22 oktober: na de Mis van 11.30 uur in de Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop en oud-pastoordeken mgr. Wiertz, zal een beeldje van de H. Jakobus worden gezegend en worden geplaatst.


15 september concert SELA

Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen in één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in de Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op het plein zal het concert nu waarschijnlijk plaatsvinden in de Martinuskerk in Welten.
SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal zingt SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de kerkentoer ervoor gekozen om ook meer naar de “randen” te gaan, zodat men zich ook in Heerlen heeft aangediend. In totaal zijn er 16 concerten, waarvan er 3 al zijn uitverkocht.
Voor meer info, demo’s en kaarten zie www.sela.nl .


Parochie St. Pancratius Heerlen,

financieel overzicht 2014-2016

in €, 2014 en 2015 afgerond op € 100,- 


Inkomsten 2016 2015 2014
Kerkbijdragen 47.393 42.700 51.700
Collectes 31.240 26.700 37.000
Kaarsengeld/ offerblok 15.179 14.800 17.900
HH Missen 21.615 21.800 27.100
Rente 193 1.200 1.500
Incidentele inkomsten / giften 28.393 14.200 30.800
Exploitatie tekort 10.739 40.000 25.500

Totalen 154.752 161.400 191.500

 

Uitgaven

Onderhoud gebouwen 37.092 40.700 54.100
(incl. energiekosten, verzekeringen en
gemeentelijke belastingen)
Kosten eredienst, pastorale aktiviteiten
en beheerskosten 35.301 37.700 38.100
(liturgische benodigdheden, koren,
kersversiering, gewaden, parochieblad,
telefoon, administratie, vergaderingen
en abonnementen)
Verplichte en vrijwillige bijdragen 18.822 17.600 26.600
(afdrachten Bisdom en dekenaat)
Salarissen, pensioenpremie en sociale lasten 63.537 65.400 72.700
(bedienaren en overige medewerkers)

Totalen 154.752 161.400 191.500

 

Toelichting:

We gaan de goede kant op! Uit de cijfers blijkt duidelijk, dat we na de “val” van 2014-2015 weer aan het opkrabbelen zijn, helaas qua inkomsten nog niet tot het oude niveau. Zowel de kerkbijdragen als de collectes zijn behoorlijk gestegen, zowel kaarsengeld als HH. Missen bleven op hetzelfde niveau als 2016.
Aan de uitgavenkant zien we, dat de bezuinigingen voorzichtig vruchten beginnen af te werpen. Maar daarbij is te zeggen, dat veel bezuinigingen (zoals het sluiten van het parochiekantoor) pas in 2017 financieel door zullen werken.
Voorzichtigheid is ook geboden: de post incidentele inkomsten/giften bestaat grotendeels uit een ontvangen legaat. Dit is eenmalig een mooie duw in de rug, maar niet iets waar we jaarlijks op kunnen rekenen.
In elk geval geven deze cijfers weer moed: als we samen aan de kar blijven trekken, moet het lukken om op termijn weer tot een sluitende begroting te komen. Het Bisdom Roermond heeft onze inspanningen ook gezien en gewaardeerd en ons in juni 2017 (dus niet zichtbaar in deze cijfers) een relevant bedrag aan openstaande schulden kwijtgescholden, zodat ook onze vermogenspositie er weer wat rooskleuriger voorstaat.
Laten we samen de schouders onder onze geloofsgemeenschap zetten!

Lokatiebestuur parochie St. Pancratius

 

Kroedwusjwandeling

Nogmaals maken we eenieder attent op onze jaarlijkse kroedwusjwandeling! De eigenlijke dag waarop de bos met 7 kruiden wordt gezegend is 15 augustus, Maria ten hemelopneming. Maar op zaterdag 12 augustus verzamelen we ons bij de St. Josephkerk om 11 uur in de Ontmoetingsruimte. Hoewel deze kerk in Heerlerbaan ligt, is deze activiteit nadrukkelijk een activiteit voor iedereen! Leden van het IVN vertellen ons meer over deze traditie zij begeleiden ons tijdens de wandeling om de juiste kruiden te plukken. We starten dan iets na 11 en zullen ongeveer een uur wandelen. In het Imstenraderbos is een aantal jaar geleden een boskapelletje in ere hersteld. Daar zullen de kroedwusj worden gezegend. Na afloop komen we weer samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellige nazit met een kop koffie/thee.

 Zaterdag 29 juli
H. Marta
Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

 

Zondag 30 juli
Zeventiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 3, 5+7-12
Evangelie: Mt. 13, 44-46 (A)
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaans samenzang
Marlène Schunck-te Loo (jrd.); Hub Hamers vwg verjaardag; Alfons Graff; Harrie Henderix vwg verjaardag

11.30 uur Samenzang
Ouders van Nierop-Visschers (jrd.); Marie-José Florie-Wolf (jrd.); Mevr. J. H. Stijns (jrd.); Annie Bertholet-Van Weersch

 

Maandag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 1 augustus
H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 2 augustus
Woensdag in week 17
09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 3 augustus
Donderdag in week 17
09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 4 augustus
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
H. Johannes Maria Vianney
09.00 uur Echtp. Janssen-Cremers

 

Zaterdag 5 augustus
Zaterdag in week 17

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

 

Zondag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
1e Lezing: Dan. 7, 9-10. 13-14 (A 227/IV 71)
Evangelie: Mt. 17, 1-9 (A 229/IV 73)
Preek: Deken Bouman


09.00 uur Leesmis
Alfons Graff; Ernest Lempers; Mia Pelzer-Hoffmann

11.30 uur Samenzang
H. Mis

 

Maandag 7 augustus
Maandag in week 18
09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 8 augustus
H. Dominicus, priester
09.00 uur Wiel Leenders

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 11 augustus
H. Clara, maagd
09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 12 augustus
Zaterdag in week 18

Theresiakapel
10.00 uur Mia Pelzer; Uit dankbaarheid vwg een verjaardag

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom
18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

 

Zondag 13 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
1e Lezing: 1 Kon. 19, 9a+11-13a
Evangelie: Mt. 14, 22-33 (A)
Preek: Kapelaan Blom

09.00 uur Leesmis
Alfons Graff

11.30 uur Heerlens Bruidskoor
Peter Hupperetz (zesw.d.); Harry Hol (zesw.d.); Overl. v.d. fam. Teunissen

 

Maandag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Heerlens Bruidskoor
Echtp. Reuters-Canisius en zonen
Geen aanbidding!

 

Woensdag 16 augustus
Woensdag in week 19
09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 17 augustus
Donderdag in week 19
09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 18 augustus
Vrijdag in week 19
09.00 uur Wiel Bosch (jrd.)

 

Zaterdag 19 augustus
Zaterdag in week 19

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

 

Zondag 20 augustus
Twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 56, 1+6-7
Evangelie: Mt. 15, 21-28 (A)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Schola Cantorum
Emile en Claire Luijten-Winnekes; Alfons Graff

11.30 uur Samenzang
Harry Brosky (zesw.d.); Antoon Bosch (1ste jrd.); Cor Koster (4de jrd.), Louky en fam.; Mia Verhaegh-Scheeren; Wim Valkenburg

 

Maandag 21 augustus
H. Pius X, paus
09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 22 augustus
H. Maagd Maria, Koningin
10.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 augustus
Woensdag in week 20
09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
09.00 uur Frans Cremers; Wiel Leenders

 

Vrijdag 25 augustus
Vrijdag in week 20
09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 26 augustus
Zaterdag in week 20

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Schiffers (jrd.)

 

Zondag 27 augustus
Een-en-Twintigste Zondag door het jaar
1e Lezing: Jes. 22, 29-23
Evangelie: Mt. 16, 13-20 (A)
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaans samenzang
Alfons Graff; Pater Eugène Quanjel S.C.J.; Uit dankbaarheid van het dek. Kerkkoor St. Caecilia; Ria Gielgens-van Heumen en Willy Gielgens; Ben Steverink

11.30 uur Gemengd Kerkelijk Zangkoor Nieuwenhagerheide
Albert Nacken (jrd.)

 

Maandag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 augustus
Marteldood van H. Johannes de Doper
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 augustus
Woensdag in week 21
09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 31 augustus
Donderdag in week 21
09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 1 september
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
09.00 uur Echtp. Janssen-Cremers

 

Zaterdag 2 september
Zaterdag in week 21

Theresiakapel
10.00 uur Claar Theunissen

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mevr. Gielgens-van Heumen


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 september t/m 30 september 2017: DINSDAG 22 AUGUSTUS

 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:
11-07-2017 Harry Brosky, 81 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:
01-07-2017 Nicole Raven en Tom van Nispen

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius gemist”!

 


Dekenale Kerkkoor St. Caecilia 1848-2017

Afscheid met lof en eer aan God.
Er was een laatste algemene ledenvergadering op 12 mei 2017 waarbij, na uitleg van het bestuur, met algemene stemmen werd besloten tot opheffing van het gemengd koor Sint Caecilia. Geen gemakkelijk besluit, maar onvermijdelijk. Doorgaan is geen optie.
Het Caeciliakoor, opgericht 15 maart 1848 heeft een lange, rijke traditie. Het verzorgde trouw de kerkelijke gezangen op de hoogfeestdagen en een keer per maand op zondag onder leiding van verschillende dirigenten, organisten en onder verschillende dekens gedurende die lange periode.
Het besluit stemde wel tot weemoed, ook bij dirigent Jaap Dekker en organist Jo Louppen, want het waren toch goede tijden die zangers en zangeressen met elkaar hebben meegemaakt. Waar vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. Waar ook van velen afscheid is genomen.
Er kwam een laatste repetitie op vrijdagavond, waarbij dirigent Jaap Dekker alle zangers uitnodigde voor een rondje. En dan die laatste keer zingen op zondag 9 juli om 10 uur. Het zou de laatste zondag voor de vakantie zijn geweest voor het koor, nu de allerlaatste keer.
Maar Jaap Dekker had zich voorgenomen die laatste keer nog eens flink "uit te halen". Hij zocht voor deze speciale zondag niet enkel gezangen uit die, oneerbiedig gezegd, "highlights" zijn voor het koor, maar die tevens jubelend spreken van lof en eer voor God.
Wat mooi als je op deze wijze kunt afsluiten! De zangers waren het, zo te horen, met deze keuze helemaal eens. Aan het einde van de mis kregen de koorleden van het kerkbestuur ieder een zonnebloem als dank-je-wel. Een mooie geste.
Na zo'n belevenis, toch best emotioneel, ga je natuurlijk niet linea recta naar huis. Het bestuur van het koor trakteerde na de mis op koffie met vla en een glaasje om samen nog een keer na te praten. Overheersend gevoel: het is goed zo, jammer dat wel.

Blijft voor deken Bouman en parochie dankbaarheid voor deze jarenlange inzet hetgeen te horen was aan het langdurig applaus aan het einde van de laatste hoogmis voor ons Caeciliakoor.

Deken Bouman


Rondleidingen in de Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 16:00 vrij toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen verwacht!


Bedevaart naar Banneux

Op zaterdag 19 augustus 2017 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart met de bus. Het thema van deze dag is: “Merci!, Merci! Dankbaar leven.” Aanmelden kan tot 15 juli 2017 bij het “Huis voor de Pelgrim” Maastricht. Telefoon 043-3215715 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef bij opgave uw naam, volledig adres en telefoonnummer op. Kosten zijn € 23,00 per persoon; kinderen t/m 12 jaar € 11,00.
S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer: NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van: “Maria Legioen” en van uw naam, adres en telefoonnummer. Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Het Legioen van Maria; Bisdom Roermond
Bedevaart naar Kevelaer

Op dinsdag 26 augustus gaan we weer met onze parochies naar Kevelaer! U kunt zich opgeven bij uw parochie, bij het secretariaat. Geef bij opgave uw gegevens door; zo kunnen we u laten weten welke opstapplaatsen er zullen zijn en hoe laat we in de ochtend vertrekken. Kosten zullen ook dit jaar weer 17,50 zijn.


Walk of Peace

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om de discussies over vluchtelingen of over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer mensen naar meer verbinding in de samenleving.

In het kader van de Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 september a.s. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Het wordt een wandeling met gesprekken en verhalen die ons met elkaar verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen). De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. Het thema van de Vredesweek 2017 is: ‘de kracht van verbeelding’.

Met vriendelijke groeten,
mede namens Ans Houben, voorzitter van het Missionair Overleg Heerlen
Harrie Winteraeken, voorzitter Heerlen Mondiaal en het Vredesplatform Heerlen

De Walk of Peace wordt dit jaar voor de tweede maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/ • Promotiefilmpje Walk of Peace: https://youtu.be/JtFZ0WcKgKw


Naslagwerk over historische begraafplaats Heerlen brengt lokale geschiedenis in beeld

Als hij eens geen rondleidingen door de binnenstad of over de begraafplaats aan de Akerstraat geeft is Heerlenaar Jan Teunissen veelvuldig te vinden in het archief van Heerlen. Speuren en naslaan hoe de zaken daadwerkelijk zaten levert zijn nieuwe boek over de historische begraafplaats aan de Akerstraat op. Een duimendik naslagwerk dat de lokale geschiedenis van Heerlen -en vele Heerlenaren- met tekst en beeld inzichtelijk maakt en daarmee deze fraaie parkachtige laatste rustplaats als het ware tot leven brengt.

Maar liefst 256 pagina’s in A4 formaat, in een zeer beperkte eerste oplage van 100 exemplaren, kwamen onlangs van de drukker. Fraai voorzien met vele foto’s en heel veel achtergrondverhalen over de vele Heerlenaren die op de Akerstraat hun laatste rustplaats vonden neemt kwieke tachtiger Jan Teunissen eenieder bij de hand en voert hen door de geschiedenis van onze stad.

De boeken zijn te koop voor € 25 op de volgende plaatsen:
Balie Rijckheyt (Thermen museum) Coriovallumstraat Heerlen, tijdens de openingstijden van het museum of Jan Teunissen, Burg. de Hesselleplein 29 Heerlen, tel. 045 571 28 55 of na email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

 

Zoeken