Parochienieuws 29 juli - 2 september

 

Grenzen of muren?

Misschien gaat u nog weg? Of bent u net terug? In deze zomermaanden gaan veel mensen op vakantie; vaak over de grens naar een ander land. Het begrip 'grens' is voor mijn gevoel een groot item dat mensen vandaag de dag bezig houdt. Grenzen zijn toch nodig? Iedereen heeft een persoonlijke grens. En van de ander wordt verwacht dat hij of zij die grens respecteert en er niet over heen gaat. Je verliest je vrijheid als iemand bij jou over de grens gaat. Een zeer complex en gevoelige discussie is de hele vluchtelingenproblematiek. Mensen komen over de grens heen, naar ons, en veel mensen voelen dat hun vrijheid op het spel staat. Sowieso is er de complexiteit van culturen en religies die bij elkaar komen waardoor grenzen vervaagd zijn; er zijn populistische politici die daar handig misbruik van maken. Waar gaat het fout?

Misschien gaat het fout doordat we van grenzen, muren willen maken. Nogmaals, grenzen zijn op zich niet verkeerd; door grenzen om religies, culturen, groepen mensen heen creëren we een gevoel van bescherming en behoud van identiteit. Maar zodra we mensen als personen uitsluiten, bouwen we muren om elkaar heen. Het wordt tijd dat we leren de muren af te breken en mensen te ontmoeten en elkaars religie, afkomst en cultuur te respecteren en te waarderen met hun eigenheid en identiteit. Op die manier maken we van grenzen geen muren, maar bouwen we bruggen die leiden tot dialoog, ontmoeting, van elkaar leren en samen bouwen aan een gemeenschappelijk doel: vrede!!

Door bruggen te bouwen ontdekken we dat we allemaal één ding gemeen hebben: dat, achter alle culturele en religieuze verschillen, we allemaal behoren tot één grote familie der mensen. Als we elkaar tegemoet treden met open armen, met respect, met het besef dat we allemaal een kind van God zijn en dat de ene mens niet beter is dan de ander; dan bouwen we aan een nieuwe wereld waar meer vrede is. Als christenen mogen we vertrekken vanuit Gods visie op de mensheid. Het is God zelf die begonnen is met de grens te overbruggen! Hij heeft zijn Zoon gezonden om ons te openbaren dat we Gods kinderen zijn! Het is onze opdracht om grenzen te overbruggen tussen mensen en te werken aan een beetje meer vrede.

Kapelaan Rick Blom.

 

Zomerrooster!

In het vorig parochieblad kwam dit uitgebreid naar voren, voorzien met rooster waarin deze veranderingen vermeld werden. Voor de maand augustus geldt dat de 10 uur Mis in de St. Pancratius op de zondagen 6 en 13 augustus naar 9 uur gaat. De 11.30 uur Mis blijft staan.
Veel feestelijke data!

We zitten nog volop in de vakantie en misschien hebt u er nog geen behoefte aan om verder vooruit te kijken… maar er komen zoveel feestelijke data aan, dat het misschien toch al handig is om wat overzicht te hebben.
• Zondag 10 september 11.15 uur: 100 jaar parochie St. Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele feestjaar zal een plechtige H. Mis worden gevierd door verschillende priesters die met de parochie zijn verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van Roermond en eerder deken van het dekenaat Heerlen, aanwezig zijn.
• Zondag 24 september 10.30 uur: 40 jaar parochie St. Andreas Heerlerbaan, gevierd met een feestelijke H. Mis.
• Zondag 1 oktober 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv het 25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en zijn 50e verjaardag, die hij dan hoopt te vieren.
• Zondag 15 oktober 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 100 jaar parochie Molenberg.
• Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van Es afscheid van Heerlen.
• Zondag 22 oktober: na de Mis van 11.30 uur in de Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop en oud-pastoordeken mgr. Wiertz, zal een beeldje van de H. Jakobus worden gezegend en worden geplaatst.


15 september concert SELA

Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen in één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in de Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op het plein zal het concert nu waarschijnlijk plaatsvinden in de Martinuskerk in Welten.
SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal zingt SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de kerkentoer ervoor gekozen om ook meer naar de “randen” te gaan, zodat men zich ook in Heerlen heeft aangediend. In totaal zijn er 16 concerten, waarvan er 3 al zijn uitverkocht.
Voor meer info, demo’s en kaarten zie www.sela.nl .


Parochie St. Pancratius Heerlen,

financieel overzicht 2014-2016

in €, 2014 en 2015 afgerond op € 100,- 


Inkomsten 2016 2015 2014
Kerkbijdragen 47.393 42.700 51.700
Collectes 31.240 26.700 37.000
Kaarsengeld/ offerblok 15.179 14.800 17.900
HH Missen 21.615 21.800 27.100
Rente 193 1.200 1.500
Incidentele inkomsten / giften 28.393 14.200 30.800
Exploitatie tekort 10.739 40.000 25.500

Totalen 154.752 161.400 191.500

 

Uitgaven

Onderhoud gebouwen 37.092 40.700 54.100
(incl. energiekosten, verzekeringen en
gemeentelijke belastingen)
Kosten eredienst, pastorale aktiviteiten
en beheerskosten 35.301 37.700 38.100
(liturgische benodigdheden, koren,
kersversiering, gewaden, parochieblad,
telefoon, administratie, vergaderingen
en abonnementen)
Verplichte en vrijwillige bijdragen 18.822 17.600 26.600
(afdrachten Bisdom en dekenaat)
Salarissen, pensioenpremie en sociale lasten 63.537 65.400 72.700
(bedienaren en overige medewerkers)

Totalen 154.752 161.400 191.500

 

Toelichting:

We gaan de goede kant op! Uit de cijfers blijkt duidelijk, dat we na de “val” van 2014-2015 weer aan het opkrabbelen zijn, helaas qua inkomsten nog niet tot het oude niveau. Zowel de kerkbijdragen als de collectes zijn behoorlijk gestegen, zowel kaarsengeld als HH. Missen bleven op hetzelfde niveau als 2016.
Aan de uitgavenkant zien we, dat de bezuinigingen voorzichtig vruchten beginnen af te werpen. Maar daarbij is te zeggen, dat veel bezuinigingen (zoals het sluiten van het parochiekantoor) pas in 2017 financieel door zullen werken.
Voorzichtigheid is ook geboden: de post incidentele inkomsten/giften bestaat grotendeels uit een ontvangen legaat. Dit is eenmalig een mooie duw in de rug, maar niet iets waar we jaarlijks op kunnen rekenen.
In elk geval geven deze cijfers weer moed: als we samen aan de kar blijven trekken, moet het lukken om op termijn weer tot een sluitende begroting te komen. Het Bisdom Roermond heeft onze inspanningen ook gezien en gewaardeerd en ons in juni 2017 (dus niet zichtbaar in deze cijfers) een relevant bedrag aan openstaande schulden kwijtgescholden, zodat ook onze vermogenspositie er weer wat rooskleuriger voorstaat.
Laten we samen de schouders onder onze geloofsgemeenschap zetten!

Lokatiebestuur parochie St. Pancratius

 

Kroedwusjwandeling

Nogmaals maken we eenieder attent op onze jaarlijkse kroedwusjwandeling! De eigenlijke dag waarop de bos met 7 kruiden wordt gezegend is 15 augustus, Maria ten hemelopneming. Maar op zaterdag 12 augustus verzamelen we ons bij de St. Josephkerk om 11 uur in de Ontmoetingsruimte. Hoewel deze kerk in Heerlerbaan ligt, is deze activiteit nadrukkelijk een activiteit voor iedereen! Leden van het IVN vertellen ons meer over deze traditie zij begeleiden ons tijdens de wandeling om de juiste kruiden te plukken. We starten dan iets na 11 en zullen ongeveer een uur wandelen. In het Imstenraderbos is een aantal jaar geleden een boskapelletje in ere hersteld. Daar zullen de kroedwusj worden gezegend. Na afloop komen we weer samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellige nazit met een kop koffie/thee.

 

Zoeken