Parochienieuws 1 juli - 29 juli 2017

 

Vooraankondiging mistijden vakantie!

In de grote vakantie zullen er beperkte verschuivingen zijn in de mistijden, om een vakantie voor deken, kapelaan en assistenten mogelijk te maken. Dit alternatieve schema zal zes weken duren; na de vakantie zullen we weer terugvallen op het oude schema. In het najaar zal dan weer bekeken worden hoe we structureler met de mistijden omgaan.

Dit betekent voor de periode 23 juli - 27 augustus dat verschillende kerken 2 weken lang “schuiven” van 10.00 uur naar 9.00 uur. De Mis van 9.00 zal een “leesmis” zijn, dus zonder zang of orgelspel, maar met preek. Concreet:

- 23 en 30 juli Molenberg: niet 10.00 maar 9.00 uur.

- 6 en 13 augustus Pancratius: niet 10.00 maar 9.00 uur.

- 20 en 27 augustus Welten: niet 10.00 maar 9.00 uur.

In al de zes weken schuift Parc Imstenrade van 11.15 naar 10.00 uur, mogelijk geworden dankzij Pater van Laarhoven die veel Missen op zich neemt, maar die alleen in Parc Imstenrade celebreert. Dit schema betekent dat kapelaan en deken verschillende keren 3 Missen op zondag zullen hebben: zij hebben dit er graag voor over om voor de assistenten en elkaar vakantie mogelijk te maken. Wij rekenen op uw begrip!

Kerkbestuur cluster Heerlen-Zuid

 

Laatste stappen voor de vakantietijd

De laatste weken voor de vakantietijd zijn altijd bijzonder: veel activiteiten van een schooljaar bereiken hun climax. Als u dit parochieblad leest, hebben in al onze parochies kinderen in kleiner of groter verband voor het eerst de H. Communie gevierd; hebben tieners de kracht van de heilige Geest ontvangen in het H. Vormsel; zijn processies getrokken om het geloof uit te dragen en om te bidden om zegen voor daar waar we wonen of verblijven. Dit jaar werden deze bijzondere weken nog wat voller door wat verrassingen voor kapelaan Blom en voor mijzelf bij gelegenheid van ons resp. 5- en 25 jarig priesterjubileum. Dank aan iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen aan de feestvreugdes van de kinderen en de tieners, de processiegangers en raamkijkers, van de beide priesters. Al deze feesten hebben als gemeenschappelijke noemer één van de kernaspecten van ons geloof: gezamenlijkheid. En dat hebben we mogen vieren!

Ook de vakantietijd blijkt voor veel mensen een manier te zijn om gezamenlijkheid te beleven. Wanneer je op pad gaat, ervaar je andere landen en culturen. In Italië merk je bijvoorbeeld dat je geen kaarsje aan kunt steken in een kerk, maar dat er door je ”offer” een lampje tijdelijk gaat branden.

In al die bestemmingen heb je een keuze: ben je een toerist die gebouwen bekijkt, of kom je in contact met de mensen zelf? Blijf je comfortabel met je polsbandje binnen de muren van de all-inclusive, of ga je op pad? Wie zich aan de stroom onttrekt maar gezamenlijkheid met het land zelf zoekt, ondergaat andere ervaringen. Dat kan in kleine dingen zitten, zoals keuzes van tijdstippen. Bijvoorbeeld: wie in de loop van de dag naar de Sint Pieter in Rome gaat, ervaart het gebouw als een museum, waar suppoosten buiten staan te controleren of de kleding wel gepast is, waar het binnen een drukte van belang is. Wie ’s morgens rond half acht gaat, ervaart een kerk: de suppoosten zijn er nog niet, maar aan allerlei altaren staan priesters en bisschoppen, soms samen met anderen soms alleen, om de Mis te vieren. Waar je de teksten niet verstaat, herken je wel de gebaren en rituelen en vooral: ervaar je de gezamenlijkheid in de sfeer van gebed.

Voor wie thuis blijft, kan het juist een moeilijke tijd zijn, juist in een stad. Ik zeg wel eens: volgens mij is het Pancratiusplein de eenzaamste plaats van Heerlen. Want juist tussen gezelligheid van anderen kun je jezelf als eenling ongelooflijk alleen voelen en kan eenzaamheid juist worden versterkt. Ik wens daarmee juist ook de thuisblijvers toe, dat ook zij bij afwezigheid van familie en vrienden gezelligheid en gezamenlijkheid kunnen ervaren en zo een goede vakantie kunnen hebben.

Deken Bouman

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Pancratius zingt 9 juli laatste keer

Vorige keer werd het al aangekondigd, maar voor leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en de kerkgangers wordt het nu steeds meer voelbaar, dat het echt waar is. Er is de afgelopen weken veel met elkaar gesproken, menig traantje is gelaten, soms toch tegen beter weten in gehoopt. Maar tussendoor werd het steeds duidelijker: de beslissing was onvermijdelijk, je moet niet stoppen als je weggekeken wordt, maar als je nog met trots een laatste keer kunt zingen.

De laatste keer dat het gemengd koor zingt zal plaatsvinden op zondag 9 juli om 10 uur, natuurlijk in de Pancratiuskerk. Allemaal van harte welkom!


 

Misintenties

Zaterdag 1 juli

Zaterdag in week 12

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 juli

Dertiende Zondag door het jaar

1e Lezing: 2 Kon. 4, 8-11+14-16a

Evangelie: Mt. 10, 37-42 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Rie Frederikx-van Zanten en Hub Frederikx; Ernest Lempers; Emile en Claire Luijten-Winnekes; Alfons Graff; Pater Eugène Quanjel S.C.J.

 

11.30 uur Samenzang

Wim van Turnhout

 

Maandag 3 juli

H. Tomas, apostel

09.00 uur 

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Dinsdag 4 juli

Dinsdag in week 13

09.00 uur 

Fam. Consten-Janssen; Broeder Dominicus en Broeder Polycarpus

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 juli

Woensdag in week 13

09.00 uur 

Dhr. Knoors

 

Donderdag 6 juli

Donderdag in week 13

09.00 uur 

Voor de zielerust van Louis Richter

 

Vrijdag 7 juli

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur 

Echtp. Janssen-Cremers

 

Zaterdag 8 juli

Zaterdag in week 13

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Harry en Thea Uding-van Santvoort

 

Zondag 9 juli

Veertiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Zach. 9, 9-10

Evangelie: Mt. 11, 25-30 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia (laatste opvoering)

Alfons Graff; Ben Steverink v.w.g. Dek. Kerkkoor; Jan van As; Peter Hupperetz v.w.g. Dek. Kerkkoor

 

11.30 uur Samenzang

Riek Beernink (1ste jrd.); Annie Bertholet-Van Weersch

 

Maandag 10 juli

Maandag in week 14

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

09.00 uur 

Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 juli

Woensdag in week 14

09.00 uur 

Wim Valkenburg

 

Donderdag 13 juli

Donderdag in week 14

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 14 juli

Vrijdag in week 14

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 15 juli

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

Theresiakapel

10.00 uur 

Ans Ruiters (jrd.)

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 16 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 55, 10-11

Evangelie: Mt. 13, 1-9 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Bert Spoelder (zesw.d.); Wim van Turnhout; Echtp. Roumen en overl. ouders Roumen-Smeets (jrd.)

 

Maandag 17 juli

Maandag in week 15

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 18 juli

Dinsdag in week 15

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 juli

Woensdag in week 15

09.00 uur 

Mientje Thomassen-Körver

 

Donderdag 20 juli

Donderdag in week 15

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 21 juli

Vrijdag in week 15

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 22 juli

H. Maria Magdalena

Theresiakapel

10.00 uur 

Frans Cremers

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 23 juli

Zestiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Wijsh. 12, 13+16-19

Evangelie: Mt. 13, 24-30 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

Fernandine Limpens (jrd.); Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Diny Deloo-Vrouenraets (jrd.)

 

Maandag 24 juli

Maandag in week 16

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 25 juli

H. Jakobus, apostel

09.00 uur 

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 26 juli

HH. Joachim en Anna, ouders van H. Maagd Maria

 

09.00 uur H. Mis

Donderdag 27 juli

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 28 juli

Vrijdag in week 16

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 29 juli

H. Marta

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

21-05-2017 Jart Pluijmen

04-06-2017 Jasper Simons

 

IN ONZE PAROCHIE HEBBEN DE 1ste H. COMMUNIE GEDAAN:

14-05-2017 Sayuri van Os

05-06-2017 Emma-Louise, Goswin en Lisanna Fijen

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

05-06-2017 Bert Spoelder, 84 jaar

17-06-2017 Harry Hol, 80 jaar

 

HUWELIJKEN:

Op 1 juli zullen Nicole Raven en Tom van Nispen in de Pancratiuskerk elkaar het ja-woord geven.

Op 15 juli zullen Maurice Ruwette en Susan Bloemen in de Pancratiuskerk elkaar het ja-woord geven.


 

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 juli t/m 2 september 2017: DINSDAG 18 JULI

 

Vermelding uitvaarten in parochiebladen

Welke uitvaart wordt nu wel vermeld en welke niet? Regelmatig roept dit vragen op. Het antwoord lijkt eenvoudig, maar het is toch niet zo eenvoudig als het lijkt. Twee overledenen willen we nu toch bijzonder noemen, hoewel hun uitvaart niet in onze kerk plaatsvond:

Peter Hupperetz: jarenlang verbonden met de Pancratiusparochie, met name ook door jarenlange inzet voor het Gemengd Kerkelijk Zangkoor. Toen zingen om lichamelijke redenen niet meer mogelijk was, bleef hij via zijn echtgenote Annie, ook lid, verbonden. Zijn uitvaartmis vond conform zijn wens in familiekring plaats in de Elisabethkapel

de Keniaanse Zuster. Josephine Oigo, Kleine Zuster vd H. Joseph, was parochiane en trouwe kerkgangster van de St. Pancratius. Ernstig ziek is zij teruggekeerd naar haar thuisland, waar zij overleed en waar ook haar uitvaartmis was.

Voor de toekomst zullen we ons in breder federatieverband bezinnen, wie we in welk parochieblad vermelden.

 

Rondleidingen in de Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 16:00 vrij toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen verwacht!

 

Reactie op vrijwilligersoproepen

Op de verschillende oproepen in het vorige parochieblad kwam zelfs meerdere reacties. Hartelijk dank daarvoor!

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius gemist”!

 

Bedevaart naar Banneux

Op zaterdag 19 augustus 2017 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart met de bus. Het thema van deze dag is: “Merci!, Merci! Dankbaar leven.” Aanmelden kan tot 15 juli 2017 bij het “Huis voor de Pelgrim” Maastricht. Telefoon 043-3215715 Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef bij opgave uw naam, volledig adres en telefoonnummer op. Kosten zijn € 23,00 per persoon; kinderen t/m 12 jaar € 11,00.  

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer: NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding  van: “Maria Legioen” en van uw naam, adres en telefoonnummer. Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Het Legioen van Maria; Bisdom Roermond

 

Vooraankondiging bedevaart naar Kevelaer

Met onze parochies gaan we dit jaar ook weer naar Kevelaer toe. Deze busbedevaart zal plaatsvinden op dinsdag 26 september. In een volgend parochieblad volgt meer informatie. Maar voor nu alvast om de datum in uw agenda te noteren.

 

Naslagwerk over historische begraafplaats Heerlen brengt lokale geschiedenis in beeld

Als hij eens geen rondleidingen door de binnenstad of over de begraafplaats aan de Akerstraat geeft is Heerlenaar Jan Teunissen veelvuldig te vinden in het archief van Heerlen. Speuren en naslaan hoe de zaken daadwerkelijk zaten levert zijn nieuwe boek over de historische begraafplaats aan de Akerstraat op. Een duimendik naslagwerk dat de lokale geschiedenis van Heerlen -en vele Heerlenaren- met tekst en beeld inzichtelijk maakt en daarmee deze fraaie parkachtige laatste rustplaats als het ware tot leven brengt.

Maar liefst 256 pagina’s in A4 formaat, in een zeer beperkte eerste oplage van 100 exemplaren, kwamen onlangs van de drukker. Fraai voorzien met vele foto’s en heel veel achtergrondverhalen over de vele Heerlenaren die op de Akerstraat hun laatste rustplaats vonden neemt kwieke tachtiger Jan Teunissen eenieder bij de hand en voert hen door de geschiedenis van onze stad.

De boeken zijn te koop voor € 25 op de volgende plaatsen:

Balie Rijckheyt (Thermen museum) Coriovallumstraat Heerlen, tijdens de openingstijden van het museum of Jan Teunissen, Burg. de Hesselleplein 29 Heerlen, tel. 045 571 28 55 of na email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoeken