Parochienieuws 1 juli - 29 juli 2017

 

Vooraankondiging mistijden vakantie!

In de grote vakantie zullen er beperkte verschuivingen zijn in de mistijden, om een vakantie voor deken, kapelaan en assistenten mogelijk te maken. Dit alternatieve schema zal zes weken duren; na de vakantie zullen we weer terugvallen op het oude schema. In het najaar zal dan weer bekeken worden hoe we structureler met de mistijden omgaan.

Dit betekent voor de periode 23 juli - 27 augustus dat verschillende kerken 2 weken lang “schuiven” van 10.00 uur naar 9.00 uur. De Mis van 9.00 zal een “leesmis” zijn, dus zonder zang of orgelspel, maar met preek. Concreet:

- 23 en 30 juli Molenberg: niet 10.00 maar 9.00 uur.

- 6 en 13 augustus Pancratius: niet 10.00 maar 9.00 uur.

- 20 en 27 augustus Welten: niet 10.00 maar 9.00 uur.

In al de zes weken schuift Parc Imstenrade van 11.15 naar 10.00 uur, mogelijk geworden dankzij Pater van Laarhoven die veel Missen op zich neemt, maar die alleen in Parc Imstenrade celebreert. Dit schema betekent dat kapelaan en deken verschillende keren 3 Missen op zondag zullen hebben: zij hebben dit er graag voor over om voor de assistenten en elkaar vakantie mogelijk te maken. Wij rekenen op uw begrip!

Kerkbestuur cluster Heerlen-Zuid

 

Laatste stappen voor de vakantietijd

De laatste weken voor de vakantietijd zijn altijd bijzonder: veel activiteiten van een schooljaar bereiken hun climax. Als u dit parochieblad leest, hebben in al onze parochies kinderen in kleiner of groter verband voor het eerst de H. Communie gevierd; hebben tieners de kracht van de heilige Geest ontvangen in het H. Vormsel; zijn processies getrokken om het geloof uit te dragen en om te bidden om zegen voor daar waar we wonen of verblijven. Dit jaar werden deze bijzondere weken nog wat voller door wat verrassingen voor kapelaan Blom en voor mijzelf bij gelegenheid van ons resp. 5- en 25 jarig priesterjubileum. Dank aan iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen aan de feestvreugdes van de kinderen en de tieners, de processiegangers en raamkijkers, van de beide priesters. Al deze feesten hebben als gemeenschappelijke noemer één van de kernaspecten van ons geloof: gezamenlijkheid. En dat hebben we mogen vieren!

Ook de vakantietijd blijkt voor veel mensen een manier te zijn om gezamenlijkheid te beleven. Wanneer je op pad gaat, ervaar je andere landen en culturen. In Italië merk je bijvoorbeeld dat je geen kaarsje aan kunt steken in een kerk, maar dat er door je ”offer” een lampje tijdelijk gaat branden.

In al die bestemmingen heb je een keuze: ben je een toerist die gebouwen bekijkt, of kom je in contact met de mensen zelf? Blijf je comfortabel met je polsbandje binnen de muren van de all-inclusive, of ga je op pad? Wie zich aan de stroom onttrekt maar gezamenlijkheid met het land zelf zoekt, ondergaat andere ervaringen. Dat kan in kleine dingen zitten, zoals keuzes van tijdstippen. Bijvoorbeeld: wie in de loop van de dag naar de Sint Pieter in Rome gaat, ervaart het gebouw als een museum, waar suppoosten buiten staan te controleren of de kleding wel gepast is, waar het binnen een drukte van belang is. Wie ’s morgens rond half acht gaat, ervaart een kerk: de suppoosten zijn er nog niet, maar aan allerlei altaren staan priesters en bisschoppen, soms samen met anderen soms alleen, om de Mis te vieren. Waar je de teksten niet verstaat, herken je wel de gebaren en rituelen en vooral: ervaar je de gezamenlijkheid in de sfeer van gebed.

Voor wie thuis blijft, kan het juist een moeilijke tijd zijn, juist in een stad. Ik zeg wel eens: volgens mij is het Pancratiusplein de eenzaamste plaats van Heerlen. Want juist tussen gezelligheid van anderen kun je jezelf als eenling ongelooflijk alleen voelen en kan eenzaamheid juist worden versterkt. Ik wens daarmee juist ook de thuisblijvers toe, dat ook zij bij afwezigheid van familie en vrienden gezelligheid en gezamenlijkheid kunnen ervaren en zo een goede vakantie kunnen hebben.

Deken Bouman

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Pancratius zingt 9 juli laatste keer

Vorige keer werd het al aangekondigd, maar voor leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en de kerkgangers wordt het nu steeds meer voelbaar, dat het echt waar is. Er is de afgelopen weken veel met elkaar gesproken, menig traantje is gelaten, soms toch tegen beter weten in gehoopt. Maar tussendoor werd het steeds duidelijker: de beslissing was onvermijdelijk, je moet niet stoppen als je weggekeken wordt, maar als je nog met trots een laatste keer kunt zingen.

De laatste keer dat het gemengd koor zingt zal plaatsvinden op zondag 9 juli om 10 uur, natuurlijk in de Pancratiuskerk. Allemaal van harte welkom!

Zoeken