Parochienieuws 1 april - 29 april 2017

 

Pasen

 

In verschillende regelmaten en in verschillende groepen, geef ik als deken les in de Broederschool, St. Tarcisius en Windekind. Soms is er een les die niet “loopt”, maar meestal vind ik het een groot plezier. Kinderen stellen hun vragen open en onbevangen en zijn leergierig.

Daarbij viel me op een gegeven moment een patroon op. Zeker bij de grotere kinderen begonnen veel van de vragen met “Hoe”. “Hoe heeft God de wereld dan gemaakt?”; “Hoe deed Jezus dat dan met die broden en die vissen?”. En als het gaat over Pasen: “Hoe kon Jezus dan weer levend worden”, met de bijklank: dat kan toch helemaal niet!

Natuurlijk zijn dit interessante vragen en ook ik ben best wel nieuwsgierig naar de antwoorden. Toch er is meer aan de hand. Want onder de “hoe”-vragen ligt een pretentie: als ik het “hoe” niet snap, kan het niet waar zijn! Is dat dan ook zo? Dat is maar de vraag!

Zeker met de grotere kinderen uit de hogere groepen probeer ik ook na te denken over dit onderliggende patroon. De Bijbel is niet geschreven om antwoorden te geven over de “hoe”-vragen, maar gaat over andere dingen. Als er een schepping is, is de wereld niet toevallig maar gewild. De Bijbel geeft dan geen antwoord op de vraag “hoe” God dat heeft gedaan, maar wát hij er dan mee heeft gewild en wat dit dan voor ons heeft betekent. Het verhaal van de vijf broden en de twee vissen zegt ons niet “hoe” Jezus dat heeft gedaan, maar geeft ons aan dat Hij kon handelen door de inbreng van één enkel kind, dat terugkwam van de markt: dat er zoveel moois kan komen uit het kleine wat we hebben, wanneer we dat neerleggen in Zijn handen: en dat een kind ons daar het voorbeeld in geeft.

Ook bij het Paasverhaal (welk kind weet nog wat Pasen is??) zoeken we vergeefs naar het “hoe”. Maar we lezen er wel in, dat de dood het laatste woord niet heeft; dat we niet gevangen blijven in gevolgen van lijden en pijn, maar dat er altijd hoop is op een nieuwe toekomst. Of zoals een bekend lied zegt: “het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het wordt altijd wel weer licht”. We mogen geloven en weten, dat we mogen rekenen op nieuw leven, nieuw licht, door de Vader ons gegeven. En: we mogen geïnspireerd worden om zélf altijd brengers te zijn van nieuw licht en nieuw leven in harten van onze medemens, die het moeilijk heeft.

Moge een Zalig Pasen ons gegeven zijn, mogen wij brengers zijn van een Zalig Pasen voor elkaar! En wie weet…. komen de antwoorden op de “hoe”-vragen ook wel ooit, of: komt er een moment, dat we die vragen niet meer zo belangrijk vinden…

Zalig Pasen!

Deken Bouman

 

Tijd om op te staan!

Logisch toch?? Als je gevallen bent, sta je weer op! Iedereen is wel eens op zijn gezicht gegaan. Natuurlijk wil iedereen dan weer gewoon opstaan. En bij geen ernstige ongelukken is dat ook geen probleem. Een bekende uitspraak, bijna een dooddoener, luidt: 'het leven gaat met vallen en opstaan.' Een soortgelijke spreuk kwam ik laatst tegen: 'degene die valt en weer opstaat is zoveel sterker dan die nooit gevallen is.' Niemand wil vallen en toch beseffen we allemaal dat dat bij het leven hoort. We zetten een misstap door onze eigen tekorten, we struikelen over zorgen en we vallen in een diepe put door leed. Maar Jezus wil heel nadrukkelijk met Pasen tegen ons zeggen: 'Ik help je opstaan!' Je wordt sterker als je de moed hebt om weer op te staan en door te zetten. Jezus helpt ons erbij. En Hij weet precies wat wij doormaken, want als er Iemand is die gevallen is en weer is opgestaan, dan is het wel Jezus. Hoe bijzonder dat Hij dát gedaan heeft zeggende: 'Ik heb dit voor jou gedaan!' Het is Pasen, het is tijd om op te staan! De kruisweg is zo actueel; het gaat over ons leven. Een leven met vallen en opstaan. Maar als het een leven mét Jezus is, dan krijgt het leven een nieuw perspectief, een reden om op te staan. Opstaan betekent weer opnieuw liefde de kans geven om kracht te krijgen. Liefde betekent de hemel. En als wij anderen helpen opstaan uit liefde, dan is dat de manier om een stukje hemel te brengen.

Zalig Pasen!

Kapelaan Rick Blom

 

Paastafereel

Het is gebruikelijk in kerken om een kerststal op te zetten. In de Pancratiusparochie kennen we al jaren het gebruik om ook het paastafereel op te zetten; met dank aan de vrijwilligers! Van oudsher werden taferelen en afbeeldingen in kerken gebruikt als catechese; veelal ongeletterde mensen konden toch de boodschap van de Kerk verstaan. Nog altijd zijn mensen visueel ingesteld. Je onthoudt iets makkelijker als je iets voor je ziet. Je kunt je makkelijker in een verhaal verplaatsen als je er een 'plaatje' bij hebt. De moeite waard om in de Goede Week en de, erop volgende, paastijd een kijkje te komen nemen!Misintenties

Zaterdag 1 april

Week 4 veertigdagentijd

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 april

Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

1e Lezing: Ez. 37, 12-14

Evangelie: Joh. 11, 3-7+17+20-27+33b-45 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

Alfons Graff (zesw.d.); Jo Reufels (6de jrd.); Ad Savelsberg; Rie Frederikx-van Zanten en Hub Frederikx; Ernest Lempers

 

11.30 uur Kerkkoor Nieuwenhagen

Leny Lelkens-Custers (zesw.d.); Peter Oostwegel (jrd.); Charly Fisher

 

Maandag 3 april

Week 5 veertigdagentijd

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Dinsdag 4 april

Week 5 veertigdagentijd

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Overl. familieleden fam. Andriessen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 april

Week 5 veertigdagentijd

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Dhr. Knoors; Suze Jorissen-Wilmes, voor haar verjaardag

 

Donderdag 6 april

Week 5 veertigdagentijd

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 7 april

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Ton Ruitenbeek; Echtp. Janssen-Cremers

 

Zaterdag 8 april

Week 5 veertigdagentijd

Theresiakapel

10.00 uur

Annie Logister-Pieters (jrd.); Mia Cordewener

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Koenderink-Collombon

 

Zondag 9 april

Palmzondag

1e Lezing: Jes. 50, 4-7

Evangelie: Mt. 27, 11-54 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Echtp. Herens-Jacobs (jrd.); Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Fons Consten en ouders Consten-Janssen (jrd.); Miets Gorissen (jrd.); Emile en Claire Luijten-Winnekes; Mevr. Bork-Cremers

 

Maandag 10 april

Maandag in Goede Week

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Dankzegging voor overl. moeder

 

Dinsdag 11 april

Dinsdag in Goede Week

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 april

Woensdag in Goede Week

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Donderdag 13 april

Witte Donderdag

Geen ochtendmis!

 

19.00 uur Dekenaal Koor St. Caecilia

Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Voor alle zielen in het vagevuur

Uitstellen van het Allerheiligste tot 22 uur

 

Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

Geen ochtendmis!

 

15.00 uur Capella Sine Nomine

Kruisweg

(Deken Bouman)

 

17.00 uur

Kinderkruisweg

(Deken Bouman)

 

19.00 uur Gregoriaans

Lijdensdienst

(Deken Bouman)

 

Zaterdag 15 april

Paaszaterdag/Stille Zaterdag

Geen ochtendmissen!

 

Biechtgelegenheid

14.00-15.00 uur

Deken Bouman

 

21.00 uur Gaudens Gaudebo

Paaswake (Deken Bouman)

Henriëtte Quanjel-Brouwers

 

Zondag 16 april

Paaszondag

1e Lezing: Hand. 10, 34a+37-43

Evangelie: Joh. 20, 1-9 (C)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Koor St. Caecilia

Overl. v.d. fam H. Ritzen-Ackermans (jrd.); Echtp. Reuters-Canisius (jrd.); Wiel Leenders; Mevr. Stassar-Palmen; Alfons Graff; Emile en Claire Luijten-Winnekes; Jan Hamers; Ine Aalberts namens St. Caeciliakoor; Henriëtte Quanjel-Brouwers

 

11.30 uur Chrisko

Harry Vencken en Harry Ariaans (jrd.); Annemarie Corten–de van der Schueren en fam.; Mia Verhaegh-Scheeren; Ouders Kohl; Mevr. Gielgens-van Heumen; Jos Schins

 

Maandag 17 april

Tweede Paasdag

1e Lezing: Hand. 2, 14+22-32

Evangelie: Mt. 28, 8-15

Preek: Kapelaan Blom

 

11.30 uur Samenzang

Dhr. Knoors; Alfons Graff

 

Dinsdag 18 april

Dinsdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; ; Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbeler

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 april

Woensdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Donderdag 20 april

Donderdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 21 april

Vrijdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Mevr. Bork-Cremers

 

Zaterdag 22 april

Zaterdag onder octaaf Pasen

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid

Vervalt!

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 23 april

Tweede Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 2, 42-47

Evangelie: 20, 19-31 (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

Overl. fam. Custers-Jongen (jrd.); Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Marjo Hick-Ramaekers (zesw.d.); Diny Deloo-Vrouenraets en ouders

 

Maandag 24 april

Maandag na 2de zondag Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur; Frans Cremers

 

Dinsdag 25 april

H. Marcus, evangelist

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 26 april

Woensdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Donderdag 27 april

H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Vrijdag 28 april

Vrijdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur

Voor alle zielen in het vagevuur

 

Zaterdag 29 april

H. Catharina van Siena

Theresiakapel

10.00 uur Claar Theunissen

 

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisGedoopt - Gehuwd - Overleden

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

14-02-2017 Leny Lelkens-Custers, 95 jaar

15-02-2017 Wim Valkenburg, 74 jaar

28-02-2017 Sjef Ritzen, 80 jaar

04-03-2017 Harrie Henderix, 82 jaar

05-03-2017 Marjo Hick-Ramaekers, 79 jaar

15-03-2017 Chris Vaessen, 93 jaar

15-03-2017 Annie Bertholet-van Weersch, 89 jaar

22-03-2017 Hubert Bour, 75 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

18-02-2017 Esmee en Fenna Kosen

19-03-2017 Noud van der Burgt

 


 

Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 april t/m 27 mei 2017: DINSDAG 18 APRIL

 

In memoriam Hubert Bour

Op 22 maart namen we afscheid van onze medeparochiaan Hubert Bour. Hij is breed bekend als de maker van de reuzen Lucius (Heerlen) en Gigantus (Maastricht) en van de Engel van Maastricht. Recent nog werd hij geïnterviewd voor onze website vanwege de betrokkenheid met onze Pancratiuskerk: hij is namelijk ook de maker van het borstbeeld van Pancratius en de beide triptieken op het priesterkoor, die het leven van Pancratius uitbeelden. In de rubriek “ons kent ons” op de website van de Pancratius is het verhaal erachter nog te lezen.

Wij danken hem voor zijn inzet en bidden, dat hij nu op voorspraak van Pancratius rust in vrede. Wij wensen zijn echtgenote, beide dochters en verdere familie en vrienden veel sterkte toe.

 

Persbericht: Voettocht Assisi 2017

Franciscus blijft ‘hot’! Een bijzondere heilige. De beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus van Assisi. Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting met deze heraut van de vrede. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geoefende wandelaar die niet bang is voor ‘back to basics’.

Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met kapelaan Blom, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2 6224 GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl. Op donderdag 20 april is er een informatie bijeenkomst op de Edisonstraat 2 die begint om 20.00 uur.

 

Wandeling naar het Heilig paterke van Hasselt

Op zaterdagochtend 1 april 2017 vertrekt om 07.00 uur een wandeling vanaf de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld-Maastricht (ingang Voltastraat), naar het Heilig paterke in Hasselt. Van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt. Deze 40 km lange wandeling, onder leiding van pastor Mattie Jeukens, is er een om te oefenen of om te trainen. Kortom, het echte werk! De bijdrage voor deze wandeling bedraagt € 7,50 en is inclusief de busreis terug naar huis en een boekje. Terug in Maastricht zijn we om ca. 20.00 uur.

Voor verdere informatie of voor aanmelding: Pastor Mattie Jeukens ofm; Tel. 043 – 363 43 48;  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

Overzicht van de Goede Week en Pasen

Hieronder een overzicht van de Goede Week en Pasen in onze parochies. Helaas zijn er een aantal vieringen geschrapt dit jaar. Ook al zouden wij het liefste willen dat alles doorgaat zoals het ons vertrouwd is; we zitten met het aantal priesters. Deken Bouman en kapelaan Blom zijn natuurlijk vast in dienst en beschikbaar. Prof. Rohling, Prof. Stevens en pater van Laarhoven helpen waar ze maar kunnen! Met nadruk willen we meegeven: alle vieringen in de Goede Week gaan door! Alleen niet altijd in de eigen vertrouwde parochiekerk of kapel. Wees welkom in die kerk of kapel waar de viering plaatsvindt. Op die manier bouwen we bruggen tussen gemeenschappen van mensen om elkaar te versterken!

 

Ter verduidelijking: Op Goede Vrijdag is er een 'extra' kruisweg voor kinderen om 17.00 uur in de St. Pancratius. Op vrijdagavond wordt in de St. Elisabethkapel de kruisweg verzorgd door Guus Prevoo om 19.00 uur.

Op 2e Paasdag zal in de Andreasparochie geen H. Mis zijn, maar een Communie-Woorddienst.

 

 

Pancratius

H. Martinus

St. Joseph

Andreas

Witte

Donderdag

19.00 uur

   

19.00 uur

H. Mis

Goede Vrijdag

15.00 uur kruisweg

17.00 uur kruisweg

19.00 uur kruisverering

15.00 uur

kruisweg

15.00 uur kruisweg

15.00 kruisjestocht

   

19.00 uur kruisverering

19.00 kruisverering

Paaswake

21.00 uur

21.00 uur

 

19.00 uur

1e Paasdag

10.00 uur

11.30 uur

10.00 uur

11. 15 uur

10.30 uur

H. Mis

       

2e Paasdag

11.30 uur

10.00 uur

11.15 uur

10.30 uur WoCo

         
 

Molenberg

Moeder Anna

St. Elisabeth

 

Witte Donderdag

19.00 uur

 

19.00 uur

 

Goede Vrijdag

15.00 kruisweg

15.00 uur

kruisweg

19.00 uur kruisweg

 
         

Paaswake

 

19.00 uur

   

1e Paasdag

10.00 uur

11.30 uur

11.15 uur

 

2e Paasdag

   

11.15 uur

 
               

 

Bereikbaarheid kerk op 30 april

Zondag 30 april is Heerlen het decor van “Heerlen Stormt”, waarin een 1500 delenemers allerlei hindernissen nemen. Start en vertrek is op het Pancratiusplein. Dit betekent, dat er die dag NIET bij de kerk geparkeerd kan worden.

Voor en na de Mis van 10 uur en voor de Mis van 11:30 zijn er openingen in de dranghekken, zodat de kerk bereikbaar is. Na de Mis van 11.30 uur zijn de dranghekken gesloten. Oversteken van het parcours is op verschillende plaatsen wel mogelijk, omdat de deelnemers van 12 uur iedere vijf minuten in groepen vertrekken.

 

Vastenactie 2017

Graag herinneren wij u aan de Vastenactie 2017 die in het teken staat van “Even minderen voor een ander”. De parochies in Heerlen en Landgraaf ondersteunen de bouw van een school voor de allerarmste kinderen van Nepal. In de zomer van 2016 zijn dertig helpende handen uit Heerlen naar Thali gereisd om daar te beginnen met de school te herbouwen. In 2017 wil de groep uit Heerlen opnieuw naar Nepal om het schooltje verder op te bouwen. Zij rekenen op uw steun die gebruikt gaat worden voor bouwmaterialen.

Wilt u dit project ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op: IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 ´Vastenactie 2017´.

 

Parochiekantoor

Recent is ons parochiekantoor verhuisd van Pancratiusstraat 21 naar leegstaande ruimtes in de dekenij, Pancratiusstraat 41. De openingstijden zijn dinsdagochtend van 10.00-12.00 en vrijdagmiddag van 14.00-16.00.

Dit betekent ook dat het telefoonnummer gewijzigd is: 5713682 kunt u nu zowel voor de deken als (tijdens openingstijden) voor het parochiekantoor gebruiken. Het mailadres blijft ongewijzigd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het treft ons, dat de langer geplande en afgesproken datum van verhuizing zo dicht in de buurt lag van het overlijden van mw. Quanjel. Wij danken haar en de familie Quanjel voor de mooie tijd, dat wij de ruimte hebben mogen gebruiken; wij wensen hen sterkte met het gemis van moeder en wij hopen, dat zij een goede bestemming voor dit mooie pand kunnen vinden.

 

Rondleidingen in de Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 14:00 vrij toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen verwacht!

Op 22 april zullen zij vanwege de jaarmarkt al vanaf 11 uur ’s morgens aanwezig zijn. Welkom!

 

Sint JOBMARKT

In 1719 werd in de Sint Pancratiuskerk een beeld van “de Heilige man JOB” opgesteld. Dit beeld trok van heinde en verre bedevaartgangers. Dit zeer tot ongenoegen van de in Heerlen woonachtige protestanten. Vergeet niet dat Heerlen in die tijd “Staats” was en dus onder het, (protestantse) gezag viel van de Staatse drossard van Valkenburg. Deze maakte in 1726 een einde aan de bedevaarten. Stiekem gingen de bedevaartgangers echter gewoon hun gang en tegen het einde van de 19e eeuw werd Job weer, als beschermer/patroon tegen huidziekten weer openlijk vereerd. Het oorspronkelijke beeld is verdwenen. Hoe het eruit zag weten we niet. Alleen de protestantse beschrijving is er nog. Zij vonden het beeld “afzichtelijk” en “monstrueus”.

Vanaf begin 1800 veranderde de verstandhouding, mede door de Franse bezetting, enigszins en vanaf die tijd werd Job weer openlijk vereerd. Ja, vanaf 1844 werd er zelfs een Sint Jobmarkt gehouden. Dit was de naam voor de Jaarmarkt waarop destijds paarden, rundvee, varkens en wat al niet meer, werd aangeboden. Volgens de “Limburger Koerier” was het, in 1892, bijzonder druk geweest en ook de Sint Pancratiuskerk kon de grote aantallen vereerders van Sint Job maar nauwelijks bevatten. Uit deze tijd komt ook het beeld dat nu in de Kerk staat opgesteld. In de 20e eeuw zien we de devotie voor Job en daarmee ook de naamgeving van de Jaarmarkt, verdwijnen. De oorzaak daarvan is onbekend. Ook de, tijdelijk gelijktijdig met de Jobmarkt gehouden Job-kermis verdween.

Om dat stukje geschiedenis van Heerlen een beetje te doen herleven, gaan de Gidsen van de Sint Pancratiuskerk proberen, de Heerlense Jaarmarkt weer een beetje Sint Jobmarkt te maken. Samen met de Gemeente Heerlen worden er plannen gemaakt om dat doel te verwezenlijken. Voor de komende Jaarmarkt is de voorbereidingstijd helaas te kort gebleken. Maar het volgend jaar hopen we dat deze plannen, mede ook dank zij de goede samenwerking met onze Gemeente, verwezenlijkt kunnen worden. Mocht U zelf nog iets willen bijdragen aan dit idee of hebt U nog herinneringen aan deze markt via foto’s of zo, neem dan contact op met Ton Scheepers van de Gidsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  tel. nr.: 045-5422576).

 

“Een weg” door zanggroep Palet

Het is niet gelukt om “The Passion” naar Heerlen te halen, maar een bijzonder passie zal er dit jaar zeker zijn op Palmzondag 9 april van 15.00-16.00 uur in de Pancratiuskerk. Entree is een vrije gave.

Zanggroep Palet uit Overloon verzorgt dit verhaal in een bijzondere sfeer: met kwalitatief hoogwaardige zang, enkele eenvoudige attributen en een bijzondere sfeer nemen zij ons mee in het verhaal van de Goede Week. Welkom!

Voor mee info zie ook: http://www.zanggroeppalet.nl/projecten/een-weg

 

Zoeken