Parochienieuws 28 januari - 25 februari 2017

 

Een: niet-meer-nieuw-jaar

Het eerste parochieblad van het nieuwe jaar, maar het nieuwe is inmiddels al van 2017 af. Terwijl de champagnekurken en de vuurwerkresten nog moesten worden opgeruimd werden we opgeschrikt door het tragische overlijden van de 15-jarige Tharukshan Selvam. Tijdens de stille tocht werd ik getroffen door beelden die de stoet omgaven. De omliggende grote straten waren afgezet doordat grote opleggers dwars op de straat waren gezet; voor de stoet uit ging een sneeuwruimer en een autootje van de Dienst Handhaving, allebei met dezelfde oranje lichten. Het werd voor mij een symbool: een goede weg kun je gaan wanneer je er met elkaar voor zorgt dat voor ongewenst verkeer blokkades worden opgeworpen en dat voor hen, die het goede pad willen gaan, een weg wordt bereid. Daarmee is niet alles opgelost: je zult het dan nog altijd met elkaar en voor elkaar moeten doen. En dat gebeurde die avond!

Kan dit ook voor ons allemaal gebeuren? Want voor ons allemaal is een nieuwe jaar een kans en een uitdaging. Op het moment dat ik dit schrijf is in het nieuwe jaar al 17 (!) keer een beroep gedaan op kapelaan Blom of mijzelf om in één van onze kerken of in het crematorium voor te gaan in een uitvaart. Voor 17 families is de wens voor een “gelukkig nieuwjaar” dus al verstomd. Toch hopen wij, dat we in deze uitvaarten wegbereiders zijn geweest voor de overledenen naar Gods eeuwig Vaderhuis, en voor de families en nabestaanden in hun verdriet en afscheid. Daarbij valt ons telkens op dat ook waar familieleden wat minder vertrouwd zijn met de kerk en haar gebruiken, de uitvaarten hen toch vaak treffen door het samengaan van de rituelen en de persoonlijke betrokkenheid. Ook dus hier: een weg die we met elkaar en voor elkaar gaan.

Gelukkig brengt het nieuwe jaar ook al mooie momenten: bruidsparen, communicanten en vormelingen staan in de startblokken om mooie momenten samen te vieren en Gods zegen te vragen over de vieringen, die een blijvend deel van hun leven zullen zijn. En dan niet te vergeten: de verschillende Carnavalsprinsen, die inmiddels uitgeroepen zijn en ons voor zullen gaan in de dolle dagen.

Niet voor iedereen is het nieuwe jaar even gelukkig begonnen… maar ik wens hen en iedereen dan toch alsnog een Zalig Nieuwjaar. Dat we, in alles wat we aan lief en leed meemaken, onze wegen samen zullen gaan met elkaar en met God. Dat we weten te blokkeren wat het goede verhindert en voor elkaar een weg weten te bereiden in het goede!

Hans Bouman,

Pastoor en deken.

 

Dank voor Kerstvieringen

In de kerken van ons cluster werden vele vieringen goed bezocht. Voor velen lijkt het vanzelfsprekend dat alles geregeld is. Toch zijn er heel wat vrijwilligers in de weer geweest: bouwen van de kerststal, aanbrengen van versieringen, schoonmaken, repeteren voor muziek of kerstspel. En als iedereen dan naar huis gaat om gezellig Kerstmis te vieren, zijn er altijd nog mensen die ook op zo’n avond langer blijven om op te ruimen en af te sluiten. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet en dank aan iedereen die mee is komen vieren!

 

Financiële situatie Pancratius

Een parochiaan sprak ons aan: “het bestuur heeft ons vorig jaar laten schrikken over de financiële situatie van de Pancratius. Maar ze laten u ons wat zweven… hoe staat het er nu voor?” Een goede vraag, waarop helaas nog geen definitief antwoord gegeven kan worden omdat de jaarcijfers 2016 nog in de maak zijn.

Toch gloort er hoop: er is door het bestuur zoveel mogelijk gesneden in de kosten. Zo verhuist het parochiekantoor per 1 maart naar de dekenij en experimenteren we met de doordeweekse Missen in de crypte van de Pancratiuskerk, zodat niet iedere dag de hele kerk verwarmd hoeft te worden. Maar u als parochianen hebt u ook niet onbetuigd gelaten. Zo zeer positief gereageerd op een brief aan parochianen die al langer geen kerkbijdrage meer betaalden, deze actie bracht € 2.700,- op. Ook betaalden anderen uit zichzelf meer kerkbijdrage, zodat de kerkbijdrage steeg van € 42.143,49 in 2015 naar € 47.353,00 in 2016. Ook werd zeer royaal gegeven in de collectes van de Kerstmissen. Ook zien we nu gebeuren dat iemand het optreden van een gastkoor sponsorde en dat iedereen bewuster op de kosten let. Antwoorden zijn er dus nog niet, maar we gaan met elkaar de goede kant op!

 

Weekdagmissen in de Crypte

Op 9 januari heeft deken Bouman na de ochtendmis met de aanwezige kerkgangers gesproken over de locatie van de Mis. Want uit kostenoverwegingen zou het meer voor de hand liggen om de crypte te gebruiken. De kerkgangers waardeerden dat ze hierin betrokken werden en wilden het wel eens proberen. Ook gaven zij aan inhoudelijke kansen te zien, omdat je in de crypte dichterbij elkaar zit dan in de kerk en dus meer samen viert.

Op 16 januari heeft voor de eerste keer de Mis in de crypte plaatsgevonden; dit is iedereen goed bevallen. In overleg met de verschillende celebranten zal bezien worden op welke dagen we dus in de crypte gaan vieren.

Ook deze Missen zijn natuurlijk gewoon via internet te volgen.

 

Veranderingen op het secretariaat per 1 maart!

Per 1 maart verhuist het secretariaat naar het huis van onze deken op de Pancratiusstraat 41. Het telefoonnummer verandert per 1 maart naar het telefoonnummer van deken Bouman, nl: 5713682.

Met de verhuizing verandert de openingstijd van dinsdagmiddag naar dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur. Op vrijdag blijft het secretariaat van 14.00-16.00 uur geopend. 

Denkt u er aub aan dat we op carnavalsdinsdag 28 februari gesloten zijn.Misintenties

Zaterdag 28 januari

H. Thomas van Aquino

Theresiakapel

10.00 uur

Corrie Giesberts-Ruijters

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 29 januari

Vierde Zondag door het jaar

1e Lezing: Sef. 2, 3+3, 12-13

Evangelie: Mt. 5, 1-12a (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Chrisko

Harry Schreuders (jrd.); Mia Verhaegh-Scheeren

 

Maandag 30 januari

Maandag in week 4

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 31 januari

H. Johannes (Don) Bosco, priester

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 1 februari

Woensdag in week 4

09.00 uur

Dhr. Knoors

 

Donderdag 2 februari

Maria Lichtmis

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 3 februari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Ton Ruitenbeek

 

Zaterdag 4 februari

Zaterdag in week 4

Theresiakapel

10.00 uur

Jo Ummelen

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 5 februari

Vijfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 58, 7-10

Evangelie: Mt. 5, 13-16 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Rie Frederikx-van Zanten en Hub Frederikx; Mia Verhaegh-Scheeren; Ernest Lempers

 

11.30 uur Pulchra Harmonias

H. Mis

 

Maandag 6 februari

HH. Paulus Mike en gezellen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 7 februari

Dinsdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 8 februari

Woensdag in week 5

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Donderdag 9 februari

Donderdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 10 februari

H. Scholastica, maagd

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 11 februari

Zaterdag in week 5

Theresiakapel

10.00 uur

Mia en Wiel Paes-Gorissen en schoonzoon Piet Duijkers (1e jrd); Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 12 februari

Zesde Zondag door het jaar

1e Lezing: Sir. 15, 15-20

Evangelie: Mt. 5, 20-22a+27-28+33-34a+37 (A)

Preek: 10.00 Deken Bouman

          11.30 Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Samenzang

Mimi Bus (zesw.d.)

 

Maandag 13 februari

Maandag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 14 februari

HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa

09.00 uur

Fons Consten

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 15 februari

Woensdag in week 6

09.00 uur

Dhr. Knoors

 

Donderdag 16 februari

Donderdag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 17 februari

Vrijdag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 18 februari

Zaterdag in week 6

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Wim Vanwersch (zesw.d.); Hans Haemers (zesw.d.)

 

Zondag 19 februari

Zevende Zondag door het jaar

1e Lezing: Lev. 19, 1-2+17-18

Evangelie: Mt. 5, 38-48 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

H. Mis

 

11.30 uur Sobornost

Diny Deloo-Vrouenraets

 

Maandag 20 februari

Maandag in week 7

09.00 uur

Ton Ruitenbeek

 

Dinsdag 21 februari

Dinsdag in week 7

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 22 februari

Sint Petrus’ Stoel

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 23 februari

H. Polycarpus, bisschop en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 24 februari

Vrijdag in week 7

09.00 uur

Frans Cremers

 

Zaterdag 25 februari

Zaterdag in week 7

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Geen biechtgelegenheid

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisGedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

15-01-2017 Elise en Alexander Vaessen

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

14-11-2016 Emile Luijten, 97 jaar

17-11-2016 Rose Severens, 99 jaar

12-12-2016 Mia Verhaegh-Scheeren, 92 jaar

28-12-2016 Mimi Bus, 91 jaar

29-12-2016 Wim Vanwersch, 75 jaar

02-01-2017 Hans Haemers, 93 jaar

02-01-2017 Inie Aalberts, 93 jaar

06-01-2017 Gerta Logister-Ackermans, 95 jaar

06-01-2017 Tineke Paanakker, 95 jaar

07-01-2017 Henriëtte Quanjel-Brouwers, 89 jaar

07-01-2017 Thea Uding-van Santvoort, 81 jaar

11-01-2017 Ger Nelissen-Jakobs, 87 jaar

 


 

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 25 februari t/m 1 april 2017: DINSDAG 14 FEBRUARI 2017

 

Uitnodiging Startdag Vastenactie 2017

Vastenactieproject Nepal ‘Bouw mee, Samen staan we sterk’

30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali gereisd om daar, samen met de plaatselijke dorpsgemeenschap, een school te herbouwen voor de allerarmste kinderen.

Wilt u mee ‘bouwen’ en spreekt eigentijds vasten u aan, dan bent u van harte welkom op :

Zaterdag 18 februari van 10.00-14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie  Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.

Programma:

10.00 uur    Ontvangst met koffie

10.15 uur    Opening en welkom

10.30 uur    Presentatie Vastenactieproject Nepal. Toelichting en presentatie door Jeugdkring Chrisko uit Heerlen.

11.15 uur    Korte pauze

11.30 uur    Eigentijds Vasten door Eline

Claassens, pastoraal werker   

12.15 uur    Pauze met sobere lunch

13.00 uur    Met elkaar in gesprek gaan

14.00 uur    Afsluiting

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden  ( dit i.v.m. de lunch).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 045-5412448

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      of 045-5322181

Wij hopen u dan te ontmoeten.

Namens  Jeugdkring  Chrisko, Vivian Kreutz

Namens  Missionair  Overleg  Parkstad, Ans Houben

 

Bernardinuskapel

Zoals eerder aangekondigd is de Bernardinuskapel gesloten. Het bestuur van de Stichting Samen Onderweg formuleert het op we website www.soheerlen.nl als volgt: “Het bestuur van de Stichting Samen Onderweg heeft, het Samen Onderweg Beraad gehoord, besloten om per 31 december 2016 te stoppen met de activiteiten van Samen Onderweg. Het besluit is in hoofdzaak gegrond op het niet kunnen vinden van een pastoraal werker, de krimp van het kerkbezoek, het geringe aantal personen dat alle activiteiten nog draagt en een reflectie op de toekomst. Het vervullen van de  stichtingsdoelstelling is in de praktijk niet meer te realiseren.”

Nog éénmaal werd er Kerst gevierd, een bijzondere en goed bezochte viering die werd opgeluisterd door een reünie van het BP-koor. Vervolgens vond op 30 december een laatste interne viering plaats.
Dit besluit betekent in samenhang met een besluit van het schoolbestuur dat de kapel ook niet meer voor andere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken gebruikt wordt. Het bestuur van Samen Onderweg zoekt uit wat van wie is, zodat alles zijn weg kan vinden. Zo zijn er veel attributen van de Franciscanen afkomstig en hun eigendom.
Als Heerlense geloofsgemeenschap realiseren we ons, dat deze kapel door de jaren heen voor veel mensen een bijzondere plaats heeft gehad en hen heeft geïnspireerd in hun geloofsleven. Graag dank ik het bestuur van SOH voor de prettige contacten en de open gedachtewisseling die we samen hebben gehad.

We hopen dat de kerkgangers de Evangelische worteling vast kunnen blijven houden en wensen hen toe dat het lukt om aan te haken bij een geloofsgemeenschap, waar ze zich ook thuis kunnen voelen. Zou dat bij ons zijn, laten we hen dan hartelijk welkom heten. Tijden van polarisatie zijn voorbij, laten we focussen op wat ons bindt en elkaar vasthouden in de weg, die Jezus van Nazareth ons is voorgegaan.

Deken Bouman

 

Lourdesnoveen Chèvremont

Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari zal in Chèvremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan!’. Gastpredikanten (waaronder bisschop, hulpbisschop, de deken van Heerlen), gastkoren en eregasten (waaronder drie schutterijen) zullen de liturgie luister bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is biecht­gelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St. Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Chèvremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!

Voor meer info zie http://pfkrd.nl .

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden zijn met de Pancratius: wist u dat alle vieringen via internet te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader!

Nieuwe data voor de bijbelgroep voor de komende maanden:

De nieuwe data  zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni. Wees welkom om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Samen willen we stilstaan en bekijken wat de teksten uit de H. Schrift ons zeggen. Er is koffie en iets erbij. Rond 21.30 sluiten we af met het bidden van de dagsluiting.

 

Dank, dank, dank

In het weekend van 17 en 18 december mochten medewerkers van de Stichting Opala weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden.

De opbrengst was geweldig: liefst € 624,67. Onze missionarissen en andere helpers kunnen met dit mooie bedrag weer bij veel minder bedeelden een glimlach op hun gezicht toveren en hun leven wat draaglijker maken. Namens hen hartelijk dank voor uw zo mooie steun.

J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Kerkbalans 2017

Steunt u de kerkbijdrage al? De kerkbijdrage (vroeger: gezinsbijdrage) is als het ware een vrijwillige contributie, waarmee u het functioneren en voortbestaan van de dekenale parochie mogelijk maakt. U kunt de bijdrage overmaken op ING banknummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius onder vermelding van uw adres. Wilt u meer informatie over andere vormen van betaling, bijvoorbeeld middels een volledig aftrekbare schenking voor vijf jaar, dan kunt u contact opnemen met Irene Boon via parochiesecretariaat op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, tel.: 5712177 en vanaf 1 maart op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur op het telefoonnummer van Deken Bouman tel:5713682.

Voor een gift of een schenking (ook zeer welkom!) vragen wij u een ander bankrekeningnummer te gebruiken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Wij danken iedereen hartelijk die ondersteunt of gaat ondersteunen. Samen vooruit!

 

Zoeken