Parochienieuws 28 januari - 25 februari 2017

 

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 25 februari t/m 1 april 2017: DINSDAG 14 FEBRUARI 2017

 

Uitnodiging Startdag Vastenactie 2017

Vastenactieproject Nepal ‘Bouw mee, Samen staan we sterk’

30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali gereisd om daar, samen met de plaatselijke dorpsgemeenschap, een school te herbouwen voor de allerarmste kinderen.

Wilt u mee ‘bouwen’ en spreekt eigentijds vasten u aan, dan bent u van harte welkom op :

Zaterdag 18 februari van 10.00-14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie  Dr. Cl. Meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.

Programma:

10.00 uur    Ontvangst met koffie

10.15 uur    Opening en welkom

10.30 uur    Presentatie Vastenactieproject Nepal. Toelichting en presentatie door Jeugdkring Chrisko uit Heerlen.

11.15 uur    Korte pauze

11.30 uur    Eigentijds Vasten door Eline

Claassens, pastoraal werker   

12.15 uur    Pauze met sobere lunch

13.00 uur    Met elkaar in gesprek gaan

14.00 uur    Afsluiting

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden  ( dit i.v.m. de lunch).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 045-5412448

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      of 045-5322181

Wij hopen u dan te ontmoeten.

Namens  Jeugdkring  Chrisko, Vivian Kreutz

Namens  Missionair  Overleg  Parkstad, Ans Houben

 

Bernardinuskapel

Zoals eerder aangekondigd is de Bernardinuskapel gesloten. Het bestuur van de Stichting Samen Onderweg formuleert het op we website www.soheerlen.nl als volgt: “Het bestuur van de Stichting Samen Onderweg heeft, het Samen Onderweg Beraad gehoord, besloten om per 31 december 2016 te stoppen met de activiteiten van Samen Onderweg. Het besluit is in hoofdzaak gegrond op het niet kunnen vinden van een pastoraal werker, de krimp van het kerkbezoek, het geringe aantal personen dat alle activiteiten nog draagt en een reflectie op de toekomst. Het vervullen van de  stichtingsdoelstelling is in de praktijk niet meer te realiseren.”

Nog éénmaal werd er Kerst gevierd, een bijzondere en goed bezochte viering die werd opgeluisterd door een reünie van het BP-koor. Vervolgens vond op 30 december een laatste interne viering plaats.
Dit besluit betekent in samenhang met een besluit van het schoolbestuur dat de kapel ook niet meer voor andere vieringen zoals uitvaarten en huwelijken gebruikt wordt. Het bestuur van Samen Onderweg zoekt uit wat van wie is, zodat alles zijn weg kan vinden. Zo zijn er veel attributen van de Franciscanen afkomstig en hun eigendom.
Als Heerlense geloofsgemeenschap realiseren we ons, dat deze kapel door de jaren heen voor veel mensen een bijzondere plaats heeft gehad en hen heeft geïnspireerd in hun geloofsleven. Graag dank ik het bestuur van SOH voor de prettige contacten en de open gedachtewisseling die we samen hebben gehad.

We hopen dat de kerkgangers de Evangelische worteling vast kunnen blijven houden en wensen hen toe dat het lukt om aan te haken bij een geloofsgemeenschap, waar ze zich ook thuis kunnen voelen. Zou dat bij ons zijn, laten we hen dan hartelijk welkom heten. Tijden van polarisatie zijn voorbij, laten we focussen op wat ons bindt en elkaar vasthouden in de weg, die Jezus van Nazareth ons is voorgegaan.

Deken Bouman

 

Lourdesnoveen Chèvremont

Van zaterdag 4 tot en met zondag 12 februari zal in Chèvremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan!’. Gastpredikanten (waaronder bisschop, hulpbisschop, de deken van Heerlen), gastkoren en eregasten (waaronder drie schutterijen) zullen de liturgie luister bijzetten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is biecht­gelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St. Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Chèvremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!

Voor meer info zie http://pfkrd.nl .

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden zijn met de Pancratius: wist u dat alle vieringen via internet te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader!

Nieuwe data voor de bijbelgroep voor de komende maanden:

De nieuwe data  zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni. Wees welkom om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Samen willen we stilstaan en bekijken wat de teksten uit de H. Schrift ons zeggen. Er is koffie en iets erbij. Rond 21.30 sluiten we af met het bidden van de dagsluiting.

 

Dank, dank, dank

In het weekend van 17 en 18 december mochten medewerkers van de Stichting Opala weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden.

De opbrengst was geweldig: liefst € 624,67. Onze missionarissen en andere helpers kunnen met dit mooie bedrag weer bij veel minder bedeelden een glimlach op hun gezicht toveren en hun leven wat draaglijker maken. Namens hen hartelijk dank voor uw zo mooie steun.

J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Kerkbalans 2017

Steunt u de kerkbijdrage al? De kerkbijdrage (vroeger: gezinsbijdrage) is als het ware een vrijwillige contributie, waarmee u het functioneren en voortbestaan van de dekenale parochie mogelijk maakt. U kunt de bijdrage overmaken op ING banknummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius onder vermelding van uw adres. Wilt u meer informatie over andere vormen van betaling, bijvoorbeeld middels een volledig aftrekbare schenking voor vijf jaar, dan kunt u contact opnemen met Irene Boon via parochiesecretariaat op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, tel.: 5712177 en vanaf 1 maart op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur op het telefoonnummer van Deken Bouman tel:5713682.

Voor een gift of een schenking (ook zeer welkom!) vragen wij u een ander bankrekeningnummer te gebruiken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Wij danken iedereen hartelijk die ondersteunt of gaat ondersteunen. Samen vooruit!

 

Zoeken