Parochienieuws 28 januari - 25 februari 2017

 

Een: niet-meer-nieuw-jaar

Het eerste parochieblad van het nieuwe jaar, maar het nieuwe is inmiddels al van 2017 af. Terwijl de champagnekurken en de vuurwerkresten nog moesten worden opgeruimd werden we opgeschrikt door het tragische overlijden van de 15-jarige Tharukshan Selvam. Tijdens de stille tocht werd ik getroffen door beelden die de stoet omgaven. De omliggende grote straten waren afgezet doordat grote opleggers dwars op de straat waren gezet; voor de stoet uit ging een sneeuwruimer en een autootje van de Dienst Handhaving, allebei met dezelfde oranje lichten. Het werd voor mij een symbool: een goede weg kun je gaan wanneer je er met elkaar voor zorgt dat voor ongewenst verkeer blokkades worden opgeworpen en dat voor hen, die het goede pad willen gaan, een weg wordt bereid. Daarmee is niet alles opgelost: je zult het dan nog altijd met elkaar en voor elkaar moeten doen. En dat gebeurde die avond!

Kan dit ook voor ons allemaal gebeuren? Want voor ons allemaal is een nieuwe jaar een kans en een uitdaging. Op het moment dat ik dit schrijf is in het nieuwe jaar al 17 (!) keer een beroep gedaan op kapelaan Blom of mijzelf om in één van onze kerken of in het crematorium voor te gaan in een uitvaart. Voor 17 families is de wens voor een “gelukkig nieuwjaar” dus al verstomd. Toch hopen wij, dat we in deze uitvaarten wegbereiders zijn geweest voor de overledenen naar Gods eeuwig Vaderhuis, en voor de families en nabestaanden in hun verdriet en afscheid. Daarbij valt ons telkens op dat ook waar familieleden wat minder vertrouwd zijn met de kerk en haar gebruiken, de uitvaarten hen toch vaak treffen door het samengaan van de rituelen en de persoonlijke betrokkenheid. Ook dus hier: een weg die we met elkaar en voor elkaar gaan.

Gelukkig brengt het nieuwe jaar ook al mooie momenten: bruidsparen, communicanten en vormelingen staan in de startblokken om mooie momenten samen te vieren en Gods zegen te vragen over de vieringen, die een blijvend deel van hun leven zullen zijn. En dan niet te vergeten: de verschillende Carnavalsprinsen, die inmiddels uitgeroepen zijn en ons voor zullen gaan in de dolle dagen.

Niet voor iedereen is het nieuwe jaar even gelukkig begonnen… maar ik wens hen en iedereen dan toch alsnog een Zalig Nieuwjaar. Dat we, in alles wat we aan lief en leed meemaken, onze wegen samen zullen gaan met elkaar en met God. Dat we weten te blokkeren wat het goede verhindert en voor elkaar een weg weten te bereiden in het goede!

Hans Bouman,

Pastoor en deken.

 

Dank voor Kerstvieringen

In de kerken van ons cluster werden vele vieringen goed bezocht. Voor velen lijkt het vanzelfsprekend dat alles geregeld is. Toch zijn er heel wat vrijwilligers in de weer geweest: bouwen van de kerststal, aanbrengen van versieringen, schoonmaken, repeteren voor muziek of kerstspel. En als iedereen dan naar huis gaat om gezellig Kerstmis te vieren, zijn er altijd nog mensen die ook op zo’n avond langer blijven om op te ruimen en af te sluiten. Dank aan iedereen die zich heeft ingezet en dank aan iedereen die mee is komen vieren!

 

Financiële situatie Pancratius

Een parochiaan sprak ons aan: “het bestuur heeft ons vorig jaar laten schrikken over de financiële situatie van de Pancratius. Maar ze laten u ons wat zweven… hoe staat het er nu voor?” Een goede vraag, waarop helaas nog geen definitief antwoord gegeven kan worden omdat de jaarcijfers 2016 nog in de maak zijn.

Toch gloort er hoop: er is door het bestuur zoveel mogelijk gesneden in de kosten. Zo verhuist het parochiekantoor per 1 maart naar de dekenij en experimenteren we met de doordeweekse Missen in de crypte van de Pancratiuskerk, zodat niet iedere dag de hele kerk verwarmd hoeft te worden. Maar u als parochianen hebt u ook niet onbetuigd gelaten. Zo zeer positief gereageerd op een brief aan parochianen die al langer geen kerkbijdrage meer betaalden, deze actie bracht € 2.700,- op. Ook betaalden anderen uit zichzelf meer kerkbijdrage, zodat de kerkbijdrage steeg van € 42.143,49 in 2015 naar € 47.353,00 in 2016. Ook werd zeer royaal gegeven in de collectes van de Kerstmissen. Ook zien we nu gebeuren dat iemand het optreden van een gastkoor sponsorde en dat iedereen bewuster op de kosten let. Antwoorden zijn er dus nog niet, maar we gaan met elkaar de goede kant op!

 

Weekdagmissen in de Crypte

Op 9 januari heeft deken Bouman na de ochtendmis met de aanwezige kerkgangers gesproken over de locatie van de Mis. Want uit kostenoverwegingen zou het meer voor de hand liggen om de crypte te gebruiken. De kerkgangers waardeerden dat ze hierin betrokken werden en wilden het wel eens proberen. Ook gaven zij aan inhoudelijke kansen te zien, omdat je in de crypte dichterbij elkaar zit dan in de kerk en dus meer samen viert.

Op 16 januari heeft voor de eerste keer de Mis in de crypte plaatsgevonden; dit is iedereen goed bevallen. In overleg met de verschillende celebranten zal bezien worden op welke dagen we dus in de crypte gaan vieren.

Ook deze Missen zijn natuurlijk gewoon via internet te volgen.

 

Veranderingen op het secretariaat per 1 maart!

Per 1 maart verhuist het secretariaat naar het huis van onze deken op de Pancratiusstraat 41. Het telefoonnummer verandert per 1 maart naar het telefoonnummer van deken Bouman, nl: 5713682.

Met de verhuizing verandert de openingstijd van dinsdagmiddag naar dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur. Op vrijdag blijft het secretariaat van 14.00-16.00 uur geopend. 

Denkt u er aub aan dat we op carnavalsdinsdag 28 februari gesloten zijn.

Zoeken