Parochienieuws 11 december 2016 - 28 januari 2017

 

Deken, Kapelaan, Kerkbestuur en Vrijwilligers wensen U een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!


Zalig Kerstmis!

Een kind wordt geroepen: “Kom je eten?”. Eerst komt er geen antwoord. Wie begrijpt dat nu. Het eten staat toch klaar? Wat denkt het kind wel? Dan na enig aandringen: “Kom zo, eerst dit level afmaken!”.

Een ouder denkt dan: het is maar een spelletje. Maar voor het kind is het level een dingetje: als je dat level eenmaal hebt bereikt, val je nooit meer een level terug. Iedere keer wanneer het fout gaat, kun je (tenminste in dat spel) weer opnieuw beginnen in het level dat je al hebt bereikt.

Zo’n 2000 jaar geleden bereikte de mensheid zo een nieuw “level”. Iets onomkeerbaars gebeurde: door de geboorte van Gods Zoon kwam verlossing, werd de mensheid naar een hoger niveau getild. Niet dat de wereld daarmee perfect geworden was: de bezetting door de Romeinen was niet afgelopen, mensen konden ziek worden en sterven en vooral: bleven in staat om elkaar de meest vreselijke dingen aan te doen. En toch: een nieuw level was bereikt, het zou ons nooit meer worden ontnomen.

Door Kerstmis herinneren we ons het historische gebeuren toen, maar er is meer. Ieder jaar opnieuw is er weer een nieuwe kans om in dat level weer opnieuw te beginnen, om punten te scoren. Punten die we kunnen verdienen door er te zijn voor elkaar, om ons in te zetten voor de wereld en de maatschappij. Er zijn zelfs verdubbelaars: wat we doen in relatie tot God, ons gebed en ons vieren in de Kerk, dat verdubbelt onze inzet voor de medemens en onze persoonlijke groei. Met al deze punten kunnen we een nieuw level halen, namelijk dat het Rijk Gods nu al in deze wereld werkelijkheid wordt, totdat we uiteindelijk het hoogste level bereiken: eeuwig leven in Gods hand.

Misschien had het spelende kind het wel beter begrepen dat we denken… hij liet het bordje even staan om voor het volgende level te gaan. Hoe vieren wij onze Kerst?

Graag nodigen we u uit om met Kerstmis samen met ons te vieren, om te bouwen aan een nieuw level, om daarna hopelijk te genieten van een bordje en een vorkje rond de tafel van samenzijn in huiselijke kring of met vrienden. Welkom in onze kerken!

Namens pastoraal team en kerkbestuurders: zalig Kerstmis en veel zegen voor 2017!

Deken Hans Bouman

 

Waar en wanneer vieren we kerstmis?

Vanuit de parochies bieden we een ruim aanbod om samen de Geboorte van de Heer te vieren. Bij 'geboorte' kunnen we denken aan woorden als 'liefde', 'vertedering', 'nieuw leven', 'wonder'. Woorden die een kersverse vader en moeder zeker zullen begrijpen. In dat woord 'begrijpen' horen we het al! Aan deze begrippen wil elk mens toch vastgrijpen, zich vasthouden? Het geboren van het Licht in ons leven, Jezus Christus, Gods liefde, is een feest om samen te vieren en te beleven. Hieronder treft u een overzicht, waar en wanneer we met de parochiegemeenschappen kerstmis vieren.

Wees welkom!!

 

24 december

25 december

26 december

St. Pancratius

19.00 uur

10.00 uur

 

21.00 uur

11.30 uur

11.30 uur

St. Martinus

17.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

20.00 uur

   

22.00 uur

   

St. Joseph

18.00 uur

   

20.00 uur

11.15 uur

11.15 uur

St. Elisabeth

19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Molenberg

18.00 uur

10.00 uur

 

Moeder Anna

19.00 uur

11.30

 

Kerstavond

St. Pancratius 19.00          H. Mis, kerstspel verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

St. Pancratius 21.00          Nachtmis met Dekenaal Koor.

St. Martinus 17.30  Viering, kerstspel door kinderen.

St. Martinus 20.00  Nachtmis met WF-koor.

St. Martinus 22.00  Nachtmis met Gemengd St. Joseph, na de nachtmis samenzijn voor café Teerling.

St. Joseph 18.00    Viering, kerstspel door kinderen.

St. Joseph 20.00    Nachtmis, samenzang.   

St. Elisabeth 19.00 Nachtmis met St. Elisabethkoor

Molenberg 18.00    H. Mis, kerstspel verzorgd door Young Spirit.

Moeder Anna 17.30           H. Mis, kerstspel door kinderen, na afloop schenkt scouting Bekkerveld warme chocolademelk.

1e Kerstdag

St. Pancratius 10.00          H. Mis met Dekenaal Koor.

St. Pancratius 11.30          H. Mis met Chriskokoor.

St. Martinus 10.00  H. Mis St. Caeciliakoor van Schaesberg.

St. Joseph 11.15    H. Mis met Koninklijke Harmonie Heerlen.

St. Elisabeth 11.15 H. Mis, dhr. Meertens (piano) en dhr. Smeets (zang).

Molenberg 10.00    H. Mis, samenzang.

Moeder Anna 11.30           H. Mis, samenzang.

2e kerstdag

St. Pancratius 11.30          H. Mis, samenzang.

St. Martinus 10.00  H. Mis met Chriskokoor.

St. Joseph 11.15    H. Mis met Gregoriaanse Schola.

St. Elisabeth 11.15 H. Mis met Mannenkoor Polyhymnia.

 

Vredeslicht

Bij verschillende vieringen en H. Missen wordt het Vredeslicht uit Bethlehem uitgedeeld. Wat is dat? Elk jaar wordt er in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, een lichtje ontstoken. Dit wordt gezegend en verspreid over de hele wereld! Vanuit Bethlehem wordt het naar Wenen gebracht en vandaar uit naar de rest van Europa. Vanuit Utrecht wordt het verder verspreid door Nederland.

Kaarsjesavond kerkhof Akerstraat

Al enkele jaren kent deze kaarsjesavond een traditie op het kerkhof gelegen aan de Akerstraat. Op vrijdag 23 december vindt dit jaarlijkse evenement weer plaats. Vorig jaar gaven al velen gehoor aan de oproep om ook zelf van thuis uit kaarsjes mee te nemen en deze naar believen te plaatsen. Van harte hopen de vrienden van de begraafplaats dat deze zeer gewaardeerde steun dit jaar in nog grotere getale navolging krijgt. 

Nadat de jaarlijkse kaarsjesavond officieel tegen 17 uur start wordt deze tegen 19 uur gevolgd door het traditionele Kerstconcert van Big Band Bernadette. Bernadette brengt een breed repertoire aan Kerstmuziek ten gehore ter hoogte van de hoofdingang aan de Akerstraat. Tevens is, zolang de voorraad strekt, Glühwein en chocolademelk voorhanden om informeel na te praten en vooruit te blikken op de Kerstdagen.

Verder is er een rondleiding over de begraafplaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er wordt bij diverse oveledenen (bekende en onbekende) Heerlenaren stilgestaan met verhalen en anekdootjes.
Samenkomst hoofdingang Akerstraat.

Eenieder is van harte welkom, de toegang is gratis. De jaarlijkse kaarsjesavond eindigt tegen 20 uur.

Het comité Begraafplaats Akerstraat

 

Kerkbijdrage

In het vorige parochieblad werd u opgeroepen om samen de schouders onder de financiën van de Pancratius te zetten. Deze oproep werd nog kracht bijgezet door een brief vanuit het secretariaat aan hen, die eerder wel bijdroegen, maar van wie we in 2015-2016 geen bijdrage mochten ontvangen.

Op enkele negatieve reacties na, waren er vooral positieve reacties en verklaringen om mee te gaan doen. De negatieve reacties kwamen vooral van hen, die naar een andere parochie waren verhuisd en daar waren gaan betalen. Door de organisatiestructuur is daar vanuit de Pancratius geen zicht op, zeker een aandachtspunt voor de toekomst!

Steunt u de kerkbijdrage al? De kerkbijdrage (vroeger: gezinsbijdrage) is als het ware een vrijwillige contributie, waarmee u het functioneren en voortbestaan van de dekenale parochie mogelijk maakt. U kunt de bijdrage overmaken op ING banknummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius onder vermelding van uw adres. Wilt u meer informatie over andere vormen van betaling, bijvoorbeeld middels een volledig aftrekbare schenking voor vijf jaar, dan kunt u contact opnemen met Irene Boon via parochiesecretariaat op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, tel.: 5712177.

Voor een gift of een schenking (ook zeer welkom!) vragen wij u een ander bankrekeningnummer te gebruiken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Wij danken iedereen hartelijk die ondersteunt doet of gaat ondersteunen. Samen vooruit!Misintenties

Zondag 11 december

Derde Advent

1e Lezing: Jes. 35,1-6.10

Evangelie: Mt. 11, 2-11 (A)

Preek:Deken Bouman (10u)

         Kapelaan Blom (11.30u)

 

10.00 uur Koninkl. Heerlens Mannenkoor St. Pancratius

Emmy Slenders-Hamers; Tiny en Huub Pasmans-Vaessen en grootouders Stephaan Vaessen en Josephine Vaessen-Franck (jrd.)

 

11.30 uur Bert Knoben-tuba

Mevr. Berns-Weerts (zesw.d.); Mevr. Stassar-Palmen (zesw.d.)

 

Maandag 12 december

Maandag derde adventsweek

09.00 uur

Frans Cremers

 

Dinsdag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 14 december

H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

09.00 uur

Voor een zegenrijk nieuw levensjaar

 

Donderdag 15 december

Donderdag derde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 16 december

Vrijdag derde adventsweek

09.00 uur

Lia Emonds-Custers (jrd.)

 

Zaterdag 17 december

Zaterdag derde adventsweek

Theresiakapel

10.00 uur

Hans Doppler en George Verlinden; Gerard Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 18 december

Vierde Advent

1e Lezing: Jes. 7, 10-14

Evangelie: Mt. 1, 18-24 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gaudens Gaudebo

H. Mis

 

11.30 uur Kamerkoor Concertato

Hub Frederikx (zesw.d.); Evert Grannetia (zesw.d.); Victor Moureaux (1ste jrd.); Kinderen Kohl voor hun ouders

 

Maandag 19 december

Maandag vierde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 20 december

Dinsdag vierde adventsweek

09.00 uur

Hub Scheeren

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 21 december

Woensdag vierde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 22 december

Donderdag vierde adventsweek

09.00 uur

Uit dankbaarheid bij een 90ste verjaardag

 

Vrijdag 23 december

Vrijdag vierde adventsweek

09.00 uur

Uit dankbaarheid

 

Zaterdag 24 december

Theresiakapel

10.00 uur Frans Cremers

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

Kerstavond

1e Lezing: Jes. 9, 1-3+5-6

Evangelie: Lc. 2, 1-14 (A)

Preek: Deken Bouman

 

19.00 uur Gezinsviering met Chrisko

Theo Delhaes

 

21.00 uur Plechtige Nachtmis met Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Mevr. Koenderink-Collombon; Hub Hamers; Diny Deloo-Vrouenraets; Uit dankbaarheid, fam. v. Alst-Hirsch en fam. Geraerts-Schurgurs; Coos Witteveen-Bulters; Jan van As

 

Zondag 25 december

Kerstdag

1e Lezing: Jes. 52, 7-10

Evangelie: Joh.1,1-5+9-14 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Overl. ouders Gulpen-Schaaf; Wiel Leenders; Mevr. Stassar-Palmen; Ton Ruitenbeek

 

11.30 uur Chrisko

Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Irene Aarts-Mulder

 

Maandag 26 december

Tweede Kerstdag

1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60

Evangelie: Mt. 10, 17-22

Preek: Kapelaan Blom

 

11.30 uur Volkszang

Wiel Bosch

 

Dinsdag 27 december

H. Johannes, evangelist

09.00 uur

Voor de overl. v.d. fam. Voorhoeve

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 28 december

HH. Onnozele Kinderen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 29 december

Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 30 december

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 31 december

Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis

Theresiakapel

10.00 uur

Fam. Consten-Janssen; Echtp. Reuters-Canisius en zonen

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Thomassen-Cörver

 

Zondag 1 januari

H. Maria, Moeder van God

Octaafdag van Kerstmis

1e Lezing: Num. 6, 22-27

Evangelie: Lc. 2, 16-21 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

Jeanne Oostwegel-Limpens en Frans Oostwegel (jrd.); Ernest Lempers

 

11.30 uur Citykoor

Karel van den Hoff (jrd.)

 

Maandag 2 januari

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze

09.00 uur

Anna Eijck

 

Dinsdag 3 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 4 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 5 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Emmy Slenders-Hamers; Uit dankbaarheid

 

Vrijdag 6 januari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers

 

Zaterdag 7 januari

Weekdag van de kersttijd

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mientje Thomassen-Körver (zesw.d.); Trudi Souren-van de Geijn

 

Zondag 8 januari

Openbaring des Heren

1e Lezing: Jes. 60, 1-6

Evangelie: Mt. 2, 1-12 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Françoise Van Loo-Mignon (jrd.), Johan en Martha Van Loo (jrd.); Ouders Hertog-van der Zwaan (jrd.); Corry Keuven (jrd.)

 

Maandag 9 januari

Doop van de Heer

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 10 januari

Dinsdag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 11 januari

Maandag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 12 januari

Donderdag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 13 januari

Vrijdag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 14 januari

Zaterdag in week 1

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 15 januari

Tweede Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 49, 3+5-6

Evangelie: Joh. 1, 29-34 (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

H. Mis

 

Maandag 16 januari

Maandag in week 2

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Dinsdag 17 januari

H. Antonius, abt

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 18 januari

Woensdag in week 2

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 19 januari

Donderdag in week 2

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 20 januari

Vrijdag in week 2

09.00 uur

Ann Marie Corten-van der Schuren en fam.

 

Zaterdag 21 januari

H. Agnes

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 22 januari

Derde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 8, 23b-9, 3

Evangelie: Mt. 4, 12-17 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Koperkwartet Koninkl. Harmonie Heerlen

Diny Deloo-Vrouenraets; Suze Jorissen-Wilmes (3de jrd.)

 

Maandag 23 januari

Maandag in week 3

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 24 januari

H. Franciscus van Sales

09.00 uur

Frans Cremers

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 25 januari

Bekering van de heilige apostel Paulus

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 26 januari

HH. Timoteüs en Titus

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 27 januari

Vrijdag in week 3

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 28 januari

H. Thomas van Aquino

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisGedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

14-11-2016  Mientjes Thomassen-Körver, 86 jaar

 


 

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 januari t/m 25 februari 2017: WOENSDAG 18 JANUARI 2017

 

Bezichtiging Kerststal Pancratiuskerk 2016

Op 25 december en 26 december is de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur open voor het bezichtigen van de kerststal. Tevens ben u in de gelegenheid om het boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen.

De kerkgidsen

 

Zondag 18 december 14.30 uur St. Pancratius

Concert Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius onderweg naar Kerstmis. Te gast bij dit concert is het Limburgs Trombone Ensemble o.l.v. Sandor Hendriks.

 

Nieuw jaar, nieuw bestuur

In de afgelopen maanden zijn de kerkbesturen van enerzijds Pancratius - Martinus Welten – Andreas Heerlerbaan – Joseph Heerlerbaan en anderzijds Verschijning van de Onbevlekte Maagd en H. Pius X (Molenberg) – H. Moeder Anna (Bekkerveld) steeds meer met elkaar en de nieuwe deken opgetrokken. Dit heeft geleid tot het besluit om beide besturen per 1 januari 2017 te fuseren.

Dit bestuur wordt in eerste instantie gevormd door zittende leden, dit om de continuïteit te garanderen. In later stadium zal worden gekeken welke aanvulling er nog nodig is, b.v. op grond van geografische spreiding of van expertise. Daarnaast zal per locatie een lokatiebestuur worden geformeerd, voor zover dat niet al aanwezig is. Het kerkbestuur zal vooral op hoofdlijnen gaan besturen en zorgen voor de verbinding tussen de parochies, terwijl de verantwoordelijkheid van de lokatiebesturen zich meer op operationeel niveau zal moeten bevinden.

Naast deken Bouman zal het kerkbestuur bestaan uit dhr. Eurlings (vice-voorzitter), mw. Barton (secretaris), dhr. Vaessen (penningmeester), mw. C. van Doormaal (lid), dhr. I. Lipsch (lid) en dhr. P. Schunck (lid).

Dhr. Ackermann en dhr. Frantzen treden af; dhr. E. Dohmen, mw. A. Hollanders en mw. Jacobs zullen geen plaats meer nemen in het overkoepelende kerkbestuur, maar wel actief blijven in hun lokatiebestuur.

Wij danken de heren Ackermann en Frantzen voor hun jarenlange inzet voor de verschillende parochies. Tevens spreken we de hoop uit dat u ons het vertrouwen geeft dat we samen de schouders onder kerk-zijn in Heerlen willen zetten. Mogen we daarbij ook rekenen op uw begrip dat het even een “zoeken” zal zijn naar een inrichting van de lokatiebesturen en het vinden van de juiste taakverdeling?

Wie ook aan de kar mee wil trekken kan aangeven beschikbaar te zijn voor een functie in het kerkbestuur of één van de lokatiebesturen kan dit kenbaar maken aan deken Bouman, waarna met u het gesprek gevoerd wordt in hoeverre uw mogelijkheden aansluiten bij de versterking die de besturen kunnen gebruiken. We horen graag van u!

Namens de beide huidige besturen,

Deken Bouman

 

Dank aan Anita Koolen en Maarten Vonhögen

Helaas nemen we deze dagen afscheid van twee zeer betrokken mensen, die zich in de verschillende parochies voor de kerkmuziek hebben ingezet. Anita Koolen leidde als cantor regelmatig de samenzang in de Pancratius en in de Martinus; op Maarten werd nooit tevergeefs een beroep gedaan als in één van de kerken een organist nodig was. Wij danken hen voor hun inzet en hun betrokkenheid en hopen dat, hoewel zij niet in Heerlen wonen, onze paden nog regelmatig zullen kruisen.

Van Anita is in Welten al afscheid genomen; in de Pancratius zal dit gebeuren op zondag 8 januari in de Mis van 11.30 uur. Met Maarten maken we een afspraak wanneer hij weer hersteld is van zijn schouderblessure, waarvoor we hem goede beterschap wensen.

 

Stadsschutterij St. Sebastianus neemt de deken in haar midden op!

In een feestelijke H. Mis op zondag 22 januari om 10 uur in de Pancratiuskerk zal de Stadsschutterij de nieuwe deken officieel in haar midden opnemen. We nodigen u van harte uit om dit mee te komen vieren!

Voor meer informatie over deze mooie vereniging, zie: http://www.stadsschutterij-heerlen.nl

Vieringen Pancratius via internet te volgen

Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden zijn met de Pancratius: wist u dat alle vieringen via internet te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader!

 

Winterweekend voor jongeren

Kapelaan Blom is al enkele jaren actief om samen met het Jongerenplatform van het Bisdom Roermond weekenden te organiseren voor jongeren van 18 t/m 30 jaar. Het Winterweekend wordt gehouden in van vrijdagvond 27 januari t/m zondag 29 januari georganiseerd in Foyer de Charité in Thorn. Het thema is 'Welke weg ga jij?? Iedere levensweg is uniek en bijzonder! Levenswegen kruisen elkaar, dat maakt het leven op aarde de moeite waard en juist zó bijzonder. Een levensweg begint met de eerste stappen die je als kind maakt om de wereld te ontdekken en eigen te maken. Er zijn veel keuzes die we dagelijks op ons pad krijgen, makkelijke keuzes én keuzes die onze toekomst bepalen. Een keuze waar je langer over na moet denken is bijvoorbeeld het kiezen voor je opleiding of beroep. De keuze voor het priesterschap, het intreden in een klooster of trouwen zijn geen gemakkelijke keuzes en kun je niet alleen maken. Soms maken we keuzes om een bepaalde weg te gaan, maar er komen ook onverwachte dingen op ons pad waar we niks aan kunnen doen. Dat is vaak niet gemakkelijk!

Welke weg je ook gaat: Jezus vraagt ons om met Hem Zijn Weg te gaan. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is meer dan de moeite waard om deze Weg met Hem te gaan. Hij roept ons allen hiertoe!

Welke weg wil ik gaan met Jezus? Wat betekent dit voor mij? Wil je dit ontdekken of met andere jongeren praten over de Weg met Jezus, kom dan naar het winterweekend. Met elkaar gaan we praten over onze levenswegen en de keuzes die we maken. We gaan er een gezellig en zinvol weekend van maken.

Geef je op via www.bisdom-roermond.nl/jongeren om het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

 

Zoeken