Parochienieuws 11 december 2016 - 28 januari 2017

 

Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 januari t/m 25 februari 2017: WOENSDAG 18 JANUARI 2017

 

Bezichtiging Kerststal Pancratiuskerk 2016

Op 25 december en 26 december is de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur open voor het bezichtigen van de kerststal. Tevens ben u in de gelegenheid om het boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen.

De kerkgidsen

 

Zondag 18 december 14.30 uur St. Pancratius

Concert Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius onderweg naar Kerstmis. Te gast bij dit concert is het Limburgs Trombone Ensemble o.l.v. Sandor Hendriks.

 

Nieuw jaar, nieuw bestuur

In de afgelopen maanden zijn de kerkbesturen van enerzijds Pancratius - Martinus Welten – Andreas Heerlerbaan – Joseph Heerlerbaan en anderzijds Verschijning van de Onbevlekte Maagd en H. Pius X (Molenberg) – H. Moeder Anna (Bekkerveld) steeds meer met elkaar en de nieuwe deken opgetrokken. Dit heeft geleid tot het besluit om beide besturen per 1 januari 2017 te fuseren.

Dit bestuur wordt in eerste instantie gevormd door zittende leden, dit om de continuïteit te garanderen. In later stadium zal worden gekeken welke aanvulling er nog nodig is, b.v. op grond van geografische spreiding of van expertise. Daarnaast zal per locatie een lokatiebestuur worden geformeerd, voor zover dat niet al aanwezig is. Het kerkbestuur zal vooral op hoofdlijnen gaan besturen en zorgen voor de verbinding tussen de parochies, terwijl de verantwoordelijkheid van de lokatiebesturen zich meer op operationeel niveau zal moeten bevinden.

Naast deken Bouman zal het kerkbestuur bestaan uit dhr. Eurlings (vice-voorzitter), mw. Barton (secretaris), dhr. Vaessen (penningmeester), mw. C. van Doormaal (lid), dhr. I. Lipsch (lid) en dhr. P. Schunck (lid).

Dhr. Ackermann en dhr. Frantzen treden af; dhr. E. Dohmen, mw. A. Hollanders en mw. Jacobs zullen geen plaats meer nemen in het overkoepelende kerkbestuur, maar wel actief blijven in hun lokatiebestuur.

Wij danken de heren Ackermann en Frantzen voor hun jarenlange inzet voor de verschillende parochies. Tevens spreken we de hoop uit dat u ons het vertrouwen geeft dat we samen de schouders onder kerk-zijn in Heerlen willen zetten. Mogen we daarbij ook rekenen op uw begrip dat het even een “zoeken” zal zijn naar een inrichting van de lokatiebesturen en het vinden van de juiste taakverdeling?

Wie ook aan de kar mee wil trekken kan aangeven beschikbaar te zijn voor een functie in het kerkbestuur of één van de lokatiebesturen kan dit kenbaar maken aan deken Bouman, waarna met u het gesprek gevoerd wordt in hoeverre uw mogelijkheden aansluiten bij de versterking die de besturen kunnen gebruiken. We horen graag van u!

Namens de beide huidige besturen,

Deken Bouman

 

Dank aan Anita Koolen en Maarten Vonhögen

Helaas nemen we deze dagen afscheid van twee zeer betrokken mensen, die zich in de verschillende parochies voor de kerkmuziek hebben ingezet. Anita Koolen leidde als cantor regelmatig de samenzang in de Pancratius en in de Martinus; op Maarten werd nooit tevergeefs een beroep gedaan als in één van de kerken een organist nodig was. Wij danken hen voor hun inzet en hun betrokkenheid en hopen dat, hoewel zij niet in Heerlen wonen, onze paden nog regelmatig zullen kruisen.

Van Anita is in Welten al afscheid genomen; in de Pancratius zal dit gebeuren op zondag 8 januari in de Mis van 11.30 uur. Met Maarten maken we een afspraak wanneer hij weer hersteld is van zijn schouderblessure, waarvoor we hem goede beterschap wensen.

 

Stadsschutterij St. Sebastianus neemt de deken in haar midden op!

In een feestelijke H. Mis op zondag 22 januari om 10 uur in de Pancratiuskerk zal de Stadsschutterij de nieuwe deken officieel in haar midden opnemen. We nodigen u van harte uit om dit mee te komen vieren!

Voor meer informatie over deze mooie vereniging, zie: http://www.stadsschutterij-heerlen.nl

Vieringen Pancratius via internet te volgen

Mocht het bijvoorbeeld glad worden en wilt u toch verbonden zijn met de Pancratius: wist u dat alle vieringen via internet te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl ? Zeker een aanrader!

 

Winterweekend voor jongeren

Kapelaan Blom is al enkele jaren actief om samen met het Jongerenplatform van het Bisdom Roermond weekenden te organiseren voor jongeren van 18 t/m 30 jaar. Het Winterweekend wordt gehouden in van vrijdagvond 27 januari t/m zondag 29 januari georganiseerd in Foyer de Charité in Thorn. Het thema is 'Welke weg ga jij?? Iedere levensweg is uniek en bijzonder! Levenswegen kruisen elkaar, dat maakt het leven op aarde de moeite waard en juist zó bijzonder. Een levensweg begint met de eerste stappen die je als kind maakt om de wereld te ontdekken en eigen te maken. Er zijn veel keuzes die we dagelijks op ons pad krijgen, makkelijke keuzes én keuzes die onze toekomst bepalen. Een keuze waar je langer over na moet denken is bijvoorbeeld het kiezen voor je opleiding of beroep. De keuze voor het priesterschap, het intreden in een klooster of trouwen zijn geen gemakkelijke keuzes en kun je niet alleen maken. Soms maken we keuzes om een bepaalde weg te gaan, maar er komen ook onverwachte dingen op ons pad waar we niks aan kunnen doen. Dat is vaak niet gemakkelijk!

Welke weg je ook gaat: Jezus vraagt ons om met Hem Zijn Weg te gaan. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is meer dan de moeite waard om deze Weg met Hem te gaan. Hij roept ons allen hiertoe!

Welke weg wil ik gaan met Jezus? Wat betekent dit voor mij? Wil je dit ontdekken of met andere jongeren praten over de Weg met Jezus, kom dan naar het winterweekend. Met elkaar gaan we praten over onze levenswegen en de keuzes die we maken. We gaan er een gezellig en zinvol weekend van maken.

Geef je op via www.bisdom-roermond.nl/jongeren om het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

 

Zoeken