Parochienieuws 11 december 2016 - 28 januari 2017

 

Deken, Kapelaan, Kerkbestuur en Vrijwilligers wensen U een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!


Zalig Kerstmis!

Een kind wordt geroepen: “Kom je eten?”. Eerst komt er geen antwoord. Wie begrijpt dat nu. Het eten staat toch klaar? Wat denkt het kind wel? Dan na enig aandringen: “Kom zo, eerst dit level afmaken!”.

Een ouder denkt dan: het is maar een spelletje. Maar voor het kind is het level een dingetje: als je dat level eenmaal hebt bereikt, val je nooit meer een level terug. Iedere keer wanneer het fout gaat, kun je (tenminste in dat spel) weer opnieuw beginnen in het level dat je al hebt bereikt.

Zo’n 2000 jaar geleden bereikte de mensheid zo een nieuw “level”. Iets onomkeerbaars gebeurde: door de geboorte van Gods Zoon kwam verlossing, werd de mensheid naar een hoger niveau getild. Niet dat de wereld daarmee perfect geworden was: de bezetting door de Romeinen was niet afgelopen, mensen konden ziek worden en sterven en vooral: bleven in staat om elkaar de meest vreselijke dingen aan te doen. En toch: een nieuw level was bereikt, het zou ons nooit meer worden ontnomen.

Door Kerstmis herinneren we ons het historische gebeuren toen, maar er is meer. Ieder jaar opnieuw is er weer een nieuwe kans om in dat level weer opnieuw te beginnen, om punten te scoren. Punten die we kunnen verdienen door er te zijn voor elkaar, om ons in te zetten voor de wereld en de maatschappij. Er zijn zelfs verdubbelaars: wat we doen in relatie tot God, ons gebed en ons vieren in de Kerk, dat verdubbelt onze inzet voor de medemens en onze persoonlijke groei. Met al deze punten kunnen we een nieuw level halen, namelijk dat het Rijk Gods nu al in deze wereld werkelijkheid wordt, totdat we uiteindelijk het hoogste level bereiken: eeuwig leven in Gods hand.

Misschien had het spelende kind het wel beter begrepen dat we denken… hij liet het bordje even staan om voor het volgende level te gaan. Hoe vieren wij onze Kerst?

Graag nodigen we u uit om met Kerstmis samen met ons te vieren, om te bouwen aan een nieuw level, om daarna hopelijk te genieten van een bordje en een vorkje rond de tafel van samenzijn in huiselijke kring of met vrienden. Welkom in onze kerken!

Namens pastoraal team en kerkbestuurders: zalig Kerstmis en veel zegen voor 2017!

Deken Hans Bouman

 

Waar en wanneer vieren we kerstmis?

Vanuit de parochies bieden we een ruim aanbod om samen de Geboorte van de Heer te vieren. Bij 'geboorte' kunnen we denken aan woorden als 'liefde', 'vertedering', 'nieuw leven', 'wonder'. Woorden die een kersverse vader en moeder zeker zullen begrijpen. In dat woord 'begrijpen' horen we het al! Aan deze begrippen wil elk mens toch vastgrijpen, zich vasthouden? Het geboren van het Licht in ons leven, Jezus Christus, Gods liefde, is een feest om samen te vieren en te beleven. Hieronder treft u een overzicht, waar en wanneer we met de parochiegemeenschappen kerstmis vieren.

Wees welkom!!

 

24 december

25 december

26 december

St. Pancratius

19.00 uur

10.00 uur

 

21.00 uur

11.30 uur

11.30 uur

St. Martinus

17.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

20.00 uur

   

22.00 uur

   

St. Joseph

18.00 uur

   

20.00 uur

11.15 uur

11.15 uur

St. Elisabeth

19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Molenberg

18.00 uur

10.00 uur

 

Moeder Anna

19.00 uur

11.30

 

Kerstavond

St. Pancratius 19.00          H. Mis, kerstspel verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

St. Pancratius 21.00          Nachtmis met Dekenaal Koor.

St. Martinus 17.30  Viering, kerstspel door kinderen.

St. Martinus 20.00  Nachtmis met WF-koor.

St. Martinus 22.00  Nachtmis met Gemengd St. Joseph, na de nachtmis samenzijn voor café Teerling.

St. Joseph 18.00    Viering, kerstspel door kinderen.

St. Joseph 20.00    Nachtmis, samenzang.   

St. Elisabeth 19.00 Nachtmis met St. Elisabethkoor

Molenberg 18.00    H. Mis, kerstspel verzorgd door Young Spirit.

Moeder Anna 17.30           H. Mis, kerstspel door kinderen, na afloop schenkt scouting Bekkerveld warme chocolademelk.

1e Kerstdag

St. Pancratius 10.00          H. Mis met Dekenaal Koor.

St. Pancratius 11.30          H. Mis met Chriskokoor.

St. Martinus 10.00  H. Mis St. Caeciliakoor van Schaesberg.

St. Joseph 11.15    H. Mis met Koninklijke Harmonie Heerlen.

St. Elisabeth 11.15 H. Mis, dhr. Meertens (piano) en dhr. Smeets (zang).

Molenberg 10.00    H. Mis, samenzang.

Moeder Anna 11.30           H. Mis, samenzang.

2e kerstdag

St. Pancratius 11.30          H. Mis, samenzang.

St. Martinus 10.00  H. Mis met Chriskokoor.

St. Joseph 11.15    H. Mis met Gregoriaanse Schola.

St. Elisabeth 11.15 H. Mis met Mannenkoor Polyhymnia.

 

Vredeslicht

Bij verschillende vieringen en H. Missen wordt het Vredeslicht uit Bethlehem uitgedeeld. Wat is dat? Elk jaar wordt er in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, een lichtje ontstoken. Dit wordt gezegend en verspreid over de hele wereld! Vanuit Bethlehem wordt het naar Wenen gebracht en vandaar uit naar de rest van Europa. Vanuit Utrecht wordt het verder verspreid door Nederland.

Kaarsjesavond kerkhof Akerstraat

Al enkele jaren kent deze kaarsjesavond een traditie op het kerkhof gelegen aan de Akerstraat. Op vrijdag 23 december vindt dit jaarlijkse evenement weer plaats. Vorig jaar gaven al velen gehoor aan de oproep om ook zelf van thuis uit kaarsjes mee te nemen en deze naar believen te plaatsen. Van harte hopen de vrienden van de begraafplaats dat deze zeer gewaardeerde steun dit jaar in nog grotere getale navolging krijgt. 

Nadat de jaarlijkse kaarsjesavond officieel tegen 17 uur start wordt deze tegen 19 uur gevolgd door het traditionele Kerstconcert van Big Band Bernadette. Bernadette brengt een breed repertoire aan Kerstmuziek ten gehore ter hoogte van de hoofdingang aan de Akerstraat. Tevens is, zolang de voorraad strekt, Glühwein en chocolademelk voorhanden om informeel na te praten en vooruit te blikken op de Kerstdagen.

Verder is er een rondleiding over de begraafplaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er wordt bij diverse oveledenen (bekende en onbekende) Heerlenaren stilgestaan met verhalen en anekdootjes.
Samenkomst hoofdingang Akerstraat.

Eenieder is van harte welkom, de toegang is gratis. De jaarlijkse kaarsjesavond eindigt tegen 20 uur.

Het comité Begraafplaats Akerstraat

 

Kerkbijdrage

In het vorige parochieblad werd u opgeroepen om samen de schouders onder de financiën van de Pancratius te zetten. Deze oproep werd nog kracht bijgezet door een brief vanuit het secretariaat aan hen, die eerder wel bijdroegen, maar van wie we in 2015-2016 geen bijdrage mochten ontvangen.

Op enkele negatieve reacties na, waren er vooral positieve reacties en verklaringen om mee te gaan doen. De negatieve reacties kwamen vooral van hen, die naar een andere parochie waren verhuisd en daar waren gaan betalen. Door de organisatiestructuur is daar vanuit de Pancratius geen zicht op, zeker een aandachtspunt voor de toekomst!

Steunt u de kerkbijdrage al? De kerkbijdrage (vroeger: gezinsbijdrage) is als het ware een vrijwillige contributie, waarmee u het functioneren en voortbestaan van de dekenale parochie mogelijk maakt. U kunt de bijdrage overmaken op ING banknummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius onder vermelding van uw adres. Wilt u meer informatie over andere vormen van betaling, bijvoorbeeld middels een volledig aftrekbare schenking voor vijf jaar, dan kunt u contact opnemen met Irene Boon via parochiesecretariaat op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, tel.: 5712177.

Voor een gift of een schenking (ook zeer welkom!) vragen wij u een ander bankrekeningnummer te gebruiken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Wij danken iedereen hartelijk die ondersteunt doet of gaat ondersteunen. Samen vooruit!

Zoeken