Parochienieuws 26 november - 12 december 2016

 

Advent: nieuw begin

Wanneer de herfst ons omgeeft en de dagen killer en natter worden, kan je een vreemd gevoel bekruipen. Wordt het alleen maar minder? Wordt het alleen maar donkerder?

Dan komt er weer een lichtpuntje van hoop: de eerste kaars van de Adventskrans wordt ontstoken. Een nieuw begin! Hoe gaan we daarmee om? Door ervaringen van het leven kun je cynisch geworden zijn en negatief reageren: het heeft toch allemaal geen zin; het is niets en het wordt ook niets; wat maakt het ook allemaal uit. Wie zo reageert, blaast met deze gedachten als het ware het kaarsje weer uit.

Het kan ook anders. Bij de intocht van Sinterklaas trof ik ouders met een kind, dat eigenlijk niet mee had willen komen. Zwarte Piet kwam dichterbij en gaf de moeder een hand vol pepernoten. Het kind straalde van oor tot oor, werd blij om zoiets kleins en eenvoudigs, pakte een pepernoot om op te eten, en: één als reserve. De eerste pepernoot riep om een tweede. Zo roept de eerste kaars om de tweede kaars, zodat wij hopelijk gaan stralen als het gezicht van dit kind. Wij zijn degenen die als het ware ontstoken moeten worden, in vuur en vlam moeten komen om het positieve uit te laten stralen.

Ik wens alle kinderen een hele mooie sinterklaastijd en ons allemaal een hele mooie Advent, onderweg naar Kerstmis!

Deken Bouman

 

15 december 19.00: samenzang Kerstliederen

Om alvast in Kerstsferen te komen organiseert de Raad van Kerken Parkstad op donderdag 15 december een samenzang van Kerstliederen in de Pancratiuskerk, met medewerking van Jo Louppen. Iedereen is daarbij van harte welkom!

 

Vooruitblik Kerstmis

Het volgende parochieblad zal ingaan op de vieringen van en rond Kerstmis. Om nu alvast te noteren:

Zondag 18 december 14.30 uur: Concert Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius onderweg naar Kerstmis. Te gast bij dit concert is het Limburgs Trombone Ensemble o.l.v. Sandor Hendriks. Meer informatie hierover vindt u verder in dit parochienieuws

Kerstavond 24 december zijn de HH. Missen om 19.00 uur (mmv Chrisko) en om 21.00 uur (mmv ons gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia)

 

Een dierbare ziek, thuis of in het ziekenhuis?

We krijgen geen gegevens meer door: als u de deken informeert, komt hij graag even langs

 

Samen de schouders onder de financiën

De parochie is van ons allemaal en onze gezamenlijke zorg. Velen schrokken van het overzicht in de vorige editie. Samen zetten we de schouders eronder, ook in deze zin met de nieuwe deken: advent!

Steunt u de kerkbijdrage al? De kerkbijdrage (vroeger: gezinsbijdrage) is als het ware een vrijwillige contributie, waarmee u het functioneren en voortbestaan van de dekenale parochie mogelijk maakt. U kunt de bijdrage overmaken op ING banknummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius onder vermelding van uw adres. Wilt u meer informatie over andere vormen van betaling, bijvoorbeeld middels een volledig aftrekbare schenking voor vijf jaar, dan kunt u contact opnemen met Irene Boon via parochiesecretariaat op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, tel.: 5712177.

Voor een gift of een schenking (ook zeer welkom!) vragen wij u een ander bankrekeningnummer te gebruiken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

Wij danken iedereen hartelijk die ondersteunt doet of gaat ondersteunen. Samen vooruit!

 

Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius

Onlangs stelden we onze kerk volgens goed gebruik ter beschikking voor een zeer geslaagd concert van KHM St.-Pancratius. We doen dit met gesloten beurzen om elkaar te helpen; als “tegensprestatie” luistert het koor voor en na een H. Mis op in de Pancratiuskerk. Dit zal weer gebeuren op zondag 11 december om 10 uur.

 

Kerststal

Als parochie zijn we zeer dankbaar voor de vrijwilligers die, vaak ongezien, belangeloos de handen uit de mouwen steken. Zo is er ook een groep druk in de weer met de altijd bijzondere kerststal van onze kerk. Wij danken hen die altijd klaar staan én de heren van KHM St.-Pancratius die bereid gevonden zijn een helpende hand te bieden!Misintenties

Zaterdag 26 november

Zaterdag in week 34

Theresiakapel

10.00 uur

Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd); Irene Aarts-Mulder en Hub Mulder

 

Zondag 27 november

Eerste Advent

1e Lezing: Jes. 2, 1-5

Evangelie: Mt. 24, 37-44 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Henricus Schaghen en zoon Pater Petrus Canisius Schaghen (jrd.); Carina Meijs (jrd.)

 

Maandag 28 november

Maandag eerste adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 november

Dinsdag eerste adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 november

H. Andreas, apostel

09.00 uur

Voor de overl. v.d. fam. Janssen en Huub Zits

 

Donderdag 1 december

Donderdag eerste adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 2 december

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur

Ter ere v.d. H. Drievuldigheid uit dankbaarheid; Jan van Berkum; Echtp. Janssen-Cremers; Ton Ruitenbeek

 

Zaterdag 3 december

H. Franciscus Xaverius, priester

Theresiakapel

10.00 uur

Mevr. Koelewijn-Pieters; Mia Cordewener

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 4 december

Tweede Advent

1e Lezing: Jes. 11, 1-10

Evangelie: Mt. 3, 1-12 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Ernest Lempers; Echtp. Neelis-Crombach; Jo Reufels v.w. verjaardag

 

11.30 uur Nic Hermans-solist

Herman Boderie (jrd.); Toke Berben-Faijaars (jrd.); Charly Fisher

 

Maandag 5 december

Maandag tweede adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 6 december

Dinsdag tweede adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 7 december

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur

5de jrd. voor mijn overl. man

 

Donderdag 8 december

Onbevlekte Ontvangenis v.d. H. Maagd Maria

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 9 december

Vrijdag tweede adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 10 december

Zaterdag tweede adventsweek

Theresiakapel

10.00 uur

Mary Peeters; Hub Schiffers

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Dhr. v. Nierop

 

Zondag 11 december

Derde Advent

1e Lezing: Jes. 35,1-6.10

Evangelie: Mt. 11, 2-11 (A)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

Emmy Slenders-Hamers; Tiny en Huub Pasmans-Vaessen en grootouders Stephaan Vaessen en Josephine Vaessen-Franck (jrd.)

 

11.30 uur Bert Knoben-tuba

Mevr. Berns-Weerts (zesw.d.); Mevr. Stassar-Palmen (zesw.d.)

 

Maandag 12 december

Maandag derde adventsweek

09.00 uur H. MisGedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

23-10-2016  Lustermans, Sebastian Jérôme

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

25-10-2016  Mia Stassar-Palmen, 90 jaar

26-10-2016  Guus Schrijvers, 85 jaar

05-11-2016  Hub Frederikx, 91 jaar

 


 

Overige Bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 11 december 2016 t/m 28 januari 2017: WOENSDAG 7 DECEMBER 2016

             

Jubileum diaken Franssen – H. Mis in St. Martinuskerk

Er werd al uitgebreid bij stil gestaan in het vorig parochieblad. Op 16 november 1991 werd Lei Franssen tot diaken gewijd en op 24 november dat jaar heeft hij in deze parochie St. Martinus zijn eerste assistentie verricht. Dit jaar is dat 25 jaar geleden en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 4 december zal, om 10.00 uur, voor deze gelegenheid de Gregoriaanse Schola de H. Mis in St.Martinuskerk in Welten zingen. Uiteraard zal diaken Franssen assisteren. Na de H. Mis zal in de kerk gelegenheid zijn tot feliciteren. Iedereen is van harte uitgenodigd!

 

Kerstconcert Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius

Zondag 18 december geeft het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius haar traditioneel kerstconcert in de dekenale Pancratiuskerk in Heerlen.

Het belooft weer een mooi en gevarieerd concert te worden.

Aan dit concert wordt naast het mannenkoor medewerking verleend door jong talent van het Bernardinuscollege, het Limburgs Trombone Ensemble, organist Jo Louppen en een tweetal solisten van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor.

Het geheel staat onder leiding van de dirigent van het koor John Gerits en wordt op de piano begeleid door Augustine Boshouwers.

U zult kunnen genieten van traditionele en niet traditionele kerstliederen.

Het concert begint om 14.30 u. en de entree bedraagt € 10,-.

De kerk zal voor de bezoekers van het concert om 14.00 u. worden opengesteld.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden en vóór aanvang van het concert bij de ingang van de kerk.

www.pancratiuskoor.nl

 

Collecte Opala – Help ons helpen

Op zaterdag 17 december na de avondmis van 18.00u en op zondag 18 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte.

De Stichting Opala werd opgericht in 1973 en werkt zelfstandig en onafhankelijk met als doelstelling missie- en ontwikkelingshulp in alle continenten en voor alle gezindten.

Daar vallen o.a. onder: medische zorg, financiering medicamenten, onderwijs, beroeps-opleidingen, adoptie- en ondersteuningsprojecten, maatschappelijke en sociale hulpverlening, voeding en kleding, sportvelden en –voorzieningen, persoonlijke zorg voor de missionarissen. Dit alles in de ruimste zin.

Velen van hen zijn afkomstig uit Nederland en uit onze eigen provincie. Zij hebben het al die jaren kunnen volhouden mede door uw financiële steun en gebed.

Meer hierover kunt u vinden in onze halfjaarlijkse brieven, die u ook op onze website www.stichtingopala.nl kunt vinden.

Helpt u ons a.u.b., in deze adventtijd, waarin wij ons voorbereiden op de komst van onze Verlosser, die verlossing ook zichtbaar en tastbaar te maken voor hen, die onze hulp zo nodig hebben.

Bij voorbaat dank voor uw steun,

ir. J.M. Vonhögen,

voorzitter Stichting Opala; Groene Boord 11A, 6411 GE Heerlen.

 

Damesschola Gaudens Gaudebo

Zondag 18 december zal de hoogmis van 10.00 uur in onze Pancratiuskerk opgeluisterd worden door de damesschola Gaudens Gaudebo. De gregoriaanse damesschola Gaudens Gaudebo werd in 2014 opgericht door dirigent en kerkmusicus Jaap Dekker. Het koor bestaat momenteel uit een 12-tal enthousiaste dames die allemaal de liefde voor de muziek en het Gregoriaans delen met elkaar en met de dirigent. Doel van de schola is om de Gregoriaanse muziek op een verantwoorde manier uit te voeren en zo levend te houden. Hoewel de focus nadrukkelijk op het Gregoriaans ligt, heeft men ook oog en oor voor muziek uit latere perioden uit de muziekgeschiedenis.

In haar relatief korte bestaan heeft de Schola al bij diverse gelegenheden van zich laten horen, vanwege het karakter van de muziek veelal in heilige missen, waarbij de reacties onverdeeld positief waren. De schola repeteert 2 maal per maand en streeft naar minimaal 1 uitvoering per kwartaal. Op dit moment is er nog plaats voor enkele zangeressen. Voor informatie kan men zich wenden tot de dirigent : via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-27471299.

 

Dank aan de Winkbülle en de Blauw Sjuut

De 11e van de 11e was al bijzonder doordat de Winkbülle me eerden met een bezoek en het overhandigen van één van de elf vlaaien, die ze op die dag rondbrengen. Zij vertelden dat zij een vlaai brachten aan iemand die een duwtje in de rug kon gebruiken; aan iemand die iets voor hen had betekend; aan iemand van wie ze hoopten dat hij iets voor hen zou betekenen. Ze lieten daarbij in het midden of ik tot de eerste of tot de derde categorie behoorde!

Als man-alleen kun je niet zoveel met een hele vlaai, zeker als die extra feestelijk is opgemaakt. Daarom heb ik hem meegenomen naar het team van basisschool St. Tarcisius, waar ik die middag een bespreking had over de eerste H. Communie van maar liefst 30 kinderen, een kwart meer dan de vorige jaren. Dank van mij en van het team!

Dankzij zowel de Winkbülle als de Blauw Sjuut was de Carnavalsmis op 13-11 een bijzonder gebeuren. Heel speciaal waren de Seizoensorde 2017 en de Kapiteinsorde 2017, die ik door de Blauw Sjuut kreeg uitgereikt en omgehangen. Super bedankt, Ad Narragoniam!

Pas aan het eind van de Mis realiseerde ik me, dat het voor de beide verenigingen een viering was met een lach en een traan door het overlijden van Max Schmeetz, die zoveel voor het Heerlense Carnaval heeft betekend. Daarom langs deze weg heel veel sterkte, allereerst voor diens familie, maar ook voor alle carnavalisten in Heerlen.

 

Deken Bouman

4 december Noa de Mes in café Pelt met deken Bouman

Op uitnodiging van Café Pelt zal deken Bouman op zondag 4 december om 15.00 uur deelnemen aan de Talkshow “Noa de Mes” in Café Pelt. Voor meer informatie: http://www.cafepelt.nl/NoaDeMes .

 

Correctie jubilaris

In het vorige parochieblad stond vermeld dat Mia Gartz gehuldigd wordt vanwege 40-jarig koorlidmaatschap. Het zetduiveltje heeft toegeslagen: dit dient 25 te zijn. Dank voor de inzet, op naar de 40!

 

Nieuwe vertaling Onze Vader

Zoals in het vorige parochieblad al vermeld, wordt zowel in Nederland als in Vlaanderen met ingang van de eerste zondag van de Advent een nieuwe vertaling van het Onze Vader gebruikt, zodat Nederlanders en Belgen dezelfde tekst gebruiken. In alle weekendmissen zal de tekst worden uitgereikt in de vorm van een boekenlegger. De nieuwe tekst luidt:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Schuin gedrukt staan de wijzigingen; we zullen hier nog nader op terugkomen.

 

Zoeken