Parochienieuws 29 oktober - 26 november 2016

 

Levenseinde: wat is echte barmhartigheid?

We sluiten het Jaar van Barmhartigheid af met een samenzijn in de Pancratiuskerk, waarover verderop meer. “Barmhartigheid” is een belangrijk thema, iedereen is er natuurlijk voor. De één streeft er vooral naar om barmhartig te zijn voor anderen, een ander hoopt vooral op de barmhartigheid van de ander voor hem/haar, waarbij de ander zowel met een hoofdletter als met een gewone a geschreven kan worden: de ander als medemens of de Ander als God, die een barmhartige Vader is.

De recente discussie over het Levenseinde laat zien, hoe complex het thema is. Het lijkt barmhartig te zijn om een wet te maken om de wens van een medemens tot een levenseinde bij een voltooid leven mogelijk te maken, maar is dat ook echt zo? Of is het niet eerder barmhartig om de vraag te stellen: hoe kan het zo dat onze maatschappij zo geworden is, dat mensen hun leven als voltooid zien, terwijl er morgen weer een nieuwe dag kan komen?

Eén van mijn uitspraken bij huwelijksmissen is: “ik hoop dat dit niet de mooiste dag van jullie leven is”. Ik laat dan even een stilte vallen; vaker zie ik dan verwarde blikken. Maar dan vervolg ik: “ok, misschien de mooiste dag tot nu toe, maar ik hoop niet dat dit de mooiste dag zal blijven, want daar zijn jullie nog veel te jong voor”.

Laten we ons voornemen, aan het eind van dit jaar van barmhartigheid, om ons af te vragen: voor wie zou ik eens een extra groot hart kunnen hebben: bijvoorbeeld door iemand te ondersteunen, die het moeilijk heeft; door het gesprek aan te gaan waar een relatie vastgelopen is; door aandacht te geven aan iemand, voor wie het leven voltooid lijkt, of op welke manier dan ook. Laten we met het jaar niet de barmhartigheid zelf afsluiten, maar met vernieuwde inspiratie de toekomst tegemoet gaan!

Deken Bouman

 

Dank voor alle wensen en bezoeken

Graag wil ik iedereen danken die inging op de uitnodiging voor het Open Huis bij gelegenheid van mijn verjaardag. Ook iedereen die even belde, een kaartje of een berichtje stuurde of op straat de hand uitstak of een proficiat toeriep: hartelijk dank!

Deken Bouman

 

Vormelingendag

Alle vormelingen van het dekenaat Heerlen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de vormelingendag die gehouden wordt in De Joffer in Voerendaal op zaterdag 19 november. Er belooft een leuke spellenavond met als afsluiting een korte viering in de kerk van Kunrade.

 

Pancratius-Financieel overzicht over het jaar 2014-2015

Inkomsten (afgerond op € 100)

2015 (€)

2014 (€)

Kerkbijdragen

42.700

51.700

Collectes

26.700

37.000

Kaarsengeld/offerblok

14.800

17.900

HH Missen (incl. uitvaarten en huwelijken)

21.800

27.100

Rente

1.200

1.500

Incidentele inkomsten / giften

14.200

30.800

Exploitatie tekort

40.000

25.500

Totalen

161.400

191.500

 

Uitgaven (afgerond op € 100)

2015 (€)

2014 (€)

Kosten gebouwen (incl. onderhoud, energie­kosten, verzekeringen en gemeentelijke belastingen)

40.700

54.100

Kosten eredienst, pastorale activiteiten en beheers­kosten (liturgische benodigdheden, koren, kerkversiering, gewaden, parochieblad, telefoon, administratie, vergaderingen en abonnementen)

37.700

38.100

Verplichte en vrijwillige bijdragen (afdrachten Bisdom en dekenaat)

17.600

26.600

Salarissen, pensioenpremie en sociale lasten (bedienaren en overige medewerkers)

65.400

72.700

Totalen

161.400

191.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting en achtergronden financieel overzicht

Volgens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie is een bestuur verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de parochianen. Tegenwoordig wordt dit ook door de Belastingdienst gevraagd vanwege de ANBI-status.

In bovenstaande cijfers is duidelijk te zien dat de Pancratiusparochie financieel in zwaar weer verkeert. Veel mensen denken dat de parochie door het bisdom wordt betaald, maar het is precies andersom: van alle gewone inkomsten moeten wij een deel afdragen aan het bisdom. De grootste zorg zit in de teruglopende inkomsten en de stijgende uitgaven.

Ook is er een groot misverstand dat de kerk rijk is en veel bezittingen heeft. Dit is bij de Pancratius niet het geval. De enige panden die de parochie nog bezit zijn de kerk en de pastorie, er zijn geen andere huizen of landerijen. Naast een kleine belegging van ong. € 30.000,- staat er een € 110.000,- op spaarrekeningen. Dat lijkt veel, maar is het niet. Want er is subsidie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ontvangen, maar dat moet uitgegeven worden aan specifiek onderhoudswerk van de kerk; er staat een bedrag apart om problemen met de kerkverwarming op te lossen; rekeningen van het bisdom van de afgelopen jaren zijn blijven liggen en inmiddels opgelopen tot € 95.000,-. We hebben dus meer verplichtingen dan we geld hebben.

De afgelopen periode is het bestuur druk met deze kwestie aan de slag geweest. Er is gekeken naar de verdeling van de kosten van deken Bouman en kapelaan Blom over de vijf parochies, waar zij werkzaam zijn; aan het bisdom is aangegeven dat er geen geld is om de vacature van kapelaan Zuidinga in te vullen; er worden zo weinig mogelijk vervangers gevraagd, ook als dit betekent dat de priesters soms tot vier Missen per dag moeten doen, naast alle andere werkzaamheden. Per maart lopen contracten af en verhuist het parochiekantoor naar de pastorie, de stofkam is door alle uitgaven gegaan, bij de komst van de nieuwe deken is de pastorie door vrijwilligers opgeknapt, maar op zijn verzoek is b.v. afgezien van een nieuwe keuken; op de pastorie is geen fulltime hulp meer, maar een parttime kracht. Daarmee hopen we het tekort terug te dringen, maar de eerste prognoses laten zien dat in 2016 niet zal lukken.

Daarom doen wij als bestuur een dringend beroep op iedereen die parochiaan is of zich op welke manier dan ook verbonden weet met de Pancratiuskerk, centrum van geloven en beeldbepalend monument in Heerlen. Wij roepen iedereen om op de schouders eronder te zetten. Het is dankzij de inzet van vele betrokken vrijwilligers dat we zo’n mooie parochie hebben. Maar helemaal zonder geld lukt ook niet: waar kunnen we nog verder bezuinigen, zonder teveel concessies te doen aan de inhoud van onze activiteiten? Hoe kunnen we inkomsten versterken? Daarom aan ieder de vraag om eens kritisch te kijken naar het bedrag dat op de collecteschaal gelegd wordt en naar de kerkbijdrage: dat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van waaruit alles gebeuren moet.

We hebben een geloofsgemeenschap en een kerkgebouw om trots op te zijn, laten we samen met de nieuwe deken bouwen aan de toekomst!

Lokatiebestuur parochie St. Pancratius.Misintenties

Zaterdag 29 oktober

Zaterdag in week 30

Theresiakapel

10.00 uur

Wiel en Mia Paes-Gorissen (jrd.); Hans Doppler en George Verlinden; Jan van Berkum

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Dhr. v. Nierop

 

Zondag 30 oktober

Een-en-dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Wijsh. 11, 23-12, 2

Evangelie: Lc. 19, 1-10 (C) Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

Willem en Wies van Leeuwen-Smit, dochter Tiny en tante Jo Smit

 

11.30 uur Nic Hermans-solist (Herdenking Overledenen in onze parochie)

Bertie Bastiaans; Irene Aarts-Mulder; Overl. ouders Debets-van Loo; Ouders Stins-Vrouenraets, Leo Haas en Lenie en Sjaak Graaf-Stins; Ouders Hoenkamp-Bouman en zoon Rob; Hub Hamers; Harry Vencken en Harry Ariaans; Echtelieden Kersten-Jussen en zoon Math

 

Maandag 31 oktober

Maandag in week 31

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 1 november

Allerheiligen

1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14 (C 239/IV 115)

Evangelie: Mt. 5, 1-12a (C 241/IV 117/ML 206)

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Jan Maessen; Fam. Lempers-Franssen; Voor alle lev. en overl. v.d. fam. Houtackers

 

Woensdag 2 november

Allerzielen

1e Lezing: Jes. 25, 6a+7-9

Evangelie: Lc. 23, 44-46+50+52+53+24, 1-6a (C) Preek: Deken Bouman

10.00 uur Requiemkoor

Wiel Bosch; Jozef Moonen en overl. fam. Moonen-Knibbeler; Echtp. Nacken; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Overl. ouders

 

Donderdag 3 november

Donderdag in week 31

09.00 uur

Pastoor J.L. Rijcken (jrd.)

 

Vrijdag 4 november

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Carolus Borromeüs, bisschop

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Ton Ruitenbeek; Ter ere v.d. H. Drievuldigheid, uit dankbaarheid; Jan van Berkum; Overl. v.d. fam Cremers-Hanssen

 

Zaterdag 5 november

Zaterdag in week 31

Theresiakapel

10.00 uur

Overl. ouders en fam.; Voor alle overl. zusters en broeders van Mgr. Savelsberg en voor de fam. Smeenk

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Koenderink-Collombon

 

Zondag 6 november

Twee-en-dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: 2 Makk. 7, 1-2+9-14

Evangelie: Lc. 20, 27+34-38

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Ernest Lempers; Echtp. Neelis-Crombach; Uit dankbaarheid

 

11.30 uur Trio Vivente

Sjaak Knoors (zesw.d.); Echtp. van Zeil-de Groot; Charly Fisher

 

Maandag 7 november

H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 8 november

Dinsdag in week 32

09.00 uur

Echtp. Ritzen-Demacker; Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 9 november

Kerkwijding van de Basiliek van St. Jan van Lateranen

09.00 uur

Fam. Consten-Janssen

 

Donderdag 10 november

H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 11 november

H. Martinus (van Tours), bisschop

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 12 november

H. Josafat, bisschop en martelaar

Theresiakapel

10.00 uur

Jan Augustus en Hein Geelen

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Irene Aarts-Mulder en Hub Mulder

 

Zondag 13 november

Drie-en-dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Mal. 3, 19-20a

Evangelie: Lc. 21, 5-19 (C)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur H. Mis

Paul Haas; Dhr. v. Nierop; Emile Nijskens

 

Maandag 14 november

Maandag in week 33

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 15 november

Dinsdag in week 33

09.00 uur

Bertie Coumans-Steins

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 16 november

Woensdag in week 33

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 17 november

H. Elisabeth van Hongarije

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 18 november

Vrijdag in week 33

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 19 november

Zaterdag in week 33

Theresiakapel

10.00 uur

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Dhr. v. Nierop

 

Zondag 20 november

Christus, Koning van het Heelal

1e Lezing: 2 Sam. 5, 1-3

Evangelie: Lc. 23, 35-43 (C)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Bestuur. Leden, ereleden en overl. leden v.h. Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

 

11.30 uur Chrisko

Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Kinderen Kohl voor hun ouders

 

Maandag 21 november

Opdracht van de heilige Maagd Maria

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 22 november

H. Cecilia, maagd en martelares

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 november

Woensdag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 24 november

HH. Andreas Dũng-Lac, priester, gezellen, martelaren

09.00 uur

Frans Cremers

 

Vrijdag 25 november

Vrijdag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 26 november

Zaterdag in week 34

Theresiakapel

10.00 uur

Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd); Irene Aarts-Mulder en Hub Mulder

 


                                            

 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

09-10-2016  Bennie Barejsza

09-10-2016  James Mookhram

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

11-10-2016  Miny Bost-van der Plas, 90 jaar

11-10-2016  Gertie Maessen-Kajdasz, 88 jaar

12-10-2016  Mia Cordewener, 94 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:

07-10-2016  Lonneke Greten en Kamil Kaminski uit Landgraaf

 


 

Overige Bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 26 november t/m 10 december 2016: WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016

 

JUBILARIS DEKENAAL KERKKOOR ST. CAECILIA

Zondag 20 november a.s. viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De Hoogmis van 10.00 uur wordt opgeluisterd met een meerstemmige uitvoering.

Na afloop van de Eucharistieviering gaan we naar Auberge  de Rousch voor een een gezellig samenzijn tijdens een feestelijke brunch. Mevr. Mia Gartz viert haar 40-jarig lidmaatschap en ontvangt de bijbehorende onderscheiding van de Gregoriusvereniging.

Wij danken de jubilaris voor haar inzet en hopen in de komende tijd ook op haar te mogen rekenen.

 

20 november 16.00 uur: Barmhartigheid Bezongen

Dit bijzondere jaar nadert zijn einde. Natuurlijk betekent dit helemaal niet, dat barmhartigheid ook een einde kent. Integendeel. Er is alle reden er meer dan ooit bij stil te blijven staan, ook na 20 november. Ondertussen zijn er in de afgelopen maanden mooie ervaringen opgedaan. Sommige halen de krant, andere niet. Maar het gaat erom, dat mensen elkaar nader komen en laten merken: ik geef om jou.

Op zondagmiddag 20 november a.s. wordt in Heerlen de barmhartigheid nogmaals belicht, nu zingenderwijs, op initiatief van de Raad van Kerken Parkstad.

Er zijn psalmen waarin dit thema voorkomt en menig componist heeft zich hierdoor laten inspireren.

In de Pancratiuskerk zal Capella Sine Nomine onder leiding van Jo Louppen gezangen van barmhartigheid tot klinken brengen. Daarnaast zullen enkele passende teksten gesproken worden en bespeelt Jo Louppen ook het orgel.

Dit samenzijn begint om 16.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang kunt u een vrije gave geven.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten in de pastorie waar deken Bouman huist, Pancratiusstraat 41, waar de deur open zal zijn en de koffie klaar zal staan.

Van harte welkom!

Raad van Kerken Parkstad

 

Handen uit de mouwen voor Kerstmis

Sinds vele jaren mogen we ons steeds weer verheugen op een kerststal die tot de verbeelding spreekt. Met zorg en passie wordt er een week of 6 in de ochtenduren gewerkt aan deze compositie. Nu is de groep vrijwilligers die dit realiseren wat uitgedund door leeftijdsbeperkingen of andere bezigheden die voorrang moesten krijgen. Als u tijd hebt en aan de opbouw van het kerstverhaal een bijdrage wilt leveren dan bent u van harte welkom.

Contact persoon is Br. Frederik 06-1036 1739 (Koster).

 

Nieuwe tekst “Onze Vader”

Er komt een nieuwe tekst van het Onze Vader. Dat klinkt vreemd: er is toch maar één Onze Vader? Zo eenvoudig is het niet: verschillende versies in de verschillende Evangelieverhalen zijn niet letterlijk hetzelfde, daarbij zijn ze ook nog op verschillende manieren vertaald vanuit het Grieks naar het Nederlands. Dat betekent dat we nu een RK-Nederlandse versie, een RK-Vlaamse versie, een protestante versie en een oecumenische versie kennen.

De Nederlandse en de Belgische bisschoppen hebben samen naar de vertaling laten kijken en nu bepaald dat er één versie zal zijn voor RK-Nederland en RK-Vlaanderen samen. Deze versie wordt in het weekend van 26-27 november ingevoerd en luidt als volgt:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Schuin gedrukt staan de wijzigingen; we zullen hier nog nader op terugkomen.

 

Kapelaan Rijo viert de H. Mis in zijn eigen ritus (Syro-Malabaarse Ritus) in de parochiekerk van Schandelen

Zondag 13 november viert kapelaan Rijo Muprappallil de H. Mis in zijn eigen ritus, de Syro-Malabaarse ritus. Deze bijzondere mis vindt plaats om 11.00 uur in  de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen.  De Mis wordt dan opgedragen in het Malayalam (de eigen taal van de kapelaan). Er komt ook een koor om de Mis op te luisteren. De Syro-Malabaarse ritus is een van de 26 riten, die binnen de Katholieke Kerk gebruikt worden. Een ritus is de manier waarop men de heilige Mis viert. In West-Europa wordt de Mis gewoonlijk gevierd volgens de Latijnse ritus, ook al wil dat niet zeggen dat de Mis dan altijd in het Latijn wordt opgedragen. Sinds het Concilie mag de Mis ook in de eigen landstaal worden opgedragen.

Onze Katholieke Kerk is een wereldkerk, waarin vele tradities zijn samengekomen. De Syro-Malabaarse ritus behoort tot de oosterse kerkelijke traditie. Ook in Europa behoren kerken daartoe, en om die te vinden moeten we naar Oost-Europa gaan. De bekendste daarvan zijn de Grieks-orthodoxe en de Russisch-orthodoxe kerk, maar deze staan los van Rome. In 1054 vond het zogenaamde oosters schisma plaats, waarna de kerken van het oosten zich afscheidden van de kerk van Rome.

Zondag 13 november is voor Heerlen een unieke gelegenheid om iets te proeven en te leren kennen van een van de andere riten in onze kerk, een ritus die zelfs ouder is dan onze Latijnse ritus. Wel moet u bedenken dat deze heilige Mis langer duurt dan die van ons, maar het is zeker de moeite waard!

 

Vijf bijeenkomsten: anderen helpen bij Verlies en verdriet

Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven. Iedereen weet dat dit bij het leven behoort toch weinig mensen bereiden zich erop voor. Zowel rouwenden als hun omgeving stellen zich allerlei vragen. Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Kun je nog ooit genieten van het leven?. Rouwen mannen anders dan vrouwen? Hoe kun je kinderen opvangen in verdriet, kun je hun beschermen? Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven. Meer weten kan je helpen om als werkgever, vriend, buur, docent ,familielid mensen in verdriet te ondersteunen. Mensen die zelf een belangrijk verlies te verwerken hebben kunnen vanuit inzicht tot vernieuw inzicht komen. Je leert hoe je een meer zorgende omgeving kunt creëren.

 De afzonderlijke bijeenkomsten

1. Wat is verlies verwerken en hoe kun je daarbij helpen?

2. Specifieke vormen van verlies (zelfdoding, geweld, niet-erkend verlies, …)

3. Verlies van oudere ouders

4. Voorbereiden op verlies en verdriet

5. Verlies van gezondheid

Bij deze cursus gebruiken we het boek van ManuKeirse : Helpen bij  verlies en verdriet.

OPGEVEN: of: Jacques Vestjens rouwbegeleider tel. 06-24959086, e.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., INFORMATIE: www.ruimtevoorverdriet.nl.

OPGEVEN VOOR 1 NOVEMBER

 

Hulp in de eigen rouw: rouwgroepen “Hoe om te gaan met rouw en verdriet’

Alleen rouwen is een opgave. Het is troostend mensen te ontmoeten met eenzelfde verlies. Lotgenoten herkennen makkelijker de wirwar van emoties: verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid;  moeten overleven of doorgaan op de automatische piloot.

Verwerken kan niemand voor een ander doen.  Samen kijken hoe je dat doet; rouwen, praten en luisteren naar elkaar. Soms leer je dan geduld hebben met jezelf, je kwetsbaarheid aanvaarden. Maar ook je kracht ontdekken om wat je overkomen is aan te kunnen.

Er zijn 10 bijeenkomsten. De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde. We luisteren naar muziek en we lezen een gevonden of zelf gemaakte tekst of gedicht,  we wisselen ervaringen uit. Er is aandacht  voor de theorie over rouwen U kunt  zich van tevoren opgeven. Liefst vóór 1 november aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of tel: Jacques Vestjens 06-24959086

INFORMATIE  www.ruimtevoorverdriet.nl

 

Nieuws uit de Missie van de Stichting Warm Hart voor Siberië

Lieve vrienden en weldoeners,

Vandaag komen wij bij u met een dringend verzoek, dat al onze missieposten betreft. Wij zijn allemaal in een gezin opgegroeid of hebben ondertussen zelf de verantwoording voor een gezin. Zeker als ouder weet u wat het betekent! Volledig vergelijkbaar gaat dat zo in onze missieposten, alleen met dit verschil dat ons gezin een stuk groter is en dat wij geen vast inkomen hebben.

Als voorbeeld gaan we nu naar Sjerbakty in Kazachstan. Zoals u al weet, verzorgen wij hier een soepkeuken voor kinderen, waar wij iedere dag een vijftigtal kinderen van een warme maaltijd voorzien. In de zomermaanden, tijdens de schoolvakanties, komen er vaak nog meer, omdat zij geen warm eten op school krijgen en er thuis ook niet veel te halen valt. Voor onze missionarissen is het dan ook een vreugde te zien hoe die kinderen, vaak uitgehongerd, van de eenvoudige, maar voedzame maaltijd genieten. Wie onder u nog kleine kinderen heeft, weet ook hoeveel aandacht en leiding zij nodig hebben.

U kunt zich wel voorstellen hoeveel toewijding er nodig is hen, voor tenminste een aantal uren per dag, een liefdevolle omgeving te schenken, waarin zij zich kunnen ontplooien. Vaak komen moeders bij ons om financiële hulp te vragen, zodat zij daarmee medicijnen kunnen kopen. Enkele jaren geleden vergoedde de overheid nog een deel van de kosten, maar die tijden zijn voorbij. Wie ziek is moet zelf voor de medicijnen zorgen. Veelal zijn het echter juist de zieken die, ondanks hun goede wil niet kunnen werken en daardoor in nog grotere armoede terecht komen. Dan komen ze bij ons “naar de kerk”, in de hoop dat wij hen zullen helpen. Zoveel mogelijk kopen wij dan de noodzakelijke medicijnen of betalen hun doktersrekening. Iedere week staan minimaal twintig behoeftigen voor onze deur, die wij van levensmiddelen voorzien. Wij kopen basisvoedingsmiddelen als suiker, meel, zout en dergelijke in grootverpakking of zakken in, en maken daar vervolgens weer kleine porties van om weg te geven. Op donderdag delen wij aan de armen vers brood uit, dat wij bij Guram, in bakker in Sjerbakty, kopen. Enkele maanden geleden bezocht Guram ons om te vertellen dat hij ons bij het goed doen wilde helpen, en zodoende bakt hij nu het brood voor onze kinderen gratis en bezorgt zelfs iedere week  de twintig of zelfs meer broden als geschenk voor de armen. Het feit dat hij hard werkt en van de verkoop moet leven, maakt voor ons  deze liefdesdaad alleen maar groter. Het mooie daarbij is, dat Guram er zelf veel vreugdevoor terugkrijgt.

Net als in Sjerbakty, Ust-Kamenogorsk,Talmenkaen andere missieposten, is ook aan onze missionarissen gevraagd kinderen ouderen, en zieken te helpen. Over het algemeen zijn het geen sensationele dingen die wij berichten, maar zijn het de eenvoudige dagelijkse dingen met liefde geofferd, net zoals bij u thuis.

Om deze eenvoudige dagelijkse dingen met de behoeftigen goed te kunnen doen, hebben wij naast uw gebed ook uw financiële ondersteuning nodig. En daarom willen wij u vandaag vragen.  Ook iedere kleine gift is een groot geschenk voor ons, waarvoor wij u nu reeds hartelijk danken! Uw gift  kunt u overmaken via “Stichting Warm Hart voor Siberië”, NL71 RABO 0128 4526 76 o.v.v. Gift missie.

Diaken Wiel Keijmis.

 

Carnavalsmis St. Pancratius

Op zondag 13 november om 11.30 uur organiseert carnavalsvereniging De Winkbülle, samen met de parochie, de carnavalsmis; de zondag die het dichtst ligt bij de 11e van de 11e. Het motto voor Heerlen dit jaar luidt: 'd'r eëzel en d'r wink kint jieëker kink.'

We wensen alle carnavalsverenigingen een goed begin van een vreugdevol seizoen!

 

Zoeken