Parochienieuws 29 oktober - 26 november 2016

 

Overige Bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 26 november t/m 10 december 2016: WOENSDAG 16 NOVEMBER 2016

 

JUBILARIS DEKENAAL KERKKOOR ST. CAECILIA

Zondag 20 november a.s. viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De Hoogmis van 10.00 uur wordt opgeluisterd met een meerstemmige uitvoering.

Na afloop van de Eucharistieviering gaan we naar Auberge  de Rousch voor een een gezellig samenzijn tijdens een feestelijke brunch. Mevr. Mia Gartz viert haar 40-jarig lidmaatschap en ontvangt de bijbehorende onderscheiding van de Gregoriusvereniging.

Wij danken de jubilaris voor haar inzet en hopen in de komende tijd ook op haar te mogen rekenen.

 

20 november 16.00 uur: Barmhartigheid Bezongen

Dit bijzondere jaar nadert zijn einde. Natuurlijk betekent dit helemaal niet, dat barmhartigheid ook een einde kent. Integendeel. Er is alle reden er meer dan ooit bij stil te blijven staan, ook na 20 november. Ondertussen zijn er in de afgelopen maanden mooie ervaringen opgedaan. Sommige halen de krant, andere niet. Maar het gaat erom, dat mensen elkaar nader komen en laten merken: ik geef om jou.

Op zondagmiddag 20 november a.s. wordt in Heerlen de barmhartigheid nogmaals belicht, nu zingenderwijs, op initiatief van de Raad van Kerken Parkstad.

Er zijn psalmen waarin dit thema voorkomt en menig componist heeft zich hierdoor laten inspireren.

In de Pancratiuskerk zal Capella Sine Nomine onder leiding van Jo Louppen gezangen van barmhartigheid tot klinken brengen. Daarnaast zullen enkele passende teksten gesproken worden en bespeelt Jo Louppen ook het orgel.

Dit samenzijn begint om 16.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang kunt u een vrije gave geven.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten in de pastorie waar deken Bouman huist, Pancratiusstraat 41, waar de deur open zal zijn en de koffie klaar zal staan.

Van harte welkom!

Raad van Kerken Parkstad

 

Handen uit de mouwen voor Kerstmis

Sinds vele jaren mogen we ons steeds weer verheugen op een kerststal die tot de verbeelding spreekt. Met zorg en passie wordt er een week of 6 in de ochtenduren gewerkt aan deze compositie. Nu is de groep vrijwilligers die dit realiseren wat uitgedund door leeftijdsbeperkingen of andere bezigheden die voorrang moesten krijgen. Als u tijd hebt en aan de opbouw van het kerstverhaal een bijdrage wilt leveren dan bent u van harte welkom.

Contact persoon is Br. Frederik 06-1036 1739 (Koster).

 

Nieuwe tekst “Onze Vader”

Er komt een nieuwe tekst van het Onze Vader. Dat klinkt vreemd: er is toch maar één Onze Vader? Zo eenvoudig is het niet: verschillende versies in de verschillende Evangelieverhalen zijn niet letterlijk hetzelfde, daarbij zijn ze ook nog op verschillende manieren vertaald vanuit het Grieks naar het Nederlands. Dat betekent dat we nu een RK-Nederlandse versie, een RK-Vlaamse versie, een protestante versie en een oecumenische versie kennen.

De Nederlandse en de Belgische bisschoppen hebben samen naar de vertaling laten kijken en nu bepaald dat er één versie zal zijn voor RK-Nederland en RK-Vlaanderen samen. Deze versie wordt in het weekend van 26-27 november ingevoerd en luidt als volgt:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Schuin gedrukt staan de wijzigingen; we zullen hier nog nader op terugkomen.

 

Kapelaan Rijo viert de H. Mis in zijn eigen ritus (Syro-Malabaarse Ritus) in de parochiekerk van Schandelen

Zondag 13 november viert kapelaan Rijo Muprappallil de H. Mis in zijn eigen ritus, de Syro-Malabaarse ritus. Deze bijzondere mis vindt plaats om 11.00 uur in  de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen.  De Mis wordt dan opgedragen in het Malayalam (de eigen taal van de kapelaan). Er komt ook een koor om de Mis op te luisteren. De Syro-Malabaarse ritus is een van de 26 riten, die binnen de Katholieke Kerk gebruikt worden. Een ritus is de manier waarop men de heilige Mis viert. In West-Europa wordt de Mis gewoonlijk gevierd volgens de Latijnse ritus, ook al wil dat niet zeggen dat de Mis dan altijd in het Latijn wordt opgedragen. Sinds het Concilie mag de Mis ook in de eigen landstaal worden opgedragen.

Onze Katholieke Kerk is een wereldkerk, waarin vele tradities zijn samengekomen. De Syro-Malabaarse ritus behoort tot de oosterse kerkelijke traditie. Ook in Europa behoren kerken daartoe, en om die te vinden moeten we naar Oost-Europa gaan. De bekendste daarvan zijn de Grieks-orthodoxe en de Russisch-orthodoxe kerk, maar deze staan los van Rome. In 1054 vond het zogenaamde oosters schisma plaats, waarna de kerken van het oosten zich afscheidden van de kerk van Rome.

Zondag 13 november is voor Heerlen een unieke gelegenheid om iets te proeven en te leren kennen van een van de andere riten in onze kerk, een ritus die zelfs ouder is dan onze Latijnse ritus. Wel moet u bedenken dat deze heilige Mis langer duurt dan die van ons, maar het is zeker de moeite waard!

 

Vijf bijeenkomsten: anderen helpen bij Verlies en verdriet

Verdriet en verlies staan steeds om de hoek in ieders leven. Iedereen weet dat dit bij het leven behoort toch weinig mensen bereiden zich erop voor. Zowel rouwenden als hun omgeving stellen zich allerlei vragen. Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Kun je nog ooit genieten van het leven?. Rouwen mannen anders dan vrouwen? Hoe kun je kinderen opvangen in verdriet, kun je hun beschermen? Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven. Meer weten kan je helpen om als werkgever, vriend, buur, docent ,familielid mensen in verdriet te ondersteunen. Mensen die zelf een belangrijk verlies te verwerken hebben kunnen vanuit inzicht tot vernieuw inzicht komen. Je leert hoe je een meer zorgende omgeving kunt creëren.

 De afzonderlijke bijeenkomsten

1. Wat is verlies verwerken en hoe kun je daarbij helpen?

2. Specifieke vormen van verlies (zelfdoding, geweld, niet-erkend verlies, …)

3. Verlies van oudere ouders

4. Voorbereiden op verlies en verdriet

5. Verlies van gezondheid

Bij deze cursus gebruiken we het boek van ManuKeirse : Helpen bij  verlies en verdriet.

OPGEVEN: of: Jacques Vestjens rouwbegeleider tel. 06-24959086, e.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., INFORMATIE: www.ruimtevoorverdriet.nl.

OPGEVEN VOOR 1 NOVEMBER

 

Hulp in de eigen rouw: rouwgroepen “Hoe om te gaan met rouw en verdriet’

Alleen rouwen is een opgave. Het is troostend mensen te ontmoeten met eenzelfde verlies. Lotgenoten herkennen makkelijker de wirwar van emoties: verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid;  moeten overleven of doorgaan op de automatische piloot.

Verwerken kan niemand voor een ander doen.  Samen kijken hoe je dat doet; rouwen, praten en luisteren naar elkaar. Soms leer je dan geduld hebben met jezelf, je kwetsbaarheid aanvaarden. Maar ook je kracht ontdekken om wat je overkomen is aan te kunnen.

Er zijn 10 bijeenkomsten. De opbouw van de bijeenkomsten is steeds hetzelfde. We luisteren naar muziek en we lezen een gevonden of zelf gemaakte tekst of gedicht,  we wisselen ervaringen uit. Er is aandacht  voor de theorie over rouwen U kunt  zich van tevoren opgeven. Liefst vóór 1 november aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of tel: Jacques Vestjens 06-24959086

INFORMATIE  www.ruimtevoorverdriet.nl

 

Nieuws uit de Missie van de Stichting Warm Hart voor Siberië

Lieve vrienden en weldoeners,

Vandaag komen wij bij u met een dringend verzoek, dat al onze missieposten betreft. Wij zijn allemaal in een gezin opgegroeid of hebben ondertussen zelf de verantwoording voor een gezin. Zeker als ouder weet u wat het betekent! Volledig vergelijkbaar gaat dat zo in onze missieposten, alleen met dit verschil dat ons gezin een stuk groter is en dat wij geen vast inkomen hebben.

Als voorbeeld gaan we nu naar Sjerbakty in Kazachstan. Zoals u al weet, verzorgen wij hier een soepkeuken voor kinderen, waar wij iedere dag een vijftigtal kinderen van een warme maaltijd voorzien. In de zomermaanden, tijdens de schoolvakanties, komen er vaak nog meer, omdat zij geen warm eten op school krijgen en er thuis ook niet veel te halen valt. Voor onze missionarissen is het dan ook een vreugde te zien hoe die kinderen, vaak uitgehongerd, van de eenvoudige, maar voedzame maaltijd genieten. Wie onder u nog kleine kinderen heeft, weet ook hoeveel aandacht en leiding zij nodig hebben.

U kunt zich wel voorstellen hoeveel toewijding er nodig is hen, voor tenminste een aantal uren per dag, een liefdevolle omgeving te schenken, waarin zij zich kunnen ontplooien. Vaak komen moeders bij ons om financiële hulp te vragen, zodat zij daarmee medicijnen kunnen kopen. Enkele jaren geleden vergoedde de overheid nog een deel van de kosten, maar die tijden zijn voorbij. Wie ziek is moet zelf voor de medicijnen zorgen. Veelal zijn het echter juist de zieken die, ondanks hun goede wil niet kunnen werken en daardoor in nog grotere armoede terecht komen. Dan komen ze bij ons “naar de kerk”, in de hoop dat wij hen zullen helpen. Zoveel mogelijk kopen wij dan de noodzakelijke medicijnen of betalen hun doktersrekening. Iedere week staan minimaal twintig behoeftigen voor onze deur, die wij van levensmiddelen voorzien. Wij kopen basisvoedingsmiddelen als suiker, meel, zout en dergelijke in grootverpakking of zakken in, en maken daar vervolgens weer kleine porties van om weg te geven. Op donderdag delen wij aan de armen vers brood uit, dat wij bij Guram, in bakker in Sjerbakty, kopen. Enkele maanden geleden bezocht Guram ons om te vertellen dat hij ons bij het goed doen wilde helpen, en zodoende bakt hij nu het brood voor onze kinderen gratis en bezorgt zelfs iedere week  de twintig of zelfs meer broden als geschenk voor de armen. Het feit dat hij hard werkt en van de verkoop moet leven, maakt voor ons  deze liefdesdaad alleen maar groter. Het mooie daarbij is, dat Guram er zelf veel vreugdevoor terugkrijgt.

Net als in Sjerbakty, Ust-Kamenogorsk,Talmenkaen andere missieposten, is ook aan onze missionarissen gevraagd kinderen ouderen, en zieken te helpen. Over het algemeen zijn het geen sensationele dingen die wij berichten, maar zijn het de eenvoudige dagelijkse dingen met liefde geofferd, net zoals bij u thuis.

Om deze eenvoudige dagelijkse dingen met de behoeftigen goed te kunnen doen, hebben wij naast uw gebed ook uw financiële ondersteuning nodig. En daarom willen wij u vandaag vragen.  Ook iedere kleine gift is een groot geschenk voor ons, waarvoor wij u nu reeds hartelijk danken! Uw gift  kunt u overmaken via “Stichting Warm Hart voor Siberië”, NL71 RABO 0128 4526 76 o.v.v. Gift missie.

Diaken Wiel Keijmis.

 

Carnavalsmis St. Pancratius

Op zondag 13 november om 11.30 uur organiseert carnavalsvereniging De Winkbülle, samen met de parochie, de carnavalsmis; de zondag die het dichtst ligt bij de 11e van de 11e. Het motto voor Heerlen dit jaar luidt: 'd'r eëzel en d'r wink kint jieëker kink.'

We wensen alle carnavalsverenigingen een goed begin van een vreugdevol seizoen!

 

Zoeken