Parochienieuws 3 september - 1 oktober 2016

 

Vakantie voorbij, samen vooruit

​De vakantie is weer voorbij, ik hoop dat iedereen een goede tijd heeft gehad: van ontspanning, bezinning, andere lucht en klimaat, nieuwe indrukken. Met al deze ervaringen gaan we weer vooruit. Ook voor wie niet op vakantie is geweest is het waarschijnlijk fijn, dat dierbaren met hun foto's en verhalen weer terug zijn en dat het leven van elke dag weer z'n draai vindt.

Zelf mocht ik er ook even een weekje tussenuit, dat heeft goed gedaan om de eerste indrukken te verwerken en te plaatsen. Overal ervaar ik enorme hartelijkheid en welkom, gelukkig vaak (niet altijd!) ook veel begrip dat ik niet alles kan weten en dat ik niet overal tegelijk mag zijn.

Naast alle organisatorische zaken waren er ook al diverse contacten waar het over de echte zaken van het leven ging: doopouders, bruidsparen en helaas ook al enkele uitvaarten. Daarin merk ik telkens weer hoe kostbaar het is dat je als priester zo ongelooflijk dicht bij het privéleven van mensen mag staan en zo teken van Gods liefde mag zijn. Voor een uitvaart voel je je klein als iemand bespreekt, of een moeilijke kwestie wel of niet naar voren gebracht kan worden, en zo ja: op welke manier. Daar mag je dan over meedenken en meevoelen... om zowel de mooie als de moeilijke kanten van het leven samen te laten komen in een respectvolle viering en neer te leggen in Gods hand. Dat is maar één van de voorbeelden, maar zo zijn er al veel momenten waarop ik ervaar dat ik van betekenis mag zijn.

Tegelijkertijd voel ik ook dat het lastig is om op een priester af te stappen, die onbekend is. Ik zou zeggen: aarzel niet. Ik probeer bij zoveel mogelijk gelegenheden aan te sluiten, van opening Cultura Nova tot de Parade in Brunssum tot Parc City Live, van een zaterdagavondje bij Bijsmans Next Door tot de opening van de Dies van de Open Universiteit, van een gesprekje met jongeren op het Schelmenhofje tot de biecht op de zaterdagmiddag in de Pancratius. Zijn dat de goede momenten en doe ik daar goed aan? Wie zal het zeggen... in mijn niet-weten probeer ik het en ik hoop dat deze stappen van mijn kant worden gewaardeerd.

Eind september mag ik vieren dat ik nog net geen 50 word. Daarom zal ik de Missen van zondag 25 september opdragen uit dankbaarheid. Ik hoop dat we in het nieuwe levensjaar de drempel naar elkaar nog verder kunnen verlagen. Daarom zal zondag 25 september na de Mis tot uiterlijk 17:00 uur "open huis" zijn op de pastorie, Pancratiusstraat 41, waar we elkaar informeel kunnen ontmoeten. Ik zal me niet de hele tijd met koffie en thee bezighouden, zoals ik op veel verjaardagen de jarige druk bezig en dus onaanspreekbaar zie: we regelen het dan met elkaar. Wie dit aardig vindt: breng niets mee, want u komt dan niet met lege handen maar met open handen. En als het huis te klein is, zijn er pleinen genoeg in de buurt.

Van harte alle goeds en veel zegen!

Uw pastoor en deken,

Hans Bouman

 

5e werk van barmhartigheid - De zieken bijstaan

Paus Franciscus staat in de voetsporen van Franciscus van Assisi. 'Ik wil een arme Kerk voor de armen', was een van zijn eerste uitspraken. In het bijzonder zet deze paus zich in woord én in daad in voor de armen, de zieken, degenen die niet meetellen. Hij heeft de Kerk eens beschreven als een veldhospitaal: 'Het is een voorname taak van barmhartigheid voor iedereen om mensen nabij te zijn in tijden van nood en ellende. Wij zijn geroepen om personen te zijn die harten van de mensen kunnen raken; die in staat zijn samen met hen dwars door de nacht heen te stappen, die in dialoog kunnen gaan en die tevens kunnen afdalen in die nacht of duisternis zonder zichzelf te verliezen.'

Allereerst mogen wij beseffen dat wij genezing nodig hebben. De Kerk wil een veldhospitaal zijn; door het ontvangen van sacrament en woord ontvangen we Gods liefde door zijn nabijheid. God wil de Geneesheer zijn waarbij het medicijn de liefde is. Op onze beurt zijn wij geroepen om op deze wijze 'kerk te zijn voor een ander', ongeacht religie of wat dan ook. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat wij, in Gods Naam, mensen concreet nabij mogen zijn, door het medicijn te geven dat God wil schenken aan deze wereld via ons: de liefde.

Barmhartige groet,

Kapelaan Rick Blom.

 

Wie heeft genezing nodig?

Ik denk dat we allemaal genezing nodig hebben! Vorige week mocht ik als ka(m)pelaan mee op meidenkamp; een kamp georganiseerd door het bisdom van 12-17 jaar. Eén van de momenten is het biechten. En daar wil ik toch graag iets over kwijt. Helaas heeft het 'biechten' geen goede reputatie. Vroeger moest je en ik vermoed dat men, vaak terecht, een aversie heeft gekregen van dit sacrament. Maar het kan zo mooi zijn!

 


 

Misintenties

Zaterdag 3 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

Theresiakapel

10.00 uur

Adrianus Verbiest en zoon Leon Verbiest

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.)

 

Zondag 4 september

Drie-en-twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Wijsh. 9, 13-18b

Evangelie: Lc. 14, 25-33 (C)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Ernest Lempers; Echtp. Neelis-Crombach

 

11.30 uur Volkszang

Diny Deloo-Vrouenraets (zesw.d.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Charly Fisher; Uit dankbaarheid bij het bereiken van een 52-jarig huwelijk

 

Maandag 5 september

Maandag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 6 september

Dinsdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 7 september

Woensdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 8 september

Maria Geboorte

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 9 september

Vrijdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 10 september

Zaterdag in week 23

Theresiakapel

10.00 uur

Corrie Giesberts-Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 11 september

Ziekenzondag met kerkdeurcollectes van De Zonnebloem

1e Lezing: Ex. 32, 7-11+13-14

Evangelie: Lc. 15, 1-10 (C)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Jan Boots (2de jrd.); Hub Scheeren

 

11.30 uur Volkszang

Ouders Gartz-Gerards en dochter Joke en zoon Ger (jrd.)

 

Maandag 12 september

Maandag in week 24

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 14 september

Kruisverheffing

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten

09.00 uur

Echtp. van den Hoek-Richter

 

Vrijdag 16 september

HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Zaterdag 17 september

Zaterdag in week 24

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Wim van Nierop (zesw.d.) en Phily van Nierop-Visschers; Ouders Erkens-Coolen

 

Zondag 18 september

Vijf-en-twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Am. 8, 4-7

Evangelie: Lc. 16, 10-13 (C)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Drees Custers

 

11.30 uur Volkszang

Mia Geurten-Fraats (1ste jrd.); Maria Oostwegel (jrd.); Bertie Coumans-Steins; Kinderen Kohl voor hun ouders

 

Maandag 19 september

Maandag in week 25

09.00 uur

Frans Cremers; Jo Lousberg en zoon Wim

 

Dinsdag 20 september

HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren

09.00 uur

Echtp. Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 21 september

H. Matteüs, apostel en evangelist

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 22 september

Donderdag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 23 september

H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Zaterdag 24 september

Zaterdag in week 25

Theresiakapel

10.00 uur

Charles Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 25 september

Zes-en-twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Am. 6, 1a+4-7

Evangelie: Lc. 16, 19-31 (C)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Tiny Boosten (jrd.); Jopie Bemelmans (jrd.); Enny Frantzen-Denis; Irene Aarts-Mulder; Uit dankbaarheid v.w.een 50-jarig huwelijk

 

Maandag 26 september

Maandag in week 26

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 27 september

H. Vincentius de Paul, priester

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 28 september

Woensdag in week 26

09.00 uur

Karel Savelsberg

 

Donderdag 29 september

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 30 september

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 1 oktober

H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-14.30 uur

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Miep Lenssen-Schulpers (jrd.)Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

24-07-2016  Diny Deloo-Vrouenraets, 81 jaar

28-07-2016  Wim van Nierop, 97 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:    

26-08-2016  Loes Vogels en Martijn Geuskens


Overige bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 oktober t/m 29 oktober 2016: WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2016

 

Open Monumentendag 2016

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur open voor bezichtiging en rondleiding.

Tevens bent u in de gelegenheid om het  boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen.

De kerkgidsen Pancratiuskerk

 

Zomerweekend voor jongeren

Wat is het belangrijk dat we met elkaar contact hebben! Dat doen we voortdurend: op school, werk, in onze vrije tijd. We hebben elkaar nodig om plezier te maken, om te delen. Maar we merken ook dat we elkaar nodig hebben om elkaar tot steun te zijn. En als we het echt nodig hebben, vragen we ons wel eens af....: 'bij wie kan ik dan terecht?'

God heeft ons zó ontzettend lief dat Hij zijn enige Zoon naar ons toegestuurd heeft om díe vraag te beantwoorden: 'je kunt bij Mij terecht!' Hij is natuurlijk altijd bij ons! Maar heel bijzonder in de viering van de Eucharistie is Jezus dichtbij.

Een maaltijd houden betekent dat je elkaar opzoekt om te delen. Wat betekent het dat Jezus met ons maaltijd wil houden? En wat betekent dit voor de manier waarop wij met elkaar mogen omgaan? Hierover willen we graag samen nadenken.

We willen je uitnodigen voor een superweekend, waarin we met elkaar in contact komen. Want ook tegen elkaar kunnen we zeggen: 'je kunt bij mij terecht!' Er komt van alles aan bod om met elkaar samen te delen: verdieping, gezelligheid, gebed, sport en spel, diaconie.

En dat alles....., met een Frans tintje! Het thema is 'Le Pain, Le Vin, Le Dieu,'

Kapelaan Blom, die zelf ook deelneemt aan dit weekend en het mede-begeleidt, nodigt jullie graag uit om mee te gaan! Het weekend vindt plaats van vrijdag 23 september vanaf 19.00 uur t/m zondag 25 september rond 16.00 uur. Het wordt gehouden in Hunsel; kosten zijn 50 euro. Jongeren zijn welkom tussen de 16-30 jaar.

Meer info is te vinden op www.bisdom-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren.

 

Lourdestriduum

Wij willen u alvast van harte uitnodigen om deel te nemen aan het Lourdestriduum dat gehouden wordt in de kerk van de Molenberg van woensdag 5 t/m 7 oktober. Telkens zal om 19.00 uur een plechtige mis plaatsvinden met een gastpriester en een koor. Voorafgaand aan de mis wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en de rozenkrans gebeden. Centraal staat uiteraard Maria en Lourdes. Als slotlied wordt het 'Te Lourdes op de bergen' gezongen; een ieder zal een kaarsje krijgen en bij gedempte lichten geeft dit een bijzondere sfeer. Ook kunt u bij binnenkomst een intentie opschrijven; dezen worden dan aan het eind van de mis, op bijzondere voorspraak van O.L.Vrouw van Lourdes, voorgedragen en aan God opgedragen.

 

Avondcursus filosofie op Rolduc

Reeds vele jaren bestaat er op dinsdagavonden op het Grootseminarie Rolduc een vrij aanbod voor studie en verdieping. Er werden cursussen gegeven over theologie, ethiek, exegese en filosofie. Ook in het nieuwe studiejaar 2016/2017 krijgt dit aanbod een vervolg. Deze keer is weer de filosofie aan de beurt, met als overkoepelend thema:

“Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken over het heden.”

In kort bestek geformuleerd komen de volgende thema’s aan de orde:

Samenleving wagen.

God denken.

De taal bewaken.

De economie alsmaar opvoeren.

De kunst vergoddelijken.

De opmerkzaamheid herwinnen.

De nieuwe mens creëren.

Aan de dood ontkomen.

In de communicatie verdrinken.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, wel wordt er in verband met de zaalhuur een vrije gave gevraagd. De inleider is Dr. D. Rohling, docent filosofie op Rolduc. De bijeenkomsten beginnen telkens om 20.00 uur in de collegezaal ‘Megaron’, met als eerste avond dinsdag 20 september 2016 om 20.00 uur. De andere data (voorlopig tot aan Kerstmis) zijn: 04-10; 25-10; 08-11; 22-11; 06-12). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html.

“De filosofie is haar tijd in gedachten.” Met deze uitspraak duidde de filosoof Hegel de dubbele taak van de filosofie aan: om over de gebeurtenissen grondig na te denken en om als een begeleider het dagelijkse leven van ons mensen te verhelderen. U bent van harte welkom en uitgenodigd om deze weg mee te gaan.

 

Busbedevaart naar Kevelaer

Op 27 september reizen we met de bus naar Kevelaer. Bij O.L. Vrouw van Troost willen we - in dit Jaar van Barmhartigheid - onze intenties brengen. Opgeven kan nog altijd! De reis bedraagt € 17,50 per persoon en u kunt zich aanmelden bij uw parochie. De opstaptijden bij de kerken zijn: Heerlerbaan 08.30; Molenberg 08.40; Welten 08.50. Wanneer er mensen meegaan vanuit de Pancratiusparochie; dan maken we een laatste stop bij de Teresiakapel aan de Putgraaf.

 

De Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Pancratius is een zeer actieve vereniging die een groot aantal ouderen en zieken afleiding en vertier bezorgd. Maandelijks zijn er nieuwe activiteiten en alles wordt door vrijwilligers verzorgd. Helaas zijn een aantal dames de leeftijd benaderd dat het voor hen te zwaar wordt. Daarom zijn ze dringend op zoek naar nieuwe dames of heren die de vereniging komen versterken. Ook zijn er bestuursfuncties beschikbaar. Dus dames en heren heeft u nog tijd over voor een zeer zinvolle tijdsbesteding meldt u dan aan, dan hoeven de zieken en ouderen van onze parochie hun gezellige middagen niet te missen.

Aanmelden bij mevr. Willemsen, tel.: 574 1161 of mevr. Piras, tel.: 542 0115

 

Zoeken