Parochienieuws 3 september - 1 oktober 2016

Overige bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 1 oktober t/m 29 oktober 2016: WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2016

 

Open Monumentendag 2016

Op zaterdag 10 en zondag 11 september is de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur open voor bezichtiging en rondleiding.

Tevens bent u in de gelegenheid om het  boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen.

De kerkgidsen Pancratiuskerk

 

Zomerweekend voor jongeren

Wat is het belangrijk dat we met elkaar contact hebben! Dat doen we voortdurend: op school, werk, in onze vrije tijd. We hebben elkaar nodig om plezier te maken, om te delen. Maar we merken ook dat we elkaar nodig hebben om elkaar tot steun te zijn. En als we het echt nodig hebben, vragen we ons wel eens af....: 'bij wie kan ik dan terecht?'

God heeft ons zó ontzettend lief dat Hij zijn enige Zoon naar ons toegestuurd heeft om díe vraag te beantwoorden: 'je kunt bij Mij terecht!' Hij is natuurlijk altijd bij ons! Maar heel bijzonder in de viering van de Eucharistie is Jezus dichtbij.

Een maaltijd houden betekent dat je elkaar opzoekt om te delen. Wat betekent het dat Jezus met ons maaltijd wil houden? En wat betekent dit voor de manier waarop wij met elkaar mogen omgaan? Hierover willen we graag samen nadenken.

We willen je uitnodigen voor een superweekend, waarin we met elkaar in contact komen. Want ook tegen elkaar kunnen we zeggen: 'je kunt bij mij terecht!' Er komt van alles aan bod om met elkaar samen te delen: verdieping, gezelligheid, gebed, sport en spel, diaconie.

En dat alles....., met een Frans tintje! Het thema is 'Le Pain, Le Vin, Le Dieu,'

Kapelaan Blom, die zelf ook deelneemt aan dit weekend en het mede-begeleidt, nodigt jullie graag uit om mee te gaan! Het weekend vindt plaats van vrijdag 23 september vanaf 19.00 uur t/m zondag 25 september rond 16.00 uur. Het wordt gehouden in Hunsel; kosten zijn 50 euro. Jongeren zijn welkom tussen de 16-30 jaar.

Meer info is te vinden op www.bisdom-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren.

 

Lourdestriduum

Wij willen u alvast van harte uitnodigen om deel te nemen aan het Lourdestriduum dat gehouden wordt in de kerk van de Molenberg van woensdag 5 t/m 7 oktober. Telkens zal om 19.00 uur een plechtige mis plaatsvinden met een gastpriester en een koor. Voorafgaand aan de mis wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en de rozenkrans gebeden. Centraal staat uiteraard Maria en Lourdes. Als slotlied wordt het 'Te Lourdes op de bergen' gezongen; een ieder zal een kaarsje krijgen en bij gedempte lichten geeft dit een bijzondere sfeer. Ook kunt u bij binnenkomst een intentie opschrijven; dezen worden dan aan het eind van de mis, op bijzondere voorspraak van O.L.Vrouw van Lourdes, voorgedragen en aan God opgedragen.

 

Avondcursus filosofie op Rolduc

Reeds vele jaren bestaat er op dinsdagavonden op het Grootseminarie Rolduc een vrij aanbod voor studie en verdieping. Er werden cursussen gegeven over theologie, ethiek, exegese en filosofie. Ook in het nieuwe studiejaar 2016/2017 krijgt dit aanbod een vervolg. Deze keer is weer de filosofie aan de beurt, met als overkoepelend thema:

“Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken over het heden.”

In kort bestek geformuleerd komen de volgende thema’s aan de orde:

Samenleving wagen.

God denken.

De taal bewaken.

De economie alsmaar opvoeren.

De kunst vergoddelijken.

De opmerkzaamheid herwinnen.

De nieuwe mens creëren.

Aan de dood ontkomen.

In de communicatie verdrinken.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, wel wordt er in verband met de zaalhuur een vrije gave gevraagd. De inleider is Dr. D. Rohling, docent filosofie op Rolduc. De bijeenkomsten beginnen telkens om 20.00 uur in de collegezaal ‘Megaron’, met als eerste avond dinsdag 20 september 2016 om 20.00 uur. De andere data (voorlopig tot aan Kerstmis) zijn: 04-10; 25-10; 08-11; 22-11; 06-12). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: http://home.kpn.nl/snack035/Fidelis/Welkom.html.

“De filosofie is haar tijd in gedachten.” Met deze uitspraak duidde de filosoof Hegel de dubbele taak van de filosofie aan: om over de gebeurtenissen grondig na te denken en om als een begeleider het dagelijkse leven van ons mensen te verhelderen. U bent van harte welkom en uitgenodigd om deze weg mee te gaan.

 

Busbedevaart naar Kevelaer

Op 27 september reizen we met de bus naar Kevelaer. Bij O.L. Vrouw van Troost willen we - in dit Jaar van Barmhartigheid - onze intenties brengen. Opgeven kan nog altijd! De reis bedraagt € 17,50 per persoon en u kunt zich aanmelden bij uw parochie. De opstaptijden bij de kerken zijn: Heerlerbaan 08.30; Molenberg 08.40; Welten 08.50. Wanneer er mensen meegaan vanuit de Pancratiusparochie; dan maken we een laatste stop bij de Teresiakapel aan de Putgraaf.

 

De Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Pancratius is een zeer actieve vereniging die een groot aantal ouderen en zieken afleiding en vertier bezorgd. Maandelijks zijn er nieuwe activiteiten en alles wordt door vrijwilligers verzorgd. Helaas zijn een aantal dames de leeftijd benaderd dat het voor hen te zwaar wordt. Daarom zijn ze dringend op zoek naar nieuwe dames of heren die de vereniging komen versterken. Ook zijn er bestuursfuncties beschikbaar. Dus dames en heren heeft u nog tijd over voor een zeer zinvolle tijdsbesteding meldt u dan aan, dan hoeven de zieken en ouderen van onze parochie hun gezellige middagen niet te missen.

Aanmelden bij mevr. Willemsen, tel.: 574 1161 of mevr. Piras, tel.: 542 0115

 

Zoeken