Parochienieuws 2 juli - 30 juli 2016

Mensen terug de kerk in?

Op de eerste plaats wil ik alle studenten feliciteren met het behalen van hun diploma! Ik wil iedereen die vakantie krijgt en diegenen die op vakantie gaan een mooie tijd toewensen! En ten slotte wil ik alle vrijwilligers en betrokken mensen binnen parochie en wijk bedanken voor alle inzet voor elkaar!

Ondanks het feit dat kerken steeds leger worden ben ik toch heel hoopvol! Er zijn genoeg mooie gebeurtenissen om ons heen die het leven met elkaar de moeite waard maken. We moeten kijken naar de lichtpuntjes en de kansen aangrijpen die zich voordoen en onze zegeningen tellen. Ik heb het net al even genoemd: 'de kerken worden steeds leger.' Wanneer ik met parochianen praat, maar ook met collega's, wordt regelmatig dé hamvraag gesteld: 'hoe krijgen we de mensen weer in de kerk?' Nu komt mijn persoonlijk mening: ik raak er steeds meer van overtuigd dat dit niet de eerste vraag is die we moeten stellen!

Even een vergelijking uit de H. Schrift van Jezus: 'als een schaap verloren is geraakt, zal de goede herder dan niet de 99 andere schapen in de steek laten en dat éne schaap gaan zoeken? Er zal meer vreugde in de hemel zijn om de bekering van één zondaar, dan om 99 die geen rechtvaardiging nodig hebben.' Vóór de jaren 60 zaten de kerken allemaal vol; toen kwam de 'roerige tijd' en massaal verliet men de kerken. En ik ben ervan overtuigd dat er teveel factoren meespeelden om dit alleen maar aan de 'verloren schaapjes' te verwijten!!

Waar het mij om gaat, denkend vanuit de vergelijking van Jezus: zullen we niet eerder naar de mensen toe moeten gaan, in plaats van te proberen de mensen naar ons te krijgen? De goede herder moet de kerk uit om zijn schapen gaan zoeken! De goede herders, dat zijn uiteraard de kerkelijke bedienaren. Maar het is ook een taak voor ons allemaal! Zoek de mensen op, sta náást de mensen en trek samen op. We hebben in enkele parochies in de afgelopen maanden een processie gehouden. Het wordt tijd dat we het geloof niet alleen maar in de kerkgebouwen moeten blijven vieren, maar op straat brengen bij de mensen! Er ontstaan kansen waar wij zegening brengen!

Vriendelijke groeten, kapelaan Blom.


Misintenties

Zaterdag 2 juli

Zaterdag in week 13

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 3 juli

Veertiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 66, 10-14c

Evangelie: Lc. 10, 1-9 (C)

Preek: Kap. van der Wegen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Ernest Lempers; Echtp. Neelis-Crombach

 

11.30 uur Bert Knoben-tuba

Echtp. van Zeil-de Groot; Charly Fisher; Rob Kleikers

 

Maandag 4 juli

Maandag in week 14

09.00 uur

Fam. Consten-Janssen

 

Dinsdag 5 juli

Dinsdag in week 14

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 juli

Woensdag in week 14

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 7 juli

Donderdag in week 14

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 8 juli

Vrijdag in week 14

09.00 uur

Wiel Leenders; Ton Ruitenbeek

 

Zaterdag 9 juli

HH. Martelaren van Gorcum

Theresiakapel

10.00 uur

Ans Ruiters (jrd.)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Enny Frantzen-Denis; Irene Aarts-Mulder

 

Zondag 10 juli

Vijftiende Zondag door het jaar

1e Lezing: 1 Spr. 2, 1-9 (IV58)

Evangelie: Mt. 19, 27-29 (C)

Preek: Mgr. Schnackers

 

10.00 uur H. Mis vervalt!!

 

11.30 uur Installatiemis Deken Bouman

Voor de ouders Kohl en kinderen; Voor een 50-jarig huwelijksfeest van Jan Philips en Mia Philips-Souren en Theo Giesen en Roosje Giesen-Philips

 

Maandag 11 juli

H. Benedictus, abt, patroon van Europa

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 12 juli

Dinsdag in week 15

09.00 uur

Wiel Bosch

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 juli

Woensdag in week 15

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 juli

Donderdag in week 15

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 15 juli

H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 16 juli

Zaterdag in week 15

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 17 juli

Zestiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Gen. 18, 1-10a

Evangelie: Lc. 10, 38-42 (C)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Schola Cantorum

Marlène Schunck-te Loo (2de jrd.)

 

11.30 uur Volkszang

Bertie Coumans-Steins; Echtp. Roumen en overl. ouders Roumen-Smeets (jrd.)

 

Maandag 18 juli

Maandag in week 16

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 19 juli

Dinsdag in week 16

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 juli

Woensdag in week 16

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 juli

Donderdag in week 16

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 22 juli

H. Maria Magdalena

09.00 uur

Frans Cremers

 

Zaterdag 23 juli

H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

Theresiakapel

10.00 uur Henk Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Tilla Koenderink-Collombon (zesw.d.); Ouders Erkens-Coolen

 

Zondag 24 juli

Zeventiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Gen. 18, 20-32

Evangelie: Lc. 11, 1-13 (C)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Fernandine Limpens (jrd.); Drees Custers

 

11.30 uur Volkszang

Victor Moureau

 

Maandag 25 juli

H. Jakobus, apostel

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 26 juli

HH. Joachim en Anna, ouders v.d. H. Maagd Maria

09.00 uur

Echtp. Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 juli

Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 28 juli

Donderdag in week 17

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 29 juli

H. Marta

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 30 juli

Zaterdag in week 17

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisGedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

12-05-2016  Drees Custers, 91 jaar

31-05-2016  Tilla Koenderink-Collombon, 92 jaar

06-06-2016  Hannie Hubbers-Dietz, 76 jaar

12-06-2016  Emmy Slenders-Hamers, 90 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

03-04-2016 Nele Ummels

24-04-2016 Loeka Reintjens

22-05-2016 Fedde Stoffelen

05-06-2016  Logan Peters

05-06-2016  Hailey Hendriks

 


 

Overige bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 juli t/m 3 september 2016: WOENSDAG 20 JULI 2016

 

Kroedwusjwandeling

Een traditie, in samenwerking met het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen, waar we enkele jaren mee begonnen zijn. En elk jaar mogen we ons verheugen op een grote groep. In sommige parochies kan men in het weekend rond 15 augustus na een kerkdienst een gezegende kroedwusj meenemen. Deze verzameling van kruiden kan men dan thuis een plaats geven ter bescherming van onweer. Maar ook in ons eigen leven kan het wel eens onweren door tegenslagen; daarom is het goed om dit mooie gebruik in ere te houden. Want daardoor beseffen we dat we Gods zegen nodig hebben! Op zaterdag 13 augustus zullen we om 11.00 uur een wandeling maken en vertrekken vanaf de St. Josephkerk Heerlerbaan. Onderweg zal ieder voor zich een eigen kroedwusj plukken onder begeleiding van IVN Heerlen. Voor de zegening zullen we het kapel in het Imstenrader Bos aandoen en dat gelegen is achter Villa Hooghees. Na ongeveer een uurtje sluiten we af in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie met een kop koffie. Wees welkom! Geeft u zich wel even op bij uw parochie.

 

Samaritaan

Dat kan toch niet:

klaarstaan voor iedereen

tijd hebben

geduld

medelijden?

dat is toch van vroeger

toen wij ‘goede’ daden deden

tot wiens eer dan ook...

van mensen houden

 zonder dat ik ze

in mijn macht heb

iets van ze verwachten mag?

dat is toch van vroeger

toen wij elkaar ‘beminden’

tot wiens eer dan ook...

dat kan toch helemaal niet:

andermans onmacht delen

je zwakheid tonen

en kracht ontvangen

die als een bevrijding over je komt?

dat is toch van vroeger

toen wij ‘elkanders lasten’ droegen

tot wiens eer dan ook...

er was er een

die zei dat het kon

die niet anders kon

en er mee begon...

(uit: Schaduw lopen, Henk Jongerius)

 

UITNODIGING

voor de

installatie tot pastoor van de parochies H. Pancratius, H. Martinus, H. Joseph, H. Andreas, Verschijning van de Onbevlekte Maagd en H. Pius X en H. Moeder Anna

en deken van Heerlen van

Hans J. Bouman

zondag 10 juli 2016

tijdens de plechtige Mis van 11.30 uur

in de Pancratiuskerk te Heerlen.

Aansluitend bent U tot 15.30 uur in de gelegenheid de nieuwe deken de hand te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen, City Centre Wilhelminaplein 17, 6411 KW Heerlen.

 

Welkom aan deken Bouman!

Op 10 juli mogen we onze nieuwe pastoor-deken, deken Bouman, van harte ontvangen in onze parochies. Hij wordt op die dag geïnstalleerd in de St. Pancratiuskerk door vicaris-generaal, mgr. Schnackers, om 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de H. Mis en aan de receptie aansluitend bij Tulip Inn, gelegen aan het Wilhelminaplein 17! De uitnodiging vindt u verderop in het parochienieuws. Een aantal missen zullen op deze zondag uitvallen zodat we als parochies samen dit feest kunnen vieren. De missen die zullen uitvallen zijn: 10.00 uur St. Pancratius en 11.15 uur St. Joseph. De overige missen zullen gewoon doorgaan.

 

Hans Bouman, de nieuwe pastoor-deken

Binnenkort verwelkomen we Hans Bouman als de nieuwe pastoor-deken van Heerlen. Hij werd op 28 september 1967 geboren in Zwolle, direct na zijn zus Madeleine met wie hij dus een tweeling vormt. Drie jaar later werd zijn broer Remco geboren in Zutphen, waar het gezin inmiddels naar toe was verhuisd. Daar heeft hij zijn schooltijd doorgebracht, tot hij in 1985 naar Kerkrade verhuisde om op het Groot-Seminarie Rolduc zijn priesteropleiding te volgen.

In 1990 werd hij, nog net 22 jaar oud, met negen anderen diaken gewijd en volgde de verhuizing naar Elsloo, waar hij als kapelaan naar toe gezonden werd om pastoor Creemers te ondersteunden. Twee jaar later werd hij op 13 juni priesterwijding gewijd, kort daarna wisselde de pastoor en vervolgde hij zijn werkzaamheden in Elsloo en Meers als kapelaan van pastoor Achten. Weer twee jaar later, dus in 1994, werd hij benoemd tot kapelaan in Venray om pastoor-deken Coenen z.g. bij te staan in Venray en de omliggende dorpen. Deze inzet duurde tot 1998, toen de bisschop hem vroeg voor zijn eerste pastoorsplaats in Landgraaf-Nieuwenhagerheide. Enkele jaren later werd hij tevens pastoor van de wijk Lichtenberg, de parochie Landgraaf-H. Familie. In 2011 werd hij overgeplaatst naar Gennep, waar hij nu vijf jaar pastoor is van de parochies H. Martinus en H. Norbertus.

Tijdens zijn werkzaamheden voelde hij de behoefte om zich verder te ontwikkelen en om meer bagage te hebben voor de steeds complexere taken. In zijn vrije tijd volgde hij een MA Managementswetenschappen aan de Open Universiteit, variant Implementation and Change. Daarbij liep hij ook stages bij een onderwijsadviesbureau en de politie Limburg-Zuid. In zijn Gennepse tijd startte hij een MA Theology (Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met KU Leuven), een studie die hij deze maanden in de afstudeerrichting Pastoraaltheologie/Missciologie hoopt af te ronden. Hij zegt daarover: “Ik vind het belangrijk dat je blijft leren in je leven, dat je nooit denkt dat je alles wel weet.” Het valt hem op dat mensen de ander vaak in een hokje duwen. Ze vragen dan: “ben je conservatief of modern?” Als ze dan horen over studies in Rolduc en Nijmegen weten ze niet zo goed in welk hokje hij past… en dat vindt hij ook prima. Want, zo zegt hij, “we moeten de ander ontmoeten en leren kennen zoals hij of zij is, zoals God ons individueel kent en van ons houdt”.

Over de overgang naar Heerlen zegt hij: “Voor Gennep vind ik het te snel, vijf jaar is kort. Maar wij solliciteren niet op een functie, we worden door de bisschop gezonden naar die plaats waar hij denkt dat we het hardste nodig zijn. Dat is nu Heerlen. Het zal een hele uitdaging worden om alleen al overzicht te krijgen over de zes parochies en het dekenaat. Maar ik heb alle vertrouwen in de vele vrijwilligers, de katechisten, de pastoraal werkster, de diakens, de kapelaan, in iedereen die zich inzet in onze zes parochies. Ik heb ook een groot vertrouwen in de collega’s en alle anderen in het dekenaat, dat ik al enigszins ken uit mijn Landgraafse tijd. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal lukken elkaar te versterken. Het gaat niet om een pastoor, die is maar een voorbijganger: hij kan een instrument zijn om geloofsgemeenschappen te versterken en om parochianen te ondersteunen daarin hun eigen verantwoordelijkheden te nemen”.

Daarbij geeft hij aan dat hij zich in de gesprekken met besturen en collega’s zeer welkom voelt. “Het waren allemaal hartelijke ontmoetingen in een open sfeer, waarbij we oog hadden voor de mooie kanten van de zes zeer diverse parochies en het dekenaat; maar waarbij we ook de problemen onder ogen durfden te zien en te benoemen”. Een zelfde hartelijke houding ondervond hij in kennismakingsgesprekken met burgemeester Krewinkel en wethouder Braeken, die hem al hadden uitgenodigd.

Komende weken zal deken Bouman al naar Heerlen verhuizen, zodat de pastorie in Gennep gereed gemaakt kan worden voor zijn opvolger Guido Kessels. Op 3 juli zal om 10.00 uur in de Martinuskerk in Gennep een feestelijke H. Mis zijn, waarin pastoor Bouman afscheid neemt en pastoor Kessels wordt verwelkomd. Op zondag 10 juli is om 11.30 uur een feestelijke H. Mis in de Pancratiuskerk, waarin vicaris-generaal Schnackers Hans Bouman zal installeren tot pastoor van de zes parochies en tot deken van het dekenaat Heerlen. Wij heten hem graag welkom in ons midden en bidden om zegen voor hem en onze geloofsgemeenschappen.

 

Jubileum pater van Laarhoven

We zijn dankbaar aan alle priesters die in onze parochies hun diensten aanbieden. Pater van Laarhoven, die woonachtig is in Parc Imstenrade, is 45 jaar werkzaam geweest als missionaris in Tanzania. Nu woont hij alweer 12 jaar in Parc Imstenrade, waar hij zich inzet voor de pastoraat, samen met de pastorale groep. Dit jaar viert hij zijn 60 jarig priesterjubileum en daar willen we zeker bij stilstaan. Op zondag 31 juli viert hij om 11.15 uur de H. Mis in de St. Elisabethkapel m.m.v. het St. Elisabethkoor. Aansluitend aan de mis wordt hem in de kapel een receptie aangeboden die zal duren tot ongeveer 14.00 uur. Wees welkom!

 

Weekend van 16 en 17 juli in de Moeder Anna

In het weekend van 16 en 17 juli vindt het Park City Life festival plaats rondom de Moeder Annakerk. Op zaterdagavond, uit overmacht, kan er geen H. Mis plaatsvinden in genoemde kerk. Omdat er anders helemaal geen weekendmis aldaar gevierd zou zijn, wordt de mis van zaterdagavond verschoven naar zondagmorgen 17 juli om 11.30 uur.

 

Nieuwe openingstijden secretariaat

Per 1 april zal ons secretariaat iedere dinsdag en vrijdag van 14 uur tot 16 uur geopend zijn. Op donderdag is het secretariaat niet meer bezet. Per email kunt u ons via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereiken.

 

Reis naar Nepal

Enkele jongeren van Jeugdkring Chrisko vertrekken op zaterdag 2 juli naar Nepal. In eerste instantie om een schoolgebouw op te knappen. Maar dank zij vele gulle sponsoren is het plan ambitieuzer geworden en kan het schoolgebouw nu opnieuw worden opgebouwd. Het nieuwe schoolgebouw kan meer kinderen herbergen en dat is natuurlijk geweldig nieuws! Sponsorgeld is welkom en kan overgemaakt worden op NL95INGB0001200722 ten name van R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko, Annastraat 8, 6462 XX te Kerkrade, onder vermelding van ‘Nepal’. We wensen de jongeren en hun begeleiders heel veel succes en Gods zegen! Na terugkomst zal er zeker een verslag volgen van hun belevenissen. Bezoek ook m.facebook.com/dertighandenhelpennepal/ of www.jeugdkringchrisko.nl 

 

Chriskokamp

Jeugdkring Chrisko gaat ook elk jaar op kamp. Dit jaar is de kamplocatie gelegen in Haelen in 'De Spar'. Van zondag 31 juli t/m 4 augustus trekken gezinnen samen op, onder het thema 'vaar wel'. Natuurlijk zeggen we geen 'vaarwel' maar 'tot ziens'. Maar we wensen hen wel toe dat het kamp 'wel mag varen' ofwel, dat het een mooie en zinvolle week mag zijn met verdieping en plezier.

 

Kampen van het bisdom Roermond

Het bisdom Roermond organiseert elke zomer kampen voor verschillende leeftijden: een jongenskamp van 8-12 jaar, een meisjeskamp van 8-12 jaar, een survivalkamp voor jongens van 12-16 en een meidenkamp van 12-16. Kapelaan is verschillende malen mee geweest op meisjeskamp; dit jaar wordt dat het meidenkamp. Ook zijn er verschillende jongeren uit onze parochies die meegaan op enkele kampen als leiding. Meer info is te vinden op www.bisdom-roermond.nl/afdeling-jeugd-en-jongeren

 

3e werk van barmhartigheid

'De naakten kleden.'

Het derde werk van barmhartigheid gaat over de menselijke waardigheid. Zonder kleding voel je je kwetsbaar, niet beschermd. Zodra Adam en Eva eten van de verboden vrucht gebeurt er iets waardoor ze zich kwetsbaar voelen. Het eten van die vrucht staat voor de keuze die ze maken om zélf te bepalen wat goed en slecht is en ze denken daarbij God niet nodig te hebben. Er ontstaat een breuk tussen hen en God, maar ook tussen elkaar. Plotseling ontdekken ze hun naaktheid. Ze schamen zich voor elkaar en voor God; ze gaan zich voor Hem verstoppen. Wat zijn de allereerste woorden van God ná deze zondeval? Dat zijn de woorden: 'waar ben je?' Het is voor God niet de vraag 'achter welk struikgewas heb je je verstopt?' Nee, Hij voelde als het ware de lege plek in zijn Hart van waaruit Hij de mens uit liefde had geschapen.

God heeft in Jezus de band tussen God en de mensen en tussen mensen onderling weer hersteld. En aan ons de opdracht om mensen de boodschap mee te geven: 'je hoeft je niet te verstoppen. God houdt van je!' 'Hij wil je bekleden met liefde zodat je beseft dat je er mag zijn.' De naakten kleden betekent dat God ons nodig heeft om mensen hun waardigheid te geven. Denken we aan het verhaal van St. Martinus die de helft van zijn mantel deelde met de bedelaar. Niet alleen gaf hij de bedelaar een warme deken aan de buitenkant. Nog belangrijker, hij gaf warmte aan de binnenkant door zijn aandacht en liefde. Een voorbeeld dat we mogen navolgen!

Barmhartige groeten,

kapelaan Blom

 

Autozegening

Een jaarlijkse traditie die bestaat binnen de St. Josephparochie is de autozegening. Voordat de zomervakantie begint, kan iedereen met zijn of haar auto naar de kerk komen. Helaas kunnen we er geen jaar garantie bij geven! Maar een voorwerp zegenen betekent: het toewijden aan God en dat het gebruik ervan, Gods zegen op mag rusten. Of u nu op vakantie gaat of niet; op zondag 17 juli kunt u met auto/fiets, of welk voertuig ook, naar de kerk komen om te laten zegenen.

Parochiepriesters

Zoeken