Parochienieuws 30 april - 28 mei 2016

 

Overige bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 mei t/m 2 juli 2016: DONDERDAG 19 MEI 2016

 

Verschuivingen in het mistijdenrooster

Al geruime tijd vormen de parochies in Heerlen-Zuid een cluster, een samenwerkingsverband, waarin priesters en diakens samenwerken om de parochies te bedienen; het meest in het oogspringend zijn het opdragen van de H. Missen. Het opstellen van een sluitend mistijdenrooster voor de gehele cluster Heerlen-Zuid (Pancratius, St. Martinus, St. Joseph, St. Elisabeth, Theresiakapel, Moeder Anna en Verschijning van de Onbevlekte Maagd) was al moeilijk door het structurele nijpende priestertekort. In de afgelopen jaren zijn er verschillende verschuivingen geweest. Ook kwam pater Ad Blijlevens te overlijden, waardoor een vaste bedienaar wegviel voor de St. Elisabethkapel. Verder zagen de parochies en het dekenaat Heerlen, Deken Theo van Galen afscheid nemen per 1 maart jongstleden, terwijl de nieuwe deken, Hans Bouman, pas op 10 juli aanstaande als deken in ons dekenaat aan de slag gaat.

Hoe moeilijk we het ook vonden om de knoop door te hakken en het vinden om dit nieuws te moeten brengen: het mistijdenrooster is niet meer passend te maken, omdat er binnen het cluster Heerlen-Zuid maar liefst vier H. Missen ingeroosterd zijn op de zondagmorgen om 10.00 uur. Het aantal bedienaren ten opzicht van het aantal missen is steeds moeilijker in verhouding te brengen. Het is heel begrijpelijk dat men vanuit zijn/haar eigen kerk of gemeenschap redeneert en dat is lovenswaardig. Helaas moeten we het geheel overzien; daartoe is het besluit gevallen dat op zondag de H. Mis in de Moeder Anna komt te vervallen en dat de H. Mis in de St. Elisabethkapel (Parc Imstenrade) verplaatst wordt van 10.00 uur naar 11.15 uur. Ook zal de zaterdagochtendmis in de St. Pancratius van 09.00 uur komen te vervallen; op die ochtend verwijzen we graag naar de Theresiakapel om 10.00 uur.

Natuurlijk betreuren de kerkbesturen en bedienaren de veranderingen, maar er moesten keuzes gemaakt worden, waarbij nogmaals het belang van het gehele cluster Heerlen-Zuid meegewogen behoorde te worden. In die afweging konden wij ook onze ogen niet sluiten voor de mate van kerkelijke betrokkenheid van de parochianen van de diverse parochies, zoals deze blijkt uit kerkbezoek en de betaling van kerkbijdrages.

Wij hopen van ganser harte, dat de kerkgangers van de beide weekendvieringen van de Annakerk elkaar voortaan in de viering op zaterdagavond ontmoeten, waardoor deze H. Mis wint aan vitaliteit en uitnodigingskracht.

Kerkbesturen Cluster Heerlen-Zuid

 

Dekenale bedevaart naar Rome 11 t/m 18 november

Bijzonder in het Jaar van Barmhartigheid willen we vanuit onze parochies van de dekenaten Heerlen en Kerkrade een busbedevaart maken naar Rome. Op het programma staan bezoeken aan de graven van Petrus en Paulus, aan de bisschopskerk van de paus en aan de belangrijkste Mariakerk ter wereld. Al deze basilieken kunnen betreden worden door de heilige deuren, die speciaal in dit jubeljaar worden geopend. Uiteraard is er ook de deelname aan de algemene audiëntie van paus Franciscus. Daarnaast is er volop gelegenheid om de stad te leren kennen en kennis te maken met het Romeinse verleden. Deze pelgrimstocht sluit aan bij de bedevaart naar Rome van het bisdom Roemond in aanwezigheid van mgr. Frans Wierts en mgr. de Jong. Prijs per persoon op basis van een tweepersoonskamer is 709 euro; toeslag eenpersoonskamer is 150 euro. In de parochiekerken vindt u de folder voor meer informatie; deze folder bevat ook het formulier om u aan te melden.

 

Werken van barmhartigheid

Paus Fransiscus heeft een Jaar van Barmhartigheid uitgeroepen voor de gehele Kerk. Dit jaar is van start gegaan op 8 december 2015 (50e verjaardag van de afsluiting van het tweede Vaticaans Concilie) en wordt afgesloten op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus Koning en afsluiting van het kerkelijke jaar). In zijn schrijven, Misericordiae vultus, roept de paus op om opnieuw de 7 werken van barmhartigheid uit Mattheus 25 te ontdekken: te eten geven aan de hongerigen, te drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Maar ook vraagt hij ons om ook de 7 geestelijke werken van barmhartigheid niet te vergeten: de twijfelenden raad geven, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen en tot God bidden voor de levenden en de doden.

 

 

Gebeds- en ontmoetingsdag naar Maria, de Vrouwe van alle Volkeren in Düsseldorf

Het thema zal zijn:

“Maria, de Moeder van alle Volkeren wil ons in deze zware tijd

oriëntatie, troost en hoop schenken.”

Diakenechtpaar Keijmis organiseert een busreis, naar de Mariale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren op zaterdag 21 mei in Düsseldorf, Duitsland. Er zijn getuigenissen, voordrachten met dia’s en filmfragmenten. Kardinaal Joachim Meisner zal als Hoofdcelebrant en Mgr. Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam als Concelebrant voorgaan in de Pontificale Hoogmis. Ter afsluiting: toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria. Simultaanvertalingen vanuit het Duits in het Nederlands, Engels, Frans, Slowaaks, Russisch. Informatie en opgave: Diaken Wiel Keijmis 045 – 5751215.

Opstapplaatsen.: Simpelveld / Heerlerbaan voor de kerk  6.45 uur / Kunrade / Heer / Urmond / Roermond.

Vertrek uit Düsseldorf rond 18.00 uur. Vrije toegang.    Prijs busreis € 20,00 p.p.

 

Nieuwe openingstijden secretariaat

Per 1 april zal ons secretariaat iedere dinsdag en vrijdag van 14 uur tot 16 uur geopend zijn. Op donderdag is het secretariaat niet meer bezet. Per email kunt u ons via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereiken.

 

Lezing vanuit het dekenaat

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing: 'leven is een kunst; over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst', door Prof. Dr. Paul van Tongeren, Hoogleraar Wijsgerige Ethiek Radboud Universiteit Nijmegen en KU Leuven op donderdag 19 mei in de “AZL-Lounge” van Parkstad Theaters Limburg. 

Professor P. van Tongerens pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en het leven als kunst, verhoudt zich kritisch tot het type levenskunstfilosofie dat vandaag de dag de boventoon voert. Het maakt zijn lezing inspirerend en uitdagend.

 

Programma donderdag 19 mei 2016:

Locatie: Parkstad Theaters Heerlen 

19.30  uur ontvangst

“AZL-Lounge ” op de eerste verdieping.

20.00  uur lezing

 

21.00  uur pauze

 

21.20 gelegenheid tot het stellen van vragen

 

22.00 uur sluiting

 

  

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom. Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai. Wilt u liefst vóór 10 mei a.s. opgeven met hoevelen u komt.

Om alvast in uw agenda te noteren: donderdag 20 oktober: Prof. dr. René ten Bos, Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Wij hopen u op donderdag 19 mei a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Dekenaat Heerlen.

 

Bedevaart naar Kevelaer

De busreis naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag 24 mei en bedraagt € 17,50 per persoon.

U kunt zich aanmelden bij het parochiekantoor. Geeft u a.u.b. uw contactgegevens zodat we kunnen laten weten hoe laat de opstaptijden zijn. Wilt u zich aub opgeven vóór 14 mei en er voor zorg dragen dat ook de betaling meteen wordt gedaan.

 

Bedevaart naar Leenhof

Sinds 22 mei 1938 is de kapel gewijd aan 'Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel'. Sinds die tijd is de kapel in gebruik als bedevaartsoord. Elk jaar wordt de meimaand, naar goede traditie, toegewijd aan Maria; om bescherming en zegen. De openingsviering door bisschop Wiertz is op zondag 1 mei om 17 uur.

Op maandag 23 mei willen we met onze parochies van Heerlen-Zuid deelnemen aan de bedevaart naar Leenhof. De Mis in de Leenderkapel is om 19.00 uur met muzikale medewerking van mannenkoor L'esprit o.l.v. Fred Piepers. We verwelkomen ook van harte de parochie van Schandelen, H. Hart van Jezus. Parochianen en kapelaan Muprappallil zullen samen met ons de H. Mis komen meevieren. Iedereen kan op eigen gelegenheid naar de kapel komen. Hierdoor zal de H. Mis om 18.30 uur in de Moeder Anna vervallen!

Gedurende de hele meimaand is er van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur een eucharistieviering aan de kapel. Op zaterdagochtend is de mis om 8.30 uur en op zon- en feestdagen ’s middags om 17.00 uur.

 

Vormsel Moeder Anna

Op donderdag 19 mei vindt Vormselmis plaats in de Moeder Anna om 19.00 uur. Kinderen van de Broederschool, Tarcisius en Windekind nemen hieraan deel. Mgr. Schnackers zal voorgaan in de H. Mis en namens de bisschop het Vormsel toedienen. Het muzikale wordt verzorgd door Familiekoor Young Spirit.

 

1e H. Communiemissen

In de maand mei vinden er verschillende 1e H. Communiemissen plaats binnen ons cluster. Op 15 mei zullen kinderen van St. Martinus hun 1e Communie ontvangen in de St. Martinuskerk om 09.30 uur; tevens zijn er op 15 mei 2 kinderen die hun 1e Communie ontvangen tijdens de H. Mis om 11.30 uur in de St. Pancratius. Op 22 mei vindt de Communiemis plaats van het Buitenhof in de St. Martinus om 09.30 uur; tevens is de Communiemis op 22 mei voor Windekind om 11.30 uur in de Moeder Anna. Op 29 mei vindt de Communiemis van de Broederschool in de kerk van Molenberg om 09.30 uur. Wij wensen alle kinderen een mooie en hopelijk zonnige dag en vooral dat ze in Jezus hun allerbeste Vriend ontdekken!

 

Jubileummis pastoor Rohling

Dit jaar is pastoor Rohling 25 jaar priester. Dit heugelijke feit zal hij samen met ons en met Rolduc vieren tijdens een plechtige jubileummis in de St. Joseph op zondag 5 juni om 11.15 uur. Na zijn pastoorschap op Heerlerbaan heeft hij na studie zijn verdere loopbaan voortgezet op Rolduc. Niettemin blijft hij zich actief betrokken voelen in onze parochies; daarvoor zijn we hem heel dankbaar! De H. Mis wordt muzikaal verzorgd door het gemengdkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten.

 

Deugdenavond

Elk begin van iets nieuws kan veel mensen trekken en kan na verloop van tijd weer iets afzwakken. Ook aan de deelname van de deugdenavonden is dit te merken. In ieder geval zal diaken Jegerings op dinsdag 10 mei om 20.00 uur in de Annakapel een lezing verzorgen en diaken Renckens op dinsdag 7 juni. Neem de kans in dit jaar van barmhartigheid om u te laten inspireren!

Het is logisch dat iets dat nieuw is in het begin wat mensen trekt; na een aantal keer

 

 

Kerktoren openstelling in Vijlen

Van onze correspondent uit Vijlen kwam het volgende bericht. In het kader van 1000 jaar Vijlen organiseert men op zondagen en hoogfeesten van 12.00 tot 17.00 uur een bezoek om vanuit de Kerktoren het Landschap in zich op te nemen en te fotograferen. Wie na de klimtocht het adembenemend schouwspel zal zien weet dat hij/zij niet voor  niets geklommen heeft. Helemaal voor niets is het echter sowieso niet. Het comité dat dit verzorgt vraagt  2 € voor volwassenen en 1 € voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  Misschien ook iets om door te geven aan familie en vrienden. Het is voor het eerst in de historie van deze kerk dat men de kerktoren daarvoor te beschikking stelt. In de kerk zijn gidsen aanwezig die ook iets kunnen vertellen over het kerkgebouw.

 

Dodenherdenking 4 mei 2016

Wie het verleden niet eert, verliest de toekomst.

Wie zijn wortels vernietigt, kan niet groeien.(F. Hundertwasser)

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft tot 2020 voor het thema Geef vrijheid door gekozen. Het ligt dit jaar voor de hand om ook op de verschillende locaties in Parkstad op enigerlei wijze een relatie te leggen tussen vluchtelingen nu en de Tweede Wereldoorlog toen.

Het is een aantal jaren traditie dat er op 4 mei, voorafgaande aan de bijeenkomst in het gemeentehuis en de stille tocht naar de Akerstraat, een oecumenisch samenzijn wordt gehouden in Heerlen, afwisselend in de Protestantse Kerk aan het Tempsplein en de Pancratiuskerk, onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad.

Dit jaar is eenieder uitgenodigd om naar de Pancratiuskerk te komen, aanvang 18.00 uur. Ouderling Hilde Mietus zal de Protestantse Gemeente te Heerlen vertegenwoordigen en enkele bezinnende teksten spreken. Aangezien de nieuwe deken Bouman nog niet is geïnstalleerd, is pastoor Wim Miltenburg voorganger namens de Rooms-Katholieke Kerk in de regio. Het Christelijk Gemengd Koor Heerlen onder leiding van Nic Hermans zal enkele passende liederen laten horen.

18:00 uur  Oecumenische dienst Pancratiuskerk

19:00 uur  Herdenkingsbijeenkomst Stadhuis met aansluitend een stille toch naar de herdenkingskapel aan de Akerstraat. 

Zoeken