Parochienieuws 30 januari - 27 februari 2016

 

De Parochie, een levend Evangelie

 

Verrast door heftig, maar niet al te lang durend lichamelijk ongemak, kon ik de geplande aankondiging van mijn vertrek niet zelf doen. Dank aan de collega priesters die dit in mijn/onze parochiekerken op dezelfde dag voor hun rekening namen. Het ziekenhuisverblijf bood mij de gelegenheid om mijn voorbije periode in parochies en dekenaat  eens op afstand te bekijken. Aangenaam geraakt werd ik door het beeld, dat ik al die priesterjaren - zeker ook de vele intensieve in het dekenaat Heerlen - me heb mogen bewegen in een panorama waar altijd en overal, in vele omstandigheden ik midden in het evangelie stond.

Doorgaans hoort menig kerkganger een evangelie tekst aan en wacht mogelijk nog meer op de preek. Terwijl het beeld waarin we Jezus optreden zien, zich elke dag om ons heen ontplooit. Om eens wat te noemen: net als Hij kennen we woestijnperioden, kwestie van taai volhouden. Maar evenzeer klinkt er wel eens het Hosanna van Palmzondag. Er staan mensen op die als de oude Hanna en Simeon zich trouw in de kerk bevinden, biddend, voor het heil dat ze verwachten voor hun dierbaren. Je ontmoet Maria Magdalena’s, die na een diepe bekering zich helemaal tot Christus bekennen. Ook staan er melaatsen langs de weg, die je helpt en waarvan er zoals in het evangelie 10 % dankbaar zich toont. De anderen verdwijnen geruisloos wanneer ze je nodig hadden voor een dienst en zie je daarna niet meer terug. Uit onverwachte hoek tref je mensen die je aanspreekt en die als ware apostelen mee op weg gaan. Ze luisteren en willen groeien om een zending op te pakken. Geweldig gewoon. Je komt Judas evenzeer tegen, die zich alleen bekommert om zijn eigen beurs en zijn meester verraad. Je trekt op met schijnheiligen en wordt geraakt door mensen die uit eigen middelen voor jouw en je kerk zorgen. Je komt de duivel tegen, die eerst komt slijmen en vervolgens, bij weerstand,  zijn mond niet meer kan openen dan alleen nog kan schreeuwen: wat hebt u met ons te maken! En ook die heeft zijn instrumenten om het kwaad in te laten stromen bij mensen die onschuldig misleid worden. Je hoopt dat mensen zich verzamelen en laat ze zitten in groepjes (lees: parochies), om zich te voeden met het brood dat Hij ons reikt. En je bent blij dat je instrument van Hem mag zijn. Mensen die door hun omgeving veroordeeld worden, zoals de overspelige vrouw, kun je redden uit de handen van hypocriete beklagers, die zelf ook een belast geweten hebben. Je mag mensen bevrijden van hun zonden maar je moet ook durven zeggen tegen personen met een oneerlijke houding (farizeeën): dan zeg ik u evenmin van mijn kant….Op je soms lastige weg van ordening en bestuur, van inzet en zorgen, staan mensen op als Simon van Cyrene, die op tal van vlakken helpen je kruis te dragen. En laat ik niet de Veronica’s onvermeld laten die met hun ‘er – zijn’ verlichting brengen, ongeacht wat mensen van hen zeggen. Je trekt je terug voor rust en bezinning en gebed, zoekt zelfs zoals de Heer regelmatig deed een eenzame plaats om alleen te zijn, en dan zegt iemand: iedereen zoekt u! Daar kun en mag je niet koud voor blijven. U die dit leest, ik zou het evangelie nog lang kunnen citeren en situeren in elke parochie. Daarbij zult u verbaasd staan over alles wat er daar staat 2000 jaar geleden en wat zich opnieuw voltrekt. Er is geen woord van gelogen. Het woord van het Evangelie is altijd actueel onder ons, ook al zien velen dat niet.

Het grote “maar” is er ook. Ook ik ben maar een onvolmaakt bedienaar, weliswaar van goede wil, die niet de pretentie bezat om als Jezus te zijn, volmaakt en heilig. Zijn heilige waardigheid en liefdevolle geduld is ook priesters niet eigen, want ook wij moeten met onze zwakke en zondige kanten leren rekening houden. Ik heb iets goeds mogen doen, en er zijn evenzeer fouten gemaakt, waarvoor het lijden dient om dit uit te boeten.  

Heerlen is echt geen Jerusalem, de Heilige Stad waar Jezus regelmatig heen ging. Toch stootte ik ook op onbegrip. Tegelijk zal ik geheel vreemd aan dit werkgebied niet blijven, waar meer dan een derde van mijn leven werd doorgebracht. Nu de bisschop mij nieuwe weide gronden gegeven heeft, zal ik met plezier me gaan kwijten de zending over mensen die daar Gods zorg en Liefde beleven, zoeken, of nog niet kennen. Dank dat u mij en mijn zus, die voor mij zelf en voor vele mensen intens klaar stond en zorgde, deze tijd gegeven hebt.

Vriendelijke afscheidsgroet,

deken Th. van Galen.

 

Aankondiging van terugtreden van deken op 10 januari

 

“Als het Gilde van de Blaauw Sjuut 6x 11 jaar bestaat, is er reden dit vandaag in de Pancratius te vieren. Jaartallen kunnen aanleidingen zijn om te feesten, of om afscheid te nemen. Voor een bisschop is dat met zijn 75ste. Voor een pastoor of deken staat daar geen jaar voor. Op 7 januari, 31 jaar geleden, werd ik gevraagd om in Gods kerk te dienen als deken. Daarvan heb ik 2 x 11 jaar doorgebracht in Heerlen, en 2x1 maand. Het is een mooie tijd geweest, vol opgaven, enerverend, voldoening gevend, met pijnpunten, tevens ook de tijd van de grote omslag. Nieuwe opgaven en ongebaande wegen vroegen om nieuwe stappen, welke zeker niet vanzelfsprekend waren voor buitenstaanders.

Na mijn hartoperatie ben ik, meen ik, snel en goed hersteld. Toch merkte ik dat ik iets miste aan rek– en spankracht. Een gevoel van tekortschieten bekroop me en werd bevestigd vanuit de leef- en werkomgeving. Op routine kan ik nog een tijdje doorgaan, maar ik had daar geen vrede mee. Parochies en een dekenaat verdienen meer. Dit aan de bisschop voorgelegd hebbende, bood hij me een andere hooivork aan. In gelovig vertrouwen heb ik deze aanvaard en zal komende maand de stap zetten naar het hoogst gelegen kerkdorp van Nederland, waarvan men dit jaar het 1000 jarig bestaan viert. Als God het wil natuurlijk.

Mensen van de Blaauw Sjuut weten dat Spass ook ernstige kanten en inzet kent, en ernstige zaken hebben ook hun goede kanten. In die wetenschap wens ik u alle goeds voorzover we ons niet meer ontmoeten en details over het vertrek leest u in het nieuwe parochieblaadje of op onze website”.

Th. v. Galen

 

Afscheidsviering van de deken

 

De deken heeft er voor gekozen om niet in alle parochies afzonderlijk afscheidsmissen te plannen. In overleg met het federatiebestuur zijn de officiële laatste diensten op 28 februari in de dekenale kerk. Zowel om 10.00 uur als om 11.30 is hij er voor het laatst in zijn benoemingstermijn als celebrant en predikant. Na de laatste mis is er gelegenheid hem uit te zwaaien in het Glaspaleis. Ter sprake brengend of we over een parochiegeschenk moesten nadenken verwijst hij naar het afscheid van zijn voorganger, Mgr. Wiertz. Die vroeg bij zijn afscheid dat mensen – indien ze iets wilden - een bijdrage wilden geven voor de Stichting Zwerfjongeren. Onze deken opteert niets voor zichzelf maar zou een bijdrage voor de Stichting H.O.T. (Hoop Op Toekomst) waarderen. Zijn diaconale hart legde hij ook in deze mede door hem opgerichte stichting, die in de lokale samenleving van Heerlen Zuid en omstreken, aan mensen materiële en immateriële hulp biedt aan mensen die met de huidige zorgverlening tussen wal en schip vallen. Er zal een giften potje zijn bij het vaarwel of u kunt storten op Stichting Hoop op Toekomst: IBAN : NL 69 RABO 0302 4987 45

Het Federatiebestuur 

Misintenties

 

Zaterdag 30 januari

Zaterdag in week 3

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur Corrie Giesberts-Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 31 januari

Vierde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jer. 1, 4-5+17-19

Evangelie: Lc. 4, 21-30 (C)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Trio Vivente

Suze Jorissen-Wilmes (2de jrd.)

 

Maandag 1 februari

Maandag in week 4

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 2 februari

Maria Lichtmis

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 3 februari

Woensdag in week 4

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 4 februari

Donderdag in week 4

09.00 uur

Echtp. J. Roumen-Smeets; Jo Ummelen

 

Vrijdag 5 februari

H. Agatha, maagd en martelares

Eerste Vrijdag

(Orgelspel)

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Echtp. Janssen-Cremers; Ter ere van de H. Drievuldigheid, uit dankbaarheid; Jan van Berkum en Sarah

 

Zaterdag 6 februari

HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur Lieske Vonken

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Anna Le Jeune-Huffener en Joseph Le Jeune-Huffener (jrd.)

 

Zondag 7 februari

Vijfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 6, 1-2a+3-8

Evangelie: Lc. 5, 1-11 (C)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Bertha Volders-Hupperetz; Echtp. Neelis-Crombach; Ernest Lempers

 

H. Mis 11.30 uur vervalt!

 

Maandag 8 februari

Maandag in week 5

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Dinsdag 9 februari

Dinsdag in week 5

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus; Uit dankbaarheid vwg 94e verjaardag

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 10 februari

Aswoensdag

10.00 uur

H. Mis met askruisje

 

19.00 uur Neet Mis met askruisje

Wiel Smeets (jrd.); Emile Nijskens

 

Donderdag 11 februari

Donderdag na Aswoensdag

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 12 februari

Vrijdag na Aswoensdag

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 13 februari

Zaterdag na Aswoensdag

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. en lev. v.d. fam. Werker-Prevoo (jrd.)

 

Zondag 14 februari

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

1e Lezing: Deut. 26, 4-10

Evangelie: Lc. 4, 1-13 (C)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

Voor de ouders Kohl en kinderen; Charly Fisher; Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

Maandag 15 februari

Maandag in week 1 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 16 februari

Dinsdag in week 1 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Voor meer liefde voor Jezus

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 17 februari

Woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 18 februari

Donderdag in week 1 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 19 februari

Vrijdag in week 1 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 20 februari

Zaterdag in week 1 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Ton Ruitenbeek

 

Theresiakapel

10.00 uur

Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Pastoor Mathieu Leclerq (jrd.);Enny Frantzen-Denis

 

Zondag 21 februari

Tweede Zondag van de Veertigdagentijd

1e Lezing: Gen. 15, 5-12+17-18

Evangelie: Lc. 9, 28b-36 (C)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Schola Cantorum

Corry Keuven (zesw.d.)

 

11.30 uur Christelijk Gemengd Koor Heerlen

H. Mis

 

Maandag 22 februari

Sint Petrus’ Stoel

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 23 februari

Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Voor meer liefde voor Jezus

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 24 februari

Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Frans Cremers

 

Donderdag 25 februari

Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 26 februari

Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 27 februari

Zaterdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 


 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

01-01-2016  Corry Keuven, 84 jaar

11-01-2016  Bertie Bastiaans-Beaujean, 90 jaar

12-01-2016  Trautje Moonen-Hamers, 86 jaar


Overige bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 27 februari t/m 26 maart 2016: DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016

 

Nieuwe openingstijden secretariaat

 

Per 1 februari zal ons secretariaat iedere dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 uur tot 16 uur geopend zijn. Per email kunt u ons via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereiken.

 

Pancratiuskerk in teken van Heilig Jaar

 

Op verzoek van het bisdom zijn we “biechtkerk” geworden zodat mensen het sacrament van Gods erbarmen ontvangen. Het bisdom weet dat we elke zaterdag tussen 14.00 – 15.00 daarvoor gelegenheid bieden. Bedoeling is om dat nog meer te accentueren. Om een eerste aanzet te geven breiden we de biechtgelegenheid uit op elke derde donderdag van de maand. De kerk gaat dan open van 19.30 - 21.30 uur (al eerder vermeld) om ruimte te bieden voor gebed, kaarsje aansteken, bezinning, terwijl er zang is en muziek m.m.v. de Stichting Singsting (zingenleerjewel.nl).

 

Opbrengst collecte

 

In het weekend van 12 en 13 december mochten medewerkers van de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. De opbrengst overtrof alle verwachtingen: liefst € 766,10. Met dit mooie bedrag kunnen wij via onze missionarissen en andere helpers weer veel minder bedeelden helpen hun leven wat draaglijker te maken.

Namens hen hartelijk dank voor uw zo mooie steun.

J.M. Vonhögen, voorzitter

 

Om stil van te worden......

Het aantal kaarten en briefjes welke we op de pastorie ontvingen als teken van meeleven en uitdrukkingen van dank en met alle goede wensen van de toekomst. Omdat er nog veel (af)gewerkt dient te worden, de overdracht wordt voorbereid en de toekomst ook tijd en aandacht vraagt, willen we vanuit de pastorie allen die zich lieten zien of horen weten, dat dit alles voor ons indrukwekkend was.

Deken en zus Marion.

 

We gaan verder met de deugdenavonden

 

Na de deken en de kapelaan is het nu de beurt aan diaken Ton Jegerings van de Molenberg.

Wees welkom op dinsdag 2 februari om 20.00 uur in de Annakapel.

 

LOURDESNOVEEN

 

Van dinsdag 13 tot en met woensdag 21 februari 2016 zal in Chevremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘Maria, Moeder van barmhartigheid’. De genodigde predikanten zullen hieraan aandacht besteden in hun overwegingen. Verschillende koren en muziekgezelschappen zullen de liturgie luister bijzetten. Onze bisschop, Mgr. F.Wiertz zal de Openingsmis opdragen, terwijl hulpbisschop Mgr.E. de Jong de Noveen zal sluiten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St.Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Chevremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!

 

De KBO Heerlen Stad organiseert op 16 februari 2016

 

een muzikale middag met het grandioze Maasland Kozakkenkoor. Het koor heeft een omvangrijk repertoire. Zo worden er geestelijke composities gezongen in de Russisch-Byzantijnse ritus alsook zeer melancholieke tot buitengewoon uitbundige liederen die terug grijpen op de geschiedenis en de traditie van het Russische en Oekraïense volk.Deze muzikale middag zal gehouden worden in de Pancratiuskerk. Aanvang 15.00 uur.

Deze muzikale middag is vrij toegankelijk,  na afloop zal er de gelegenheid zijn om een vrije gave te geven.

 

Kerkbijdrage actie 2016

Vanaf de “kansel” heb ik nooit willen spreken over de geldproblemen van de parochie St. Pancratius. Ik schreef er wel eens over, wetend dat er grote misverstanden bestaan over de rijkdom van de parochie(s). Velen menen dat elke parochie rijk is, geld heeft. Natuurlijk hebben we middelen. Elk jaar kost het hele reilen en zeilen veel geld, maar al jaren draaien we rode cijfers. De bodem is in zicht bij het proberen te handhaven van het huidige belevingsniveau.

Dit “zwijgen” werd niet door elkeen in dank afgenomen, niet alleen lokaal klaagde men erover. Ook in bisdom kringen vinden mensen dat we erg stevig op moeten hameren. Zelf ben ik van oordeel dat geen priester over geld moet zeuren, niet voor de kerk laat staan voor zich zelf. Doch een ‘kerkfabriek’ (Belgische term voor het reilen en zeilen van het kerkbestuur) kan niet draaien zonder voldoende inkomsten. Daarom sluiten we ons elk jaar aan bij de landelijke actie kerkbijdrage. Vandaar dat u bij dit blad van onze parochie de brief krijgt: de moeite waard…

Th. v. Galen

 

Vastelaovend

Het carnavalsgebeuren komt steeds dichter bij. In het eerste weekend van februari barst het feest weer los. De een wil er zoveel mogelijk bij zijn; de ander is, bij wijze van, naarstig op zoek naar een schuilplaats. Je hebt er iets mee of niet. Mijn 'handicap' is dat ik er veel mee heb! Buiten het 'vastelaovesgeveul' dat heel persoonlijk is, ben ik toch blij dat er nog een band met de Kerk is. In Welten kent men de traditie van de carnavalsmis, op Heerlerbaan hadden we dit jaar voor de 2e keer een carnavalsmis en St. Pancratius kent de traditie van een carnavalsmis zo rond de 11e van de 11e.

Ik hoef u niet te vertellen dat het woord vastelaovend afkomstig is van 'vastenavond'. De avond voor vasten nog even 'laten gaan' op een goede manier, voordat de vastentijd begint; ondertussen uitgebreid tot officieel 3 dagen. Het 'laten gaan' op een goede manier is zeker belangrijk. Het is jammer als een volksfeest 'misbruikt' wordt om over grenzen heen te gaan, wat niet de bedoeling is. Voor mij persoonlijk is vastelaovend serieus, naar de betekenis van het woord. Maar 'vasten' is helaas uit de mode geraakt. Of het wordt een beetje als excuus genomen om een beetje af te vallen. De vastentijd is aandacht hebben voor 3 dingen: 1. Meer aandacht voor het gebed. 2. Meer aandacht voor de naasten. 3. Een zekere onthouding van 'luxe' eten en drinken. Eigenlijk hebben al deze drie dingen één doel: minder met jezelf bezig zijn, maar meer gericht te zijn op God en de naasten.

Of u nu vastelaovend viert of niet; doet u mee in de komende vastentijd? Alles wat we uitsparen aan luxe eten en drinken kunnen we aan onze naasten besteden (voedselbank, vastenactie). Gebed en naastenliefde mag weer opnieuw een speerpunt zijn voor de komende tijd.

Vriendelijke groeten,

kapelaan Blom

 

Aswoensdag

Met aswoensdag markeren we het begin van de veertigdagentijd. 'Markeren', want we ontvangen op ons voorhoofd een kruisje van as. Zoals de schminck met vastelaovend iets is waar mensen voor kunnen staan; zo mag ook het askruisje iets zijn waar men voor mag staan. Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? De as symboliseert dat het leven niet eindig is en lijden en door er deel van uit maken. In de veertigdagentijd staat centraal dat Jezus ons daar zelf in voorgaat. Maar we gaan op weg naar Pasen en we mogen ontdekken dat het Leven bij God en met God geen einde kent. Wat mogen wij belangrijk vinden? In de veertigdagentijd meer aandacht hebben voor het leed van anderen om ons heen en gericht zijn op het eeuwige leven waarnaar we samen op weg zijn. Dat we daar voor mogen staan!

Wees welkom op woensdag 10 februari om 19.00 uur. Bij deze mis verwelkomen we ook carnavalsvereniging de Winkbülle.

Kapelaan Blom.

 

Een vastendag in Heerlen en Landgraaf

Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten meer hongeren naar gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten een teken zijn van solidariteit met armgemaakte mensen; een teken van engagement voor een betere wereld voor iedereen? Kan vasten ons verbinden met de wereldwijde gemeenschap van mensen en ons openen voor de Geest van God?

Met deze vragen willen we als Dekenaal Missionair Beraad Heerlen bezig zijn op: Zaterdag 20 februari van 10.00-14.00 uur in het parochiezaaltje van de Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.

Programma:

10.00 uur: Binnenkomst deelnemers

10.30 uur:Opening (uitleg bedoeling, uitleg Vastenactie)

11.00 uur: Eigentijds Vasten

Oudere mensen kennen het nog: vasten. Slechts één volledige maaltijd per dag en vaak geen alcohol. Kinderen hadden vaak een snoeptrommeltje om snoepjes tot Pasen te bewaren. Dat vasten spreekt weinig mensen nog aan. We gaan op zoek naar een nieuwe en eigentijdse manier van vasten, goed voor jezelf, goed voor medemensen, goed voor de wereld.

12.00 uur: Pauze met sobere lunch

13.00 uur: Met elkaar van gedachten wisselen over  aan de hand van het Vasten-stelllingenspel

14.00 uur: Afsluiting

Tijdens deze vastendag worden we begeleid door Guus Prevoo van Vastenactie Nederland.Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de lunch).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 045-5322181 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 045-5412448

 

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT

 

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing
op donderdag 18 februari 2016 om 20.00 uur:

Pierre Kemp, een leven.

Prof.dr. Wiel Kusters, hoogleraar letterkunde  Universiteit van Maastricht.

Een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw is de dichter Pierre Kemp (1886-1967). Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterkluisje’, ver van het door hem verafschuwde artistieke leven, bereikte hij met zijn even vitale als melancholische poëzie de harten van zeer veel schrijvende en lezende Nederlanders. In 1956 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend, in 1958 volgde de P.C. Hooftprijs.

Wie was Pierre Kemp? Hoe werd deze ‘Man in het Zwart’, die werkte op het loonbureau van een Zuid-Limburgse steenkolenmijn, een van ’s lands kleurrijkste dichters? Wiel Kusters schreef een biografie van Pierre Kemp, rijk aan interpretaties van levensfeiten, poëzie en de samenhang daartussen.                                                      

Programma donderdag  18 februari 2016:

Locatie: Theater Parkstad Heerlen

19.45  uur ontvangst in “Thuis&Partners”- zaal (rechts naast de hoofdingang)

20.00  uur lezing

21.00  uur pauze

21.20 gelegenheid tot het stellen van vragen

22.00 uur sluiting

Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.

Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen  naar tel. 06/57595999  van mevrouw J.Krasznai. Wilt u  liefst vóór 10 februari  a.s. opgeven met hoevelen u komt.

Om alvast in uw agenda te noteren:

Donderdag 19 mei 2016: Prof.dr.Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek Radboud Universiteit Nijmegen

Wij hopen u op donderdag 18 februari a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen, Marijcke Beckers, Michiel Boon, Judith Krasznai.


 

Zoeken