Parochienieuws 30 januari - 27 februari 2016

Overige bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 27 februari t/m 26 maart 2016: DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016

 

Nieuwe openingstijden secretariaat

 

Per 1 februari zal ons secretariaat iedere dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 uur tot 16 uur geopend zijn. Per email kunt u ons via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereiken.

 

Pancratiuskerk in teken van Heilig Jaar

 

Op verzoek van het bisdom zijn we “biechtkerk” geworden zodat mensen het sacrament van Gods erbarmen ontvangen. Het bisdom weet dat we elke zaterdag tussen 14.00 – 15.00 daarvoor gelegenheid bieden. Bedoeling is om dat nog meer te accentueren. Om een eerste aanzet te geven breiden we de biechtgelegenheid uit op elke derde donderdag van de maand. De kerk gaat dan open van 19.30 - 21.30 uur (al eerder vermeld) om ruimte te bieden voor gebed, kaarsje aansteken, bezinning, terwijl er zang is en muziek m.m.v. de Stichting Singsting (zingenleerjewel.nl).

 

Opbrengst collecte

 

In het weekend van 12 en 13 december mochten medewerkers van de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden. De opbrengst overtrof alle verwachtingen: liefst € 766,10. Met dit mooie bedrag kunnen wij via onze missionarissen en andere helpers weer veel minder bedeelden helpen hun leven wat draaglijker te maken.

Namens hen hartelijk dank voor uw zo mooie steun.

J.M. Vonhögen, voorzitter

 

Om stil van te worden......

Het aantal kaarten en briefjes welke we op de pastorie ontvingen als teken van meeleven en uitdrukkingen van dank en met alle goede wensen van de toekomst. Omdat er nog veel (af)gewerkt dient te worden, de overdracht wordt voorbereid en de toekomst ook tijd en aandacht vraagt, willen we vanuit de pastorie allen die zich lieten zien of horen weten, dat dit alles voor ons indrukwekkend was.

Deken en zus Marion.

 

We gaan verder met de deugdenavonden

 

Na de deken en de kapelaan is het nu de beurt aan diaken Ton Jegerings van de Molenberg.

Wees welkom op dinsdag 2 februari om 20.00 uur in de Annakapel.

 

LOURDESNOVEEN

 

Van dinsdag 13 tot en met woensdag 21 februari 2016 zal in Chevremont-Kerkrade wederom de Lourdesnoveen worden gehouden. Thema is dit jaar: ‘Maria, Moeder van barmhartigheid’. De genodigde predikanten zullen hieraan aandacht besteden in hun overwegingen. Verschillende koren en muziekgezelschappen zullen de liturgie luister bijzetten. Onze bisschop, Mgr. F.Wiertz zal de Openingsmis opdragen, terwijl hulpbisschop Mgr.E. de Jong de Noveen zal sluiten. De eucharistievieringen zijn iedere dag (dus ook in het weekend!) om 19.00 uur. Om 18.00 uur wordt de rozenkrans gebeden en aansluitend de vespers. Er is biechtgelegenheid tussen 18.00 en 18.45 uur. Alle vieringen worden gehouden in de parochiekerk van St.Petrus en Maria ten Hemelopneming, Nassaustraat 37, te Chevremont-Kerkrade. Weet u van harte welkom!

 

De KBO Heerlen Stad organiseert op 16 februari 2016

 

een muzikale middag met het grandioze Maasland Kozakkenkoor. Het koor heeft een omvangrijk repertoire. Zo worden er geestelijke composities gezongen in de Russisch-Byzantijnse ritus alsook zeer melancholieke tot buitengewoon uitbundige liederen die terug grijpen op de geschiedenis en de traditie van het Russische en Oekraïense volk.Deze muzikale middag zal gehouden worden in de Pancratiuskerk. Aanvang 15.00 uur.

Deze muzikale middag is vrij toegankelijk,  na afloop zal er de gelegenheid zijn om een vrije gave te geven.

 

Kerkbijdrage actie 2016

Vanaf de “kansel” heb ik nooit willen spreken over de geldproblemen van de parochie St. Pancratius. Ik schreef er wel eens over, wetend dat er grote misverstanden bestaan over de rijkdom van de parochie(s). Velen menen dat elke parochie rijk is, geld heeft. Natuurlijk hebben we middelen. Elk jaar kost het hele reilen en zeilen veel geld, maar al jaren draaien we rode cijfers. De bodem is in zicht bij het proberen te handhaven van het huidige belevingsniveau.

Dit “zwijgen” werd niet door elkeen in dank afgenomen, niet alleen lokaal klaagde men erover. Ook in bisdom kringen vinden mensen dat we erg stevig op moeten hameren. Zelf ben ik van oordeel dat geen priester over geld moet zeuren, niet voor de kerk laat staan voor zich zelf. Doch een ‘kerkfabriek’ (Belgische term voor het reilen en zeilen van het kerkbestuur) kan niet draaien zonder voldoende inkomsten. Daarom sluiten we ons elk jaar aan bij de landelijke actie kerkbijdrage. Vandaar dat u bij dit blad van onze parochie de brief krijgt: de moeite waard…

Th. v. Galen

 

Vastelaovend

Het carnavalsgebeuren komt steeds dichter bij. In het eerste weekend van februari barst het feest weer los. De een wil er zoveel mogelijk bij zijn; de ander is, bij wijze van, naarstig op zoek naar een schuilplaats. Je hebt er iets mee of niet. Mijn 'handicap' is dat ik er veel mee heb! Buiten het 'vastelaovesgeveul' dat heel persoonlijk is, ben ik toch blij dat er nog een band met de Kerk is. In Welten kent men de traditie van de carnavalsmis, op Heerlerbaan hadden we dit jaar voor de 2e keer een carnavalsmis en St. Pancratius kent de traditie van een carnavalsmis zo rond de 11e van de 11e.

Ik hoef u niet te vertellen dat het woord vastelaovend afkomstig is van 'vastenavond'. De avond voor vasten nog even 'laten gaan' op een goede manier, voordat de vastentijd begint; ondertussen uitgebreid tot officieel 3 dagen. Het 'laten gaan' op een goede manier is zeker belangrijk. Het is jammer als een volksfeest 'misbruikt' wordt om over grenzen heen te gaan, wat niet de bedoeling is. Voor mij persoonlijk is vastelaovend serieus, naar de betekenis van het woord. Maar 'vasten' is helaas uit de mode geraakt. Of het wordt een beetje als excuus genomen om een beetje af te vallen. De vastentijd is aandacht hebben voor 3 dingen: 1. Meer aandacht voor het gebed. 2. Meer aandacht voor de naasten. 3. Een zekere onthouding van 'luxe' eten en drinken. Eigenlijk hebben al deze drie dingen één doel: minder met jezelf bezig zijn, maar meer gericht te zijn op God en de naasten.

Of u nu vastelaovend viert of niet; doet u mee in de komende vastentijd? Alles wat we uitsparen aan luxe eten en drinken kunnen we aan onze naasten besteden (voedselbank, vastenactie). Gebed en naastenliefde mag weer opnieuw een speerpunt zijn voor de komende tijd.

Vriendelijke groeten,

kapelaan Blom

 

Aswoensdag

Met aswoensdag markeren we het begin van de veertigdagentijd. 'Markeren', want we ontvangen op ons voorhoofd een kruisje van as. Zoals de schminck met vastelaovend iets is waar mensen voor kunnen staan; zo mag ook het askruisje iets zijn waar men voor mag staan. Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? De as symboliseert dat het leven niet eindig is en lijden en door er deel van uit maken. In de veertigdagentijd staat centraal dat Jezus ons daar zelf in voorgaat. Maar we gaan op weg naar Pasen en we mogen ontdekken dat het Leven bij God en met God geen einde kent. Wat mogen wij belangrijk vinden? In de veertigdagentijd meer aandacht hebben voor het leed van anderen om ons heen en gericht zijn op het eeuwige leven waarnaar we samen op weg zijn. Dat we daar voor mogen staan!

Wees welkom op woensdag 10 februari om 19.00 uur. Bij deze mis verwelkomen we ook carnavalsvereniging de Winkbülle.

Kapelaan Blom.

 

Een vastendag in Heerlen en Landgraaf

Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten meer hongeren naar gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten een teken zijn van solidariteit met armgemaakte mensen; een teken van engagement voor een betere wereld voor iedereen? Kan vasten ons verbinden met de wereldwijde gemeenschap van mensen en ons openen voor de Geest van God?

Met deze vragen willen we als Dekenaal Missionair Beraad Heerlen bezig zijn op: Zaterdag 20 februari van 10.00-14.00 uur in het parochiezaaltje van de Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.

Programma:

10.00 uur: Binnenkomst deelnemers

10.30 uur:Opening (uitleg bedoeling, uitleg Vastenactie)

11.00 uur: Eigentijds Vasten

Oudere mensen kennen het nog: vasten. Slechts één volledige maaltijd per dag en vaak geen alcohol. Kinderen hadden vaak een snoeptrommeltje om snoepjes tot Pasen te bewaren. Dat vasten spreekt weinig mensen nog aan. We gaan op zoek naar een nieuwe en eigentijdse manier van vasten, goed voor jezelf, goed voor medemensen, goed voor de wereld.

12.00 uur: Pauze met sobere lunch

13.00 uur: Met elkaar van gedachten wisselen over  aan de hand van het Vasten-stelllingenspel

14.00 uur: Afsluiting

Tijdens deze vastendag worden we begeleid door Guus Prevoo van Vastenactie Nederland.Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de lunch).

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 045-5322181 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 045-5412448

 

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT

 

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing
op donderdag 18 februari 2016 om 20.00 uur:

Pierre Kemp, een leven.

Prof.dr. Wiel Kusters, hoogleraar letterkunde  Universiteit van Maastricht.

Een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw is de dichter Pierre Kemp (1886-1967). Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterkluisje’, ver van het door hem verafschuwde artistieke leven, bereikte hij met zijn even vitale als melancholische poëzie de harten van zeer veel schrijvende en lezende Nederlanders. In 1956 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend, in 1958 volgde de P.C. Hooftprijs.

Wie was Pierre Kemp? Hoe werd deze ‘Man in het Zwart’, die werkte op het loonbureau van een Zuid-Limburgse steenkolenmijn, een van ’s lands kleurrijkste dichters? Wiel Kusters schreef een biografie van Pierre Kemp, rijk aan interpretaties van levensfeiten, poëzie en de samenhang daartussen.                                                      

Programma donderdag  18 februari 2016:

Locatie: Theater Parkstad Heerlen

19.45  uur ontvangst in “Thuis&Partners”- zaal (rechts naast de hoofdingang)

20.00  uur lezing

21.00  uur pauze

21.20 gelegenheid tot het stellen van vragen

22.00 uur sluiting

Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.

Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of te bellen  naar tel. 06/57595999  van mevrouw J.Krasznai. Wilt u  liefst vóór 10 februari  a.s. opgeven met hoevelen u komt.

Om alvast in uw agenda te noteren:

Donderdag 19 mei 2016: Prof.dr.Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek Radboud Universiteit Nijmegen

Wij hopen u op donderdag 18 februari a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen, Marijcke Beckers, Michiel Boon, Judith Krasznai.


 

Zoeken