Parochienieuws 19 december 2015 - 30 januari 2016

 

Deken, Kapelaan, Kerkbestuur en Vrijwilligers wensen U een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

 

Een verschrikkelijke Kerst?

In de aanloop naar wat wij “feestdagen” noemen, omgeven met geschenken en bijzondere diners, boezemt de komst van deze dagen veel mensen schrik in. Waarom? Omdat ze zich vooral dan het meest alleen voelen. Dat kunnen vaak mensen zijn die letterlijk niemand naast zich hebben, alleen thuis zijn en nergens heen gaan en geen gasten kennen. Het kunnen ook mensen zijn die temidden van anderen niet het gevoel hebben dat ze gekend, bemind en welkom zijn.

Toen ik ooit een kijkje in de Hemel kreeg met Kerstmis, trof ik er een eenzame Jezus. Heel liefdevol en zachtmoedig beantwoordde Hij mijn vraag waarom ik deze indruk moest krjjgen. “Velen praten wel over mij, staren naar mijn kribbe in de stal, maar niemand praat met Mij. Ze zijn het dan ook het hele jaar niet gewend, dat besef ik omdat ik ze nooit zie of hoor. En die ene jaarlijkse ontmoeting brengt geen ontmoeting. Voor hen blijf ik een vreemdeling.” Waarop ik reageerde: “Maar ze zingen toch voor U!” Hij schudde zijn hoofd en zei: “Nee, ze zingen voor zichzelf, zodat ze in een gemoedsrijke stemming geraken.” Enthousiast als ik was Hem te mogen schouwen smeekte ik: “Maar als U eens een keer flink met de vuist op de tafel slaat, misschien schrikken ze wakker! De wereld heeft Uw Liefde nodig!” Jezus glimlachte. “Weet je niet dat ik heb gezegd, als je geslagen wordt, sla dan niet terug? Welnu, Mij hebben ze al geslagen.” Na het tonen van zijn wonden bleef ik even stil en beteuterd kijken, wist niet wat te zeggen. Toen ik niet meer voor me uit staarde en opkeek, straalde Hij immense vrede uit, waarop ik stamelde: “Heer, hoe kunt U onder zulke omstandigheden zo gelukkig en vredig zijn?” Toen wees Hij en ik zag een leger mensen, geslagen en getekend door het leven, allemaal alleen gelaten, niet gewaardeerd, aan hun lot overgelaten, stuk gemaakt zelfs. Vastgelopen in hun leven, omgeven door mensen zonder compassie. Een onafzienbare menigte, in de steek gelaten. “Bij hen ben Ik thuis, en zij kunnen geborgenheid vinden bij Mij. Iets wat een zelfzuchtige, feestende wereld hen niet geven kan.”

Sinds die ontmoeting heb ik elk jaar een fantastische Kerst. En U?

Vriendelijke groet,

deken Th.v. Galen 

Misintenties

Zaterdag 19 december

Theresiakapel

Zaterdag in derde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur H. Mis

Gerard Ruiters; Hans Doppler en George Verlinden

 

H. Mis 18 uur vervalt!

 

Zondag 20 december

Geen H. Mis in de Pancratiuskerk

 

Maandag 21 december

Theresiakapel

Maandag in vierde adventsweek

09.00 uur

Hub Scheeren

 

Dinsdag 22 december

Theresiakapel

Dinsdag in vierde adventsweek

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus in het tabernakel; Overl. fam. Moonen-Knibbeler; Voor de zielerust van overl. ouders Marcel Brand en Hub Scheeren

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 december

Theresiakapel

Woensdag in vierde adventsweek

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 24 december

Theresiakapel

09.00 uur

Frans Cremers

 

H. Moeder Anna Kerk

Kerstavond

1e Lezing: Jes. 9, 1-3+5-6

Evangelie: Lc. 2, 1-14 (C)

Deken van Galen

 

19.00 uur Gezinsviering

Volkszang

Sterre Jungnitsch

 

21.00 uur Plechtige Nachtmis met Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Coos Witteveen v.w.g. Dek. Kerkkoor St. Caecilia; Bewoners en overl. bewoners van verpleeghuis Bergweide

 

H. Pancratiuskerk

Vrijdag 25 december

Kerstdag

1e Lezing: Jes. 52, 7-10

Evangelie: Joh.1,1-5+9-14 (C)

Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Overl. ouders Gulpen-Schaaf; Wiel Leenders; Ton Ruitenbeek; Hub Hamers

 

11.30 uur Chrisko

Wiel Bosch; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Hub Meijs

 

Zaterdag 26 december

Tweede Kerstdag

1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60

Evangelie: Mt. 10, 17-22

Kapelaan Blom

 

H. Mis 10 uur vervalt!

 

11.30 uur Volkszang

Overl. ouders Rompelberg-Delbressine en broer Gaston; Overl. ouders Geraerts-Schurgers en overl. ouders van Alst-Hirsch en dochter Sibilla van Alst; Overl. ouders Jeanny en Theo Moons-Schillings en dochter Marian Moons; Jo Ummelen

 

Zondag 27 december

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14

Evangelie: Lc. 2, 41-52 (C)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Jan Boots en overl. v.d. fam. Boots

 

11.30 uur Cantor

H. Mis

 

Maandag 28 december

HH. Onnozele Kinderen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 december

(Orgelspel)

Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Ben Buursen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 december

Zesde dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur

Echtpaar Reuters-Canisius en zonen; Jo Ummelen

 

Donderdag 31 december

Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Louis, Cecile en Paul Cranen en overl. dierbaren

 

Vrijdag 1 januari

H. Maria, Moeder van God

Octaafdag van Kerstmis

1e Lezing: Num. 6, 22-27

Evangelie: Lc. 2, 16-21 (C)

Preek: Deken van Galen

 

H. Mis 10 uur vervalt!

 

11.30 uur Citykoor

Wiel Bosch; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 2 januari

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen, kerkleraren

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 3 januari

Openbaring des Heren

1e Lezing: Jes. 60, 1-6

Evangelie: Mt. 2, 1-12 (C)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Bertha Volders-Hupperetz; Jeanne Oostwegel-Limpens en Frans Oostwegel (jrd.); Ernest Lempers

 

11.30 uur Bruidskoor

Karel van den Hoff (jrd.); Gerda Gulpen; Charly Fisher

 

Maandag 4 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Anna Eijck

 

Dinsdag 5 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 7 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Trudi Souren-van de Geijn

 

Vrijdag 8 januari

(Orgelspel)

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Ter ere v.d.H. Drievuldigheid uit dankbaarheid; Het welslagen van een operatie

 

Zaterdag 9 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur

Uit dankbaarheid b.g.v. 87ste verjaardag

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg-Delbressine en broer Gaston

 

Zondag 10 januari

Doop van de Heer

1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7

Evangelie: Lc. 3, 15-16+21-22 (C)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Neet Mis

H. Mis

 

11.30 uur Sorelle

Françoise Van Loo-Mignon (jrd.), Johan en Martha Van Loo (jrd.); Ouders Hertog-van der Zwaan (jrd.); Ouders Kohl en kinderen

 

Maandag 11 januari

Maandag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 12 januari

Dinsdag in week 1

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 januari

Maandag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 januari

Donderdag in week 1

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 15 januari

Vrijdag in week 1

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 16 januari

Zaterdag in week 1

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 17 januari

Tweede Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 62, 1-5

Evangelie: Joh. 2, 1-11 (C)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Tessa Kokkelkoren (soliste)

Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.)

 

Maandag 18 januari

Maandag in week 2

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 19 januari

Dinsdag in week 2

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 januari

Woensdag in week 2

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 januari

H. Agnes, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 22 januari

Vrijdag in week 2

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 23 januari

Zaterdag in week 2

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 24 januari

Derde Zondag door het jaar

1e Lezing: Neh. 8, 2-4a+5-6+8-10

Evangelie: Lc. 1, 1-4+4, 14-21

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

H. Mis

 

Maandag 25 januari

Bekering van de heilige apostel Paulus

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 26 januari

HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 januari

Maandag in week 3

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 28 januari

H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

09.00 uur

Wiel Leenders; Overl. fam. leden fam. Buursen

 

Vrijdag 29 januari

Vrijdag in week 3

09.00 uur

Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Overl. fam. leden fam. Buursen

 

Zaterdag 30 januari

Zaterdag in week 3

09.00 uur H. Mis

 

Theresiakapel

10.00 uur

Corrie Giesberts-Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

08-11-2015 Milou Jetten

28-11-2015 Gigi Vondenhoff


Overige bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 januari t/m 27 februari 2016: DONDERDAG 21 JANUARI 2016

 

Nieuwjaar

De meest mooie wensen zijn die welke we zelf waar gaan maken.

Gezegend Nieuwjaar!

 

Opvallend….

….Is de constatering dat veel mensen die de kerk trouw bezoeken het parochieblad niet lijken te lezen, terwijl velen die we niet zo vaak in de kerk treffen, wel blijk ervan geven op de hoogte te zijn van wat gepubliceerd werd. Geeft in ieder geval stof tot nadenken.

 

Klassieke carnavalsmis

Op 10 januari staat het jubileum van de Blauw Sjuut op het programma. Men bestaat 6x11 jaar. Voordat de receptie begint zoekt men onze Pancratius op om de band te onderlijnen welke carnaval heeft vanuit de godsdienstige gebruiken naar de vasten toe. De klassiek opgeluisterde hoogmis van 10.00 uur middels gregoriaanse of meerstemmige zang wijkt dan voor de liederen van Neet Mis. Gastpredikant is Hub Leenen, de vice-voorzitter en bovenal de Moelemeeker van het Gilde.

 

Bezichtiging Kerststal Pancratiuskerk 2015

Op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december en zondag 27 december is de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur open voor het bezichtigen van de kerststal. Tevens ben u in de gelegenheid om het boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen.

De kerkgidsen

 

H. Missen met kerstmis

In menige parochie komt halverwege december het nieuwe parochieblad uit dat van kerst t/m januari zal lopen. Hier en daar kunnen er veranderingen opgetreden zijn en we willen u alvast op de hoogte brengen van álle vieringen die in onze parochies plaatsvinden. Op deze manier heeft u alle kans om zelf te bezien waar en wanneer u kerst met ons wilt vieren.

 

24 december

25 december

26 december

St. Pancratius

 

10.00 uur

 
 

11.30 uur

11.30 uur

St. Martinus

17.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

20.00 uur

   

22.00 uur

   

St. Joseph

18.00 uur

11.15 uur

11.15 uur

St. Elisabeth

19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Molenberg

18.00 uur

10.00 uur

 

Moeder Anna

19.00 uur

   

21.00 uur

11.30 uur

 
       

In de St. Pancratius kunnen we uit overmacht t/m kerstavond helaas geen vieringen houden; dit in verband met het Glazen Huis van Serious Request. Van 18 t/m 23 december zullen alle ochtendmissen gehouden worden in de Theresiakapel (Putgraaf); voor de zondagse missen van 19 december (zaterdagavond: 18 u. in MoederAnna Bekkerveld, 19 u. in Martinus Welten) en 20 december (10 u. in Martinus Welten, 11.15 u. in Joseph Heerlerbaan, 11.30 u. in Moeder Anna Bekkerveld), verwijzen we graag naar andere parochies zoals bovenstaand vermeld. De vieringen met kinderen en kerstspel zijn in het schema cursief gedrukt; in de St. Martinus is dit geen H. Mis, maar een viering. In de Moeder Anna is dit een H. Mis voor de jongeren en wordt verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

 

Diaconie in onze kerk

”Niet iedereen is in staat grootse dingen te doen, maar we kunnen allemaal kleine dingen doen met grote liefde”.  (moeder  Theresa)

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid.

De samenleving ondergaat grote veranderingen zowel structureel en organisatorisch en het wordt ook steeds moeilijker voor allerlei organisaties om recht te blijven doen aan eigen missie en visie.

Veel  sociaal maatschappelijke organisaties verdampen door marktwerking en verzakelijking. Er is vergrijzing en ontgroening en er is sprake van een veranderde vraag en inzet van de overheid op het vlak van welzijn en het sociale terrein.

De kerk kan en moet zich afvragen hoe ze een gezonde kerkgemeenschap kan zijn, die midden in de samenleving staat en dus gaat voor de evangelische opdracht. De kerk heeft contact  met mensen in verenigingen en in maatschappelijke organisaties.

Wat betreft Limburg spelen er nog een paar specifieke problemen:

Enorme vergrijzing, dus terugloop uit de kerk. Daarnaast wenst het overheidsbeleid dat er burgerparticipatie gaat plaats vinden, dus de vraag naar een grotere inzet van mensen op persoonlijk en sociaal gebied neemt toe en sinds januari 2015 is er een sprake van en ingrijpende verandering in de wet wmo.

Armoede en sociale uitsluiting. Heerlen staat in de top tien van de steden met de meeste armen, met name één ouder gezinnen.

 

Onze kerk zet zich al in op het vlak van diaconie:

In enkele parochies zetten diakens en kapelaan zich in voor de voedselbank.

In de Andreasparochie is er tijd en aandacht en zorg voor asielzoekers en maatschappelijk zwakken.

Chrisko is met een hele groep vrijwilligers actief, zoals een reis naar Lourdes met gehandicapten.

De Stichting Hoop op Toekomst: vanuit een christelijk perspectief in de lokale  samenleving van Heerlen materiële en immateriële hulp bieden aan mensen, gezinnen en kinderen die in (acute) nood verkeren. Dit waar mogelijk in nauwe samenwerking met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente Heerlen om zo kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving.

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, de vereniging is geworteld in de christelijke traditie.

In het kader van de huidige ontwikkelingen en een terugtredende overheid ontstaat er een grotere behoefte aan ondersteuning, zorg en vangnet. Een noodzaak om de uitdagingen waar we voor staan, lokaal op te pakken. Als mensen worden gestimuleerd, gefaciliteerd en worden uitgenodigd, ontstaat er beweging. Deze beweging is een kwestie van wederzijds vertrouwen en lange adem, daar willen we en spelen we als kerk een belangrijke rol in.

Heeft u een goed idee met betrekking  tot diaconie, of kent u mensen in nood die op dit moment nog niet geholpen worden, of heeft u een vraag met betrekking tot diaconie in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Mevr. Krasznai, zij is verantwoordelijk voor diaconie in het federatiebestuur. Dit kan via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">  

Pancratiuskerk in teken van Heilig Jaar

Op verzoek van het bisdom zijn we “biechtkerk” geworden zodat mensen het sacrament van Gods erbarmen ontvangen. Het bisdom weet dat we elke zaterdag tussen 14.00 – 15.00 daarvoor gelegenheid bieden. Bedoeling is om dat nog meer te accentueren. Om een eerste aanzet te geven breiden we de biechtgelegenheid uit op elke derde donderdag van de maand. De kerk gaat dan open van 19.30 - 21.30 uur (al eerder vermeld) om ruimte te bieden voor gebed, kaarsje aansteken, bezinning, terwijl er zang is en muziek m.m.v. de Stichting Singsting (zingenleerjewel.nl).

De eerste keer zal dit zijn op 21 januari. In het volgende parochieblad zullen we ook een programma bekend maken met een aanbod van extra boetevieringen met medewerking van een van de “missionarissen van barmhartigheid” die op Aswoensdag in Rome van Paus Franciscus de zending  ertoe ontvangen.

 

Actie kerkbalans in januari in de Pancratius

Elk jaar in de eerste kalendermaand vragen kerken om aandacht voor hun behoud. We doen dat niet met een oproep in dit blad omdat we u daar een eigen bezoekje voor brengen via de brievenbus.

 

De volgende deugden avond (en correctie datum)

Na de aftrap door de deken op 8 december kunt u met kapelaan Blom bij deze bijzondere waarden in het leven stilstaan op 5 januari. Waar? Moeder Anna kapel (kerk Bekkerveld) van 20.00- 21.00 uur.

 

Vrienden begraafplaats Akerstraat hopen op duizenden lichtjes

Voor de 7e maal wordt op 23 december aanstaande de jaarlijkse kaarsjesavond op de historische begraafplaats aan de Akerstraat te hartje Heerlen gehouden. Kaarsjes, lege jampotjes (met een waxinelichtjes erin), lantaarns… het mag allemaal geplaatst worden tijdens de jaarlijkse kaarsjesavond op de historische begraafplaats aan de Akerstraat. De vrienden van de begraafplaats hebben, als initiatiefnemers, de organisatie in handen en verzorgen het programma dat om 17 uur start en tegen 20 uur eindigt.

Er worden niet alleen veel kaarsjes geplaatst. Dit jaar hoopt de organisatie op extra veel steun van omwonenden, bedrijven en instellingen. Kom en doe mee! Proef de sfeer tijdens deze indrukwekkende avond. Plaats een kaarsje (of meer) neem een lantaarntje van huis mee of spaar lege glazenpotjes en vul deze ter plekke met een waxinelichtje.

Voorafgaand aan de jaarlijkse kaarsjesavond wordt, deelname gratis, een rondleiding over de historische begraafplaats gegeven. Gepensioneerd begraafplaatsbeheerder Rene Gulikers en Heerlen kenner Jan Teunissen nemen deze rondleiding voor hun rekening en delen daarbij vele wetenswaardigheden en anekdotes van deze fraaie begraafplaats met u. De rondleidingen starten om 14 uur en eindigen rond 16 uur. Dat is ruim op tijd om sfeer te proeven van de jaarlijkse kaarsjesavond.

Tegen 19 uur vindt vervolgens, bij de hoofdingang aan de Akerstraat, het jaarlijkse Kerstconcert van Big Band Bernadette plaats. Met dit Kerstconcert komt de kaarsjesavond tot een sfeervol hoogtepunt.

Toegang gratis.

 

Kerst - zwanger worden!

Om meteen met de deur in huis te vallen begin ik met een vraag: 'waar zitten wij vol van?' Iemand die dit leest en net gegeten heeft, kan makkelijk antwoord geven. Misschien zijn we met onze gedachtes al bij het kerstdiner. Of onze gedachtes gaan uit naar, uiteraard, het echte antwoord van deze vraag. Iemand die een enorme Roda fan is zal er, bij wijze van, uren enthousiast over kunnen vertellen! Natuurlijk, wanneer je een passie hebt; dan zit je daar vol van!

Toen u de titel van dit stukje las, dacht u misschien: 'wat moet ik daar nu mee?' Laat ik toch even met u naar Maria kijken; degene die een grote rol speelt met kerstmis. Toen zij van de engel Gabriël vernam dat ze zwanger zou worden, kreeg ze te horen: 'vol van genade'. Waar zat Maria vol van? Van genade! Door haar vertrouwen als een nederige dienstmaagd stond ze open voor Gods genade, voor Gods nabijheid! Die Blijde Boodschap kon ze onmogelijk voor haar zelf houden. Met spoed en enthousiasme gaat ze naar haar nicht Elisabeth die reeds zwanger was van Johannes de Doper. Wat doet Johannes? Zodra Maria verscheen, sprong hij op in de schoot van Elisabeth!

Ik durf het toch te zeggen: 'laten we zwanger zijn!' Met andere woorden, laten we vol zijn van Jezus die wij met ons meedragen op weg naar andere mensen. Door een opbouwend woord, een luisterend oor en een concrete daad van naastenliefde laten we Jezus geboren worden. Ik hoop van harte dat wij die Blijde Boodschap van Gods nabijheid mogen brengen zodat mensen, net zoals Johannes, opspringen van blijdschap!

Een heel gezegend kerstfeest!

Kapelaan Rick Blom.

 

Voettocht Landgraaf-Wittem

Op zaterdag 2 januari 2016 zal de 32ste Voettocht naar Wittem gehouden worden. Meer informatie vindt u op: http://parochies-schaesberg.nl of telefonisch Guido Vreuls, 045-5320794, 06-46286156 of Jo Peusens, 045-5312712, 06-53370674, Sjef Drabbe, 045-5332840, 06-10743503.

 

Zoeken