Parochienieuws 5 september - 3 oktober 2015

 

Over na-volgen of na-apen

Op het Pancratiusplein staat Ruud met zijn hoofd achterover naar de lucht te staren, het midden houdend tussen de dekenale kerk en het Glaspaleis. Twee winkelende dames komen nieuwsgierig bij hem staan en kijken ook naar boven. Na een tijdje zegt de ene dame tot de ander: “Zie jij waar hij naar kijkt?” Op dat moment merkt Ruud de dames pas op en vraagt gelaten: “Hebben jullie soms ook een bloedneus?”

In hun houding konden de dames de man na-apen of nabootsen, maar geen van beide dames was bereid tot navolging. Want dat zou betekenen dat ze ook een bloedneus moesten zien te krijgen… Daarmee krijgt het kerkelijke bekende begrip “Navolging van Christus” meteen haar inhoud.

Iemand uiterlijk nadoen, in kleding, in spreken of gedragingen kan iets olijks hebben, maar ook iets hatelijks. In ieder geval blijft het beperkt tot de buitenkant. Wanneer we iemand als persoon aannemen en we gaan over tot navolging dan maken we ons ook de innerlijke gesteltenis eigen. Dit is zelfs meer dan kopiëren, want dat hoeft iemands hart nog niet te raken, ook al doe je uiterlijk hetzelfde. Navolgen is zoiets als: je identificeren met iemand. Waar dat vaak sterk gebeurt, is bij mensen die een rol spelen op de toneelplanken of in een film. Men leeft zich zo in in iemands innerlijk, om die persoon dan ook tot leven te laten komen. Maar het blijft een rol, een spel, met uiteindelijk uiterlijke factoren. Wie zijn of haar rol goed speelt kan mensen meeslepen in het verhaal. Zodanig dat we zien dat kijkers “geraakt” worden als er verdriet gespeeld wordt en men gaat zelfs zelf natte ogen krijgen. Dan heeft de acteur/actrice de rol fantastisch knap neergezet.

Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden. Dat is ook vandaag nog zo. Afgemeten aan het aantal kerkgangers en geloofsgetrouwen zijn wij niet meer met velen. We zijn in Europa een kleine kudde geworden. Wanneer we nuchter naar de wereldgeschiedenis en de huidige wereld kijken, moeten we realistisch vaststellen: het evangelie heeft niet veel invloed op de beslissingen die op deze aarde genomen worden. Noch in het groot, noch in onze eigen kleine omgeving. Daar wordt eerst gekeken: hoeveel geld kost het? Wat brengt het op? Hoeveel macht krijg je daardoor? Maak ik me geliefd? Niet het evangelie bepaalt de wereld, andere waarden en machten komen aan bod. Misschien moeten we hopen op mensen (en ervoor bidden), die niet nabootsen en doen alsof, knap spelen wat ze lijken te zijn, maar echte navolgers zijn. Jezus schetste ook de kenmerken: ze luisteren naar mijn stem, ze kennen Mij.

Op de weg naar onze eeuwige bestemming is het goed om je die vraag te durven stellen: ben ik een navolger of na-aper? Jezus zei niet zomaar in Joh. 8:12: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”…

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

Kapelaan Zuidinga verhuist

Na enkele jaren in Horst en laatstelijk 2 jaar in Heerlen gewoond en gewerkt te hebben, gaat deze priester naar zijn thuisbisdom, Bisdom Den Bosch, om daar zich in te zetten in het parochiële leven. Het zwaartepunt voor zijn inzet lag in de parochies Moeder Anna en Molenberg, maar natuurlijk zijn ook onze andere parochies hem tegengekomen bij met name liturgische diensten. Zelf koos hij rond zijn vertrek per 1 september er niet voor om mensen uit te nodigen rond het afscheid nemen. Een bijzonderheid is wel dat de Stadsschutterij in hem een geweerdrager verliest. Namens de mensen voor wie hij een hulp was op de weg van geloofsbeleving en liturgische vieringen en voor hen veel betekend heeft, danken we hem hiervoor. Moge het thuiskomen in zijn geboortestreek hem veel geluk in zijn werk schenken.

Namens het federatiebestuur MAMM (Bestuur Moeder Anna en Molenberg) en het pastorale team wensen we hem vanaf deze plek alle goeds in zijn nieuwe opdrachten.

 

In ons secretariaat…

…hebben we als proef een dependance van het boekenhuis van het bisdom. Twitteren met GOD hoort o.a. tot de voorraad. Het boek van de Nederlandse auteur Michel Remery heeft wereldwijd de aandacht getrokken van uitgevers en recensenten. Meer dan tien verschillende vertalingen van het Nederlandse boek zijn inmiddels in voorbereiding. Op 14 april kwam in de Verenigde Staten de Engelse vertaling uit. In Polen is het boek deze maand bekroond met de FENIKS, een prijs voor het beste katholieke boek voor jonge mensen in 2014.

In Twitteren met GOD beantwoordt de katholieke priester Michel Remery 200 vragen van jongeren over het geloof. Hij heeft dat op een begrijpelijke en kernachtige manier willen doen. Bij het boek hoort een gratis smartphone-app.

“Dit hadden we nooit gedacht toen ik in Leiden met een aantal jonge mensen het gesprek aanging over hun geloofsvragen. Ze kwamen met allerlei vragen die je nu terugvindt in het boek: Waarom is er lijden in de wereld? Wat is klonen? Waarom is de preek zo saai? Waarom zou ik in God geloven? Nu blijkt dat dit de vragen zijn die iedereen stelt, overal op de wereld, vooral als mensen op zoek zijn naar wat uitstijgt boven het leven van alledag”, zegt Remery.  “Ook ouderen kunnen er hun plezier nog aan beleven”, zegt deken van Galen...

Het boek is te koop gedurende de reguliere openingstijden welke zijn van 14.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Ziekenzondag

Op zondag 13 september ontmoeten we weer de mensen die door de Zonnebloem worden bijgehouden en begeleid in onze kerk in de Mis van 11.30 uur. De organisatie heeft weer verlof gekregen om na de missen van dat weekend te collecteren voor hun werkzaamheden in het kader van deze landelijke organisatie, die op veel plaatsen nog actieve medewerkers kennen. De Zonnebloem is een neutrale instelling, welke echter in Limburg graag een beroep doen op de katholieke gemeenschap.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Ze zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denkt de Zonnebloem altijd in oplossingen. En dat geldt ook voor hun tienduizenden vrijwilligers. Samen laten ze elke dag zien dat er véél meer kan dan je denkt!

Landelijk doen 122.000 mensen met een fysieke beperking een beroep doen op de Zonnebloem.Misintenties

Zaterdag 5 september

Zaterdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Uit dankbaarheid voor 40jarig huwelijk echtpaar Lemmen

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.)

 

Zondag 6 september

Drie-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Jes. 35, 4-7a

Evangelie: Mc. 7, 31-37 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Joop Neelis (zesw.d.); Jan Boots (1ste jrd.); Fam. Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Hub Scheeren; Bertha Volders-Hupperertz

 

11.30 uur Nic Hermans, solist

Fam. Teunissen-Rietbergen (jrd.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Paul Corten en fam.; Lev. en overl. v.d. fam. Savelsbergh-van Wersch; Charly Fisher; Voor ouders en oudste broer

 

Maandag 7 september

Maandag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 8 september

(Orgelspel)

Maria Geboorte

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Wiel Leenders; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 9 september

Woensdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 10 september

Donderdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 11 september

Vrijdag in week 23

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 12 september

Zaterdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Corrie Giesberts-Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur

Preek. Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 13 september

Vier-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Jes. 50, 5-9a

Evangelie: Mc. 8, 27-35 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Wendy Kokkelkoren

H. Mis

 

Maandag 14 september

Kruisverheffing

09.00 uur

Gods zegen over een nieuw levensjaar en dank voor de ontvangen weldaden

 

Dinsdag 15 september

(Orgelspel)

Onze Lieve Vrouw van Smarten

09.00 uur

Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Mevr. J. H. Stijns; Echtp. van den Hoek-Richter; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel; Echtp. Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 16 september

HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren

09.00 uur

Voor goede priesters en religieuzen

 

Donderdag 17 september

Donderdag in week 24

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 18 september

Vrijdag in week 24

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Jo Lousberg en zoon Wim; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 19 september

Zaterdag in week 24

09.00 uur

Frans Cremers

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 20 september

Vijf-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Wijsh. 2, 12+17-20

Evangelie: Mc. 9, 30-37 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Maria Oostwegel (jrd.); Ouders v.d. kinderen Kohl; Wiel Bosch; Overl. ouders Spork-Curfs; Uit dankbaarheid b.g.v. een 51-jarig huwelijk en een 79ste verjaardag

 

Maandag 21 september

H. Matteüs, apostel en evangelist

09.00 uur

Voor eerherstel ter ere v.h. Heilig Hart van Jezus

 

Dinsdag 22 september

(Orgelspel)

Dinsdag in week 25

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Wiel Leenders; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 september

H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 24 september

Donderdag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 25 september

Vrijdag in week 25

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 26 september

Zaterdag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Charles Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 27 september

Zes-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Num. 11, 25-29

Evangelie: Mc. 9, 38-43+45+47-48 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur St. Caeciliakoor Wijlre o.l.v. Fred Piepers

Mevr. Coos Witteveen-Bulters (zesw.d.)

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Ans Simons (jrd.); Tiny Boosten (jrd.)

 

Maandag 28 september

Maandag in week 26

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 september

(Orgelspel)

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 september

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 1 oktober

Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 2 oktober

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

HH. Engelbewaarders

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Jan van Berkum; Leo Sijstermans

 

Zaterdag 3 oktober

Zaterdag in week 26

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisGedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

05-07-2015  Norah Steijvers, Heerlen

11-07-2015  Quinn Kessels, Landgraaf

12-07-2015  Milan Ruiter, Heerlen

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

07-08-2015  Coos Witteveen-Bulters, 87 jaar

13-08-2015  Jeanny Deumens, 68 jaar


Overige bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 3 t/m 31 oktober 2015: DONDERDAG 24 SEPTEMBER

 

Ziekencommunie

Het is nog altijd een aanbod van onze kerken dat we mensen graag de communie thuis brengen. Uiteraard is dit geheel niet aan kosten gebonden. Mensen die niet meer ter kerke kunnen en steun vonden en willen blijven putten uit deze “communicatie” met Jezus kunnen zich bekend maken. Niet alleen de 2 priesters zijn bereid dit te doen, maar ook een aantal mensen die we hiertoe hebben aangesteld. Was dit vroeger altijd op de eerste vrijdag van de maand, in steeds meer situaties komen onze medewerksters ook op zondag naar u toe.

Wie daarvoor in aanmerking wil komen maakt zich bekend via de pastorie, 5713682, of via het secretariaat tijdens de openingsuren: dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon: 045 571 2177.

 

Aanpassing verkoop Noveenkaarsen

Het is ons verre van aangenaam dit te moeten melden, maar de dagelijkse praktijk stelt ons voor een opgave met het oog op de noveenkaarsen.

Elders leest u  in deze editie alles over de moeite welke we hebben om geldelijk rond te komen en we kunnen ons geen missers permitteren. Ondanks opmerkingen gaan welhaast dagelijks offerkaarsen zonder het gevraagde “offer” wel hun licht laten schijnen. Waarbij het aansteken van een kaarsje alleen niet de verlangde hulp zal geven. Net als in het dagelijkse leven werkt ook deze geloofsdevotie. Wie op het terras gaat zitten en niet bereid is om voor de bestelde kop koffie te betalen, zal ook niet meer krijgen wat hij of zij verlangt. De volksmond zegt niet zomaar: voor wat, hoort wat. Wij zouden ook kunnen zeggen: voor wie een kaars aansteekt zonder offer, wordt de ellende alleen maar doffer. Nu willen we enerzijds alle begrip op brengen voor mensen met hun ideeën en gedachten, maar kunnen niet alles goed vinden. Zeker de inkoop van noveenkaarsen en driedaagse kaarsjes hakken er qua inkoop best in. Natuurlijk gebeurt het ook met de kleine lichtjes, maar dat moeten we maar dragen uit de opbrengst van hen die wel hun offer brengen.

Vanaf nu zijn de noveenkaarsen en triduüm kaarsen weer verkrijgbaar via de sacristie. Het bedrag ervoor blijft gelijk.

 

Toelichting kerkbijdragen 2014-2009 St. Pancratiuskerk Heerlen

Een totaal transparant beeld van de ontwikkeling van de kerkbijdrage in de dekenale kerk.

Eerst krijgt u het verloop van alle jaren te zien vanaf 2009 tot en met 2014.

Vervolgens geven we toegespitste cijfers en aantallen om 2009 en 2014 te vergelijken.

Het is een heel verhaal voor wie het wil uitpluizen.

 

2014:  300 adressen die iets gegeven hebben: € 51.700

2013:  319 adressen die iets gegeven hebben: € 57.671,85

2012:  380 adressen die iets gegeven hebben: € 57.604,-

2011:  412 adressen die iets gegeven hebben: € 69.829,95

2010:  458 adressen die iets gegeven hebben: € 75.647,73

2009:  445 adressen die iets gegeven hebben: € 68.659,34

 

2014:  300 adressen die iets gegeven hebben: € 51.700

20-40 jaar: 3 adressen: € 460,-

40-50 jaar: 9 adressen: € 1.673,72

50:60 jaar: 10 adressen: € 1.525,70

60-70 jaar: 37 adressen: € 6.647,37

70-80 jaar: 84 adressen: € 12.024,28

80-90 jaar: 104 adressen: € 16.556,41

90-100 jaar: 26 adressen: € 5.606,81

leeftijd onbekend: 27 adressen: € 5.076,78

 

2009:  445 adressen die iets gegeven hebben: € 68.659,34

20-40 jaar: 5 adressen: € 564,-

40-50 jaar: 8 adressen: € 1.221,72

50:60 jaar: 10 adressen: € 982,52

60-70 jaar: 59 adressen: € 9.773,74

70-80 jaar: 105 adressen: € 14.472,16

80-90 jaar: 146 adressen: € 23.183,06

90-100 jaar: 39 adressen: € 4.724,50

leeftijd onbekend: 73 adressen: € 13.737,64

Fin jaar Panc 2014 PN

Maar kijkend naar de bedragen alleen zien we nog niet het geheel van de teloorgang welke op ons afkomt. Daarom hebben we ook de leeftijdsgroepen erbij gezet. En voor u uitgeteld dat we in 2009 van alle 445 bijdragers 251 adressen kregen die 42.397 € bijdroegen, hetgeen ruim 61 % betekent.

In 2014 droeg diezelfde leeftijdscategorie bij met een totaal van 215 adressen van de 300 die we als totaal herkenden, hetgeen in bedragen verhouding 34.187 is ten opzichte van het geheel, hetgeen neerkomt op 66 %.

Met het been zoals u in de kerk staat of met de blik welke u erover of ervan heeft kan men er veel over zeggen, maar helder is dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Of zoals we overal in het bisdom en kerkbeeld van Nederland horen: we zien dat het natuurlijk verloop ons laat stranden.

Ook de Pancratius kan dus in de rode cijfers blijven komen en dan…

Zoals u kunt zien is het resultaat een beetje dubbel te noemen. De directe inkomsten uit diensten in de kerk aangeboden zijn licht gestegen. De kerkbijdragen vertonen al jaren een stevige dalende lijn. Dat baart zorg! (Zie aan het begin van dit artikel). Omwille van uitgaven aan medewerkers en de enorm gestegen pensioen lasten drukt dit op de balans. In 2014 betaalden we een achterstand welke we hadden bij het bisdom aan verplichte afdrachten. Waarbij we er alles aan doen om de uitgaven aan overige kosten te drukken.

 

De scholen gaan weer van start

Een kind komt thuis van zijn eerste dag op school. Zijn moeder vraagt: "En, wat heb je vandaag geleerd?" Het kind antwoordt: "Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naartoe!"

Je hebt kinderen die er al weer naar uitkijken om naar school te gaan; je hebt kinderen die liever nog even vakantie zouden willen hebben. Zelf had ik er wel moeite mee als ik weer naar school moest gaan na de vakantie. En als de vakantie eraan kwam, keek ik er echt naar uit! Eerlijk gezegd, moet ik toegeven, dat ik een vrij onbezorgde schooltijd gehad heb. Maar dat is niet vanzelfsprekend! De een verheugt zich op een schooldag met zijn of haar vrienden en vriendinnen; de ander, die niet meetelt in klas of school, zal met tegenzin naar school gaan. De een die naar een middelbare school gaat, gaat met tegenzin: het verliezen van vrienden en een nieuw begin. De ander ziet er zelfs naar uit om een nieuwe start maken; met nieuwe vrienden en vriendinnen. Schooltijd is niet alleen maar de tijd om vakken te leren als rekenen, taal etc. Van kind tot jong volwassene breng je heel wat uren door op school waar je omringd bent met vele andere kinderen en leeftijdsgenoten. Leren gebeurt ook op sociaal niveau en dit aspect is niet minder belangrijk dan het verstandelijk leren!

Het mopje aan het begin geeft op een wat ludieke wijze aan dat we nooit klaar zijn met leren. Leren omgaan met elkaar heeft alles te maken met vertrouwen. En helaas wordt dat te vaak geschonden! Een handreiking uit het Evangelie (Johannes 1,45-51): Natanaël zit onder een vijgenboom als Filippus hem roept en hem bij Jezus brengt. Als hij komt aanlopen zegt Jezus: 'in jou is geen bedrog.' Terecht dat Natanaël vraagt: 'hoe kent Gij mij?' En Jezus antwoordt: 'voordat Filippus jou riep, zag Ik je al zitten onder de vijgenboom.' Twee dingen kunnen we hiervan leren: 'Jezus ziet ons al zitten' én 'Jezus kent ons'. Als wij ergens écht mee zitten, dan schreeuwen we om aandacht opdat iemand ons écht ziet en we iemand nodig hebben om ons te wíllen kennen. Je bent nooit oud genoeg om te leren; te leren om naar elkaar te zien zoals Jezus naar ons ziet. Ik hoop dat wij mensen mogen ontmoeten én het zelf zijn: mensen die zien en willen kennen.

Met hartelijke groet,

Kapelaan Blom.

 

Dekenale lezing

Op donderdag 15 oktober is Professor Dr. H. De Dijn bij ons te gast om een lezing te geven over: 'Vloeibare Waarden, ook in zorg en onderwijs.' Professor De Dijn is van Belgische afkomst en filosoof. Hij volgde klassieke humaniora aan het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen, studeerde verder in Leuven en was van 1979 tot 2008 professor ordinarius (full professor) in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. In 2008 werd hij professor emeritus, met bijkomende aanstelling als bijzonder gasthoogleraar. In 1994 analyseerde hij de postmoderne tijd in zijn bekende boek 'Hoe overleven we de vrijheid?' Graag komt hij hierover spreken!

 

Aanvang om 20.00 uur in de Thuis & Partners Zaal in Parkstad Theater Heerlen. Toegang is gratis; vrije gave is welkom! U kunt zich aanmelden via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijbelclub

De bijbel blijft een boek van eindeloze inspiratie. In welke tijd men ook leest of vanuit welke situatie. Voor elke moment is er een passend woord te vinden van troost, van bemoediging, van vreugde. Niet zomaar woorden… woorden die via mensen van God afkomstig zijn en voor ons bedoeld als leidraad door en voor het leven. En omdat Gods woorden via mensen zijn opgeschreven zien we op een unieke manier hoe God via mensen werkt en hoe mensen omgaan met alles wat men mee kan maken. Laten we ons inspireren en kom een keer kijken op de bijbelbijeenkomst!

Eens in de maand komen we samen vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Bij aanvang en in de pauze is er koffie met koek en rond 21.30 uur sluiten we af met gebed.

De avonden vinden plaats op: 7 september, 5 oktober, 9 november (2e maandag) en 7 december.

 

Zoeken