Parochienieuws 5 september - 3 oktober 2015

Overige bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 3 t/m 31 oktober 2015: DONDERDAG 24 SEPTEMBER

 

Ziekencommunie

Het is nog altijd een aanbod van onze kerken dat we mensen graag de communie thuis brengen. Uiteraard is dit geheel niet aan kosten gebonden. Mensen die niet meer ter kerke kunnen en steun vonden en willen blijven putten uit deze “communicatie” met Jezus kunnen zich bekend maken. Niet alleen de 2 priesters zijn bereid dit te doen, maar ook een aantal mensen die we hiertoe hebben aangesteld. Was dit vroeger altijd op de eerste vrijdag van de maand, in steeds meer situaties komen onze medewerksters ook op zondag naar u toe.

Wie daarvoor in aanmerking wil komen maakt zich bekend via de pastorie, 5713682, of via het secretariaat tijdens de openingsuren: dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Telefoon: 045 571 2177.

 

Aanpassing verkoop Noveenkaarsen

Het is ons verre van aangenaam dit te moeten melden, maar de dagelijkse praktijk stelt ons voor een opgave met het oog op de noveenkaarsen.

Elders leest u  in deze editie alles over de moeite welke we hebben om geldelijk rond te komen en we kunnen ons geen missers permitteren. Ondanks opmerkingen gaan welhaast dagelijks offerkaarsen zonder het gevraagde “offer” wel hun licht laten schijnen. Waarbij het aansteken van een kaarsje alleen niet de verlangde hulp zal geven. Net als in het dagelijkse leven werkt ook deze geloofsdevotie. Wie op het terras gaat zitten en niet bereid is om voor de bestelde kop koffie te betalen, zal ook niet meer krijgen wat hij of zij verlangt. De volksmond zegt niet zomaar: voor wat, hoort wat. Wij zouden ook kunnen zeggen: voor wie een kaars aansteekt zonder offer, wordt de ellende alleen maar doffer. Nu willen we enerzijds alle begrip op brengen voor mensen met hun ideeën en gedachten, maar kunnen niet alles goed vinden. Zeker de inkoop van noveenkaarsen en driedaagse kaarsjes hakken er qua inkoop best in. Natuurlijk gebeurt het ook met de kleine lichtjes, maar dat moeten we maar dragen uit de opbrengst van hen die wel hun offer brengen.

Vanaf nu zijn de noveenkaarsen en triduüm kaarsen weer verkrijgbaar via de sacristie. Het bedrag ervoor blijft gelijk.

 

Toelichting kerkbijdragen 2014-2009 St. Pancratiuskerk Heerlen

Een totaal transparant beeld van de ontwikkeling van de kerkbijdrage in de dekenale kerk.

Eerst krijgt u het verloop van alle jaren te zien vanaf 2009 tot en met 2014.

Vervolgens geven we toegespitste cijfers en aantallen om 2009 en 2014 te vergelijken.

Het is een heel verhaal voor wie het wil uitpluizen.

 

2014:  300 adressen die iets gegeven hebben: € 51.700

2013:  319 adressen die iets gegeven hebben: € 57.671,85

2012:  380 adressen die iets gegeven hebben: € 57.604,-

2011:  412 adressen die iets gegeven hebben: € 69.829,95

2010:  458 adressen die iets gegeven hebben: € 75.647,73

2009:  445 adressen die iets gegeven hebben: € 68.659,34

 

2014:  300 adressen die iets gegeven hebben: € 51.700

20-40 jaar: 3 adressen: € 460,-

40-50 jaar: 9 adressen: € 1.673,72

50:60 jaar: 10 adressen: € 1.525,70

60-70 jaar: 37 adressen: € 6.647,37

70-80 jaar: 84 adressen: € 12.024,28

80-90 jaar: 104 adressen: € 16.556,41

90-100 jaar: 26 adressen: € 5.606,81

leeftijd onbekend: 27 adressen: € 5.076,78

 

2009:  445 adressen die iets gegeven hebben: € 68.659,34

20-40 jaar: 5 adressen: € 564,-

40-50 jaar: 8 adressen: € 1.221,72

50:60 jaar: 10 adressen: € 982,52

60-70 jaar: 59 adressen: € 9.773,74

70-80 jaar: 105 adressen: € 14.472,16

80-90 jaar: 146 adressen: € 23.183,06

90-100 jaar: 39 adressen: € 4.724,50

leeftijd onbekend: 73 adressen: € 13.737,64

Fin jaar Panc 2014 PN

Maar kijkend naar de bedragen alleen zien we nog niet het geheel van de teloorgang welke op ons afkomt. Daarom hebben we ook de leeftijdsgroepen erbij gezet. En voor u uitgeteld dat we in 2009 van alle 445 bijdragers 251 adressen kregen die 42.397 € bijdroegen, hetgeen ruim 61 % betekent.

In 2014 droeg diezelfde leeftijdscategorie bij met een totaal van 215 adressen van de 300 die we als totaal herkenden, hetgeen in bedragen verhouding 34.187 is ten opzichte van het geheel, hetgeen neerkomt op 66 %.

Met het been zoals u in de kerk staat of met de blik welke u erover of ervan heeft kan men er veel over zeggen, maar helder is dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Of zoals we overal in het bisdom en kerkbeeld van Nederland horen: we zien dat het natuurlijk verloop ons laat stranden.

Ook de Pancratius kan dus in de rode cijfers blijven komen en dan…

Zoals u kunt zien is het resultaat een beetje dubbel te noemen. De directe inkomsten uit diensten in de kerk aangeboden zijn licht gestegen. De kerkbijdragen vertonen al jaren een stevige dalende lijn. Dat baart zorg! (Zie aan het begin van dit artikel). Omwille van uitgaven aan medewerkers en de enorm gestegen pensioen lasten drukt dit op de balans. In 2014 betaalden we een achterstand welke we hadden bij het bisdom aan verplichte afdrachten. Waarbij we er alles aan doen om de uitgaven aan overige kosten te drukken.

 

De scholen gaan weer van start

Een kind komt thuis van zijn eerste dag op school. Zijn moeder vraagt: "En, wat heb je vandaag geleerd?" Het kind antwoordt: "Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naartoe!"

Je hebt kinderen die er al weer naar uitkijken om naar school te gaan; je hebt kinderen die liever nog even vakantie zouden willen hebben. Zelf had ik er wel moeite mee als ik weer naar school moest gaan na de vakantie. En als de vakantie eraan kwam, keek ik er echt naar uit! Eerlijk gezegd, moet ik toegeven, dat ik een vrij onbezorgde schooltijd gehad heb. Maar dat is niet vanzelfsprekend! De een verheugt zich op een schooldag met zijn of haar vrienden en vriendinnen; de ander, die niet meetelt in klas of school, zal met tegenzin naar school gaan. De een die naar een middelbare school gaat, gaat met tegenzin: het verliezen van vrienden en een nieuw begin. De ander ziet er zelfs naar uit om een nieuwe start maken; met nieuwe vrienden en vriendinnen. Schooltijd is niet alleen maar de tijd om vakken te leren als rekenen, taal etc. Van kind tot jong volwassene breng je heel wat uren door op school waar je omringd bent met vele andere kinderen en leeftijdsgenoten. Leren gebeurt ook op sociaal niveau en dit aspect is niet minder belangrijk dan het verstandelijk leren!

Het mopje aan het begin geeft op een wat ludieke wijze aan dat we nooit klaar zijn met leren. Leren omgaan met elkaar heeft alles te maken met vertrouwen. En helaas wordt dat te vaak geschonden! Een handreiking uit het Evangelie (Johannes 1,45-51): Natanaël zit onder een vijgenboom als Filippus hem roept en hem bij Jezus brengt. Als hij komt aanlopen zegt Jezus: 'in jou is geen bedrog.' Terecht dat Natanaël vraagt: 'hoe kent Gij mij?' En Jezus antwoordt: 'voordat Filippus jou riep, zag Ik je al zitten onder de vijgenboom.' Twee dingen kunnen we hiervan leren: 'Jezus ziet ons al zitten' én 'Jezus kent ons'. Als wij ergens écht mee zitten, dan schreeuwen we om aandacht opdat iemand ons écht ziet en we iemand nodig hebben om ons te wíllen kennen. Je bent nooit oud genoeg om te leren; te leren om naar elkaar te zien zoals Jezus naar ons ziet. Ik hoop dat wij mensen mogen ontmoeten én het zelf zijn: mensen die zien en willen kennen.

Met hartelijke groet,

Kapelaan Blom.

 

Dekenale lezing

Op donderdag 15 oktober is Professor Dr. H. De Dijn bij ons te gast om een lezing te geven over: 'Vloeibare Waarden, ook in zorg en onderwijs.' Professor De Dijn is van Belgische afkomst en filosoof. Hij volgde klassieke humaniora aan het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen, studeerde verder in Leuven en was van 1979 tot 2008 professor ordinarius (full professor) in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. In 2008 werd hij professor emeritus, met bijkomende aanstelling als bijzonder gasthoogleraar. In 1994 analyseerde hij de postmoderne tijd in zijn bekende boek 'Hoe overleven we de vrijheid?' Graag komt hij hierover spreken!

 

Aanvang om 20.00 uur in de Thuis & Partners Zaal in Parkstad Theater Heerlen. Toegang is gratis; vrije gave is welkom! U kunt zich aanmelden via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijbelclub

De bijbel blijft een boek van eindeloze inspiratie. In welke tijd men ook leest of vanuit welke situatie. Voor elke moment is er een passend woord te vinden van troost, van bemoediging, van vreugde. Niet zomaar woorden… woorden die via mensen van God afkomstig zijn en voor ons bedoeld als leidraad door en voor het leven. En omdat Gods woorden via mensen zijn opgeschreven zien we op een unieke manier hoe God via mensen werkt en hoe mensen omgaan met alles wat men mee kan maken. Laten we ons inspireren en kom een keer kijken op de bijbelbijeenkomst!

Eens in de maand komen we samen vanaf 19.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Bij aanvang en in de pauze is er koffie met koek en rond 21.30 uur sluiten we af met gebed.

De avonden vinden plaats op: 7 september, 5 oktober, 9 november (2e maandag) en 7 december.

 

Zoeken