Parochienieuws 5 september - 3 oktober 2015


Misintenties

Zaterdag 5 september

Zaterdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Uit dankbaarheid voor 40jarig huwelijk echtpaar Lemmen

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.)

 

Zondag 6 september

Drie-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Jes. 35, 4-7a

Evangelie: Mc. 7, 31-37 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Joop Neelis (zesw.d.); Jan Boots (1ste jrd.); Fam. Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Hub Scheeren; Bertha Volders-Hupperertz

 

11.30 uur Nic Hermans, solist

Fam. Teunissen-Rietbergen (jrd.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Paul Corten en fam.; Lev. en overl. v.d. fam. Savelsbergh-van Wersch; Charly Fisher; Voor ouders en oudste broer

 

Maandag 7 september

Maandag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 8 september

(Orgelspel)

Maria Geboorte

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Wiel Leenders; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 9 september

Woensdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 10 september

Donderdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 11 september

Vrijdag in week 23

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 12 september

Zaterdag in week 23

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Corrie Giesberts-Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur

Preek. Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 13 september

Vier-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Jes. 50, 5-9a

Evangelie: Mc. 8, 27-35 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Wendy Kokkelkoren

H. Mis

 

Maandag 14 september

Kruisverheffing

09.00 uur

Gods zegen over een nieuw levensjaar en dank voor de ontvangen weldaden

 

Dinsdag 15 september

(Orgelspel)

Onze Lieve Vrouw van Smarten

09.00 uur

Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Mevr. J. H. Stijns; Echtp. van den Hoek-Richter; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel; Echtp. Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 16 september

HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren

09.00 uur

Voor goede priesters en religieuzen

 

Donderdag 17 september

Donderdag in week 24

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 18 september

Vrijdag in week 24

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Jo Lousberg en zoon Wim; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 19 september

Zaterdag in week 24

09.00 uur

Frans Cremers

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 20 september

Vijf-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Wijsh. 2, 12+17-20

Evangelie: Mc. 9, 30-37 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Maria Oostwegel (jrd.); Ouders v.d. kinderen Kohl; Wiel Bosch; Overl. ouders Spork-Curfs; Uit dankbaarheid b.g.v. een 51-jarig huwelijk en een 79ste verjaardag

 

Maandag 21 september

H. Matteüs, apostel en evangelist

09.00 uur

Voor eerherstel ter ere v.h. Heilig Hart van Jezus

 

Dinsdag 22 september

(Orgelspel)

Dinsdag in week 25

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Wiel Leenders; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 september

H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 24 september

Donderdag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 25 september

Vrijdag in week 25

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 26 september

Zaterdag in week 25

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Charles Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 27 september

Zes-en Twintigste Zondag

1e Lezing: Num. 11, 25-29

Evangelie: Mc. 9, 38-43+45+47-48 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur St. Caeciliakoor Wijlre o.l.v. Fred Piepers

Mevr. Coos Witteveen-Bulters (zesw.d.)

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Ans Simons (jrd.); Tiny Boosten (jrd.)

 

Maandag 28 september

Maandag in week 26

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 september

(Orgelspel)

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 september

H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 1 oktober

Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 2 oktober

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

HH. Engelbewaarders

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Jan van Berkum; Leo Sijstermans

 

Zaterdag 3 oktober

Zaterdag in week 26

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zoeken