Parochienieuws 1 augustus - 5 september 2015

 

Slim kind of dom mens?

Friso van groep vier stapt op een dag heel zelfbewust naar zijn meester en vraagt: “Meneer, kan iemand ook gestraft worden voor iets wat hij niet gedaan heeft?” Leraar: “Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Waarom vraag je dat?” Friso: “Ik heb mijn strafwerk niet gemaakt, meneer!” (Gerarduskalender)

Kriebelt zoiets niet omdat het een ware onwaarheid is? In het leven met elkaar van elke dag is dit in het groot of klein best een opgave. Iemand die niet te hard gereden heeft kan men inderdaad niet straffen wegens het overschrijden van de snelheid. Helder. Maar iemand die een afspraak niet nakomt tot betaling als iets aan hem of haar geleverd wordt? Zien we niet hoe mensen proberen om ergens onderuit te kunnen komen, zeker als het hun zelf voordeel oplevert? De beloofde trouw, de te verwachten loyaliteit, daar wordt normaal gesproken van verwacht dat iemand dit nakomt. Maar de mens is slim genoeg om er mee te manipuleren. Jezus zag dat en spreekt erover in het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester (Luks 16,1-15). De man weet dat hij op straat wordt gezet en middels mooie beloften tegen de klanten van zijn baas, maakt hij zijn bedje klaar voor de toekomst door zich vrienden te maken met gesjoemel en mooie woorden. Jezus prijst dit… Waarom? Niet vanwege de boosheid erachter, maar omdat de man ‘met overleg’ had gehandeld. Dit als boodschap, dat de mens er goed aan doet om niet blind en achteloos door het leven te gaan.

Om ons heen zien we dat velen dit overleg in Kerk en Maatschappij wel volgen om er zelf hun voordeel uit te halen. Wat we natuurlijk graag zodanig toedekken dat het niet opvalt als onrechtvaardig. Dat het wonden slaat moge duidelijk zijn. En zolang we niet ‘gepakt’ worden, kunnen mensen er mee weg komen. Of dat nu Griekenland heet of West Europa of… we overleggen ons graag rijk.

De rijkdom bij God is echter: wat ge hebt gedaan voor en van mijn kinderen, hebt ge voor Mij gedaan. Verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet vergaan door mot of worm. Ook hier is de vraag van Friso actueel… zal God mij lonen voor wat ik niet gedaan heb?

Vriendelijke groet

deken Th. v. Galen

 

Maria Ten Hemelopneming

15 augustus vindt het hoogfeest plaats van Maria ten Hemelopneming. Dit feest houdt in dat wij geloven dat Maria zonder zonden is. En omdat zij gevrijwaard was van de erfzonde heeft Maria ook niet de dood gekend. Zij is dus op het moment van ontslapen met ziel én lichaam opgenomen in de hemel. Dit hoogfeest valt dit jaar op zaterdag. Al vele jaren viert de Pancratius in de ochtend om 10.00 uur een plechtige mis, opgeluisterd ook al vele jaren, door het Bruidskoor. Gelet op de voorgaande stukken leggen we in interparochieel verband dan ook als priesterteam de nadruk op 1 viering voor alle kerken. Dat betekent dat we mensen uit de andere kerken uitnodigen dit in de dekenale kerk te komen vieren. En waar de gewoonte bestaat om de bekende bundel kruiden en bloemen samen te stellen en die als Kroedwusj (is een bosje van meestal zeven kruiden en granen) aan te bieden, blijft dat bestaan. Meer nog, in de “Pancratius familie” stonden mensen op die erop uitgingen om in de natuur alles te verzamelen dat nodig is voor dit fenomeen en werd alles ook nog eens samengesteld. Maar ook hier… blijkt dat zaken afnemen door het wegvallen van handjes en voetjes…

 

De bundel kruiden (kroedwusj)

De relatie met Maria wordt gelegd in een oude legende over haar dood. In haar graf vonden de leerlingen niet haar lichaam, want ze was tenslotte ten Hemel opgenomen, maar een bundel van geurende kruiden. Zeven, want dat is in de christelijke traditie een heilig getal. Dus hangen al eeuwen lang de gelovigen deze gezegende bundel kruiden naast de haard, boven huis- of staldeur en tegenwoordig ook vaak op zolder. De samenstelling is traditioneel: twee geneeskrachtige geelbloeiende kruiden (meestal Sint Janskruid en boerenwormkruid), twee witbloeiende kruiden (kamille en duizendblad) en twee granen (meestal rogge en tarwe) en daarbij een blad van de notenboom. Volgens een oud volksgeloof wordt een notenboom nooit getroffen door de bliksem. Vandaar dat men vroeger een stukje van de kroedwusj in de openhaard wierp wanneer het onweerde, om zo Gods bescherming af te smeken. “Het geeft toch een stukje verrijking in huis,” verklaarde mevr.Gerda Ritsen nog enkele jaren conform de landelijke site van de rkk kerk, een vrijwilligster in Heerlen, die jaarlijks met enthousiasme mee het veld introk om de kruiden voor de hele parochie te plukken. “Zo’n 250 bossen, en ieder jaar zijn er te weinig”…

 

Vakantietijd

Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse woord ‘vacare’, wat betekent ‘vrij zijn’. Wanneer een paus of bisschop overleden is of afgetreden, spreekt men van ‘sede vacante’ ofwel de ‘(heilige) stoel is vrij’. Voor schoolgaande kinderen en mensen die werken betekent vakantie vrij zijn om niet te hoeven werken of naar school te gaan en te moeten leren. Je bent vrij om andere dingen te gaan doen. Veel mensen willen dan op vakantie gaan met gezin of vrienden. Je krijgt de kans om mensen die verder weg wonen op te zoeken. En je kunt vaker afspraken maken met anderen om de band weer eens aan te halen. Hoewel je ook in de vakantie de kans hebt om te werken aan bijv. het huis of aan de tuin, biedt de vakantietijd toch een moment, om de relatie met anderen te verstevigen. Men heeft het druk met werk en school; maar in de vrije tijd heeft men de kans om ‘samen’ af te spreken.

Eén mogelijkheid ook is om naast ontspanning een aantal dagen op retraite te gaan. Dat klinkt zwaar, maar het is verrijkend om naar een klooster of stilteoord te gaan om wat rust te vinden na een drukke tijd. En zeg nu eerlijk: hoeveel mensen vinden het een genot om op het strand te liggen of te genieten van de natuur op een camping? Ik wil het niet vergelijken met een retraite, die christelijk is van karakter, maar schuilt daar niet een diepe behoefte in van de mens?

Het is goed om de batterij op te laden en even de vakantietijd te nemen, vrij te zijn, voor ontspanning en ontmoeting; ontmoeting met Onze Lieve Heer en met elkaar. Toch opvallend dat de vrije tijd gebruikt wordt om samen door te brengen! Je bent namelijk nooit vrij om je medemens en God uit het oog te verliezen. We zijn nooit vrij van relaties en een getrouwd iemand zal toch niet tegen zijn of haar partner zeggen: ‘zo, nu heb ik van jouw de komende 6 weken vakantie!’ Laat de vakantie zinvol zijn om te ‘werken’ aan een diepere relatie met elkaar en met God.

Met vriendelijke groeten,

kapelaan Rick Blom


 


Misintenties

 

Zaterdag 1 augustus

H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 augustus

Achttiende Zondag

1e Lezing: Ex. 16, 2-4+12-15

Evangelie: Joh. 6, 24-35 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Hub Hamers; Fam. Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Bertha Volders-Hupperetz

 

11.30 uur Volkszang

Mevr. J.H. Stijns (jrd.); Marie-José Florie-Wolf

 

Maandag 3 augustus

Maandag in week 18

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 4 augustus

(Orgelspel)

H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Mevr. J. H. Stijns; Voor overl. echtgenote; Wiel Leenders; Mia Pelzer; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 augustus

Woensdag in week 18

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 6 augustus

Gedaanteverandering van de Heer

09.00 uur

Om Gods zegen voor alle bewoners die hier wonen (politieke leiders) en verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van alle burgers in het bijzonder kwetsbaren in de samenleving

 

Vrijdag 7 augustus

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag in week 18

09.00 uur

Jan van Berkum; Leo Sijstermans; Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Overl. ouders en familie

 

Zaterdag 8 augustus

H. Dominicus, prieser

09.00 uur

Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag van Zuster Charita

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Fina van Velzen-Dragstra (2de jrd.)

 

Zondag 9 augustus

Negentiende Zondag

1e Lezing: 1 Kon. 19, 4-8

Evangelie: Joh. 6, 41-51 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

Jo Hensgens (zesw.d.); Hub Dujardin (jrd.)

 

Maandag 10 augustus

H. Laurentius, diaken en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 11 augustus

(Orgelspel)

H. Clara, maagd

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Echtp. J. Wachelder-v.d. Weijer; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 augustus

Woensdag in week 19

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 13 augustus

Donderdag in week 19

09.00 uur

Voor Theresia Cloodt, Peter Cloodt en Ludwig Cloodt

 

Vrijdag 14 augustus

H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

1e Lezing: Apok. 11, 19a+12, 1-6a+10ab

Evangelie: Lc. 1, 39-56 (B)

Preek: Deken van Galen

 

09.00 uur H. Mis vervalt!

 

10.00 uur Bruidskoor

Pancratiuskerk (geen H. Mis in de Theresiakapel)

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 16 augustus

Twintigste Zondag

1e Lezing: Spr. 9, 1-6

Evangelie: Joh. 6, 51-58 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Agnes v. Zeil-de Groot (zesw.d.); Cor Koster en fam. (2de jrd.); Anita Kleikers-Sijstermans (van de bewoners Kortstraat en Laan v. Hövell tot Westerflier

 

Maandag 17 augustus

Maandag in week 20

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 18 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag in week 20

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Wiel Leenders; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 augustus

Woensdag in week 20

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 21 augustus

H. Pius X, paus

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 22 augustus

H. Maagd Maria, Koningin

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ans Schiffers (jrd.); Ouders Rompelberg-Delbressine (jrd.)

 

Zondag 23 augustus

Een-en twintigste Zondag

1e Lezing: Joz. 24, 1-2a+15-17+18b

Evangelie: Joh. 6, 60-69 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Kelly God -sopraan

Wiel Bosch (jrd.)

 

Maandag 24 augustus

H. Bartolomeüs, apostel

09.00 uur

Frans Cremers

 

Dinsdag 25 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag in week 21

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel; Ton Ruitenbeek

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 26 augustus

Woensdag in week 21

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 27 augustus

H. Monica

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 29 augustus

Marteldood van H. Johannes de Doper

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Jeanne Kortis-Schulpen (zesw.d.)

 

Zondag 30 augustus

Twee-en-twintigste Zondag

1e Lezing: Deut. 4, 1-2+6-8

Evangelie: Mc. 7, 1-8+14-15+21-23 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

Albert Nacken (jrd.); Fam Bruijenberg-Bosten en kinderen

 

Maandag 31 augustus

Maandag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 1 september

(Orgelspel)

Dinsdag in week 22

09.00 uur

Frits Buijtendij; Mevr. J. H. Stijns; Voor overl. echtgenote; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 2 september

Woensdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 3 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 4 september

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag in week 22

09.00 uur

Jan van Berkum; Leo Sijstermans; Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 5 september

Zaterdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Uit dankbaarheid voor 40jarig huwelijk echtpaar Lemmen

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.)

 

 


Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID

05-07-2015   Agnes van Zeil-de Groot, 87 jaar

14-07-2015   Joop Neelis, 90 jaar

14-07-2015   Jeanne Kortis-Schulpen, 87 jaar

 

 


Overige bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 5 september 2015 t/m 3 oktober : DONDERDAG 27 AUGUSTUS

 

Misuitval

Het komt in augustus voor dat door omstandigheden niet elke geplande H.Mis doorgang kan vinden. Op zondag 16 augustus doet zich het fenomeen voor dat alleen in de Pancratius en Elisabeth er een priester is. Diakens zullen derhalve een woord- communiedienst verzorgen. Mensen die wegens dit onvoorziene feit een mogelijke intentie willen verplaatsten, kunnen dit altijd bij de secretariaten kenbaar maken en een nieuwe dag doorgeven. Hetzelfde geldt ook voor de Mis in de moeder Anna op 7 augustus. Daar vervalt de Mis om 18.30 uur en is er geen vervangende dienst.

In de toekomst zal het wel eens kunnen zijn dat het reguliere weekrooster van missen ook wel eens kan aangeven dat er op de gebruikelijke tijd geen H.Mis zal zijn. Met name de avondmis staat in groeiende mate onder druk. Mocht dat zo zijn verschuift de intentie naar een andere dag. Goed dat mensen weten, dat Pancratius altijd een ochtend mis heeft om 09.00 uur.

 

Moeder Anna-kapel

Sprekend over veranderingen…. die noodzakelijk worden…. brengen we de situatie in beeld van de grote Moeder Anna-Kerk, ontwerp van architect Peuts, uit de tijd dat men nog grote kerken nodig had. Al geruime tijd zag mijn voorganger het aantal kerkgangers van het aanbod voor de weekendliturgie drastisch teruglopen. Een lijn welke niet is veranderd. Zowel zaterdag (18.00 uur) als zondag (11.30 uur) zijn er nooit tot zelden meer kerkgangers dan een gemiddelde van rond de 20-25. Met het oog op ook de niet meer “fitte” verwarming, die veel kosten met zich meebrengt, is het niet meer verantwoord met het oog op kosten-baten, de grote kerk aan te bieden voor de weekenddiensten. Los van het feit dat het altijd “kil” is met een kleine groep biddende mensen in die grote ruimte.

Het bestuur heeft besloten dat we – passend in de ontwikkelingen – het zaaltje achter de sacristie gaan inrichten tot Anna-Kapel. Per 1 oktober. Het moet ruimte bieden aan 40 mensen, hetgeen ruimschoots voldoende moet zijn gezien het bezoekersaantal. Het aanbod van diensten blijft voorlopig ongewijzigd maar we volgen de ontwikkelingen. In geval dat we verwachten dat de kapel te klein is, wordt uitgeweken naar de kerk, met name voor hoogfeesten of uitvaart.

 

Carolushuis

Onder deze naam verzorgt het bisdom al vele jaren diverse publicaties. Boeken over spiritualiteit en o.a. catechese. Verder biedt men mooie kaarten aan welk voor bijzondere gelegenheden kunnen dienen alsmede diverse geschenkjes voor communie en vormsel met name.

Om meer mensen de kans te bieden daarvan gebruik te maken wordt de mogelijkheid geboden in het secretariaat van de Pancratiuskerk, Pancratiusstraat 21. Bezoekers maken gebruik van de reguliere openingstijden welke zijn van 14.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Deken Th. van Galen

 

Banneuxbedevaart

Op 22 augustus wordt er een busbedevaart georganiseerd naar Banneux. Het thema dit jaar is ‘Heer, leer ons bidden’. Kosten p.p. 19,50 €/kinderen t/m 12 jaar 10 €. Opgegeven tot 1 augustus per aanmeldingsformulier en overschrijving op rekeningnr. 1058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten Maastricht o.v.v. ‘Marialegioen Banneux 22-08-2015’.

Aanmeldingsformulieren bij het secretariaat of bij de stichting in Maastricht. Tel. 043-3215715. Enkele dagen van tevoren krijgt iedere deelnemer bericht over opstapplaats en tijdstip.

 

Einde van de parochies?

Een bisdom heeft haar werkzaamheid verdeelt over lokale gemeenschappen van gelovigen van eenzelfde kerk en ritus. Deze werkvlakken hadden duidelijke grenzen. Het was zeker niet de gewoonte dat men buiten de parochie op zoek ging naar bijvoorbeeld een doop of huwelijk. Met het aantal parochieherders (de pastoors) en hun assistenten (de kapelaans) kenden we gedurende vele jaren een situatie waarin iedereen “gekend” werd. Er waren nauwelijks externe activiteiten voor de priesters en de parochie werd in de wijken regelmatig bezocht.

Jarenlang genoot de parochie ondersteuning van gemeentezijde doordat we alle mutaties door kregen. Dan kon men meer of minder snel als parochiaan een bezoekje verwachten. Bovendien trof men elkaar in de eigen parochiekerk rond de eigen bedienaar elke zondag. En op weekdagen leefde er het klassikale kerkbezoek van alle basisschool kinderen, die een vermelding kregen van kerkverzuim indien dat speelde.

De eigen kerkgemeenschap onderhield hun priesters door diverse geldelijke instroomkanalen. Intentiegelden, collecten, giften, gestichte jaardiensten, erfenissen. Daarna kwam de kerkbijdrage als vaste bron waaruit het bestuur kon putten om de kerk haar leven te laten leiden. Het bisdom is dus niet de bron, waaruit parochies kunnen bestaan.

Ieder die dit leest weet of weet nu dat dit allemaal verleden tijd is. De sterke afname van het aantal bedienaren, hun andere werkterreinen in breder verband dan bijvoorbeeld maar een kerk te bedienen, de andere mentaliteit inzake kerk en geloof, de enorme terugloop aan belangstelling en dus ook aan inkomsten. Steeds meer lijkt het voor een parochie onmogelijk om hun eigen priester nog te onderhouden en vraagt men het bisdom om een gepensioneerde te sturen. Vele parochies die met naam en faam bekend stonden als goed draaiend op alle terrein, zien steeds meer jaarlijkse rode cijfers. Een lijn die ook weer gevolgen zal kennen als samenvoeging, sluiting van kerken of andere invulling van het liturgisch centrum.

Al eerder schreef ik dat het overgrote deel van de inkomsten (soms tot 80 %) vanuit de kerkbijdrage komt uit een groepje mensen dat qua leeftijd boven de 75/80 jaar is. Je hoeft geen profeet te zijn om te begrijpen dat hier een natuurlijk einde op ons af komt.

Bovendien zoeken de mensen hun heil niet meer liturgisch in de vieringen van HUN Parochie. Met vele redenen of met een enkel argument gaat men daarheen waar men zich “prettig” voelt, passend bij de eigen beleving. Ook bij de keuze voor doop en huwelijk of uitvaart. Waarbij steeds minder mensen in dat laatste geval nog de ogen richten op kerkelijke begeleiding. Nieuwkomers in parochies die worden gevraagd of men contact wenst, ingeschreven wil worden of dat men een bijdrage wil geven reageren in de uitzonderlijke gevallen positief.

Dit beeld vertelt dat mensen die “nog iets” met een kerk en haar diensten van doen willen hebben, zelf in feite de parochie grenzen overstijgen. De parochie wordt daarmee vager en door de praktijk van het aantal priesters, samengevoegd tot een groter verband.

Om dat menig parochieblad zulke ontwikkelingen niet graag schetst om geen negatieve sfeer te brengen, schrikt menigeen straks als men in korte tijd ervaart dat “hun eigen kerk” het niet meer kan bolwerken. Bestuurders doen er alles aan om op de uitgaven te besparen naarmate de inkomsten drastisch slinken. Al langer werd geprobeerd om de gaten te dichten welke in “het schip” - dat de kerk is - , zijn geslagen, maar het lijkt onbegonnen werk. Het is nu nog roeien met de riemen welke we hebben, maar het stranden van menige “eigen parochie ( - en kerk) komt in zicht. Niet meer wordt er gewerkt vanuit een enkele kerk. Maar als organisatie blijft natuurlijk de parochie als onderdeel van het bisdom bestaan.

Deken Th. v. Galen.

 

Federatie bestuur

Aansluitend bij het bericht over de parochies zien we al dat de ontwikkelingen ook op bestuurlijk vlak zichtbaar worden. Gezien de gang van zaken beschikt niet elke eigen kerkgemeenschap over mensen die qua aantal bestuurlijk het werk, dat toch nodig is, kunnen vervullen. Mede omdat men geheel anders dient te gaan werken dan louter samen-werken vraagt dat om visie op de toekomst. Een eigen bestuur houdt in vele situaties natuurlijk vast (ook vanwege een doorgaans kleine actieve achterban) aan de eigenheid en veranderingen zijn niet aan de orde. Ook al gaat het minder of soms echt niet meer zo geweldig. Deze noodzakelijke “helikopter view” welke vanuit een overzicht het geheel bekijkt, vraagt om nieuwe stappen op bestuurlijk vlak. Een fenomeen dat het bisdom natuurlijk ook verwacht en dat we snel moeten doorzetten.

In “Heerlen Zuid” kennen we op dit moment 2 van zulke federaties. En deze zullen naar aller verwachting opgaan in een bestuur. Die waartoe de Pancratius behoort met St. Martinus en St. Joseph, werkt nu met portefeuille houders. De leden zijn, naast die van voorzitter (deken) en vice voorzitter (dhr. Frans Eurlings), de secretaris (mevr. Hélène Barton), penningmeester (dhr. Wiel Vaessen), beleid diaconie (mevr. Judith Krasznai), beleid cathechese (mevr. Peggy van der Wouw), beleid vrijwiligers (dhr. Peter Schunck), onderhoud gebouwen-adviseur (Br. Frederik van Berkum).

Hun inzet is maar vruchtbaar en mogelijk als er een goed contact en overleg bestaat tussen het bestuur en of de afzonderlijke leden met de parochieoverleggroep. Iedere eigen kerk heeft wel degelijk lokale mensen nodig die met mandaat zaken behartigen en kunnen uitvoeren, of geven wensen en advies aan het overkoepelend bestuur. Wetend dat dit nog niet overal een gelopen race is, is er zeker nog werk aan de winkel.

De presentatie welke gehouden werd op 14 juli jl. voor kerngroepen en medewerksters en medewerkers, werd als zeer goed en positief ontvangen. Overal immers ziet en beleeft men de onmacht om in de toekomst het hoofd op tal van fronten boven water te houden. Maar met het motto “samen-sterk” ziet men de meerwaarde van deze noodzakelijke ingeslagen weg.

Deken Th. v. Galen

 

Diaken Franssen

De diaken van Welten, diaken Franssen, die altijd heel trouw aanwezig wil zijn tijdens de vieringen en zich blijft inzetten in het contact met mensen en het bezorgen van de H. Communie heeft u al een tijdje moeten missen. Hij heeft een operatie moeten ondergaan in Maastricht aan zijn hart. Dank zij de hulp van bekwame medische specialisten en gedragen door het gebed is die operatie goed verlopen. Hij maakt het goed! Momenteel verblijft hij in revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. We vragen u om gebed voor een voorspoedig herstel en hopen onze diaken Franssen weer spoedig te mogen begroeten in Welten en in de vieringen.

 

Zoeken