Parochienieuws 1 augustus - 5 september 2015

Misintenties

 

Zaterdag 1 augustus

H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 augustus

Achttiende Zondag

1e Lezing: Ex. 16, 2-4+12-15

Evangelie: Joh. 6, 24-35 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Hub Hamers; Fam. Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Bertha Volders-Hupperetz

 

11.30 uur Volkszang

Mevr. J.H. Stijns (jrd.); Marie-José Florie-Wolf

 

Maandag 3 augustus

Maandag in week 18

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 4 augustus

(Orgelspel)

H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Mevr. J. H. Stijns; Voor overl. echtgenote; Wiel Leenders; Mia Pelzer; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 augustus

Woensdag in week 18

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 6 augustus

Gedaanteverandering van de Heer

09.00 uur

Om Gods zegen voor alle bewoners die hier wonen (politieke leiders) en verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van alle burgers in het bijzonder kwetsbaren in de samenleving

 

Vrijdag 7 augustus

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag in week 18

09.00 uur

Jan van Berkum; Leo Sijstermans; Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz; Overl. ouders en familie

 

Zaterdag 8 augustus

H. Dominicus, prieser

09.00 uur

Uit dankbaarheid b.g.v. 80ste verjaardag van Zuster Charita

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Fina van Velzen-Dragstra (2de jrd.)

 

Zondag 9 augustus

Negentiende Zondag

1e Lezing: 1 Kon. 19, 4-8

Evangelie: Joh. 6, 41-51 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

Jo Hensgens (zesw.d.); Hub Dujardin (jrd.)

 

Maandag 10 augustus

H. Laurentius, diaken en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 11 augustus

(Orgelspel)

H. Clara, maagd

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Echtp. J. Wachelder-v.d. Weijer; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 augustus

Woensdag in week 19

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 13 augustus

Donderdag in week 19

09.00 uur

Voor Theresia Cloodt, Peter Cloodt en Ludwig Cloodt

 

Vrijdag 14 augustus

H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

1e Lezing: Apok. 11, 19a+12, 1-6a+10ab

Evangelie: Lc. 1, 39-56 (B)

Preek: Deken van Galen

 

09.00 uur H. Mis vervalt!

 

10.00 uur Bruidskoor

Pancratiuskerk (geen H. Mis in de Theresiakapel)

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 16 augustus

Twintigste Zondag

1e Lezing: Spr. 9, 1-6

Evangelie: Joh. 6, 51-58 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Agnes v. Zeil-de Groot (zesw.d.); Cor Koster en fam. (2de jrd.); Anita Kleikers-Sijstermans (van de bewoners Kortstraat en Laan v. Hövell tot Westerflier

 

Maandag 17 augustus

Maandag in week 20

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 18 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag in week 20

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Wiel Leenders; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 augustus

Woensdag in week 20

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 21 augustus

H. Pius X, paus

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 22 augustus

H. Maagd Maria, Koningin

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ans Schiffers (jrd.); Ouders Rompelberg-Delbressine (jrd.)

 

Zondag 23 augustus

Een-en twintigste Zondag

1e Lezing: Joz. 24, 1-2a+15-17+18b

Evangelie: Joh. 6, 60-69 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Kelly God -sopraan

Wiel Bosch (jrd.)

 

Maandag 24 augustus

H. Bartolomeüs, apostel

09.00 uur

Frans Cremers

 

Dinsdag 25 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag in week 21

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Reuters-Canisius en zonen; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel; Ton Ruitenbeek

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 26 augustus

Woensdag in week 21

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 27 augustus

H. Monica

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 29 augustus

Marteldood van H. Johannes de Doper

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Jeanne Kortis-Schulpen (zesw.d.)

 

Zondag 30 augustus

Twee-en-twintigste Zondag

1e Lezing: Deut. 4, 1-2+6-8

Evangelie: Mc. 7, 1-8+14-15+21-23 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Volkszang

Albert Nacken (jrd.); Fam Bruijenberg-Bosten en kinderen

 

Maandag 31 augustus

Maandag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 1 september

(Orgelspel)

Dinsdag in week 22

09.00 uur

Frits Buijtendij; Mevr. J. H. Stijns; Voor overl. echtgenote; Voor meer liefde voor Jezus in het Tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 2 september

Woensdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 3 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 4 september

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag in week 22

09.00 uur

Jan van Berkum; Leo Sijstermans; Mevr. J. H. Stijns; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Hub Volders en Bertha Volders-Hupperetz

 

Zaterdag 5 september

Zaterdag in week 22

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Uit dankbaarheid voor 40jarig huwelijk echtpaar Lemmen

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.)

 

 

Zoeken