Parochienieuws 4 juli - 1 augustus 2015

 

Overige bijdrage

 

Even de processie 2015 in de Pancratius

Met de steun van harde en trouwe werkers kreeg in de ochtend van 7 juni de route het zichtbare beeld in de straten. Dit werd nog eens hier en daar geweldig onderlijnd doordat bewoners langs de bidweg, die daarover een briefje hadden ontvangen, soms heel intens mooi blijk gaven van betrokkenheid: vlaggen, bloemen, kaarsen – al of niet met een beeld -  en ballonnen. Onze getrouwe meelopers en nieuwe gezichten alsmede de altijd deelnemende verenigingen: ze zorgeden toch voor een goed geheel. Waarbij de voor het eerst gekozen stukje route over het prachtige kerkhof als indrukwekkend en zinvol werd beleefd, hetgeen zeker herhaald gaat worden.

 

Zaterdagse avondmis in de Pancratius

Deze dienst welke, op een enkele uitzondering na, wordt verzorgd door professor Meulenberg, staat al een poosje onder druk. In de gehele ontwikkelingen van de kerkbeleving en de neerwaartse spiraal van betrokkenheid, zien we niet alleen minder gelovigen de diensten bezoeken, nauwelijks nog priester gewijd worden, en dreigen kerkkoren op grote schaal te verdampen…. Ook (nieuwe) organisten worden niet meer gevonden. In veel gevallen haasten zij die het orgel nog bespelen zich op zondag of zaterdag van kerk tot kerk, om met hun spel de liturgie op te luisteren en koor- of samenzang te ondersteunen. Juist omwille van dit organistenvraagstuk moeten we de aanvangstijd van de zaterdagse avondmis aanpassen. Het was 18.30 maar vanaf 4 juli wordt het 18.00 uur.

 

Paus roept Heilig Jaar van Barmhartigheid uit

Een bijzonder heilig jaar staat voor de deur. Op 8 december 2015 is de start van een jaar van gebed en aandacht rond de werken van barmhartigheid, zowel de actieve als de geestelijke werken. Het bisdom vraagt de dekenaten en parochies om daar zelf ook acties in te ondernemen allereerst. Vervolgens is er van 7 t/m 14 november 2016 een bisdommelijke bedevaart naar Rome. Het advies is om mensen lokaal te organiseren en dan samen op te trekken naar en in Rome. Daar zijn gemeenschappelijke vieringen en bijeenkomsten, maar elke parochie of dekenaat kan zelf ook ter plekke eigen invullingen geven.

Op dit moment is nog niets bekend wat prijzen betreft of de wijze van reizen. Maar het lijkt ons goed om er reeds melding van te maken. Dan kunnen mensen die mee willen alvast de datum reserveren en in de jaarplanning kijken dat men het ook geldelijk mogelijk kan maken.

Natuurlijk komen we erop terug zodra er meer bekend is.

 

Kerkgidsen

Al geruime tijd begroeten goed onderlegde en enthousiaste mannen bezoekers van onze kerk. Op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur wijzen ze mensen desgevraagd de weg door het gebouw, tot en met een zicht in de klokkentoren, het carillon en op de gewelven. Zeer waarschijnlijk hebben ook vaste bewoners dit nog niet allemaal eens gezien en ook ligt er een kans om gasten als vrienden of familie eens mee te brengen voor zulk een ontdekkingstocht.

 

Reis naar Wereld Jongeren Dagen in Polen

We willen met jongeren uit ons bisdom een Wereld Jongeren Dagen reis naar Polen in juli 2016 organiseren, waarbij geloofsverdieping, gemeenschapsvorming en diakonie centraal staan, in lijn met het thema “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”. Maar tijdens de reis zal ook ruimte zijn voor ontspanning en bezichtiging van Polen en de buurlanden. Deze reis staat open voor jongeren vanaf 16 jaar.

Aan de reis gaat een periode van voorbereiding vooraf, en ook daarin staan geloofsverdieping, diaconie en ontmoeting met elkaar centraal. We laten je kennis maken met allerlei diaconale activiteiten in ons bisdom, jouw parochie of jouw buurt en nodigen je uit ook zelf daaraan deel te nemen. Het mooiste zou zijn als je betrokkenheid op zo’n groep ook doorgaat na de Wereld Jongeren Dagen. Bij diaconale activiteiten kun je denken aan iets organiseren voor zieken of bejaarden, spelactiviteiten voor jeugd, zorg voor daklozen, opvang van verslaafden, begeleiden van ex-gevangenen, begeleiden van asielzoekers. Allemaal zaken waarover onze Paus Franciscus geregeld spreekt.

De Wereld Jongeren Dagen zijn een ontmoeting met miljoenen jongeren uit de hele wereld. Jij bent niet alleen in het geloof!! Je ontmoet andere jongeren, die ook geloven in God, in de liefde en zorg voor elkaar, en ook weten dat er in het leven meer van belang is dan alleen uitgaan en computeren. Dat ook zorg voor mensen in onze gemeenschap, die er juist buiten dreigen te vallen, belangrijk is. Dat we samen, jong en oud, een gemeenschap vormen, in onze parochie, in onze buurt of stad.

De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 5 juli a.s., van 14.00-17.00 uur, in de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 te Roermond. We vertellen dan over onze reisplannen naar Polen, en over diaconie en diaconale activiteiten die je zelf kunt doen. Er is ook voldoende tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Je mag vrij komen, je hoeft je niet op te geven.

Als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen met één van de projectleiders:

Kapelaan George Dölle, tel.: 06-28729707, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan RijoMuprappallil, tel.: 06-59082132, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze website: www.wjd2016.nl

Onze facebook pagina: WJD 2016 Polen

 

Serious Request

Nu we weten welk goed doel er wordt gesteund, kunnen alle mensen die deze actie een warm hart toedragen zich nog meer gaan opmaken voor de actie die tussen 18 en 24 december zichtbaar, tastbaar en hoorbaar zich manifesteert op het Pancratiusplein.

Ook de kerken hebben zich verenigd in een oecumenisch initiatief om acties te entameren onder onze leden. U zult daar meer over gaan lezen. Spreekt vanzelf dat het dekenaat dat alles graag ondersteunt en aanbevelingen zal doen.

Wat betreft de afwikkeling van de diensten in de Pancratiuskerk kunnen we al iets meer duidelijkheid geven. In een goed overleg met betrokkenen van de gemeente blijkt dat men denkt dat er vanaf 7 of 9 december gestart wordt met de voorbereidingen. Vanuit de organisatie FM komen ze een containerpark plaatsen op Pancratiusplein Noord, vanwaar uit dan 150 mensen gaan verblijven en werken. Zoals de woordvoerder dhr. Van Beek zei: dan neemt FM de regie over.

Vanaf 18 december is het reilen en zeilen het dusdanig, dat kerkdiensten in de kerk onmogelijk zijn. Maar ook ervoor zal het parkeren voor kerkgangers op de zondag 13 december onmogelijk zijn. Evenals het bereiken van de kerk middels uitvaartstoet. Ochtendmissen zijn tot die termijn niet uitgesloten. Maar dat kunnen we pas zeggen als het zover is. Indien dat toch op te grote hindernissen zou stoten, kunnen we die missen doen in de kapel vaan de Putgraaf.

Wat betreft de kerknachtmis…. het festijn op het plein wordt op 24 december om 21.00 uur afgesloten en verlegd naar het van Grundsvenplein. Een nachtmis kan, maar dan op een laat tijdstip… wordt vervolgd.

 

Carolushuis

Onder deze naam verzorgt het bisdom al vele jaren diverse publicaties. Boeken over spiritualiteit en o.a. catechese. Verder biedt men mooie kaarten aan welk voor bijzondere gelegenheden kunnen dienen alsmede diverse geschenkjes voor communie en vormsel met name.

Om meer mensen de kans te bieden daarvan gebruik te maken wordt de mogelijkheid geboden in het secretariaat van de Pancratiuskerk, Pancratiusstraat 21. Bezoekers maken gebruik van de reguliere openingstijden welke zijn van 14.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Deken Th. van Galen

 

Banneuxbedevaart

Op 22 augustus wordt er een busbedevaart georganiseerd naar Banneux. Het thema dit jaar is ‘Heer, leer ons bidden’. Kosten p.p. 19,50 €/kinderen t/m 12 jaar 10 €. Opgegeven tot 1 augustus per aanmeldingsformulier en overschrijving op rekeningnr. 1058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten Maastricht o.v.v. ‘Marialegioen Banneux 22-08-2015’. Aanmeldingsformulieren bij het secretariaat of bij de stichting in Maastricht. Tel. 043-3215715. Enkele dagen van tevoren krijgt iedere deelnemer bericht over opstapplaats en tijdstip.

 

 

Zoeken