Parochienieuws 30 mei - 4 juli 2015

Een eeuwigdurende relatie

Zo zouden we het “huwelijk”, d.w.z. de onverbreekbare band  met mijn “Ikje toch kunnen noemen. Want met niemand heeft een ieder zulk een intense relatie als met diegene die heel mijn zijn vormgeeft. In het prille begin ben ik me van hem niet zo bewust. Totdat een mens gaandeweg kennis maakt met zijn eigen wensen en willen en dat ook uitdrukt met korte zinnen als: “Ikke hebben” en even later “Wil ik niet”.

In deze innige band komen tal van zaken wisselend aan de orde. Soms ben ik heel tevreden met diegene die ik ben, kijk ik goedkeurend er naar als ik voor de spiegel sta. Zeker wanneer men ook nog een compliment maakt over mijn verschijning, dan fleur ik helemaal op. Dan zijn er ook weer dagen dat we het helemaal met elkaar oneens zijn. Het gemopper is in zulke omstandigheden niet van de lucht. Dan verzuchten we net als de apostel Paulus: waarom doe je toch niet wat ik wil en juist wel hetgeen ik niet wil. Valt mijn ikje tegen, zijn er tal van middelen om hem te plagen. Ik zet hem op dieet, beul hem af met bezoeken aan sportscholen of met gewoon hard werken. Gejaagd door omstandigheden gun ik hem geen rust totdat ik er bij neerval. Tegelijk kennen we ook momenten dat we hem maar gaan verwennen of troosten. Dan gunnen hem iets extra’s, leggen hem rustig in de zon of bij warm weer juist in de schaduw. We zoeken mooie kleding om hem zelfzeker te maken of om gezellig ermee op stap te gaan kiezen we iets passends voor die gelegenheid. Als ik hem goed verzorg dan ben ik ervan doordrongen dat ik hem te vriend wil houden aangezien ik op zijn diensten ben aangewezen. Wordt het hem teveel en toont hij gebrek of zeurt hij over zaken die hij vroeger vanzelfsprekend deed maar nu niet meer kan of wil, dan zoek ik eerst middelen om hem tegemoet te komen. Dan stel ik hem voor aan mijn arts(en), leg zijn gevoel open en bloot bij de apotheek of stel hem gerust met middelen van eenvoudiger aard die overal te krijgen zijn. Moet toch goed zijn voor mijn maatje die mij dag in dag uit, 24 uur per dag en 7 dagen per week, week in week uit begeleidt. Als hij daarop positief reageert ben ik weer helemaal happy omdat “we” het weer goed gedaan hebben. Helemaal spannend wordt het als mijn ikje zich wil verbinden met een ander ikje dat bij hem past. Dagen, maanden, jaren vol vreugde en vrolijkheid breken aan, van verlangen en van genieten, van passie en van dienstbaarheid. Als er geen vuiltje aan de lucht is, leeft mijn ikje tevreden en is er geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt mistroostig of bedroefd te zijn. Echter: als dat ander ikje zich te bazig of zeer afstandelijk en afwijzend opstelt, dan verst-ikje. Dan is mijn ikje geneigd de benen te nemen of bedient dat andere ikje zich van een t-ikje. Mijn ikje koestert immers toch graag enige eigenwaarde en rekent op begrip en respect. Wil geen speelbal zijn van de grillen van “die ander” die eigenzinnig en hardvochtig, blind van haat of door ondank aan “mijn” ikje komt. Dat p-ikje je toch zeker niet zeggen andere ikjes die compassie betuigen.

Dan opeens besef ik dat ik op een dag van alle andere ikjes afscheid nemen moet, en geheel alleen verder moet gaan. Daar h-ikje dan wel eens ferm tegen aan als ikje. Met een beetje een bl-ikje op de eeuwige toekomst legt mijn ikje zich er dan toch eens bij neer, omdat het zijn Heer heeft leren zien, m-ikje op het doel en pr-ikje je door het jasje heen, waarvan ik dacht: dat is mijn ikje.

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

Verrassend moment

Op 7 juni trekken we vanuit de Pancratius na de mis van 10.00 uur weer met het Allerheiligste naar buiten. Sommige straten lijken daarvoor zeer geschikt, anderen weer minder. Dat is nu eenmaal een feit. Verrassend is telkens weer de respons welke we ervaren. Met een gebaar, of met een teken geven mensen blijk ervan dat ze beseffen dat de Allerhoogste in ons midden is. Dit jaar maken we gebruik van een deel van ons wijk waar niemand ons zal verwachten. Een wijk van stilte en ingetogenheid, waar het leven puur en echt is met een lach en een traan. Waar ontmoetingen blijven plaatsvinden, naar lichaam en naar geest. Waar een geest heerst van eeuwige aanbidding. Zulk een wijk is kostbaar en willen we daarom dit jaar eens met een bezoek vereren om alle bewoners deel te laten krijgen aan die zegenrijke voorbijgang van de Heer des Levens. Dit jaar zien we bovendien dezelfde hemel eens heel anders dankzij de vlijtige handen en intens eraan bestede uren van Marietje. Hoewel het niet altijd goud is dat blinkt, kreeg de hemel daardoor weer een gouden glans, iets dat toch ook past bij Hem die zich daaronder laat zien.

Verrassen blijft paus Franciscus

We weten dat de stemming rond deze paus in de pers heel positief is. Hij toont zich een echte herder die hart heeft voor zijn schapen en weet wat de mens nodig heeft. Nu zegt hij weer zoveel dat natuurlijk men niet alles in onze kranten en journaals kan publiceren als hij weer eens verrassend uit de hoek komt. Zo ontving hij onlangs enkele topclubs met topsporters. Men bracht hem als geschenk weer een shirt mee met daarop zijn naam en rugnummer, waardoor ze hem deelgenoot maken van hun team. Hij ging heel ontspannen en hartelijk met hen om en vertelde by the way, dat hij begreep dat ze met wedstrijden en trainingen met grote regelmaat op zondagmorgen bezet zouden zijn in dienst van sport en prestatie. Vergeet echter niet dat we als gelovigen zondag de eucharistie ook opzoeken en zelf tot een gebed komen. Het is toch weer verrassend dat dit werd gezegd tot deze sportmiljonairs… De zondag vieren is immers ook top - sport 

Misintenties

 

Zaterdag 30 mei

Zaterdag week 8

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Bert Peters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Leike Graff-Keulaerds (zesw.d.)

 

Zondag 31 mei

H. DRIE-EENHEID

1e Lezing: Deut. 4, 32-34+39-40

Evangelie: Mt. 28, 16-20 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Leo Franssen

 

11.30 uur Cantor

H. Mis

 

Maandag 1 juni

H.Justinus, martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 2 juni

(Orgelspel)

Dinsdag in week 9

09.00 uur

Wies Pieters (jrd.); Frits Buijtendijk; Mevr. J. H. Stijns; Jo Lousberg en zoon Wim; Voor overl. echtgenote; Voor meer liefde voor Jezus in het tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 3 juni

HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 4 juni

Donderdag in week 9

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 5 juni

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Bonifatius

09.00 uur

Hub Dujardin; Jan van Berkum; Leo Sijstermans; Echtp. Janssen-Cremers; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Ter ere van H. Antonius uit dankbaarheid

 

Zaterdag 6 juni

Zaterdag in week 9

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Uit dankbaarheid bij het bereiken van de 85ste verjaardag

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 7 juni

Sacramentsdag

1e Lezing: Ex. 24, 3-8

Evangelie: Mc. 14, 12-16+22-26 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Koor St. Caecilia

Mia Vijgen-Daemen en Aloys Vijgen (jrd.);Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Harry Vencken en Harry Ariaans

met aansluitend processie

 

11.30 uur H. Mis vervalt!!

 

Maandag 8 juni

Maandag in week 10

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 9 juni

(Orgelspel)

Dinsdag in week 10

09.00 uur

Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Mevr. J.H. Stijns; Ton Ruitenbeek; Voor meer liefde voor Jezus in het tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 10 juni

Woensdag in week 10

09.00 uur

Met dank aan een 84-jarige

 

Donderdag 11 juni

H. Barnabas

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 12 juni

H. Hart van Jezus

09.00 uur

Voor lev. en overl. v.d. fam. Sijstermans-Ploumen en ter ere van H. Antonius uit dankbaarheid

 

Zaterdag 13 juni

Zaterdag in week 10

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken Geurts

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston

 

Zondag 14 juni

Elfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Ez. 17, 22-24

Evangelie: Mc. 4, 26-34 (B)

Preek: Deken Geurts

 

10.00 uur Gregoriaans

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Lou Hermens (zesw.d.); Marie-José Florie-Wolf

 

Maandag 15 juni

Maandag in week 11

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 16 juni

(Orgelspel)

Dinsdag in week 11

09.00 uur

Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Mevr. J.H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus in het tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 17 juni

Woensdag in week 11

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 18 juni

Donderdag in week 11

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 19 juni

Vrijdag in week 11

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 20 juni

Zaterdag in week 11

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 21 juni

Twaalfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Job 38, 1+8-11

Evangelie: Mc. 4, 35-41 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Wiel Leenders

 

11.30 uur Koninklijk Mannenkoor Pancratius

Gez. Jeanne en Maria Kissels (jrd.); Frans en Jo Bemelmans (jrd.); Annie Maarschalkerweerd

 

Maandag 22 juni

Maandag in week 12

09.00 uur

Jan Boots t.g.v. zijn verjaardag; Wies Kengen t.g.v. haar verjaardag

 

Dinsdag 23 juni

(Orgelspel)

Dinsdag in week 12

09.00 uur

Mevr. J.H. Stijns; Voor meer liefde voor Jezus in het tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 24 juni

Geboorte H. Johannes de Doper

09.00 uur

Frans Cremers

 

Donderdag 25 juni

Donderdag in week 12

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 26 juni

Vrijdag in week 12

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 27 juni

Zaterdag in week 12

09.00 uur

Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 28 juni

Dertiende Zondag

1e Lezing: Wijsh. 1, 13-15+2, 23-24

Evangelie: Mc. 5, 21-24+35b-43 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Cor Slegtenhorst (jrd.)

 

11.30 uur Cantor

Huub Bosch (jrd.); Overl. v.d. fam. Cobben-Dexters

 

Maandag 29 juni

HH. Petrus en Paulus

09.00 uur

Frans Moonen en Gertrud Dreuw (jrd.)

 

Dinsdag 30 juni

(Orgelspel)

Dinsdag in week 13

09.00 uur

Mevr.J.H.Stijns; Voor meer liefde voor Jezus in het tabernakel

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 1 juli

Woensdag in week 13

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 2 juli

Donderdag in week 13

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 3 juli

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Tomas, apostel

09.00 uur

Jan van Berkum; Leo Sijstermans; Echtp. Janssen-Cremers; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Mevr. J.H. Stijns; Ter ere van H. Antonius uit dankbaarheid

 

Zaterdag 4 juli

Zaterdag in week 13

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

 


 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

25-04-2015  Niek Evers, Heerlen

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID

10-04-2015  Leike Graff-Keulaerds, 90 jaar

19-04-2015  Lou Hermens, 89 jaar

21-04-2015  Sophie Kusters-Backus, 78 jaar

05-05-2015  Mathieu Janssen, 90 jaar

08-05-2015  Rachel Postema-Lendfers, 46 jaar

16-05-2015  Lies Vandenbergh-Russel, 91 jaar

 

 


 

Overige bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 4 juli t/m 1 augustus 2015: DONDERDAG 25 JUNI

 

Dank u wel

Doordat mevrouw Corry Quaedvlieg haar termijn als kerkbestuurslid beëindigd zag vanwege het bereiken van een leeftijd waarop het bisdom zegt dat het goed is om dan een ander te vragen, komt er ook voor haar een einde aan een taak welke ze met veel overgave en verve op zich had genomen. Het verzorgen van de kerkbijdrage administratie en de coördinatie ervan. Deze vorm van steun aan de kerk is een zeer noodzakelijke bron waarop kerken moeten zien te leven en tegenwoordig steeds meer moeten overleven. Iedereen die haar kende vanuit haar oude werkkring wist dat we in haar een zeer accurate en kordate medewerkster hadden. Gelukkig zit de parochie niet opgescheept met een vacature en neemt Irene Boon haar werkzaamheden in deze over. Zie daarvoor op de laatste bladzijde van ons blad. Terwijl we de vertrekkende medewerkster moeten en mogen danken voor alle gedragen lasten, zijn we blij dat ze niettemin medewerkster blijft in het parochie overleg.

Deken Th.van Galen

 

Dekenale lezing 11 juni 2015

Het dekenaat nodigt u uit voor een lezing over Boeddhisme door Prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Datum: Donderdagavond 11 juni.

Aanvang: 20.00 uur

Lokatie: Parkstad Limburgtheaters in Heerlen, rabo en partners zaal.

Toegang vrij. Vrije gave is welkom.

Aanmelding: per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai.

 

Open Kloosterdag 14 juni

Op 14 juni 2015 wordt weer de landelijke Open Kloosterdag gehouden. Het thema deze keer is het Godgewijde leven, een thema waaraan de Paus veel belang hecht. Het Moederhuis Huize de Berg, Gasthuisstraat 45 opent die middag van 14 uur tot 16 uur de deuren voor het publiek. U bent van harte welkom!

 

Carolushuis

Onder deze naam verzorgt het bisdom al vele jaren diverse publicaties. Boeken over spiritualiteit en o.a. catechese. Verder biedt men mooie kaarten aan welk voor bijzondere gelegenheden kunnen dienen alsmede diverse geschenkjes voor communie en vormsel met name.

Om meer mensen de kans te bieden daarvan gebruik te maken wordt de mogelijkheid geboden in het secretariaat van de Pancratiuskerk, Pancratiusstraat 21. Bezoekers maken gebruik van de reguliere openingstijden welke zijn van 14.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Deken Th. van Galen

 

Huwelijkszondag

Op 13 september organiseert het “Initiatief Huwelijkszondag” in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het Bisdom Roermond, een dag speciaal voor alle gehuwden. Trouwen is mooi en heel bijzonder. Het is goed om het mooie van het kerkelijke huwelijk nader te belichten en de gehuwden in hun trouw te bemoedigen.

Voor wie is het bedoeld?

Uitgenodigd zijn alle kerkelijk gehuwden, jong en oud, met en zonder kinderen. Welkom zijn ook gehuwden die een huwelijksjubileum vieren, gehuwden die God willen danken voor bescherming van hun huwelijk en zij die God kracht willen vragen voor hun verbondenheid in het huwelijk.

Het programma

We beginnen de zondag om 10.00 uur met een H. Mis. Er zullen lezingen verzorgd worden door Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en diaken R. Klinkenberg. Er is een apart programma voor kinderen en tieners naar leeftijd en er is een viering met hernieuwing van de trouwbeloften. Voor een maaltijd, hapjes en drankjes wordt gezorgd. De dag eindigt rond 17.00 uur.

 

Dekenale fietstocht Pater Karel op 6 juni

Fietsbedevaart naar Munstergeleen! Pater Karel stond bekend als de pater ‘met de zegenende handen’. Als Passionist heeft hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht in het klooster ‘Mount Argus’ in de buurt van Dublin in Ierland. Zijn graf, maar ook zijn geboortehuis in Munstergeleen, werd na zijn sterven in 1893 een plaats voor pelgrims.

Op zaterdag 6 juni willen we om 11.30 uur de H. Mis vieren bij zijn geboortehuis in de pater Karelkapel. Rond 10.00 uur zullen we verzamelen bij de kerk en met de fiets vertrekken. Wanneer u meegaat: geef u dan op bij het parochiekantoor met achterlating van uw gegevens. We kunnen u dan bereiken zodra we overzicht krijgen hoeveel deelnemers in welke parochies zich hebben aangemeld. We kunnen dan berichten met praktische informatie over preciese vertrektijd etc. Degenen die niet mee kunnen of mee willen fietsen, zijn ook van harte welkom! Geef u dan óók op bij het parochiekantoor zodat we rekening kunnen houden met het zetten van koffie/thee/fris die we na de mis samen gebruiken. Er dient wel zelf gezorgd te worden voor een lunchpakketje.

Het is mooi om tijdens een bedevaart een bijzondere intentie met ons mee te nemen. Behalve onze persoonlijke intenties, die we bij pater Karel willen neerleggen, willen we u ook vragen om in het bijzonder de slachtoffers van de bootvluchtelingenramp en van de aardbeving in Nepal, in uw hart mee te dragen.

Kapelaan Blom

Zoeken