Parochienieuws 2 mei - 30 mei 2015

 

Niets is vanzelfsprekend, ook niet in mei

 

Hoe vaak maken we het niet mee? We gaan op reis, bagage verdwijnt over de loopband om zich te voegen bij vele tienduizenden koffers. Zelf maak je een tussenlanding en loopt, even oplettend, naar je aansluitende vlucht. Je koffer moet het hebben van oplettende handen en ogen, nu nog gekozen uit honderden. En ja hoor, je spullen liggen op de band. Het wordt opeens minder vanzelfsprekend wanneer iemand wacht, en kijkt, en wacht, totdat de band stopt: mijn koffer is er niet bij. 

In mei legt ieder vogeltje zijn ei. Deze spreuk zegt ons mensen dat het broedseizoen begint. Vanzelfsprekend. Ook al lezen de tweevoeters onze kalender niet, ze handelen ernaar. We doen dat simpelweg af met het woord: instinct. Het behoort tot het ingegeven gedragspatroon. En als we oog zouden willen hebben voor hoeveel verschillende van zulke patronen er zijn, is het om van te duizelen. Hoe elk van de miljoenen onredelijke wezens precies handelen volgens ingebouwde handelswijzen en reacties. Ze zijn er niet voor naar een school geweest, het is er vanaf hun ontstaan. Of het dieren betreft in de zee, ter land of in de lucht. Voor mij is dat onvoorstelbaar en roept telkens weer verwondering op over de grootheid van de schepping. We zijn er zo mee vertrouwd dat we het al niet meer waarnemen. Ons koffer met vanzelfsprekendheden is immers immens groot en geheel vol. Oog voor het wonderlijke is ons welhaast vreemd. Dan is het ook niet vreemd dat mensen God niet meer als “Scheppend Genie” ervaren en men tevreden blijft met: “Er zal wel ‘iets’ zijn”. Totdat ons koffer niet op de band ligt. Dan is er misbaar en ergernis.

Mensen gaan op levensreis, zetten nieuw leven op de band van de tijd, uit kracht van de natuur. Voor de een is de levensreis kort, voor de ander lang, voor de een zonder hindernis, voor de ander een hele opgave. Maar wie let nog op de veilige thuiskomst? Met de sticker erop van het doopsel of het hebben gedaan van de eerste communie, zijn we er nog niet. Zegt alleen iets over de bestemming als: ‘ kind van God’. Ieder mens dient er wel naar te handelen, en dat is niet vanzelfsprekend. Dat is de voortdurende keuze, om het goede te doen en het kwade te laten. Mensen kunnen erbij helpen, Gods Hulp is het allerbeste dat we ons kunnen eigen maken.

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

Hoogfeest Pancratius

St. Pancratius leefde in de jonge Kerk, in een tijd van hevige vervolging. De keizers van het Romeinse Rijk, Diocletianus en Maximianus eisten dat iedereen moest offeren aan de Romeinse goden. Pancratius, slechts op 14-jarige leeftijd, had de moed om te weigeren en alleen aan God eer te betuigen. Het kostte hem zijn leven en wij mogen hem vereren en hem aanroepen als martelaar. Op 12 mei is zijn feestdag. We vieren dit in de St. Pancratiuskerk om 10.00 uur met een hoogmis.


 


 

MISINTENTIES

Zaterdag 2 mei

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Overl. ouders en fam.

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 3 mei

Vijfde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 9, 26-31

Evangelie: Joh. 15, 1-8 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Leo Franssen

 

11.30 uur Klebez

Frans en Lies Kuijpers-Vankan en Cis Senden-Kuijpers (jrd.); Fenny en Sjeng v.d. Winkel-Cobben (jrd.); Louis Simonis en Paula Bronneberg-Lenz (jrd.) en Louis Bronneberg (jrd.); Charly Fisher; Uit dankbaarheid

 

Maandag 4 mei

Maandag na 5de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 5 mei

(Orgelspel)

Dinsdag na 5de zondag Pasen

09.00 uur

Hub Dujardin; Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen; Frits Buijtendijk; Mevr. J.H. Stijns; Voor overl. echtgenote

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 mei

Woensdag na 5de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 7 mei

Donderdag na 5de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 8 mei

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag na 5de zondag Pasen

09.00 uur

Jan van Berkum (2de jrd.)

 

Zaterdag 9 mei

Zaterdag na 5de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

John Logister (jrd.); Annie Blaauw-Al (jrd.)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston

 

Zondag 10 mei

Zesde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 10, 25-26+34-35+44-48

Evangelie: Joh. 15, 9-17 (B)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Leo Franssen

 

11.30 uur Nic Hermans, solist

Voor oma Tiny

 

Maandag 11 mei

Maandag na 6de zondag Pasen

09.00 uur

Hub Dujardin

 

Dinsdag 12 mei

St. Pancratius

10.00 uur Bruidskoor

Wiel Leenders; Mevr. J.H. Stijns; Jan van Berkum

 

Woensdag 13 mei

Woensdag na 6de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 mei

Hemelvaart van de Heer

1e Lezing: Hand. 1, 1-11

Evangelie: Mc. 16, 15-20 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Overl. ouders Quanjel-Baur en fam. (jrd.)

 

Vrijdag 15 mei

Vrijdag na 6de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 16 mei

Zaterdag na 6de zondag Pasen

09.00 uur

Trudi Souren-v.d. Geijn

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 17 mei

Zevende Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 1, 15-17+20a+20c-26

Evangelie: Joh. 17, 11b-19 (B)

 

10.00 uur Schola Cantorum

Preek: Kapelaan Blom

Leo Franssen

 

11.30 uur Cantor

Preek: Deken van Galen

 

Maandag 18 mei

Maandag na 7de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 19 mei

(Orgelspel)

Dinsdag na 7de zondag Pasen

09.00 uur

Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Mevr. J.H. Stijns

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 mei

Woensdag na 7de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 mei

Donderdag na 7de zondag Pasen

09.00 uur

Voor overl. zus

 

Vrijdag 22 mei

Vrijdag na 7de zondag Pasen

09.00 uur

Frans Cremers; Leo Franssen

 

Zaterdag 23 mei

Zaterdag na 7de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. fam. Eurlings-Vrösch, Sjir Krutzen (jrd.)

 

Zondag 24 mei

Pinksteren

1e Lezing: Hand. 2, 11-11

Evangelie: Joh. 20, 19-23

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Wiel Leenders; Leo Franssen; Jan Boots

 

11.30 uur Citykoor

Gerda Gulpen-Opheij (1ste jrd.); Mia Heesbeen-Peters (1ste jrd.); Pater Mil Steels en Jef Prevoo (jrd.); Ter nagedachtenis v.d. overl. v.d. fam. Steels-Pierlé-Prevoo en Kubben; Jos Schins; Paul Corten en fam.

 

Maandag 25 mei

Pinkstermaandag

1e Lezing: Sir. 17, 24-29

Evangelie: Mc. 10, 17-27

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

H. Mis 10.00 uur vervalt!

 

11.30 uur Chrisko

Annie Einerhand (jrd.); José Doveren-Einerhand

 

Dinsdag 26 mei

(Orgelspel)

H. Filippus Neri, priester

09.00 uur

Henk Logister; Mevr. J.H. Stijns

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 mei

Woensdag week 8

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 28 mei

Onze Heer Jezus Christus, eewige Hogepriester

09.00 uur

Leo Franssen

 

Vrijdag 29 mei

Vrijdag week 8

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 30 mei

Zaterdag week 8

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Bert Peters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Leike Graff-Keulaerds (zesw.d.)


 


 

GEDOOPT - GEHUWD - OVERLEDEN


OVERIGE BIJDRAGEN

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 mei t/m 4 juli 2015: DONDERDAG 21 MEI

 

Het lenteweer

Iets dat me telkens weer opvalt: het onderwerp ‘weer’. De gemoedstoestand van ons Nederlanders lijkt wel af te hangen van de temperatuur en van de hoeveelheid neerslag! Maar ja, ons landje kent een vrij hoge frequentie van weersverandering en dus een ‘dankbaar’ onderwerp van gesprek. Opvallend dat in veel andere landen, waar extremere hitte, koude en neerslag een rol spelen, een praatje over het weer nauwelijks aan de orde is. Maar het is uiteraard goed te begrijpen dat we vol verwachting uitkijken naar een komend Communiefeest met gedachten als: ‘als het maar droog is’ of ‘ik hoop dat de zon schijnt.’

We hebben Pasen gevierd en de lente heeft zijn intrede gedaan: de eieren als symbool van nieuw leven en de bloei van de natuur; het zomerse weer begint zich aan te dienen. In deze meimaand geven we Maria een centralere plek in onze verering. Zij gaf het leven aan haar Zoon Jezus, Hij die geboren is om ons de vreugde te schenken in dit leven en onze blik te richten op het eeuwige leven. Maria, met haar moederlijke zorg, spreekt nog altijd veel mensen aan. Een kaarsje bij haar opsteken, want luisteren naar ons: dat doet ze graag. En onze intenties geeft zij door aan haar Zoon Jezus. Het weer is onvoorspelbaar en niet te plannen en we zijn geneigd onze gemoedstoestand ervan af te laten hangen. Zo is het leven ook: veel dingen kunnen we niet plannen en kunnen onze gemoedstoestand bepalen. Laten we vertrouwen hebben op de voorspraak van Maria. Hoe onze gebeden verhoord worden? Laten we dat aan hier boven over en niet aan ons zelf. In elk geval mag ‘vertrouwen’ er voor zorgen dat voor ons de zon wat meer zal schijnen in ons leven. Maria vertrouwde ook op God en zij bidt voor ons!

Met vriendelijke groeten,

Kapelaan Rick Blom

 

Hemelvaart en Pinksteren in de Pancratius

Al jaren valt ons op dat met de kerkontvolking met name deze dagen mensen niet kiezen voor een bezoek aan God in zijn “woning onder de mensen”. Met een “klein groepje” is de dienst dan ook snel sfeerloos en voelen de mensen van goede wil de armoede van de afwezigheid van anderen.

Hemelvaartsdag is al vele jaren een bloemenkoopdag en kan men zich tegoed doen aan heerlijkheden van het land zoals asperges en aardbeien. Bovendien kiest men met deze verplichte vrije dag (wonderlijk toch) voor een lang weekend en gaat op reis. Hierdoor is het kerkbezoek steeds meer om 11.30 onder druk komen te staan. Daarom is er die dag alleen een mis om 10.00 uur.

Op de “tweede dag” van een hoge kerkelijke feestdag is het al niet anders. Zeker met Pinksteren maakt men gebruik van het opnieuw wonderlijke fenomeen dat de massa – niet bezig met de kerkelijke oorsprong-  vrije dagen geniet. Op deze 2de Pinksterdag kiezen we daarom ook voor een dienst en wel om 11.30 uur. Om krachten te bundelen.

 

Zaterdag 2 mei Boskapel Imstenrade

Achter de voormalige Vroedvrouwenschool, het huidige Parc Imstenrade, zal eindelijk het ‘boskapelletje’ zijn mozaïeken krijgen! Het kapelletje in het bos werd als monument gebouwd door de religieuzen, die menig kind dood geboren zagen worden. Men had er een stille gebedsplek voor veel stil verdriet. Op zaterdag 2 mei zal er om 14.00 uur een kleine plechtigheid zijn, met zang, gebed en muziek in de St. Elisabethkapel, waarna we met alle aanwezigen naar het boskapel zullen trekken om deze en de nieuwe mozaïeken te zegenen. Na afloop zal er koffie geschonken worden in de St. Elisabethkapel. Dat dit weer een plek mag worden voor een aangenaam wandeldoel en voor een stil gebed in de vrije natuur waar het wolkendek onze hemel is, die hopelijk vaker openbreekt en ons licht veel schenkt.

 

Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 19 mei

Er ligt weer een heel jaar achter ons en de lentezon begint ons langzaam te verwarmen. Toch hebben wij behoefte aan echte warmte in ons hart en dat voor iedereen heel bijzonder. De weg naar Maria, Troosteres van de Bedroefden is dan snel gevonden. 19 mei gaat ons cluster Heerlen-Zuid weer naar Kevelaer en wij zullen onze persoonlijke zorgen maar ook datgene dat ons als gemeenschap bedrukt bij haar neerleggen. Onze vragen en onze dank kunnen wij bij haar kwijt. Zij is onze Middelares bij haar zoon die zij na zijn lijden en sterven in haar armen heeft gedragen. Geef u op tijd op bij Tonny Hollanders en diaken Ton Jegerings, want de bus is zo gevuld. Kosten zijn nog steeds € 17,50 per persoon, ondanks de prijsstijgingen overal.

                       

Getroffen door een explosie

Veel mensen zullen de klap wel gehoord en gevoeld hebben, zo groot was de explosie in een flat aan de van Weerden Poelmanstraat, de afgelopen 20e april. Daarbij is de bovenste etage van de vier verdiepingen hoge flat vrijwel volledig weggevaagd, drie mensen zijn gewond geraakt, en overal in de buurt waren ruiten gesprongen en lag er puin. We mogen God danken dat er geen verdere gewonden of doden zijn gevallen. Maar tegelijkertijd gaan onze gedachten en gebeden uit naar alle getroffenen, de gewonden, de buurtbewoners, en natuurlijk ook de winkeliers. De schrik zat er die ochtend bij velen goed in, met de vele bijkomende vragen. Laten we hopen en bidden dat de afhandeling en de verwerking voorspoedig verloopt.

 

Dekenale lezing 11 juni 2015

Het dekenaat nodigt u uit voor een lezing over Boeddhisme door Prof. dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Datum: Donderdagavond 11 juni.

Aanvang: 20.00 uur

Lokatie: Parkstad Limburgtheaters in Heerlen, rabo en partners zaal.

Toegang vrij. Vrije gave is welkom.

Aanmelding: per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai.

Het boeddhisme is tegenwoordig ronduit populair. Af en toe lijkt het wel of interesse in boeddhisme getuigt van “goede smaak” of iets dergelijks. Boeddhabeelden staan op meubelboulevards en in tuincentra. Heel vaak is ook te horen dat het boeddhisme zo aantrekkelijk is omdat het geen religie zou zijn, maar een manier van leven, een “lifestyle”, een eenvoudig toepasbare levensfilosofie. In Nederland staan talloze dharma-centra en als de Dali Lama Nederland bezoekt komen grote massa’s zijn leringen beluisteren. In de lezing zal gekeken worden naar elementaire elementen in het boeddhisme, zoals het leven van de Boeddha en het wereldbeeld van het Boeddhisme. Er zal ook aandacht geschonken worden aan de verschillen tussen boeddhisme in Azië en in het westen.

 

Bedevaart naar Leenhof

In de eerste helft van de 17e eeuw werd de kapel gebouwd in opdracht van Baron Johan Frederik van Schaesberg en is opgetrokken in Kunradersteen. Sinds 22 mei 1938 is de kapel gewijd aan 'Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel'. Sinds die tijd is de kapel in gebruik als bedevaartsoord. Elk jaar wordt de meimaand, naar goede traditie, toegewijd aan Maria; om bescherming en zegen. Op vrijdag 15 mei om 19.00 uur vieren we, het Dekanaat Heerlen, samen de H. Mis.

Gedurende de hele meimaand is er van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur een eucharistieviering aan de kapel. Op zaterdagochtend is de mis om 8.30 uur en op zon- en feestdagen ’s middags om 17.00 uur.

 

Over Communie en Kompas

Op mijn Iphone zit bij de app “extra” ook een kompas. Niet dat ik er elke dag mee werk, maar het is wel grappig dat ze met alle navigatie systemen om je doel te bereiken ook nog voor de spoorzoeker dit aanbieden. Weet niet of er veel mensen gebruik van maken, maar ik vond het zelf wel opmerkelijk. Doet voor mij immers ouderwets aan, iets voor scouting of padvinders. Waarbij voor een goed gebruik er cursussen aangereikt worden. Men beweert dat een kenner ervan altijd de weg kan vinden. Kijkend naar de ontwikkelingen in de wereld zou het aardig zijn als we weer eens over een kompas konden beschikken dat ons in de chaos de weg wijst. Er wervelen wel vele naalden over ons beeld, maar alles wijst in eigen voordeel. Of het nu de politiek is met hun vertegenwoordigers, de economieën en hun spraakmakers, de landsbelangen van zovele staten, of de lauwheid of vurigheid van religies. We lijken de weg kwijt te zijn en alles botst op elkaar en met iedereen. Het wereld drama wordt elke dag dramatischer, waarbij we in sommige landen nog kunnen wegkijken naar leuke dingen. Maar dat zal het toch ook zijn als oplossing. De vraag is ook niet meer hoe we over de Kerk denken, maar of we nog over God denken en er bij stilstaan. Voor mij is dat het enige kompas dat kan helpen, en niet wat mensen van God maken, maar zoals Hij zich liet kennen. Waar is helaas dat velen Hem wel zich in de handen laten stoppen, maar niet weten hoe er mee om te gaan. Dan is communiceren ook zonder zin en blijft een goede koers of richting achterwege. En leermeesters die zelf niet meer de kunst van het geloven verstaan, kunnen daarbij dan ook niet meer helpen. Niet voor niets sprak de Mensenzoon: “Zal Ik bij mijn komst nog geloof op aarde vinden?”

Deken Th.v. Galen

 

Urban race

Op 17 mei heeft Heerlen de Limburgse primeur van de Urban Race. Een 12 kilometer lange loopwedstrijd met onderweg 24 hindernissen. Wie komen erop af? Duursporters die wel van avontuur houden. Het is bepaald geen doorsnee loopwedstrijd over 12 kilometer. Na de start vanaf het Pancratiusplein moeten de deelnemers om de 500 meter afrekenen met een obstakel, 24 hindernissen in totaal. Bij zo’n obstakel moet u niet denken aan een eenvoudige horde. Het is de bedoeling dat de lopers over 2 meter hoge muren klauteren, gebouwen als een klooster doorkruisen, over en door auto’s klimmen en heuvels bestormen. De organisatie weet dat er ook deelnemers zijn uit België, Duitsland, Engeland. Om 11.00 uur wordt gestart, telkens in kleine aantallen zodat er geen hinderlijke opstoppingen ontstaan bij alle hindernissen en met zulk een aantal deelnemers. De deken zal de deelnemers om even voor 11 toespreken en een gezegende dag mee geven in de bagage. De organisatie heeft toegezegd er alles aan te doen dat de kerkgangers ongestoord de kerk kunnen bereiken en de diensten hun sacraal karakter kunnen behouden.

 

Dodenherdenking Heerlen

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst!

Op 4 mei herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen of vermoord en op 5 mei vieren we onze vrijheid. ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.’ ‘Helaas is dit thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zeer actueel en treffend voor de wereld waarin we leven. Met oorlogen tussen landen en volkeren, spanningen tussen regeringen, haat en onbegrip jegens religies en pesterijen vaak al het schoolplein, lijkt het of we niets of weinig geleerd hebben van het verleden’, aldus Wil Houben, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Heerlen. ‘Het continue bewust zijn van het feit dat onze vrijheid nooit als een vanzelfsprekendheid gezien mag worden, blijft belangrijk en het is goed hier ieder jaar opnieuw bij stil te staan’. Heerlen wil graag op een actieve wijze invulling geven aan 4 en 5 mei en komt dan ook weer met een bijzonder programma.

Het programma van 4 mei ziet er als volgt uit:

18:00 uur      Oecumenische dienst Protestantse Kerk Tempsplein: voorgangers ds. Van Es en deken van Galen (gedichten leerlingen en optreden van het Christelijk Gemengd Koor Heerlen).

19:00 uur      Herdenkingsbijeenkomst Stadhuis. 

 

Voor u gelezen en echte aanraders

De Tsjechische theoloog Tomas Halik houdt met zijn boek Geduld met God een pleidooi voor meer ‘Zacheussen’ in de kerk.

Deze ‘Zacheussen’ zijn, net als hun Bijbelse naamgever, mensen die aan de marge van de geïnstitutionaliseerde kerken in Europa en Noord-Amerika zijn. Ze zijn niet per se antikerkelijk of atheïstisch, maar ze kijken graag de kat uit de Bijbelse boom. Volgens Halik kunnen deze ‘marginalen’ op een hele bijzondere wijze ‘iets’ bijdragen aan de kerk: ze hebben het vermogen om te twijfelen en hun geloof tussen haakjes te zetten. Op deze manier voorkomen deze ‘seculieren’ zoals Halik ze noemt dat kerkmenschen zelfgenoegzaam worden in hun zelfgesneden, dogmatische Godsbeelden.

In eerste instantie lijkt Halik voor zijn eigen houtje te schrijven, voor belijdende rooms-katholieken. Maar dan doe je hem toch tekort. Elke christen die zich van tijd tot tijd zich bedroefd voelt om de schijnbare teloorgang van het geloof in het Westen, kan zich door Haliks pleidooi aangesproken voelen. Omarm de seculier in jezelf, durf af te dalen in de nacht van het ongeloof, en kom er nog sterker uit tevoorschijn. Tegelijkertijd is Haliks boek ook geschikt voor een aantal Zacheussen, die op het randje van de kerk staan of er zelfs al lang afscheid van genomen hebben. Haliks katholicisme is er een van de 21e eeuw: zelfverzekerd, open en niet om een kwinkslag verlegen.

Het vaderloze tijdperk (1985) van alexander Does de Willebois

Wat indruk maakt in het boek, is de ernst en grondigheid waarmee het probeert vast te stellen wat er niet klopt aan de moderniteit. "Het volstaat niet", zegt inleider Jacques de Bourbon Busset (Académie Française), "te zeggen dat de traditionele waarden zijn ingestort, zoals het in officiële betogen luidt. Er heeft zich in de opvatting van het leven zelf een kentering voorgedaan, een omkering van perspectieven." Van der Does de Willebois durft het kind als uitgangspunt én conclusie van zijn betoog te nemen. Als kinderen van God kunnen we immers ook als volwassenen niet aan ons eigen kindschap ontsnappen. De verfletsing van het menselijke vaderbeeld, leidt tot een verduistering van God.

Maar een vaderloos kind neigt ertoe te ontsporen. Dat zien we letterlijk gebeuren, maar ook cultureel, in de zin van een "verweesde samenleving". Voor vooruitgang is aansturing nodig. Tegenwoordig gaat het echter om "de gril, de blinde spontaniteit", zoals Bourbon Busset schrijft. Die worden hoger aangeslagen dan "de lucide betrokkenheid die als een vervreemding wordt beschouwd. Alleen de bevlogenheid van het moment telt. Dergelijk gedrag leidt tot onsamenhangendheid, maar deze incoherentie wordt zelf opgevat als een blijk van de totale afwezigheid van iedere regel". Een regelloosheid die men als 'vrijheid' misverstaat.

 

Bautscherkapel

De maanden mei en oktober staat Maria centraal in onze geloofsbeleving. In de vredeskapel, gelegen aan de Bautshcerweg, zal de rozenkrans gebeden van mei t/m oktober iedere maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag om 18.00 uur. In mei en oktober ook donderdags om 18.30 uur waarna om 19.00 uur de H. Mis volgt. Voor de komende maand mei geldt dat niet voor donderdag 14 mei vanwege het hoogfeest van Hemelvaart en vieren we de mis om 11.15 uur in de St. Josephkerk.

 

Dodenherdenking Welten

Dodenherdenking is bedoeld voor jong en oud. Met name de jongeren en de kinderen mogen we het bewustzijn meegeven dat vrede broos is en dat we allemaal moeten blijven streven om vrede in stand te houden. Door een samenkomst op 4 mei geven we de nieuwe generatie mee wat in het verleden gebeurd is, want dit mag nooit vergeten worden!

Op maandag 4 mei wil Basisschool St. Martinus stilstaan bij deze dodenherdenking. Bij de ingang staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes met een plaquette waarop vermeldt staat: ‘aan O. L. Vrouw voor haar bescherming tijdens de oorlogsjaren 10.5.’40 – 17.9.’44. Dankbaar Welten’. Om te herdenken en stil te staan willen we om 19.50 uur bijeenkomen. Om 20.00 uur zal er een korte stilte worden gehouden waarna kinderen van de school een bloemstuk zullen leggen bij het monument. Iedereen krijgt de gelegenheid om ook bloemen neer te leggen uit dankbaarheid en uit eerbied voor de slachtoffers van de oorlog. Iedereen is welkom! Zo hopen we deze mooie en waardevolle traditie in stand te houden.

 

PINKSTEREN

Als een windvlaag die ons aanraakt,

als een kracht die vleugels geeft

strijkt Gods adem langs de aarde,

stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt

en die grenzen opengooit.

Vuur dat koude harten opwarmt

en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen,

als het trillen van een snaar.

Door de Geest van God bewogen,

staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging,

willen meedoen, vatten moed,

willen bouwen aan een wereld

waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt

boven ons beperkt bestaan,

wijst de Geest van God ons wegen

die wij samen kunnen gaan.

‘Jaarringen’ van Greet Bookerhof-van der Waa

 

Zoeken