Parochienieuws 3 april - 2 mei 2015

 

Deken, Kapelaans, Kerkbestuur en Vrijwilligers heten u allen een Zalig Pasen!

 

Door Pasen ont – haas - ten?

 

En ja hoor, ook in de reclame probeert men van Pasen een eetfestijn te maken. Het chocolade paashaasje hupt te eenzaam door de rekken, en de eitjes voldoen niet meer. Waren de echte gekookte en gekleurde eieren al niet verrijkt met ook in meervoudige chocolade varianten te krijgen, nu willen ze ons echt zoals met kerstmis aan een paasdiner helpen.

Het lijkt me minder kans van slagen te krijgen. Waarbij het niet weet hebben van het kerkelijk Pasen enerzijds een rol kan spelen dat het niet zo snel kan lukken. Anderzijds mogelijk juist daardoor wel. Want leegte moeten we toch vullen? En wat het hoofd en hart niet meer raakt, kan misschien door de maag.

Het is voor “kerkmensen” helemaal niet zo eenvoudig om zich in deze tijd passend uit te drukken waarover het gaat. Klassieke zinnen als: “De Heer is verrezen, alleluia” spreken niet zo tot de verbeelding. Welke “Heer” zal de eerste vraag zijn. Had men vervolgens dan nog gekozen voor “opgestaan”, kwam de vaak uitgevoerde dagelijkse beweging wel in beeld. Je staat immers op uit een stoel, uit een bed. Velen weten inmiddels dat ook dit simpele bewegen van belang kan zijn, zoals sowieso bewegen helpt om lichamelijk fit te blijven. Wie voldoende beweging zoekt, sterkt bovendien ook nog zijn geestelijk vermogen en blijven we langer “bij de les”. Voor wie gezond is en geen klachten heeft, is dat eenvoudig: zonder nadenken staan ze op. Maar waar heupen, knieën, rug- en beenspieren protesteren, kan dit een hele toer worden, dat even opstaan. Dan moet een mens wel een kruisje zetten door zichzelf en door een pijngrens(je) gaan. Wie dat regelmatig blijft doen, ook als het tegenvalt, kan zomaar tot de ontdekking komen dat het soepeler gaat. Komt dan een lieve bekende op bezoek, krijgt die iemand stralend te horen en te zien: “Kijk eens wat ik kan: helemaal zelf opstaan!”

De uitdrukking: “Een kruisje zetten door jezelf” zegt men makkelijk, maar soms is het voor iemand echt een beetje doodgaan. Wie de moed heeft zich zelf aan te pakken, en lukken er daardoor weer zaken, dan krijgt een mens daar ook veel voldoening van. De eigenwaarde en het zelfbeeld groeit. Met of zonder woorden is men blij met hetgeen men kan. Pillen slikken kan nodig zijn om pijntjes en kwaaltjes te begeleiden. Maar wie zonder kan - en dat lukt wel eens als we volharden - is beter af.

Jezus slikte de bittere pil van verwerping. Geen klacht kwam over zijn lippen. Door samenzweerders valselijk weggehoond en in een schijnproces veroordeeld, voerde men Hem naar de schandelijke kruisdood. Hij zette werkelijk een kruis door zichzelf. En toen kwam Gods antwoord! Hetgeen hij zelf vaker had gezegd tegen doden: “Ik zeg je: sta op”, voltrok zich toen aan Hem. Ook als wij niet zo trouw meer zijn aan de Heer van het leven, God kan niet ontrouw zijn aan de mens die Hij liefheeft. Raak je daar eenmaal van doordrongen, dan leert een mens leven op een fundament waardoor je je “gedragen” weet. Dan komt er rust in menig rusteloze ziel.

Is dat niet onthaasten? Zalig Pasen.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

 

Paasprogramma in de Pancratius

 

In de omliggende kerken combineren we al vaker de diensten door naar elkaar te verwijzen. Door een te smalle liturgische betrokkenheid, is er in menige situatie niet veel meer “te vieren”. Natuurlijk ligt ook in de dekenale kerk de belangstelling voor al die diensten niet meer zo hoog als het was. Niettemin zijn alle diensten wel van dien aard, dat nog menigeen die onbekend binnenstapt zich verbaast over de positieve sfeer welke door een goede deelname mede tot stand komt. Men ervaart toch ook de centrumwerking van de kerk.

Vanaf Palmzondag volgen we het levenseinde van Jezus met beelden en plechtigheden: voetwassing met Witte Donderdag en het beleven van het geschenk van de eucharistie. We volgen Jezus op de Kruisweg en staan in de avond van Goede Vrijdag stil bij de stilte van die avond, nadat Hij in het graf was gelegd. Zaterdag is er volop gelegenheid in de avond om zijn OPSTANDING in ons op te nemen en met Pasen jubelt de kerk: Als de graankorrel in de aarde is gestorven, brengt hij vrucht voort.

Wie wil niet delen in die goede vrucht, dat lijden niet zinloos is, mits gedragen vanuit een levendig vertrouwen dat God dit ons allen wil schenken?Misintenties

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

Geen ochtendmis!

 

15.00 uur Wendy Kokkelkoren

Kruisweg (Deken)

 

17.00 uur

Kinderkruisweg

(door Chrisko geleid)

 

19.00 uur Gregoriaans

Lijdensdienst (Deken)

 

Zaterdag 4 april

Paaszaterdag/Stille Zaterdag

Geen ochtendmissen

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

19.00 uur Chrisko

Kinderpaaswake

Gaston Rompelberg (jrd.)

 

21.00 uur Gregoriaans

Paaswake (Deken)

Bewoners en overl. bewoners van verpleeghuis Bergweide; Jan van Berkum; In dankbare herinnering aan ouders Hamers en Buitenhuis

 

Zondag 5 april

Paaszondag

1e Lezing: Hand. 10, 34a+37-43

Evangelie: Joh. 20, 1-9 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Carel van Kroonenburgh (jrd.); Annie en Frans Claessens-Snackers en Pieter Smit Jongbloed; Jan Hamers; Jan Boots; Wiel Leenders; Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

 

11.30 uur Gem. Kerk. Zangkoor St. Gregorius, Nieuwenhagerheide

Harry Boijmans (jrd.); Voor overl. van fam. H. Ritzen-Ackermans (jrd.); Charly Fisher; Wiel Bosch; Piet v. Laarhoven en Els v. Laarhoven-Hermans (jrd.); Fons Consten (jrd.) en ouders Consten-Janssen; Miets Gorissen (jrd.); Voor de verjaardag van Suze Jorissen-Wilmes; Voor het welslagen van een pelgrimsreis

 

Maandag 6 april

Tweede Paasdag

1e Lezing: Hand. 2, 14+22-32

Evangelie: Mt. 28, 8-15

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur H. Mis vervalt!

 

11.30 uur Chrisko

Joop van Stratum

 

Dinsdag 7 april

(Orgelspel)

Dinsdag octaaf van Pasen

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Mevr. J. H. Stijns; Voor overl. echtgenote; Voor de verjaardag van overl. zoon, Hub Scheeren en Pap en Mam

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 8 april

Woensdag octaaf van Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 9 april

Donderdag octaaf van Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 10 april

Vrijdag octaaf van Pasen

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Leo Sijstermans; Echtp. Janssen-Cremers; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen en zoon Lou

 

Zaterdag 11 april

Zaterdag octaaf van Pasen

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Annie Logister-Pieters (jrd.)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 12 april

Tweede Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 4, 32-35

Evangelie: Joh. 20, 19-31 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Gregoriaans

Overl. fam. Custers-Jongen (jrd.)

 

11.30 uur Cantor

Leonie Jennen-Steuns (1ste jrd.) en overl. ouders Jennen-Steuns; Gerda Gulpen-Opheij; Echtp. Reuters-Canisius en overl. v.d. fam. Reuters

 

Maandag 13 april

Maandag na 2de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 14 april

(Orgelspel)

Dinsdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur

Mevr. J.H. Stijns; Ton Ruitenbeek

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 15 april

Woensdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 16 april

Donderdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 17 april

Vrijdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur

Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbeler

 

Zaterdag 18 april

Zaterdag na 2de zondag Pasen

09.00 uur Pater Jan Schellens o.p.

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 19 april

Derde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 3, 13-15+17-19

Evangelie: Lc. 24, 35-48 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

Overl. echtgenote Mia Pelzer-Hoffman (2de jrd.); Dhr. en mevr. Herens-Jacobs (jrd.); Fien Stijns; Op de goede afloop van een pelgrimstocht

 

11.30 uur Nic Hermans, solist

Bèr Coumans t.g.v. zijn verjaardag

 

Maandag 20 april

Maandag na 3de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 21 april

(Orgelspel)

Dinsdag na 3de zondag Pasen

09.00 uur

Mien Ruiters-Hermans; Ter ere v.d. H. Geest uit dankbaarheid; Wiel Leenders; Mevr. J. H. Stijns

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 22 april

Woensdag na 3de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 23 april

Donderdag na 3de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 24 april

Vrijdag na 3de zondag Pasen

09.00 uur

Frans Cremers

 

Zaterdag 25 april

H. Marcus, evangelist

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 26 april

Vierde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 4, 8-12

Evangelie: Joh. 10, 11-18 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Fien Stijns

 

11.30 uur Jeugd Orkest Welten

H. Mis

 

Maandag 27 april

H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 28 april

(Orgelspel)

Dinsdag na 4de zondag Pasen

09.00 uur

Mevr. J. H. Stijns

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 29 april

H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 30 april

Donderdag na 4de zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 1 mei

Vrijdag na 4de zondag Pasen

09.00 uur J

an van Berkum; Leo Sijstermans; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers

 

Zaterdag 2 mei

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Overl. ouders en fam.

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

 

 

 


Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

22-03-2015  Roméo Amon Vaccari, Heerlen

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID

02-03-2015  Monique Kusters, 47 jaar

23-03-2015  Joseph Beckers, 92 jaar

 


Overige Bijdrage

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 mei t/m 30 mei 2015: DONDERDAG 23 APRIL.

 

Paastafereel in de kerk

 

Voor de vaste bezoekers een bekend fenomeen en toch telkens weer de moeite waard om met bewondering te aanschouwen: het paastafereel. Trouwe medewerkers zijn enkele weken bezig geweest om er weer een prachtig schouwspel van te maken. Ook dit jaar zullen weer klassen komen van basisscholen om het verhaal van Pasen te willen zien én te horen. Neem gerust de tijd, voor of na een viering, om in alle rust dit verhaal eens te bekijken. En toch de vraag: wees geen toeschouwer! Laten we het verhaal van Jezus lijden, dood en verrijzenis ons eigen maken. Het heeft met ons leven te maken, want Hij heeft het voor ons over gehad! Jezus wil ons laten opstaan, in dit leven en in het leven in het hiernamaals. Vanuit Jezus’ onvoorwaardelijke liefde voor ons: wat hebben wij over voor de ander?

Zalig Pasen! Kapelaan Blom

 

2 mei Boskapel Imstenrade

 

Op die dag is er het publiek tonen van de stenen mozaïeken welke werden vervaardigd voor het kapelletje in het bosgebied achter de voormalige Vroedvrouwenschool, het huidige Parc Imstenrade. Het werd als monument gebouwd door de religieuzen, die menig kind dood geboren zagen worden. Men had er een stille gebedsplek voor veel stil verdriet. Er zal om 14.00 uur een kleine plechtigheid zijn, met zang, gebed en muziek, waarna we het gemaakte kunnen aanschouwen. Het was nooit de bedoeling om de kapel te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Maar door deze ingreep, kan het wel weer een plek worden voor een aangenaam wandeldoel en voor een stil gebed in de vrije natuur waar het wolkendek onze hemel is, die hopelijk vaker openbreekt en ons veel licht schenkt.

 

Lourdersbedevaart 2015

 

Dit jaar zullen wij deelnemen aan de Lourdesbedevaart van de Organisatie Limburgse Bedevaarten, van 2 tot en met 9 juni. Men kan met de trein, bus of vliegtuig. Daar wij deelnemen aan de bedevaart in juni moeten de inschrijvingen voor deze bedevaart uiterlijk 25 april binnen zijn. Mensen in het dekenaat Heerlen die interesse hebben om deel te nemen aan deze bedevaart kunnen informatie krijgen bij José van Kan – van der Sluis. Zij is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen bereikbaar op het Parochiekantoor Schandelen, tel. 045 – 5 72 34 73.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART NAAR KEVELAER 19 MEI

 

Er ligt weer een heel jaar achter ons en de lentezon begint ons langzaam te verwarmen. Toch hebben wij behoefte aan echte warmte in ons hart en dat voor iedereen heel bijzonder.

De weg naar Maria, Troosteres van de Bedroefden is dan snel gevonden.

19 mei 2015 gaat ons cluster Heerlen-Zuid weer

naar Kevelaer en wij zullen onze persoonlijke zorgen maar ook datgene dat ons als gemeenschap bedrukt bij haar neerleggen. Onze vragen en onze dank kunnen wij bij haar kwijt. Zij is onze Middelares bij haar zoon die zij na zijn lijden en sterven in haar armen heeft gedragen. Geef u op tijd op bij secretariaat van de parochie, want de bus is zo gevuld. Kosten zijn nog steeds € 17,50 per persoon, ondanks de prijsstijgingen overal.

 

Zwolle meets Heerlen: Groot Mannenkoor Zwolle en Koninklijk Heerlens Mannenkoor concerteren in Pancratiuskerk

 

Zaterdag 18 april a.s. vormt de Pancratiuskerk te Heerlen het decor voor een gezamenlijk concert van het Groot Mannenkoor Zwolle en het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius. Vanaf 20.15 uur zal er door beide koren naast klassieke koorwerken ook hedendaagse populaire muziek ten gehore worden gebracht.(o.a. uit musicals als Jesus Christ Superstar, Phantom of the Opera, West Side Story, Billy Elliot, en bekende werken als All by My Self, Nella Fantasia en The Rose). Ook de Hongaarse tenorsolist Kristiàn Eyged en de 13 jarige pianovirtuoos Youp Schyns uit Sippenaken zullen aan het concert meewerken.

De organisatie is in handen van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius. Het betreft een uitwisseling tussen de beide koren, mede door de goede contacten en de sterk overeenkomende muzikale opvattingen van de dirigenten: John Gerits dirigent van Pancratius en Hennie Ramaekers (voormalig dirigent van oa.Mastreechter Staar) van Zwolle.

Beide koren hebben, mede door de inzet en opvatting van hun dirigenten, sterk gewerkt aan modernisering van het repertoire. Onder andere hierdoor zijn beide koren de laatste jaren, tegen de tendens in de mannenkorenwereld in, sterk in ledenaantal gegroeid.

Nadere informatie: www.pancratiuskoor.nl

     

 

Zoeken