Parochienieuws 28 februari - 3 april 2015

 

Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 4 april t/m 2 mei 2015: DONDERDAG 26 MAART.

               

Boeteviering

 

Op zaterdag 28 maart om 14 uur vindt om 14.00 uur traditioneel voorafgaand aan het feest van Pasen een boeteviering plaats. Wellicht dat we de term ‘boete’ niet graag horen. Boetedoen, wie doet dat nu graag? Toch doet zich een noodzaak wanneer we iets goed te maken hebben. Ieder mens zonder uitzondering ervaart toch wel eens effecten door tekortkomingen van eigen gedrag? Soms zeggen we iets te scherp, geven we de ander onterecht de schuld, zorgen we voor spanningen onder elkaar. We zouden graag willen, maar er bestaat geen mens die geheel zonder schuld is. Je moet er iets voor doen om het goed te maken; de eerste te zijn om de hand te reiken naar de ander opdat verzoening kan plaatsvinden. De opluchting van het goedmaken is zovele malen groter dan het boete doen! Grijp die kans om het geweten te overwegen tijdens deze boetevoering. Het kan zijn dat het heel lang geleden is dat u gebiecht heeft en wellicht heeft u er (terecht) nare herinneringen aan. Maar wat is er nu mooier om na de viering persoonlijk te horen dat u vergeven bent, om met Gods zegen op weg te gaan. Geef God en u zelf de kans!

 

Goede Week

 

Laat de Goede Week 'goed' zijn! De gehele komende maand staan wij bijzonder stil hoe Jezus heeft geleden en is gestorven. Menselijk gezien kan het vreemd in de oren klinken, maar juist door het lijden en sterven heeft God in Jezus laten zien hoe 'goed' Hij voor ons is en hoe groot zijn liefde. Het kruis van Jezus is de brug naar de hemel waarnaar wij allemaal op weg zijn en die Gods Zoon voor ons heeft geopend. Vooral in de Goede Week staat het lijden van Jezus centraal en willen we stil staan, dat Hij dat voor ons heel persoonlijk heeft overgehad, uit liefde. Ik nodig u uit om de vieringen in de Goede Week bij te wonen, om onszelf die kans te gunnen.

Kapelaan Blom

 

Over gezin, stamcellen en moleculen

 

De scholen, zo hoorde ik, krijgen de taak om de kinderen aan te pakken en te begeleiden, zodat het pesten geen kans van slagen meer krijgt. Dat was nationaal op het nieuws op 24 januari. Meteen schoten me diverse opmerkingen van schoolleiders door het hoofd die eronder lijden dat ze zo vaak extra taken/aandachtsvelden krijgen van “hogerhand”. Met als gevolg dat ze aan de traditionele vakken moeten inleveren. Bovendien vroeg ik me af, of dit allemaal wel zo goed is. Leggen we niet taken die thuis horen in de handen van ouders en opvoeders te snel bij – in dit geval – de scholen neer? Het gaat om een mentaliteitsverandering denk ik, om een manier van “het leven” leren en wel door het “voor- te- leven”. Als zo vaak sluiten we de ogen voor het woord: opvoeders. Welopgevoed, goed gemanierd en fatsoenlijk zijn waarschijnlijk verkeerde en fouten begrippen in het vocabulair van de mensen die wel nieuw leven schenken aan de wereld. Hoe eerder we echter beginnen met deze vorming van de wereldburgers-van-de-toekomst, hoe makkelijker het gaat om aan een soepele, warme samenleving te bouwen. Je hoeft dan al niet de vervormingen eruit te halen welke we toelaten door onze ogen te sluiten.

Komen we dat niet op vele fronten tegen? Zichtbaar langs wegen en in bermen zijn toch nog steeds de bergen afval zoals, blik, plastic en alles wat we verder in een prullenbak kunnen en moeten doen. We kunnen daar zeker mensen voor in dienst nemen, auto’s voor inzetten en mensen laten rondlopen die met stokken en prikkers alles weer in vuilniszakken doen. Zoals iemand me eens zei die troep op de straat liet vallen: we zorgen toch dat mensen er werk door krijgen! Tja, dat is zo. Daarom steken we huizen in brand zodat de brandweer iets te doen heeft, verwonden we mensen zodat ziekenhuizen geen leegstand hebben en verpleegkundigen nodig blijven. We maken van onze auto’s het best ook botsauto’s zodat we de garages blij maken met uitdeuken en verdere reparaties, waardoor deze noodlijdende sector een stimulans krijgt. En u kunt in uw fantasie een lange lijst maken waardoor we als “wilden” te werk gaan, met de goede mening dat anderen daar profijt van hebben. Wanneer ik dreig door te draven zou ik ook het jammer kunnen vinden dat pesten ophoudt. Want hoeveel deskundigen zou ik daardoor weer aan een job kunnen helpen. Goed voor de werkgelegenheid in diverse sectoren van opvang en begeleiding.

Natuurlijk kan dat niet het geval worden. Daarom ook dat de minister van zich laat horen. Maar is dit wel de  juiste weg? Alles wat is, bestaat uit atomen en moleculen. Als dat gezonde cellen zijn, is alles goed en gezond. Maar zijn al een paar cellen ernstig vergiftigd, en spreken we over kanker, dan hoop je bijv. op goede stamcellen. Is niet elk gezin een element van de gehele maatschappij?

En als de cellen al niet meer gezond zijn, wat kunnen we dan nog verwachten. U kunt daar met anderen wel eens van gedachten over wisselen.

Deken Th.v. G.

 

Urnenwand

 

Sinds de renovatie beschikt onze kerk tegenover de ingang naar de crypte over een aantal plaatsen waar men urnen kan plaatsen. Er zijn er bezet, andere gereserveerd, maar er zijn nog plaatsen ter beschikking. Wie nu laat vastleggen, verplicht zich voor het tarief dat dit jaar geldt. Hetgeen betekent dat de looptijd van 20 jaar pas ingaat wanneer daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van plaatsing. Wel voldoet men het voor nu geldende bedrag, maar dit wordt nadien niet meer verhoogd. Wie er nu heil in ziet, werkt aan het beider voordeel: zowel voor de familie van de betrokkenen alsmede voor de kerk.

Op dit moment zijn er nog 10 plekken beschikbaar. U kunt zich voor nadere informatie bekend maken bij dhr. Frits Bardoul, per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of via het parochie secretariaat, dat geopend is op dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch onder nr. 5712177 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

Stille Omgang 2015

 

“Een pelgrim gaat voort…..” is de algemene intentie van de komende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt. Deze traditie is een eigentijdse herdenking van het Eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 te Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd rondom de plaats van het mirakel al een processie gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de STILLE OMGANG in 1881 opnieuw tot bloei, dit, toen een geschrift werd ontdekt waarop de route van de middeleeuwse processie stond beschreven.

Het is thans een bidtocht in stilte waar jaarlijks duizenden pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegenwoordigd. Vanuit Limburg worden weer autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam vv te vervoeren. Op zaterdagavond 21 maart vertrekt de bus vanuit Heerlen vanaf het NS-station aan de achterzijde. Vertrektijd zal zijn 19.55 uur en terugkomsttijd wordt verwacht om 06.50 uur.

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal traditiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen, met hen de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan het Singel vlakbij het Spui. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Zuid- en Midden-Limburg.

De deelnemersprijs bedraagt € 22,00 per persoon. Voor meer informatie, aanmelding en kaartverkoop kan men t/m vrijdag 13 maart terecht bij de plaatselijke correspondent: Dhr. H. Berben; Tel.nummer: 045-5711499; Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

De Paus aan het woord…

 

De oren werden gewassen maandag 22 dec jl. ,ruw zelfs, de oren van de Curie van het Vaticaan; noem het de Raad van Bestuur van de Katholieke Kerk. Paus Franciscus liet er (opnieuw) geen gras over groeien: hij is het (zeker) niet eens met het gedrag van sommigen in deze wereld & hij zal dat laten horen ook! De 15 Ziektes waarvan volgens Paus Franciscus de kardinalen binnen de Curie mogen genezen & ik citeer:

“Laat ik u aansporen om deze Kerst de kans te nemen om te “genezen” van elke wond en te “genezen” van elk gebrek. Dit is de reden waarom ik u dringend verzoek om:

Uw geestelijk leven te genezen, je relatie met God, want dit is de ruggengraat van alles wat we doen en wat we zijn. Een christen die niet wordt gevoed door het gebed, de sacramenten en het Woord van God, vervaagt onvermijdelijk en verdwijnt;

Beloon uw volgelingen, geef aan uw volgelingen en uw dierbaren niet alleen geld, maar vooral tijd, aandacht en liefde;

Genees uw relaties met anderen, transformeer het geloof in het leven en de woorden in goede werken, in het bijzonder bij degenen die daar het meest behoefte aan hebben;

Genees je manier van communiceren, het zuiveren van de taal van beledigende woorden, de vulgariteit en de woordkeus van wereldse decadentie;

Heel de wonden van het hart met de olie van vergeving, vergeef mensen die ons pijn bezorgen en heel de wonden die wij bij anderen hebben aangebracht;

Genees van je werk, voer het werk uit met enthousiasme, met nederigheid, met vaardigheid, met passie, met een ziel die weet hoe de Heer te danken;

Pas op voor afgunst, lust, haat en negatieve gevoelens die onze innerlijke vrede verslindt en transformeert en die ons als mens vernietigt;

Genees van de bitterheid die ons brengt tot wraak, genees van luiheid die leidt tot apathie, genees van het vingerwijzen dat leidt tot hoogmoed, genees van het voortdurend klagen dat leidt tot wanhoop. Integendeel, vraag de Heer om wijsheid om op je tong te bijten door beledigende woorden niet te zeggen en om bitterheid na te laten;

Zorg voor onze zwakkere broeders, onze medemens. Ik zag zoveel mooie voorbeelden onder u, in deze, en ik dank u, van harte gefeliciteerd! Behandel de ouderen, de zieken, de hongerigen, de daklozen, de buitenlanders. Over dit gedrag zullen wij uiteindelijk worden beoordeeld;

Behandel de heilige Kerstmis nooit als een viering van het consumentisme met commercie, uiterlijk vertoon, nutteloze geschenken of onnodig afval. Het is het feest van vreugde aan de Heer die van harte welkom is in de kribbe en in ons hart..

Wat geldt voor Kerstmis, geldt evenzeer voor de opgang naar Het Feest van onze Kerk waaruit alle kerkelijk- en geloofsleven voortkomt: Jezus’ dood en verrijzenis. Moge het weer PASEN worden met de vreugde dat het leven blijft, de dood slechts een doorgang is.

 

Naar tevredenheid

 

Nadat we toch vaak geplaagd werden met een ware belaging door feestvierende tentopstellingen, is het dit maal gelukt. En wat waar is, moet ook gezegd worden. Dit maal willen we ook laten weten dat de afspraken met de Winkbülle en de tentopzetters met het festiviteiten programma van carnaval 2015 correct verzorgd werd. Was het niet alleen vaak een “geschravel” voor menig kerkganger en zelfs hier en daar ronduit gevaarlijk zodat er ongelukken konden gebeuren, nu is het naar wens opgepakt en ingevuld.

Dit toont toch dat we op de vierkante meter samen kunnen leven zonder echte problemen, als men maar wederzijdse belangen erkent. Hoewel we altijd leken te klagen hadden we oprecht eerlijke vragen. Dat heeft men nu laten zien en ook getoond dat het kan: respect. Zijn we dankbaar voor en hopen dat dit in de toekomst, ook met andere evenementen zo kan.

Deken Th.v. Galen en het kerkbestuur

 

Lourdersbedevaart 2015

 

Dit jaar zullen wij deelnemen aan de Lourdesbedevaart van de Organisatie Limburgse Bedevaarten, van 2 tot en met 9 juni. Men kan met de trein, bus of vliegtuig. Daar wij deelnemen aan de bedevaart in juni moeten de inschrijvingen voor deze bedevaart uiterlijk 25 april binnen zijn. Mensen in het dekenaat Heerlen die interesse hebben om deel te nemen aan deze bedevaart kunnen informatie krijgen bij José van Kan – van der Sluis. Zij is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen bereikbaar op het Parochiekantoor Schandelen, tel. 045 – 5 72 34 73.

 

Boekenmarkt op Rolduc – zaterdag 21 maart 2015

 

Ook in het jaar 2015 organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 21 maart 2015 van 09.00 – 14.00 uur. In het seminariegebouw worden tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, (kerk-)geschiedenis, en niet op de laatste plaats ook weer de zogenaamde ‘Limburgensia’. Het zijn merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken. Op de boekenmarkt zal men zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt.

De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de vastenactie van het Grootseminarie, en voor de andere helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen.

Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.

 

Vastenactie

 

De vastenactie van dit jaar ondersteunt het landelijk project: Sri Lanka, ‘Grenzeloos samen leven’, werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka. De actie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het Bisdom Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. Deze ‘thee-Tamils’ leven in kleine gesloten gemeenschappen, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en bewust maken door trainingen en workshops stimuleren de medewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. SETIK werkt dan ook voor iedereen , ongeacht religie, etnische achtergrond, sekse of kaste. Van harte willen we u vragen om deze vastenactie te ondersteunen!

U kunt uw gave overmaken op: IBAN: NL 39 RABO 0122 4706 80 tnv Kerkbestuur St. Pancratius.

 

 

Zoeken