Parochienieuws 31 januari - 28 februari 2015

 

Over mode en trend

 

Mode is iets voor het moment, iets voor nu of voor dit seizoen, misschien op lange termijn gezien, nog geldend voor dit jaar. Maar dan is het ook weer achterhaald. Een trend is iets dat wordt uitgezet en dat op langere termijn gericht is. Een voorbeeld daarvan is de “Circulaire Economie” Waar dit over handelt? Nu grondstoffen moeilijker te winnen worden en de afvalberg blijft groeien, is omschakelen naar een circulaire economie een oplossing. Hetgeen betekent dat men producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en men ziet er op toe dat waarde vernietiging wordt geminimaliseerd. Soms heeft een trend niet meteen veel effect zoals bij mode wel het geval moet zijn. Maar naar de tijd kijkend die komen gaat, houdt men een nieuwe aanpak, een nieuwe visie, ons voor. Daar gaan we werk van maken, dat zal de weg worden om ons uit deze impasse te halen welke we gaan tegenkomen als we niets ondernemen. Het getuigt van visie op langere termijn. Dit in tegenstelling tot mode, welke me een momentopname lijkt en snel voorbijgaat.

Het gekke is dat we vanuit het woord mode ook de term modern bedacht hebben en dit als iets ’goddelijks’ ervaren d.w.z. als iets wat ‘heilig‘, iets waar je bijna niet aan mag komen en waar je best maar aan moet meedoen. Alles wat ‘modern‘ heet ís daardoor al beter. Maar is dat niet wat kort door de bocht gedacht?

School of Life-oprichter en filosoof Alain de Botton heeft een manifest met tien deugden voor het moderne leven opgesteld. Hij gaat uit van de volgende vraag: Een beter mens worden, wie wil dat nog? Volgens deze Britse filosoof kijken de meeste mensen vreemd op wanneer je ernaar streeft een goed persoon te zijn. Terwijl deugden altijd de kroon waren op filosofie en religie, zijn wij de eerste generatie die ‘zero interest’ heeft in deugden, aldus De Botton. Daarom heeft de oprichter van de Londense School of Life een manifest voor atheïsten geschreven.

Zijn uitgangspunten bevatten 10 deugden om aan te werken:

Veerkracht: tegenslag is deel van het menselijk leven

Empathie: heb de moed om je te verplaatsen in anderen

Geduld: we zijn ongeduldig omdat we perfectie verwachten

Opoffering: eigen voordeel behalen zit in onze natuur, maar uit liefde overstijgen we onszelf

Beleefdheid: beleefdheid is niet ‘onecht’ zijn, maar een vorm van beschaving en tolerantie

Humor: teleurstelling kan leiden tot woede, maar humor is de wijzere uiting

Zelfbewustzijn: geef anderen niet de schuld van wat in jezelf ligt

Vergeving: samenleven is ook elkaars fouten door de vingers zien

Hoop: pessimisme is niet 'dieper' dan optimisme

Vertrouwen: zonder vertrouwen wagen we niets in ons korte leven

Stof tot nadenken?

 

Hartelijke groet,

deken Th.v. Galen

 

Even omkijken …

 

Zoals de meesten die het parochieblad lezen wel weten werd mijn hart onderhanden genomen middels een passende ingreep. Het herstel vergde toch de gebruikelijke maanden. Ik kon dit met een gerust hart doen, omdat de kapelaans Blom en Zuidinga werkelijk de schouders eronder hebben gezet in het overnemen van zaken, geholpen met de trouwe steun van de Professoren Stevens en Rohling en pater van Laarhoven.

Achteraf zegt elke genezen verklaarde, dat het meeviel. Maar tijdens de eerste periode heb je weinig in de melk te brokkelen, slap als je bent en tot niets in staat. Als je gaandeweg meer begint te bewegen, ben je al blij maar juich niet te vroeg. Toch is het herstel voorspoedig verlopen. En in die tussentijd wist ik me gesteund door de vele reacties van meeleven en toegezegde gebeden welke ik middels post, mails, boeketten en fruitmanden mocht ontvangen. Dat alles was voor mijn zus en mij overweldigend, iets om vaker stil van te worden. Omkijkend iets om zeer dankbaar voor te zijn. Waarbij het hele proces ook een bijzondere ervaring was, in menig opzicht verrijkend, inclusief de pijnen en de lastigheden. Hetgeen ik nu eenmaal moest ondergaan had ik voor geen goud willen missen, omdat er ook veel leermomenten in zitten… maar ik hoop het nooit meer over te moeten doen.

Langs deze weg willen mijn zus Marion en ik al die mensen danken, die ons “gedragen en bemoedigd hebben”.

 

Deken Theo van Galen


 


Misintenties

Zaterdag 31 januari

 

H. Johannes (Don) Bosco

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 1 februari

Vierde Zondag door het jaar

1e Lezing: Deut. 18, 15-20

Evangelie: Mc. 1, 21-28 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Dekenale Kerkkoor St. Caecilia

Echtp. Hulsman-Widdershoven (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Charly Fisher

 

Maandag 2 februari

Maria Lichtmis

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 3 februari (Orgelspel)

Dinsdag in week 4

09.00 uur

Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 4 februari

Woensdag in week 4

09.00 uur

Echtp. J. Roumen-Smeets

 

Donderdag 5 februari

H. Agatha, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 6 februari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

09.00 uur

Jan van Berkum; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

 

Zaterdag 7 februari

Zaterdag in week 4

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Jrd. Overleden moeder; Martin Ramaekers

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Anna Le Jeune-Huffener en Joseph Le Jeune-Huffener (jrd.)

 

Zondag 8 februari

Vijfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Job 7, 1-4+6-7

Evangelie: Mc. 1, 29-39 (B)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Wiel Leenders

 

11.30 uur Cantor

Jos Schins; Ouders Kohl

 

Maandag 9 februari

Maandag in week 5

09.00 uur

Echtp. Louis Logister en Em Logister-Spreksel; Uit dankbaarheid t.g.v. 93e verjaardag

 

Dinsdag 10 februari (Orgelspel)

H. Scholastica, maagd

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 11 februari

Woensdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 12 februari

Donderdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 13 februari

Vrijdag in week 5

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 14 februari

HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa

09.00 uur

Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Zielerust v. overl. vader

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. en lev. v.d. fam. Werker-Prevoo (jrd.); Pastoor Mathieu Leclerq (jrd)

 

Zondag 15 februari

Zesde Zondag door het jaar

1e Lezing: Lev. 13, 1-2+45-46

Evangelie: Mc. 1, 40-45 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Gregoriaans

Marie-José Florie Wolf

 

De H.Mis van 11.30 uur vervalt!

 

Maandag 16 februari

Maandag in week 6

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 17 februari (Orgelspel)

Dinsdag in week 6

09.00 uur

Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 18 februari

Aswoensdag

1e Lezing: Joël 2, 123-18

Evangelie: Mt. 6, 1-6+16-18

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur H. Mis

met Askruisje

 

19.00 uur Neet Mis

met Askruisje

Emile Nijskens

 

Donderdag 19 februari

Donderdag na Aswoensdag

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 20 februari

Vrijdag na Aswoensdag

09.00 uur

Jan Hamers; Ton Ruitenbeek

 

Zaterdag 21 februari

Zaterdag na Aswoensdag

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 22 februari

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

1e Lezing: Gen. 9, 8-15

Evangelie: Mc. 1, 12-15 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Mevr. Frederikx (zesw.d.); Jan Boots

 

11.30 uur Cantor

Overl. fam. H. J. Schiffers-Oostwegel (jrd.); Bèr Coumans

 

Maandag 23 februari

Maandag week 1 Vastentijd

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 24 februari (Orgelspel)

Dinsdag week 1 Vastentijd

09.00 uur

Frans Cremers

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 25 februari

Woensdag week 1 Vastentijd

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 26 februari

Donderdag week 1 Vastentijd

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Vrijdag 27 februari

Vrijdag week 1 Vastentijd

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 28 februari

Zaterdag week 1 Vastentijd

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg


 


Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

25-12-2014  Paula Hundscheid-Stassen, 94 jaar

31-12-2014  Fien Frederikx, 96 jaar

10-01-2015  Wiel Rijvers, 84 jaar

 

 


Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 februari 2015 t/m 4 april 2015: DONDERDAG 19 FEBRUARI.

 

 

Wegens de carnavalsoptocht zal er op zondag 15 februari om 11.30 uur geen H. Mis zijn.

 

Terugblik op kerstmis

 

Je hoort wel eens mensen zeggen ‘ja, met kerstmis zitten de kerken weer vol(ler), maar de rest van het jaar…’. Tuurlijk, mensen die de kerkgemeenschap een warm hart toedragen zou zich wensen dat elke week zulk een opkomst zou plaatsvinden. En uiteraard, ik zou me zelf ook niks mooiers kunnen wensen! Het is wel eens voorgekomen dat de priester op het eind van een kerstdienst de mensen alvast een zalig Pasen toewenst en zegt: ‘tot volgend jaar’, waarbij ik me toch durf af te vragen of zo’n opmerking zin hebt, wil je de mensen het gevoel geven dat ze altijd opnieuw welkom zijn in onze kerken.

Laten we een grote opkomst, eens per jaar, niet zien als een verwijt dat men de rest van het jaar niet komt, maar als een kans! Elk bedrijf is gericht op klantenbinding en veel bedrijven hebben ook ‘hoogtijdagen’. Kerst is één van deze grote feesten waar veel bedrijven/winkels het van moeten hebben. Ook zij klagen niet dat de rest van het jaar minder is, maar zien er juist een kans in! Ze halen alles uit de kast om hun producten te verkopen. Zeer zeker is de Kerk allesbehalve een commercieel bedrijf, maar wil wél graag het geloof in ‘God die liefde is’ aan de man brengen. Een van de kinderen, Lara Schuitemaker, heeft helemaal zelf een gedicht geschreven. Een boodschap die uitnodigt en ons wil laten zien dat we de kans moeten grijpen God als een Licht in ons leven toe te laten; een boodschap die we mogen meenemen én uitdragen in het komend jaar:

In de kerk ben je veilig, voel je je thuis in Gods huis.

Het is er warm en de kaarsen branden.

Iedereen is welkom, ook mensen uit andere landen.

Als de kaarsen branden is het er warm,

het licht straalt net als jouw lach;

En zo begint de nieuwe dag.

Je staat op en ziet het stralende licht,

En denkt aan de mensen die arm zijn: een minder prettig gezicht.

Maar er zijn acties, die helpen die mensen.

Zodat ze ook met ons samen kunnen bidden en zeggen ‘amen’.

Dan zijn ze heel blij dat ze samen met ons mogen zijn,

Ook in Gods huis mogen wonen en er ook altijd mogen zijn.

Nu is hun leven weer stralend wit,

En geloven wij in dit prachtgedicht.

 

Hartelijke groeten,

kapelaan Rick Blom

 

Uitnodiging

Ook dit jaar organiseert het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen –Landgraaf  een startavond in het teken van Vasten en Vastenaktie 2015. Dit jaar besteden wij  aandacht aan het Landelijk project: Sri Lanka, ‘Grenzeloos samen leven’, werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka.

Het project van Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het Bisdom Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. Deze ‘ thee-Tamils’ leven in kleine gesloten gemeenschappen, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en bewust maken door trainingen en workshops stimuleren de medewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun  schoolopleiding af te maken. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. SETIK werkt dan ook voor iedereen , ongeacht religie, etnische achtergrond, sekse of kaste. Op de startavond zal er ook aandacht zijn voor het project Sierra Leone van de                      St. Andreasparochie.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. “ Even minderen voor Sri Lanka en Sierra Leone“ is een mooie gedachte om in daden om te zetten. Gaarne nodigen wij u dan ook uit om naar de startavond te komen om al luisterend en vragend door de sprekers te worden geraakt.

Dekenale Startavond Vastenaktie 2015

Maandag  2 februari  2015 om 19.30 uur in het parochiezaaltje van de St. Andreasparochie

Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.

Programma:           

ontvangst met koffie

19.40   opening en welkom

19.45 presentatie en toelichting Vastenaktieproject Sri Lanka door Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenaktie

20.30   korte presentatie Vastenaktieproject Sierra Leone Andreasparochie    

20.45  pauze en informeel gedeelte om met elkaar van gedachten te wisselen onder het    genot van kleine hapjes, gemaakt door mensen afkomstig uit Sri Lanka en hier woonachtig.

21.30  Sluiting door Guus Prevoo

Wij hopen u op de startavond te ontmoeten.

Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Er van uitgaande dat de aanhef “Wat is Mij ( U ) waard ?) Uw interesse om verder te lezen zal prikkelen, wilt ons Kerkbestuur St. Pancratius U het volgende voorleggen:

De Kersttijd en de Jaarwisseling zijn weer voorbij. Velen hebben in deze tijd behoefte gehad een van de vele aangeboden vieringen in onze Pancratiuskerk, in een prachtige en sfeervolle ambiance bij te wonen. Een elk jaar mooier wordende uitstalling van het Kerstverhaal en Kerststal, een schitterende bloemendecoratie, warmte, mooie zang etc.

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Draagt U Uw Pancratiuskerk een warm hart toe en vindt U het derhalve belangrijk dat deze, ook dekenale kerk, in de komende jaren voor ons een belangrijke rol blijft spelen als ons Godshuis, waar wij samen Eucharistie kunnen blijven vieren en vaak een rustpunt kunnen vinden in lief en leed, dat onze Pancratiuskerk een toonbeeld en uitstraling blijft van een levendige en zich manifesterende katholieke gemeenschap ook waardoor nieuw leven komt in onze gezinnen, parochies en kerken?

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Vanuit een sterke gemeenschapszin zijn wij als Pancratiusparochie tot nu toe in staat gebleken stand te houden in een tijd waar verzwarende maatschappelijke omstandigheden een rol spelen, m.n. ook de voortdurende terugloop van parochianen, kerkgangers, priesters en vrijwilligers en inherent daaraan afname van inkomsten.

Het bedrijfsmatig open houden van Uw kerk gaat echter niet vanzelf. De organisatorische en vooral de financiële positie van onze kerk is zorgelijk.

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Is danook bedoeld als een appèl/oproep aan alle parochianen om ieder naar eigen inzicht en draagkracht een, ofwel fysieke bijdrage als vrijwilliger, dan wel zijn financiële bijdrage aan zijn Kerk te doen verhogen in zowel de kerk/gezinsbijdrage als een ruimere gave in de collectes tijdens kerkdiensten.

Met vriendelijke groet en U dankend

Uw Kerkbestuur en alle andere vrijwilligers van Uw Pancratiuskerk

 

HEERLEN MOET HANDHAVEN

 

(Zie parochie-nieuws november 2014 en Limb. Dagbl. 27 sept.2014)

Naar aanleiding van gesprekken van Uw Kerkbestuur, in september en november 2014, met de fractie en betreffende wethouder van de OUDEREN PARTIJ HEERLEN verscheen in het info-bulletin van de O.P.H. Aktueel, speerpunten uit de fractie:

De situatie op het Pancratiusplein werd door de O P H tijdens het vragenuurtje (in de gemeente-raad) aan de kaak gesteld. Het bestuur van de Pancratiuskerk en zijn kerkgangers ondervinden veel overlast van de vele evenementen die het naast de deur heeft. Te denken valt daarbij aan een slechte bereikbaarheid van de kerk en stankoverlast door urinoirs.

De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven handhavers strenger te laten toezien op de afspraken die in de vergunningen met organisatoren van evenmenten worden gemaakt.

 

Opbrengst collecte

 

In het weekend van 13 en 14 december mochten medewerkers van de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden.

De opbrengst was geweldig en bedroeg liefst € 566,87.

Met zo’n mooi bedrag kunnen wij weer via onze missionarissen en andere helpers een lichtstraaltje in het donkere bestaan van zovelen zenden. Hun moeilijke bestaan krijgt daardoor ongetwijfeld wat meer kleur. Namens hen hartelijk dank voor uw zo mooie steun.

J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Als een wereld patiënt wordt….

 

Deze realiteit wil natuurlijk niemand echt meemaken die zich daadwerkelijk een betrokken lid weet van een gemeenschap. Zoals iedereen die hoort dat een ernstige ziekte zich in stilte ontwikkeld heeft, niet blij is, zal ook een betrokken christen zich verzetten tegen zulk een constatering. De eerste wens en hoop is: het zal misschien wel meevallen, zo erg is het mogelijk niet als ze zeggen. Emotie pakt je en plaatst zich boven de verstandelijke mededelingen. Vervolgens kom je in verzet en wil je laten zien: kom, zo erg is het niet met me/ons. Laat ik alle krachten verzamelen en tonen dat ik niet klein te krijgen ben. Ik lever zelfs extra inspanning om te laten zien dat ik nog springlevend ben. Want wie wil er nu lijden? Processen ondergaan welke helemaal niet aantrekkelijk zijn, gewoon ellendig zijn? Je kunt afspraken met een arts wel uitstellen of de datum waarop de chirurg je verwacht wel negeren, maar wat baat het de mens?

Het is goed als er na ontkenning ook aanvaarding komt en men van daaruit de juiste genezingsweg probeert te volgen. Juist de apostel Paulus spreekt over zulk een situatie in een gemeenschap: als een lid lijdt, lijden allen. Het laat betrokkenen zeker niet koud. Voor hen komt het erop aan, de juiste diagnose te krijgen. Een wereld is geen patiënt als er door de kou wat minder warme leden zijn. Ook een mens voelt zich niet echt ziek als een hand slaapt, een spier wat stijf is of een vinger ontstoken is. Het kan wel lastig zijn, maar dat is te overzien gaat voorbij, zonder veel te moeten ondergaan. Maar als het hart geraakt is, als vitale andere kanalen verstopt zijn en gewoon niet meer functioneren zoals in het lichaam darmen of longen, blaas en lever, als de alvleesklier hevig ontstoken is… dan is een zalvend woord niet voldoende.

We zien de wereld in grote onrust, met haarden die dreigend zijn door hun acties tégen mensen. Dan staat niet alleen Frankrijk op zijn kop, heel Europa en ver daarbuiten leeft en rilt men mee. Wat kunnen en moeten we doen? Ontkennen en weglopen is geen oplossing. Schrijven en drukken dat het wel zo’n vaart niet loopt, is evenmin passend. Kermen en ocharm roepen geeft wel even lucht, maar lost niets op. Wie is hier een daadwerkelijke geneesheer? Wie geeft de juiste medicatie? Wat geldt voor de grote wereld geldt evenzeer voor de kleine wereld van huwelijk en gezin, van verenigingen, van parochies.

De tijd dat Kerstmis nog massaal mensen naar de kerken bracht is ook passé. Wel nog het laatste feest dat méér laat kiezen om een kerkdienst te bezoeken. We verwelkomen dan “de Heiland”, de “Heelmeester” of “de Geneesheer”. Maar een behandeling door Hem kost meer tijd, meer moeite en volharding. Augustinus wist dit. En schreef als bekentenis – uit eigen ervaring: Onrustig is ons hart (onze wereld, ons samenleven,) tot het RUST vindt bij U O Heer.

Deken Th. v. Galen

 

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT   

        

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing

NANO-SCIENCE OF FICTION?

Door Prof. Dr. Theo Rasing, Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en Directeur NCAS

Op donderdag 26 februari in de “ Thuis &Partners Zaal” van Parkstad Theaters Limburg.

Nanowetenschap en nanotechnologie staan volop in de belangstelling. De verwachtingen over het allerkleinste (nanos=dwerg) worden tot buitengewoon grote proporties opgeblazen. De verwachting is dat nanotechnologie het mogelijk zal maken revolutionaire nieuwe materialen en structuren te creëren. In de lezing zal getracht worden een beeld  te schetsen van de achtergronden en mogelijkheden van de nanowetenschap, een duidelijk interdisciplinair vakgebied waar natuurkunde, scheikunde en biologie samenkomen en dat kan leiden tot  toepassingen in de elektronica, maar ook in medische diagnostiek en behandelingen

19.30 uur ontvangst

20.00 uur aanvang lezing

21.00 uur pauze

21.20 uur gelegenheid tot stellen van vragen

22.00 uur sluiting

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.

Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai. Wilt u  liefst vóór 14 februari  a.s. opgeven met hoevelen u komt.

Om alvast in uw agenda te noteren:

Donderdag  11 juni : Prof.dr. Paul van der Velde  : “Boeddhisme”

Donderdag  15 oktober: Prof.dr. H. de Dijn: Vloeibare Waarden, ook in zorg en onderwijs ”.

Wij hopen u op donderdag  26 februari  a.s. te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen, Marijcke Beckers, Michiel Boon, Rob Luijten, Judith Krasznai

 

Meesterlijke pen…

Nu via Frankrijk de wereld opnieuw pijnlijk werd verrast met moordaanslagen omdat mensen een aanslag pleegden op wat men noemt “de vrijheid van de pen” wil ik iemand onder de aandacht brengen die een meesterlijke pen bezat. Een bekend verdediger van ons christelijk geloof, C.S.Lewis, schreef o.a. het meesterlijke boekwerkje “De Grote Scheiding”. In hoofdstuk 5 noemt hij geen naam noch functie, maar omschrijft iemand door hem te duiden als een “drager van slobkousen” In zijn tijd waren Anglicaanse bisschoppen te herkennen aan een bepaald model slobkousen…. Deze man is in gesprek met een Stevige Geest, terwijl hij zelf als Schim erbij staat. Deze laatste maakte “een busreis” en heeft niet in de gaten dat hij is overleden en inmiddels op weg is naar… Hemel of Hel en nu de kans krijgt de bestemming te kiezen. Het Landschap waar hij zich bevindt biedt nog de kans om tot inzicht te komen… want er was veel mis gegaan in zijn leven. De bisschop vindt zich geweldig geslaagd, want hij deed alles om zich door mensen te laten vieren. Nam het daardoor niet zo nauw met zijn theologische keuzen, als hij maar populariteit genoot. Reden te over om de Stevige Geest die als Helper naar Redding hem alsnog wordt gezonden te laten vragen, of hij er geen spijt van heeft. Dat alleen telt, niet of je talenten hebt. Bovendien komt dan de Schim oog in oog te staan met het Eeuwige Feit, de Vader van alle feitelijkheid. Dan zegt deze Schim, toch kroon van de kerk in zijn leefdagen: “Ik moet ernstig bezwaar maken tegen het aanduiden van God als een ‘feit’…”

Lewis slaagt erin de lezende mens van goede wil aan het denken te zetten. Het lukt hem de wereld van schijn en schijnheiligheid te ontwarren, de leugen te ontmaskeren. De leugen die zo makkelijk bij mensen binnenkomt omdat we het zelf sneller leven dan ons lief is. Is dat niet wat paus Franciscus met zijn pen de curie en leidende kerkmensen voorhield met Kerstmis, toen hij hun 15 misvattingen voorhield waaraan ze zich eens moesten spiegelen… Wonderlijk dat bedrijven dit in hun gedachtegoed meteen gaan toepassen, om structureel en financieel toe te passen. Nu nog de kerk in AL haar geledingen: via bisschoppen naar priesters en via hen naar Gods geliefde kinderen, die van God vervreemd zijn geraakt door zoveel “pennen” die ons iets anders leerden dan de Navolging van Christus.

Deken  Th. v. Galen 

 

Zoeken