Parochienieuws 31 januari - 28 februari 2015

Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 februari 2015 t/m 4 april 2015: DONDERDAG 19 FEBRUARI.

 

 

Wegens de carnavalsoptocht zal er op zondag 15 februari om 11.30 uur geen H. Mis zijn.

 

Terugblik op kerstmis

 

Je hoort wel eens mensen zeggen ‘ja, met kerstmis zitten de kerken weer vol(ler), maar de rest van het jaar…’. Tuurlijk, mensen die de kerkgemeenschap een warm hart toedragen zou zich wensen dat elke week zulk een opkomst zou plaatsvinden. En uiteraard, ik zou me zelf ook niks mooiers kunnen wensen! Het is wel eens voorgekomen dat de priester op het eind van een kerstdienst de mensen alvast een zalig Pasen toewenst en zegt: ‘tot volgend jaar’, waarbij ik me toch durf af te vragen of zo’n opmerking zin hebt, wil je de mensen het gevoel geven dat ze altijd opnieuw welkom zijn in onze kerken.

Laten we een grote opkomst, eens per jaar, niet zien als een verwijt dat men de rest van het jaar niet komt, maar als een kans! Elk bedrijf is gericht op klantenbinding en veel bedrijven hebben ook ‘hoogtijdagen’. Kerst is één van deze grote feesten waar veel bedrijven/winkels het van moeten hebben. Ook zij klagen niet dat de rest van het jaar minder is, maar zien er juist een kans in! Ze halen alles uit de kast om hun producten te verkopen. Zeer zeker is de Kerk allesbehalve een commercieel bedrijf, maar wil wél graag het geloof in ‘God die liefde is’ aan de man brengen. Een van de kinderen, Lara Schuitemaker, heeft helemaal zelf een gedicht geschreven. Een boodschap die uitnodigt en ons wil laten zien dat we de kans moeten grijpen God als een Licht in ons leven toe te laten; een boodschap die we mogen meenemen én uitdragen in het komend jaar:

In de kerk ben je veilig, voel je je thuis in Gods huis.

Het is er warm en de kaarsen branden.

Iedereen is welkom, ook mensen uit andere landen.

Als de kaarsen branden is het er warm,

het licht straalt net als jouw lach;

En zo begint de nieuwe dag.

Je staat op en ziet het stralende licht,

En denkt aan de mensen die arm zijn: een minder prettig gezicht.

Maar er zijn acties, die helpen die mensen.

Zodat ze ook met ons samen kunnen bidden en zeggen ‘amen’.

Dan zijn ze heel blij dat ze samen met ons mogen zijn,

Ook in Gods huis mogen wonen en er ook altijd mogen zijn.

Nu is hun leven weer stralend wit,

En geloven wij in dit prachtgedicht.

 

Hartelijke groeten,

kapelaan Rick Blom

 

Uitnodiging

Ook dit jaar organiseert het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen –Landgraaf  een startavond in het teken van Vasten en Vastenaktie 2015. Dit jaar besteden wij  aandacht aan het Landelijk project: Sri Lanka, ‘Grenzeloos samen leven’, werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka.

Het project van Vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het Bisdom Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het beroemde theeplantagegebied. Deze ‘ thee-Tamils’ leven in kleine gesloten gemeenschappen, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen. Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages zelfstandig en bewust maken door trainingen en workshops stimuleren de medewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun  schoolopleiding af te maken. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. SETIK werkt dan ook voor iedereen , ongeacht religie, etnische achtergrond, sekse of kaste. Op de startavond zal er ook aandacht zijn voor het project Sierra Leone van de                      St. Andreasparochie.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. “ Even minderen voor Sri Lanka en Sierra Leone“ is een mooie gedachte om in daden om te zetten. Gaarne nodigen wij u dan ook uit om naar de startavond te komen om al luisterend en vragend door de sprekers te worden geraakt.

Dekenale Startavond Vastenaktie 2015

Maandag  2 februari  2015 om 19.30 uur in het parochiezaaltje van de St. Andreasparochie

Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.

Programma:           

ontvangst met koffie

19.40   opening en welkom

19.45 presentatie en toelichting Vastenaktieproject Sri Lanka door Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenaktie

20.30   korte presentatie Vastenaktieproject Sierra Leone Andreasparochie    

20.45  pauze en informeel gedeelte om met elkaar van gedachten te wisselen onder het    genot van kleine hapjes, gemaakt door mensen afkomstig uit Sri Lanka en hier woonachtig.

21.30  Sluiting door Guus Prevoo

Wij hopen u op de startavond te ontmoeten.

Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Er van uitgaande dat de aanhef “Wat is Mij ( U ) waard ?) Uw interesse om verder te lezen zal prikkelen, wilt ons Kerkbestuur St. Pancratius U het volgende voorleggen:

De Kersttijd en de Jaarwisseling zijn weer voorbij. Velen hebben in deze tijd behoefte gehad een van de vele aangeboden vieringen in onze Pancratiuskerk, in een prachtige en sfeervolle ambiance bij te wonen. Een elk jaar mooier wordende uitstalling van het Kerstverhaal en Kerststal, een schitterende bloemendecoratie, warmte, mooie zang etc.

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Draagt U Uw Pancratiuskerk een warm hart toe en vindt U het derhalve belangrijk dat deze, ook dekenale kerk, in de komende jaren voor ons een belangrijke rol blijft spelen als ons Godshuis, waar wij samen Eucharistie kunnen blijven vieren en vaak een rustpunt kunnen vinden in lief en leed, dat onze Pancratiuskerk een toonbeeld en uitstraling blijft van een levendige en zich manifesterende katholieke gemeenschap ook waardoor nieuw leven komt in onze gezinnen, parochies en kerken?

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Vanuit een sterke gemeenschapszin zijn wij als Pancratiusparochie tot nu toe in staat gebleken stand te houden in een tijd waar verzwarende maatschappelijke omstandigheden een rol spelen, m.n. ook de voortdurende terugloop van parochianen, kerkgangers, priesters en vrijwilligers en inherent daaraan afname van inkomsten.

Het bedrijfsmatig open houden van Uw kerk gaat echter niet vanzelf. De organisatorische en vooral de financiële positie van onze kerk is zorgelijk.

 

WAT IS HET MIJ ( U ) WAARD ?

Is danook bedoeld als een appèl/oproep aan alle parochianen om ieder naar eigen inzicht en draagkracht een, ofwel fysieke bijdrage als vrijwilliger, dan wel zijn financiële bijdrage aan zijn Kerk te doen verhogen in zowel de kerk/gezinsbijdrage als een ruimere gave in de collectes tijdens kerkdiensten.

Met vriendelijke groet en U dankend

Uw Kerkbestuur en alle andere vrijwilligers van Uw Pancratiuskerk

 

HEERLEN MOET HANDHAVEN

 

(Zie parochie-nieuws november 2014 en Limb. Dagbl. 27 sept.2014)

Naar aanleiding van gesprekken van Uw Kerkbestuur, in september en november 2014, met de fractie en betreffende wethouder van de OUDEREN PARTIJ HEERLEN verscheen in het info-bulletin van de O.P.H. Aktueel, speerpunten uit de fractie:

De situatie op het Pancratiusplein werd door de O P H tijdens het vragenuurtje (in de gemeente-raad) aan de kaak gesteld. Het bestuur van de Pancratiuskerk en zijn kerkgangers ondervinden veel overlast van de vele evenementen die het naast de deur heeft. Te denken valt daarbij aan een slechte bereikbaarheid van de kerk en stankoverlast door urinoirs.

De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven handhavers strenger te laten toezien op de afspraken die in de vergunningen met organisatoren van evenmenten worden gemaakt.

 

Opbrengst collecte

 

In het weekend van 13 en 14 december mochten medewerkers van de Stichting Opala de jaarlijkse kerkdeurcollecte houden.

De opbrengst was geweldig en bedroeg liefst € 566,87.

Met zo’n mooi bedrag kunnen wij weer via onze missionarissen en andere helpers een lichtstraaltje in het donkere bestaan van zovelen zenden. Hun moeilijke bestaan krijgt daardoor ongetwijfeld wat meer kleur. Namens hen hartelijk dank voor uw zo mooie steun.

J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Als een wereld patiënt wordt….

 

Deze realiteit wil natuurlijk niemand echt meemaken die zich daadwerkelijk een betrokken lid weet van een gemeenschap. Zoals iedereen die hoort dat een ernstige ziekte zich in stilte ontwikkeld heeft, niet blij is, zal ook een betrokken christen zich verzetten tegen zulk een constatering. De eerste wens en hoop is: het zal misschien wel meevallen, zo erg is het mogelijk niet als ze zeggen. Emotie pakt je en plaatst zich boven de verstandelijke mededelingen. Vervolgens kom je in verzet en wil je laten zien: kom, zo erg is het niet met me/ons. Laat ik alle krachten verzamelen en tonen dat ik niet klein te krijgen ben. Ik lever zelfs extra inspanning om te laten zien dat ik nog springlevend ben. Want wie wil er nu lijden? Processen ondergaan welke helemaal niet aantrekkelijk zijn, gewoon ellendig zijn? Je kunt afspraken met een arts wel uitstellen of de datum waarop de chirurg je verwacht wel negeren, maar wat baat het de mens?

Het is goed als er na ontkenning ook aanvaarding komt en men van daaruit de juiste genezingsweg probeert te volgen. Juist de apostel Paulus spreekt over zulk een situatie in een gemeenschap: als een lid lijdt, lijden allen. Het laat betrokkenen zeker niet koud. Voor hen komt het erop aan, de juiste diagnose te krijgen. Een wereld is geen patiënt als er door de kou wat minder warme leden zijn. Ook een mens voelt zich niet echt ziek als een hand slaapt, een spier wat stijf is of een vinger ontstoken is. Het kan wel lastig zijn, maar dat is te overzien gaat voorbij, zonder veel te moeten ondergaan. Maar als het hart geraakt is, als vitale andere kanalen verstopt zijn en gewoon niet meer functioneren zoals in het lichaam darmen of longen, blaas en lever, als de alvleesklier hevig ontstoken is… dan is een zalvend woord niet voldoende.

We zien de wereld in grote onrust, met haarden die dreigend zijn door hun acties tégen mensen. Dan staat niet alleen Frankrijk op zijn kop, heel Europa en ver daarbuiten leeft en rilt men mee. Wat kunnen en moeten we doen? Ontkennen en weglopen is geen oplossing. Schrijven en drukken dat het wel zo’n vaart niet loopt, is evenmin passend. Kermen en ocharm roepen geeft wel even lucht, maar lost niets op. Wie is hier een daadwerkelijke geneesheer? Wie geeft de juiste medicatie? Wat geldt voor de grote wereld geldt evenzeer voor de kleine wereld van huwelijk en gezin, van verenigingen, van parochies.

De tijd dat Kerstmis nog massaal mensen naar de kerken bracht is ook passé. Wel nog het laatste feest dat méér laat kiezen om een kerkdienst te bezoeken. We verwelkomen dan “de Heiland”, de “Heelmeester” of “de Geneesheer”. Maar een behandeling door Hem kost meer tijd, meer moeite en volharding. Augustinus wist dit. En schreef als bekentenis – uit eigen ervaring: Onrustig is ons hart (onze wereld, ons samenleven,) tot het RUST vindt bij U O Heer.

Deken Th. v. Galen

 

KENNIS OVER ZAKEN GEEFT MENSEN INZICHT   

        

Het Dekenaat Heerlen nodigt u met groot genoegen uit voor de lezing

NANO-SCIENCE OF FICTION?

Door Prof. Dr. Theo Rasing, Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en Directeur NCAS

Op donderdag 26 februari in de “ Thuis &Partners Zaal” van Parkstad Theaters Limburg.

Nanowetenschap en nanotechnologie staan volop in de belangstelling. De verwachtingen over het allerkleinste (nanos=dwerg) worden tot buitengewoon grote proporties opgeblazen. De verwachting is dat nanotechnologie het mogelijk zal maken revolutionaire nieuwe materialen en structuren te creëren. In de lezing zal getracht worden een beeld  te schetsen van de achtergronden en mogelijkheden van de nanowetenschap, een duidelijk interdisciplinair vakgebied waar natuurkunde, scheikunde en biologie samenkomen en dat kan leiden tot  toepassingen in de elektronica, maar ook in medische diagnostiek en behandelingen

19.30 uur ontvangst

20.00 uur aanvang lezing

21.00 uur pauze

21.20 uur gelegenheid tot stellen van vragen

22.00 uur sluiting

De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet, vrije gave is welkom.

Ook uw partner of andere belangstellenden uit uw omgeving zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar 06-57595999 van Mevr. Judith Krasznai. Wilt u  liefst vóór 14 februari  a.s. opgeven met hoevelen u komt.

Om alvast in uw agenda te noteren:

Donderdag  11 juni : Prof.dr. Paul van der Velde  : “Boeddhisme”

Donderdag  15 oktober: Prof.dr. H. de Dijn: Vloeibare Waarden, ook in zorg en onderwijs ”.

Wij hopen u op donderdag  26 februari  a.s. te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

Deken Th.van Galen, Marijcke Beckers, Michiel Boon, Rob Luijten, Judith Krasznai

 

Meesterlijke pen…

Nu via Frankrijk de wereld opnieuw pijnlijk werd verrast met moordaanslagen omdat mensen een aanslag pleegden op wat men noemt “de vrijheid van de pen” wil ik iemand onder de aandacht brengen die een meesterlijke pen bezat. Een bekend verdediger van ons christelijk geloof, C.S.Lewis, schreef o.a. het meesterlijke boekwerkje “De Grote Scheiding”. In hoofdstuk 5 noemt hij geen naam noch functie, maar omschrijft iemand door hem te duiden als een “drager van slobkousen” In zijn tijd waren Anglicaanse bisschoppen te herkennen aan een bepaald model slobkousen…. Deze man is in gesprek met een Stevige Geest, terwijl hij zelf als Schim erbij staat. Deze laatste maakte “een busreis” en heeft niet in de gaten dat hij is overleden en inmiddels op weg is naar… Hemel of Hel en nu de kans krijgt de bestemming te kiezen. Het Landschap waar hij zich bevindt biedt nog de kans om tot inzicht te komen… want er was veel mis gegaan in zijn leven. De bisschop vindt zich geweldig geslaagd, want hij deed alles om zich door mensen te laten vieren. Nam het daardoor niet zo nauw met zijn theologische keuzen, als hij maar populariteit genoot. Reden te over om de Stevige Geest die als Helper naar Redding hem alsnog wordt gezonden te laten vragen, of hij er geen spijt van heeft. Dat alleen telt, niet of je talenten hebt. Bovendien komt dan de Schim oog in oog te staan met het Eeuwige Feit, de Vader van alle feitelijkheid. Dan zegt deze Schim, toch kroon van de kerk in zijn leefdagen: “Ik moet ernstig bezwaar maken tegen het aanduiden van God als een ‘feit’…”

Lewis slaagt erin de lezende mens van goede wil aan het denken te zetten. Het lukt hem de wereld van schijn en schijnheiligheid te ontwarren, de leugen te ontmaskeren. De leugen die zo makkelijk bij mensen binnenkomt omdat we het zelf sneller leven dan ons lief is. Is dat niet wat paus Franciscus met zijn pen de curie en leidende kerkmensen voorhield met Kerstmis, toen hij hun 15 misvattingen voorhield waaraan ze zich eens moesten spiegelen… Wonderlijk dat bedrijven dit in hun gedachtegoed meteen gaan toepassen, om structureel en financieel toe te passen. Nu nog de kerk in AL haar geledingen: via bisschoppen naar priesters en via hen naar Gods geliefde kinderen, die van God vervreemd zijn geraakt door zoveel “pennen” die ons iets anders leerden dan de Navolging van Christus.

Deken  Th. v. Galen 

 

Zoeken