Parochienieuws 20 december 2014 - 30 januari 2015

 

Laat je vertederen door het Kerstkind!

Een aantal jaren geleden, toen ik o.a. als misdienaar betrokken was in de parochies van mijn thuisparochie, heb ik op een kerstavond de gezinsmis gediend. Voor de gelegenheid had men een heleboel kleine gipsen Jezuskindjes gemaakt, om uit te delen aan de kinderen na afloop van de H. Mis; ze waren bruin/rood van kleur en de volgende anekdote heb ik niet zelf meegemaakt maar kreeg ik later te horen: ‘een van de kleine kinderen kreeg zo’n mooi aandenken maar vermoedelijk zal hij bij de kleur aan chocola hebben gedacht… Voordat iemand het ook maar op tijd in de gaten had, had het kind al het hoofdje van het kindje Jezus eraf gebeten!’

Kinderen kunnen soms verrassend uit de hoek komen! Toen ik zelf nog klein was zaten we eens te kijken naar de echo-opnames van een nicht die in verwachting was. Ik scheen toen gevraagd te hebben: ‘wanneer komt het vel erover heen?’ Je hoort vaak zeggen, of misschien zeg je het zelf ook wel eens: ‘eigenlijk zou je moeten opschrijven wat je allemaal meemaakt qua anekdotes en uitspraken!’ Je zou wel een boek vol kunnen schrijven. Leuke anekdotes, al dan niet met kinderen, kunnen het ijs breken; de situatie wat luchtiger maken. En over het algemeen geldt dat kinderen altijd vertederend werken. Stel je maar eens voor als je ergens op bezoek bent en er komen mensen binnen met zo’n kleine op de arm. Geheid dat het kind alle aandacht voor zich zal winnen.

Waar gaat onze aandacht uit met kerst? De een zal minder of geen zorgen hebben; de ander heeft misschien veel meer zorgen en kan zich maar moeilijk een sfeervolle kerstgedachte vormen. Ook al kan het moeilijk zijn door wat dan ook… ik zou je willen vragen om je aandacht te vestigen op het Kind in de kerststal. Wanneer je in je parochiekerk bent, ga dan naar het kribbetje kijken waarin Jezus als een hulpeloze baby geboren zal gaan worden. Weet dan dat Hij speciaal voor jou komt! Hij wil hulpeloos zijn met de hulpelozen en mens met de mensen. Laat je vertederen door de geboorte van Jezus. Het is God zelf, die hemel en aarde gemaakt heeft en mens wordt, een van ons. Weet dat Jezus alle aandacht heeft voor hen die Hem nodig hebben. Het kerstfeest wordt een echt feest voor iedereen zodra we Hem in ons hart toelaten waar Hij geboren wil worden als een Licht in het donker.

Zalig kerstfeest en gezegend nieuwjaar,

Kapelaan Rick Blom.

 

Dank aan alle vrijwilligers!

Parochies kunnen gewoonweg niet draaien zonder vele vrijwilligers. Om geen namen en groepen te noemen met het gevaar dat er mensen vergeten worden, een dankwoord voor iedereen!! Heel veel dank aan alle mensen die voor en achter de schermen, en niet alleen voor de kerstsfeer gezorgd hebben, maar ook het hele afgelopen jaar zich hebben ingezet voor hun parochiegemeenschap!

Dank daarvoor!

 

Kerstavond

Kerstavond spreekt tot de verbeelding qua sfeer. Een huiselijke sfeer vinden we belangrijk en kerst wordt terecht als een familiefeest gezien. Die huiselijke sfeer, dat thuisgevoel, willen we ook vinden in de Kerk waar we de geboorte van onze Verlosser vieren! Hij is Degene die als ‘n Licht in ons hart geboren wil worden en zich thuis wil voelen bij ons. Met kerst staan verschillende vieringen gepland welke u kunt lezen in het misrooster. Om 19.00 uur zal de H. Mis speciaal gericht zijn op de gezinnen met medewerking van Jeugdkring Chrisko.

 

Kerststal

De afgelopen weken zijn de bouwers weer druk in de weer geweest. Het beloofd wat, want dit jaar zal de kerststal maar liefst 25 meter gaan tellen! Een visueel gebeuren dat meteen catechese is. Een verhaal immers die je ziet, spreekt meer tot de verbeelding. Elk jaar komen er klassen van basisscholen langs om dit wonderlijk tafereel te bezichtigen. Ook dit jaar komen klassen van basisschool de Horizon en van basisschool Tarcisius een bezoek brengen aan onze prachtige kerststal. Voor ons allemaal is een bezoek waardevol! Voor jong en oud een manier van catechese, om ons weer bewust te worden van de geboorte van Gods Zoon in ons eigen midden.

 

Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag

Een jaar afsluiten en een nieuw jaar starten! Hoe hebben we 2014 beleefd? Wat heeft 2015 voor ons in petto? In ieder geval zou het mooi zijn om het jaar ‘samen’ af te sluiten én te starten. ‘Samen’ is toch iets wat we het allemaal het liefst willen? Er niet alleen voor staan, maar elkaar nodig hebben? Op woensdag 31 december zal er een mis gevierd worden om 19.00 uur in de St. Martinus. Het is mooi om samen het jaar biddend af te sluiten. Tijdens de H. Missen op 1 januari willen we ons onder de bescherming stellen van ‘Maria, Moeder van God’; om haar zegen te vragen over het nieuwe jaar dat ons te wachten staat.


 


Zaterdag 20 december

 

Zaterdag derde week advent

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote; Gerard Ruiters

 

14.00 uur Boeteviering met aansluitend gelegenheid tot biechten

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Peter Scholtes (jrd.)

 

Zondag 21 december

Vierde Adventszondag

1e Lezing: 2 Sam. 7, 1-5+8b-11+16

Evangelie:Lc. 1, 26-38 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Dré Wackers (jrd.)

 

11.30 uur Bert Knoben -Tuba

Thijs Douven

 

Maandag 22 december

Maandag vierde week advent

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 23 december

(Orgelspel)

Dinsdag vierde week advent

09.00

Overl. ouders Reuters-Canisius en fam.; Hub Scheeren; Overl. ouders, kinderen, kleinkinderen en Marcel Brand; Mevr. Sanna Rutten-Henzeler

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 24 december

Woensdag vierde week advent

09.00 uur

Frans Cremers

 

Kerstavond

1e Lezing: Jes. 9, 1-3+5-6

Evangelie: Lc. 2, 1-14 (B)

 

19.00 uur Gezinsviering met Chrisko

Preek: Kapelaan Blom

Sterre Jungnitsch

 

21.00 uur Plechtige Nachtmis met Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Preek: Prof. Rohling

Hub Hamers; Overl. ouders Geraerts-Schurgers en v. Alst-Hirsch; Jan van As; Bewoners en overl. bewoners van verpleeghuis Bergweide

 

Donderdag 25 december

Kerstdag

1e Lezing: Jes. 52, 7-10

Evangelie: Joh.1,1-5+9-14 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Ton Ruitenbeek (2de jrd.); Jan Boots; Wiel Leenders; Overl. ouders Gulpen-Schaaf; Zielerust van Constant Jongen en Tiny Dahmen

 

11.30 uur New Generation

Hub Meijs (jrd.); Wiel Bosch; Emile Nijskens; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans

 

Vrijdag 26 december

Tweede Kerstdag

1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60

Evangelie: Mt. 10, 17-22

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Citykoor

H. Mis

 

11.30 uur Chrisko

Harry Vencken en Harry Ariaans

 

Zaterdag 27 december

H. Johannes, apostel en evangelist

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Hans Doppler en George Verlinden; Betsy Schaapkens-Salden; Lieske Voncken

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston

 

Zondag 28 december

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

1e Lezing: Sir. 3, 2-6+12-14

Evangelie: Lc. 2, 22+39-40 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Gregoriaans

Jan Boots en overl. familieleden

 

11.30 uur Cantor

Paul Haas; Ouders Kohl; Overl. ouders Bröcker-van Andel en zus Joke; Echtp. v.d. Tuijn-Gijzen, voor Harry en Trix v.d. Tuijn, voor Joke Lemmens en voor Bertie v.d. Tuijn

 

Maandag 29 december

Dag 5 onder octaaf Kerstmis

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 30 december

(Orgelspel)

Dag 6 onder octaaf Kerstmis

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 31 december

Dag 7 onder octaaf Kerstmis

09.00 uur

Overl. Louis Cranen en Cecile Cranen-Meurders en Paul Cranen; Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

Donderdag 1 januari

Heilige Maria, Moeder van God

Nieuwjaarsdag

1e Lezing: Num. 6, 22-27

Evangelie: Lc. 2, 16-21 (B)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Wiel Bosch

 

11.30 Citykoor

H. Mis

 

Vrijdag 2 januari

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze

09.00 uur

Anna Eyck; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

 

Zaterdag 3 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 4 januari

Openbaring des Heren

1e Lezing: Jes. 60, 1-6

Evangelie: Mt. 2, 1-12 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Jeanne Oostwegel-Limpens en Frans Oostwegel (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

 

11.30 Bruidskoor

Jef Haagmans (2de jrd); Karel van den Hoff (jrd.); Charly Fisher

 

Maandag 5 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 6 januari (Orgelspel)

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Wiel Leenders; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 7 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur

Trudi Souren-van de Geijn

 

Donderdag 8 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 9 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 10 januari

Weekdag van de kersttijd

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston

 

Zondag 11 januari

Doop van de Heer

1e Lezing: Jes. 42, 1-4+6-7

Evangelie: Mc. 1, 7-11 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Schola Cantorum

Jan Boots

 

11.30 uur Cantor

Giel Hertog (jrd.); Françoise Van Loo-Mignon (jrd.), Johan en Martha Van Loo (jrd.); Ouders Kohl; Jos Schins

 

Maandag 12 januari

Maandag week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 13 januari (Orgelspel)

Dinsdag week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 14 januari

Woensdag week 1 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 15 januari

Donderdag week 1 door het jr.

09.00 uur

Hub Dujardin

 

Vrijdag 16 januari

Vrijdag week 1 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 17 januari

H. Antonius, abt

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 18 januari

Tweede Zondag door het jaar

1e Lezing: 1 Sam. 3, 3b-10+19

Evangelie: Joh. 1, 35-42 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

V.d. lev. en overl. leden en ereleden v.d. Stadsschutterij St. Sebastianus; Overl. ouders Colombon-Gardier (jrd.)

 

11.30 uur Wendy Kokkelkoren

Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Suze Jorissen-Wilmes (1ste jrd.)

 

Maandag 19 januari

Maandag week 2 door het jaar

09.00 uur

Hub Dujardin

 

Dinsdag 20 januari (Orgelspel)

Dinsdag week 2 door het jaar

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 21 januari

H. Agnes

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 22 januari

Donderdag week 2 door het jr.

09.00 uur

Frans Cremers

 

Vrijdag 23 januari

Vrijdag week 2 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 24 januari

H. Franciscus van Sales

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 25 januari

Derde Zondag door het jaar

1e Lezing: Jon. 3, 1-5+10

Evangelie: Mc. 1, 14-20 (B)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Jan Boots; Ton Ruitenbeek

 

11.30 uur Cantor

Harry Schreuders (jrd.); Ouders Kohl

 

Maandag 26 januari

HH. Timoteüs en Titus

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 27 januari (Orgelspel)

Dinsdag week 3 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 28 januari

H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 29 januari

Donderdag week 3 door het jr.

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 30 januari

Vrijdag week 3 door het jaar

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 31 januari

H. Johannes (Don) Bosco

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis


 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

 

23-11-2014  Jenna Steens, Heerlen

27-11-2014  Lorena Ileck, Heerlen

 

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 31 januari t/m 28 februari 2015 : DONDERDAG 22 JANUARI.

 

 

Boeteviering

Op zaterdag 20 december om 14.00 uur in de Pancratiuskerk willen we samenkomen om ons hart schoon te maken, zodat we Jezus met veel vreugde kunnen ontvangen. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (biecht).

Van harte welkom!

 

Bijbelavond

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de bijbelavonden die eens in de maand plaatsvinden op de maandagavond in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Aanvang is 19.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we af. Koffie/thee en wat erbij is aanwezig. Na afloop bidden we nog samen de dagsluiting. Wees welkom om eens vrijblijvend te komen kijken! De komende tijd zullen we de Psalmen behandelen. De data voor het komend seizoen zijn: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 20 april, 11 mei, 1 juni.

 

Als goed voornemen…

Er zijn véle goede redenen om ons te verdiepen in de grote geloofswaarheden die ons door de eeuwen heen zijn geopenbaard. Om ons eigen geloof te verdiepen, om anderen te helpen, om ons geloof te verdedigen, om rekenschap te geven van ons geloof, om onze kinderen het geloof door te geven. De wintermaanden zijn uitermate geschikt om, zittende in een warme huiskamer, hier wat tijd aan te besteden.

Daarom zal vanaf januari 2015 iedere 2de en 4de donderdag van de maand een catechese-avond worden gehouden. Deze vindt plaats op de pastorie van de Heerlerbaan (Dr. Clemens Meulemanstraat 1), en begint rond 18.00 uur met het genieten van een kop soep, waarna in de dagkapel van de St. Josephkerk om 18.30 uur aanbidding met rozenkrans wordt gehouden. Hierna wordt samen de Mis gevierd, om dan rond 19.15 uur met de catechese-avond te beginnen. Deze zal worden gehouden aan de hand van het compendium van de catechismus.

U bent in principe altijd welkom, indien u mee-eet graag minimaal 24 uur vooraf een aanmelding!

Voor de maand januari: 8 januari en 22 januari.

 

Winterweekend voor jongeren

Laat je geloof leven. Laat die handjes maar eens lekker wapperen om je naas­te lief te hebben. Daar zal het winterweekend overgaan met als believe, love, action. Tijdens het weekend zullen er le­zingen zijn door Vader Pierik en Kapelaan Blom, die in het teken zullen staan van naastenliefde. Naast de lezingen zal er natuur­lijk ook tijd zijn voor samenspel en gezelligheid! Op de zaterdag­avond zullen we hier een leuk tintje aan geven. Natuurlijk is er ook de tijd om tot rust te komen in de kapel bij het Allerheiligste. Heb jij zin om met jongeren een weekend te spenderen vol ge­loof en gezelligheid…. dan ben jij van harte welkom! Schroom niet en geef je op!! Tot ziens op 30 januari 2015 in Thorn!

Wie                Iedereen tussen 17 en 30 jaar

Plaats            Foyer de Charité – Thorn, Onder de bomen 2, 6017 AL Thorn

Aankomst     Vrijdag 30 januari 2015 vanaf 19.30 uur

Vertrek           Zondag 1 februari 2015 om 16.00 uur

Prijs               € 60,-                                   

Opgave         Vóór 19 januari via onderstaande link

Informatie     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jongerenplatform Bisdom Roermond

 

Open avond jongerengroep

RKJ Sint Pancratius Heerlen is een jongerengroep die ongeveer eens per twee weken samenkomt voor gezelligheid en verdieping. Vrijdagavond 9 januari a.s. organiseert deze groep een open avond. Iedereen die jong is of zich zo voelt, kan zich die avond met ons komen vermaken met allerlei leuke spellen. De avond begint om 19.45 uur in de pastorie van de Molenberg (Gerard Bruningstraat 2, Heerlen). Als je meer informatie wil, kun je onze vriend worden op facebook (www.facebook.com/sintpancratius), de website bekijken (http://rkjh.netone.nl) of ons mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Hopelijk tot 9 januari!

 

Adventsactie

GEEFT U…. KINDEREN een warme maaltijd, liefdevolle opvang en scholing? Diaken Wiel Keijmis en zijn echtgenote Ciska Keijmis zijn reeds vanaf 1996 actief in het versturen van zo'n 60.000 bananendozen vol met kleding, schoeisel, dekens, enz. naar o.a. missieposten in Siberië, Oekraïne, Moskou en Kazachstan.

De stichting ‘Warm Hart voor Siberie’ ondersteunt het missiewerk van de kloostergemeenschap ‘Familie van Maria’. Het was de wens van de heilige paus Johannes Paulus II om missiehuizen te stichten en hij bemoedigde hen om missies te openen in landen die onder het communisme hadden geleden.

GEEF MET EEN WARM HART!

In de komende adventstijd willen wij bijzondere aandacht vragen voor het kinderweeshuis in Scherbakty te Kazachstan. Immers

‘Wat gij voor de minsten der mijnen hebt gedaan,hebt gij voor Mij gedaan’ (woorden van Jezus: Mattheus 25,40).

U kunt uw gift storten op:  Rek. NL71 RABO 0128 4526 76, t.a.v. Stichting Warm Hart voor Siberie, www.warmhartvoorsiberie.nl

 

23 december Kaarsjesavond begraafplaats Akerstraat

De jaarlijkse Kaarsjesavond op de begraafplaats aan de Akerstraat te hartje Heerlen staat alweer voor de deur. Vele honderden kaarsjes, groot en klein, staan -samen met een aantal vuurpotten en vuurkorven- te fonkelen.

Ook staat een mooie verassing op het programma. Er worden namelijk twee authentieke ‘Rouwborden’ onthuld in de historische grafkapel van Barones De Loë-van Böselager. Originele borden die ooit in deze kapel hingen en alweer een tijdje veilig bewaard worden bij Rijckheyt Heerlen. Om 18.00 worden deze indrukwekkende rouwborden, in een feeërieke sfeer van kaarslicht, door de initiatiefnemers onthuld.

Aansluitend start om 19.00 uur het jaarlijkse Kerstconcert van Harmonie Sint Bernadette Molenberg. Met een gevarieerd repertoire van oude en recentere Kerstnummers zullen zij ongeveer 45 minuten de sterren van de hemel spelen.

De vrienden van de begraafplaats aan de Akerstraat nodigen u van harte uit om op 23 december aanstaande de begraafplaats aan de Akerstraat te hartje Heerlen te komen bezoeken. De vrijwilligers stellen het erg op prijs als ook u een of meerdere kaarsjes van thuis meeneemt en plaatst.

Al jaren verlicht de sfeervolle Kaarsjesavond de donkere dagen voor Kerst. Kom ook en beleef dit sfeervolle gebeuren.  De toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Deze uitnodiging wordt u aangeboden door Vrouenraets Uitvaartzorg

 

Pancratiuskerk Heerlen

Wist U dat :   De Pancratiuskerk en de toren is op zaterdag tussen 13.00 - 16.00 uur open zijn voor bezichtiging

 

Wilt U meer weten, er zijn gidsen aanwezig, om U het een en ander te vertellen over onze mooie Pancratiuskerk

 

Wist U dat :   Bejaard  Heerlen

Op last van de bezetter op 15 juni 1943 de luidklokken weggehaald op 16 december

1946 werden 4 nieuwe klokken geplaatst door de klokkengieterij Petit Fritsen

In 1947 leverde klokkengieterij Eijbouts een nieuwe luidinrichting

In 1964 werd een volledige nieuw carillon geplaatst dat bestond uit 47 klokken

In 1997 werden 2 nieuwe klokken geplaatst waardoor de speelmogelijkheden van het carillon aanzienlijk vergroot   

Wist U dat :   Het een leerzaam en leuk uitstapje is om met een groep van bijv. scholen, verenigingen en instellingen onze kerk te bezichtigen en niet te vergeten de indrukwekkende klokkentoren gebouwd in 1862                      

Wist U dat :   De beschildering van de koepelgewelven in de transeptalarmen gemaakt door Charles Eyck zijn schoongemaakt en gerestaureerd

Wist U dat :   De kerk en crypte zijn geschilderd. Hierbij is een nieuw kleurenpalet gehanteerd die de architectuur van het kerkgebouw moet accentueren maar niet overstemmen

Wist U dat :   Er in de kerk veel kunstwerken te zien zijn van Limburgse Kunstenaars o.a van Hubert Bour, Marga Drummen, Charles Hubert Eyck , Eugène Laudy, Harry Koolen , Nico Huisman enz.

U kunt zich aanmelden met een groep door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of via het secretariaat van de parochie tel : 045 - 571 2177

namens de kerkgidsen van de Pancratiuskerk

 

Zoeken