Parochienieuws 30 november - 20 december 2014

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 20 december t/m 31 januari 2015 : DONDERDAG 11 DECEMBER.

 

Collecte Opala

 

Op zaterdag 13 december na de avondmis en op zondag 14 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte.

De Stichting Opala werd opgericht in 1973 en werkt zelfstandig en onafhankelijk met als doelstelling missie- en ontwikkelingshulp in alle continenten en voor alle gezindten. Daar vallen o.a. onder: medische zorg, financiering medicamenten, onderwijs, beroeps-opleidingen, adoptie- en ondersteuningsprojecten, maatschappelijke en sociale hulpverlening, voeding en kleding, sportvelden en –voorzieningen, persoonlijke zorg voor de missionarissen. Dit alles in de ruimste zin.

Velen van hen zijn afkomstig uit Nederland en uit onze eigen provincie. Zij hebben het al die jaren kunnen volhouden door uw steun, financieel en geestelijk.

Meer hierover kunt u vinden in onze halfjaarlijkse brieven, die u ook op onze website www.stichtingopala.nl kunt vinden.

Helpt u ons a.u.b., in deze adventtijd, waarin wij ons voorbereiden op de komst van onze Verlosser, die verlossing ook zichtbaar en tastbaar te maken voor hen, die onze hulp zo nodig hebben.

Bij voorbaat dank voor uw steun,

ir. J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Jubileum 40 jaar oecumene Oostelijke Mijnstreek

 

Op 24 december 1974 werd de oprichtingsakte van de Raad van Kerken Oostelijke Mijnstreek getekend. Dus nu, in 2014, alle reden voor een feestelijk jaar van wat nu de RvK Parkstad genoemd wordt. Tegelijk een mooie gelegenheid om genoegen én noodzaak van het samenwerken van christenen in onze regio onder de aandacht van velen te brengen. Op donderdagavond 11 december staan de deuren van de Pancratiuskerk gastvrij open om velen te ontvangen voor een uur volkssamenzang van advents- en kerstliederen, vanaf 19.00 uur: Komt allen tezamen! Een muziekgroep van het Leger des Heils heeft al medewerking toegezegd.

 

Barbaraviering

 

De mijnen vormen een belangrijk deel van de historie in Heerlen. De voormalige mijnstreek van Nederland (o.a. Heerlen) heeft 2015 uitgeroepen tot ‘het jaar van de mijnen’. Ook de carnavalsvereniging de Winkbülle heeft, naar aanleiding van deze gebeurtenis als motto gekozen voor het komend carnavalseizoen: ‘Ózze pungel vol sjpas’. In de tijd van de mijnen was de Barbaraviering een begrip. 4 December werd vaak een vrije dag om de heilige Barbara te vieren, patrones van de mijnwerkers. De heilige Barbara wordt aangeroepen als beschermheilige van gevaarlijke beroepen. Een traditie die we voortzetten om de geschiedenis van de mijnen niet te vergeten: donderdag 4 december om 11.00 uur, Pancratiuskerk.

 

Boeteviering

 

Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’. Wanneer wij een ‘komst’ verwachten, ofwel bezoek, dan bereiden we ons voor. We zorgen dat ons huis opgeruimd en gepoetst is. Er wordt drinken in huis gehaald met wat lekker erbij. Kortom, we zorgen dat de ander zich thuis voelt bij jou. Waarom? Je bij elkaar ‘thuis voelen’ betekent ontmoeten, delen, een band opbouwen. Deze kernzaken waar elk mens van nature naar verlangt, kan het best geschieden wanneer er een gevoel heerst van thuis komen. Wanneer wij in een kerkgebouw samenkomen willen we ons thuis voelen bij Jezus. Maar er volgt een volgende stap. Jezus wil zich graag thuis voelen bij u en mij. Misschien dat zo’n woord als ‘boeteviering’ streng overkomt, maar dat is niet de bedoeling. Het is een kans om goed voorbereid te zijn op de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, op het feest van kerstmis. Een huis van te voren poetsen vindt niet iedereen een leuke bezigheid, maar het meer dan de moeite waard om daarna iemand in een schoon en gezellig huis te onvangen!

Op zaterdag 20 december om 14.00 uur in de Pancratiuskerk willen we samenkomen om ons hart schoon te maken, zodat we Jezus met veel vreugde kunnen ontvangen. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (biecht). Van harte welkom!

 

Wie wil er graag gaan breien voor de arme landen?

 

Er zijn al vele jaren met succes en daardoor veel vreugde brengende acties geweest die in het kader van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren geholpen werden aan warme kledingstukken, die o.a. naar Siberië gingen. Mensen breiden alleen thuis of deden dit in groepsverband. Ik wil samen breien voor de arme landen, waaronder ook Siberië. Het heeft vele voordelen, n.l.: u kunt helpen waar hulp dringend nodig is, maar ook dat het u zin en voldoening geeft iets te kunnen bijdragen aan hulp waar dit nog altijd dringend gewenst is. Wilt u graag mee breien, dan kunt u contact met mij opnemen: Mw. A. van Berkum, tel: 045-5217301.

 

Een nieuw initiatief: ‘Academie Rolduc’

 

Een nieuw initiatief van het vormingsaanbod op Rolduc wil helpen daarin een stuk oriëntatie te bieden: de ‘Academie Rolduc’. De lezingen van de Academie Rolduc zijn bedoeld voor een breed publiek. Op de levensbeschouwelijke ‘markt’ bestaat immers een breed aanbod. In het studiejaar 2014/2015 worden zeven avonden aangeboden, en wel op de vrijdagavonden:

28-11-2014: ‘Paulus, uitvinder van het christendom?’ (Dr. M. Steegen);

30-01-2015: ‘Euthanasie en de waardigheid van het leven’ (Dr. L. Hendriks);

20-03-2015: ‘Onrustgebied Midden-Oosten’ - het godsdienstwetenschappelijk        perspectief (Drs. H. Etminan);

17-04-2015: ‘Onrustgebied Midden-Oosten’ – het filosofisch perspectief (Dr. D. Rohling);

22-05-2015: ‘Wat is (katholieke) christelijke spiritualiteit?’ (Dr. B. Hegge);

19-06-2015: ‘Georg Friedrich Händel – De Messiah’ (Dr. G. Sars).

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc (Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade). De kosten per avond zijn € 5,- (ter plaatse te voldoen). Naar eigen keuze kan men één, meerdere of uiteraard ook alle avonden bezoeken. Aanmelding is gewenst (bij voorkeur per e-mail) bij: diaken Ton Batens (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; of: 06-15858042).

 

Als goed voornemen…

 

Er zijn véle goede redenen om ons te verdiepen in de grote geloofswaarheden die ons door de eeuwen heen zijn geopenbaard. Om ons eigen geloof te verdiepen, om anderen te helpen, om ons geloof te verdedigen, om rekenschap te geven van ons geloof, om onze kinderen het geloof door te geven. De wintermaanden zijn uitermate geschikt om, zittende in een warme huiskamer, hier wat tijd aan te besteden.

Daarom zal vanaf januari 2015 iedere 2de en 4de donderdag van de maand een catechese-avond worden gehouden. Deze vindt plaats op de pastorie van de Heerlerbaan (Dr. Clemens Meulemanstraat 1), en begint rond 18.00 uur met het genieten van een kop soep, waarna in de dagkapel van de St. Josephkerk om 18.30 uur aanbidding met rozenkrans wordt gehouden. Hierna wordt samen de Mis gevierd, om dan rond 19.15 uur met de catechese-avond te beginnen. Deze zal worden gehouden aan de hand van het compendium van de catechismus.

U bent in principe altijd welkom, indien u mee-eet graag minimaal 24 uur vooraf een aanmelding!

Voor de maand januari: 8 januari en 22 januari.

 

Zoeken