Parochienieuws 2 november - 29 november 2014

 

Liefde gaat door de …….

‘Liefde gaat door de maag’ zult u zeggen! Een bekend spreekwoord om aan te geven dat als je goed kookt, je de sympathie van de ander kunt winnen. Koken is voor de een ’n hobby, voor de ander is dat eten; zet ze bij elkaar en je hebt waarschijnlijk een goede combinatie. We eten graag lekkere dingen, we kunnen genieten van de smaak. Toch zijn we er ons heel weinig van bewust hoe het dan verder gaat met ons voedsel. Ik wil absoluut niet uw eetlust bederven; maar we hoeven gelukkig ook niet stil te staan bij de spijsvertering die ons lichaam na een heerlijke maaltijd in gang zet. Kort gezegd komt het er op neer dat, vooral, onze maag er voor zorgt dat het voedsel omgezet wordt in bruikbare bestanddelen voor het hele lichaam. Via de maag krijgt het lichaam, in alle uithoeken, weer de nodige energie om te leven!

Hoe zit dat nu met de liefde? In de H. Schrift lezen we bij Johannes ‘dat God liefde is’ en dat ‘Hij ons het eerst heeft liefgehad’! En ook schrijft hij: ‘alle liefde komt van God’. Wij hebben een hart dat speciaal gemaakt is om Gods liefde te kunnen ontvangen! Staan we open voor Hem die ons door en door kent en die niets anders wil dan het geluk van de mens? Hoe is de weg van de liefde? In parallel met ‘voedsel en maag’ kunnen we zeggen: ‘liefde gaat door het hart’. Ons hart klopt om het bloed rond te stromen tot in alle uithoeken, zodat ons hele lichaam gevuld is met bloed. We hebben het nodig om te kunnen leven!

Vol verwachting klopt ons hart voor de Goede God die onze Vader is en van ons, zijn kinderen, houdt. Zijn liefde wil ons helemaal vervullen! Is het niet onze christentaak om die liefde door te geven? Zoals het bloed in ons lichaam, zo zijn we geroepen wegen te zoeken om liefde te brengen in alle uithoeken waar wij maar kunnen reiken. Ga daar naartoe waar het nodig is. Ons hart klopt voor de medemens die zit te wachten op liefde!

Heeft Jezus Christus daarvoor niet zijn Bloed vergoten aan het kruis? Zodat Gods liefde uit zijn kloppend hart kon stromen en kan reiken naar alle uithoeken van de wereld? Laten wij de handen en de voeten zijn van Jezus en concreet omzien naar ieder medemens om ons heen. Immers, alle liefde komt van God! Ook al wordt het steeds donkerder en kouder; zoals de bladeren aan de bomen willen wij meer kleur geven aan de wereld om ons heen door liefde door te geven aan mensen die het juist donker en koud hebben.

Hartelijke groeten,

kapelaan R. Blom

 

De deken maakt het goed!

De operatie van de deken aan het hart is goed verlopen! Momenteel is hij begonnen aan de nodige herstelperiode. Daartoe gunnen we hem de rust en de tijd. Hij dankt eenieder voor de steun en voor het gebed en laat aan iedereen de hartelijke groeten overbrengen!Zaterdag 1 november

Allerheiligen

1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14

Evangelie: Mt. 5, 1-12a (A241/IV 117ML206)

Preek: Kapelaan Blom

 

(09.00 uur H. Mis vervalt!)

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Hub Hamers; Jan Maessen, Wiel Bosch; Ton Ruitenbeek; Mevr. Hansen-Brosky en Rob Gielen; Voor de lev. en overl. v.d. fam. Houtackers; Rachel Kanzol voor haar verjaardag

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 november

Allerzielen

1e Lezing: Jes. 25, 6a+7-9

Evangelie: Lc. 23, 44-46+50+52+24, 1-6a

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Requiemkoor

Uit dankbaarheid; Marlène Schunck-te Loo; Wiel Leenders; Echtp. Nacken; Henriette Neelis-Crombach; Jan Boots; Ernest Lempers en voor de overl. fam. Lempers-Franssen

 

11.30 uur Nic Hermans (solist)

Voor overl. ouders Kersten-Jussen en broer Mat; Marie-José Florie-Wolf; Jozef Moonen en overl. fam. Moonen-Knibbeler; Biep Stollman; Overl. ouders Debets-van Loo; Charly Fisher; Wiel Lambrix; Harry Vencken en overl. v.d. fam. Vencken-Pelen; Ouders Heijen-Kessels (jrd.); Simonne en overige overl. familieleden

 

Maandag 3 november

Maandag week 31

09.00 uur

Hub Dujardin; Marjon van Galen om Gods zegen voor een nieuw levensjaar

 

Dinsdag 4 november

(Orgelspel)

H. Carolus Borromeüs, bisschop

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Voor overl. echtgenote; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 november

Woensdag week 31

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 6 november

Alle heilige verkondigers v.h. geloof in onze streken

09.00 uur

Pastoor J.L. Rijcken (jrd.)

 

Vrijdag 7 november

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Willibrord, bisschop,

09.00 uur

Voor overl. ouders Reuters-Canisius en fam.; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

 

Zaterdag 8 november

Zaterdag week 31

09.00 uur

Echtp. Ritzen-Demacker

 

10.00 uur Theresiakapel

Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.); Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston

 

Zondag 9 november

Kerkwijding van de Basiliek van St. Jan van Lateranen

1e Lezing: Ez. 47, 1-2+8-9+12

Evangelie: Joh. 2, 13-22

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Schola Cantorum

Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur Klebez

Piet van Zeil (jrd.); Bèr Coumans (jrd.) en overl. v.d. fam. Coumans-Steins; Jos Schins; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Overl. leden v.d. Sociëteit Zuid-Limburg

 

Maandag 10 november

H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 11 november

(Orgelspel)

H. Martinus (van Tours), bisschop

09.00 uur

Voor overl. moeder; Jan Augustus en Hein Geelen

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 12 november

H. Josafat, bisschop en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 13 november

Donderdag week 32

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 14 november

Vrijdag week 32

09.00 uur

Mathieu Sijstermans en voor een bijzondere intentie

 

Zaterdag 15 november

Zaterdag week 32

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Hertog-v.d. Zwaan

 

Zondag 16 november

Drie-en dertigste Zondag

1e Lezing: Spr. 31, 10-13+19-20+30-31

Evangelie: Mt. 25, 14-15+19-20 (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Jo Reufels vanwege verjaardag

 

11.30 uur Hey Angie

Paul Haas; Wiel Smeets; Emile Nijskens; Marianne Lechner voor haar verjaardag

 

Maandag 17 november

H. Elisabeth van Hongarije

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 18 november

(Orgelspel)

Dinsdag week 33

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 19 november

Woensdag week 33

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 20 november

Donderdag week 33

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 21 november

Opdracht van de heilige Maagd Maria

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 22 november

H. Cecilia, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 23 november

Christus, Koning v.h. Heelal

1e Lezing: Ez.34, 11-12+15-17

Evangelie: Mt. 25, 31-46 (A)

Preek: Pf.Rohling/Kap.Zuidinga

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Bestuur, leden, ereleden en overl. leden Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia; Jan Boots

 

11.30 uur Chrisko

Overl. ouders Pasmans-Janssen en zonen Harry, Twan en Jules (jrd.); Overl. ouders Savelbergh-Brand en fam.

 

Maandag 24 november

HH. Andreas Dũng-Lạc, priester, en gezellen

09.00 uur

Frans Cremers vanwege familie

 

Dinsdag 25 november

(Orgelspel)

Dinsdag week 34

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 26 november

Woensdag week 34

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 27 november

Donderdag week 34

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 28 november

Vrijdag week 34

09.00 uur

Pastoor Corbey en overl. fam.

 

Zaterdag 29 november

Zaterdag week 34

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Mien Ruiters-Hermans (jrd.)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. v.d. fam. van Schendel-Jorissen (jrd.), Gerda van Dijk, Hub ScheerenIN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:

10-10-2014  Irene Koks en Xavier Ummels

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

19-10-2014  Jay en Jarcino Zwamborn

 


 

Aangepast misrooster

 

Doordat de deken vrij plotseling uitgeroosterd diende te worden in het verzorgen van H. Missen, hebben we als voorzorg het misrooster aangepast om de twee kapelaans te ontzien in hun werkzaamheden. De kans hebbende om met alle bedienaren te overleggen kón pas daarna plaatsvinden. Met dank voor hun goede inzet hebben we het voor elkaar gekregen dat we, wat betreft de weekenden, teruggaan naar het oude vertrouwde rooster: dus zondag wederom een H. Mis in de Moeder Anna en in de St. Elisabethkapel terug naar het tijdstip van 10.00 uur. Dit gaat in vanaf 23 november.

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 29 november t/m 20 december : DONDERDAG 20 NOVEMBER.


Hervormingsdag

 

Vrijdag 31 oktober a.s. op Hervormingsdag 2014 zijn u en jullie van harte welkom bij de muzikale monoloog die theoloog/theatermaker Kees van der Zwaard heeft gemaakt over Maarten Luther, met als titel Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther.” We maken kennis met Maarten en horen via hem over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil. (Zie ook www.keesvanderzwaard.nl). De voorstelling heeft jonge en oudere mensen binnen en buiten de kerk wat te bieden. Na afloop is er gelegenheid om met een drankje en in gezelschap van Kees van der Zwaard na te praten. De toegang is gratis; we hopen op uw vrije gave. Locatie: Bernardinuscollege, Akerstraat 95 Heerlen; aanvang: 20 uur.

Raad van kerken Parkstad

 

Jubileum 40 jaar oecumene Oostelijke Mijnstreek

 

Vrijdag 7 november is de dag van Willibrord: de apostel van de Nederlanden. Op deze dag willen we 40 jaar oecumene vieren met een dienst in de St. Martinuskerk. We zijn blij met de toezegging van Mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam en ds. van den Broeke om met ons mee te vieren. We hopen op de komst van vele andere oecumenische vrienden vanuit de regio, ook u en jullie. Rob Waltmans zal het orgel bespelen en het Sopranenkwartet Amica heeft al passende liederen uitgekozen. Pastoor Brouwers uit Voerendaal vervangt deken Van Galen, die nog herstellende is van een operatieve ingreep. We zullen doorgaan- met vallen en opstaan is het thema van de viering; Daarover zal de voorzitter, ds. Ko van de Lagemaat, nog wat  meer vertellen tijdens de boekpresentatie, aansluitend op de viering. De details blijven nog even een verrassing. We hopen u te ontmoeten in Welten, aanvang 17.00 uur.

Met hartelijke groeten, namens de Raad van Kerken in de regio Parkstad,

Ds. J. van de Lagemaat               Deken Th.F.Ch. van Galen

 

Allerzielen

 

Voor de een is het langer geleden, voor de andere korter… Het gemis van een dierbare is een feit dat ieder mens in zijn of haar leven vroeg of laat tegenkomt. Elk jaar rond Allerheiligen en Allerzielen willen we de overledenen van het afgelopen jaar in elke parochie herdenken. Op zondag 2 november zal in de St. Pancratius de mis om 11.30 uur worden opgedragen aan alle dierbare gestorvenen.

Ook al bent u geen naaste familie of bekende van de overledenen van het afgelopen jaar, wees welkom bij een van deze vieringen! Bij de mis of bij het lof worden de namen genoemd van hen, en een kaars opgestoken voor hen, die in de betreffende parochie zijn of haar afscheid hebben gehad. Laten we, als parochiegemeenschap, samen bidden voor alle dierbaren en meebidden met de nabestaanden, en zo een steun zijn.

 

Rouw verwerken

 

Rouwen is voor iedereen anders. Rouwen is echt een persoonlijke aangelegenheid. Er zijn mensen die na het verlies van een dierbaar persoon vrij snel de werkelijkheid van hun verlies onder ogen zien en de draad weer oppakken,   simpelweg verder gaan. “Armoede” zeggen sommigen, maar het is nooit bewezen dat dit waar is.

Er zijn ook mensen die geen behoefte hebben om hun emotionele pijn met anderen te delen. Ze hebben genoeg aan zichzelf en zoeken in stilte hun herinneringen op zodat niemand de waarde van hun herinneringen kan aantasten.

Praten over wat je voelt lijkt voor de hand liggend. Maar praten over wat je voelt is zo ingewikkeld omdat de ander dan begrip wil tonen en vaak zijn eigen verhaal begint te vertellen. Daar zit je dan als persoon, pas in de rouw, ook niet meteen op te wachten. Gedeelde smart is halve smart zeggen ze dan!

Helemaal lastig is de rouwverwerking als je door het verlies van je partner er juist relationeel en emotioneel op vooruit bent gegaan. Ja echt. Ook tirannieke partners kunnen overlijden, waardoor de achterblijvers zich schuldbewust voelen als ze zich bevrijd voelen.

Uiteindelijk zijn er genoeg mensen voor wie de emotionele pijn van het verlies helemaal niet te verwerken is. Vooral het verlies van een kind is zó onverteerbaar, dat het leven voor altijd zijn kleur verliest. Het gaat dan om emotionele pijn waar geen zalf voor is.

Iedereen in rouw doet het op zijn eigen manier. Daarom is het belangrijk om niemand met een tragisch verlies iets op te dringen. Verwerking suggereert een oplossing. En juist die oplossing is er helemaal niet. Je kunt je wel oefenen  om over je verdriet te praten. Je kunt jezelf versterken door te luisteren naar het verdriet van een ander.

Jacques Vestjens pastor-rouwbegeleider.

Informatie en indien gewenst, eventueel opgeven, telefoon: 06 2495 9086, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">

 

Jeugdkring Chrisko

 

Mensen die een kring vormen slaan automatisch de handen in elkaar. Als jeugdkring slaan wij, jong en oud, onze handen in elkaar om als één familie samen op weg te gaan. We gaan er van uit dat ieder op zijn eigen plekje en met zijn eigen mogelijkheden een puzzelstukje is, dat past in een groter geheel. Gaandeweg ontdekt ieder zijn eigen plaats, zijn eigen vorm en zijn eigen kleur binnen dit geheel. We vormen als het ware met zijn allen een grote puzzel.

Wat betekent onze naam?

Onze naam is afgeleid van Christus Koning. Hij is het begin- en eindpunt van alle initiatieven die vanuit de Jeugdkring ontstaan.

Wie zijn wij?

De R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko werd opgericht op 27 oktober 2005.Met, door en voor kinderen, willen wij spelenderwijs ons geloof beleven in de tijd van nu. Het gaat erom dat jong en oud niet alleen samen optrekken, maar elkaar ook daadwerkelijk “op-trekken” naar een hoger plan zodat, naar eigen maat en kunnen, uit ieder het beste te voorschijn kan komen. Dat iedereen zich geliefd weet en vanuit die liefde zijn zon- en schaduwkanten leert kennen en daar nuchter en gewetensvol mee om kan gaan.

Wat doen wij?

Wij geven handreikingen, hoe het levende Woord, dat niet gebonden is aan tijd, ruimte of plaats, omgezet kan worden in de praktijk van elke dag. Dat betekent dat we het Woord vertalen naar onze tijd en naar de omstandigheden waarin we nú leven.We maken gebruik van thema’s waarbij belevenissen en ervaringen van iedereen vaak het uitgangspunt zijn. Muziek, verhalen, knutselwerkjes, spel en toneel zijn een belangrijk onderdeel van ons samenkomen. Op zondag 23 november zingt ons familiekoor Chrisko op ons patroonsfeest (Christus Koning) om 11.30 uur in de St. Pancratius.

 

Dekenale vormelingendag

 

Jeugdkring Chrisko organiseert ook dit jaar de dekenale vormelingendag. Het vormt als het ware een aftrap van de voorbereiding die van start gaat. De kinderen die zich aangemeld hebben voor het Vormsel wacht een leuke en zinvolle spellenavond in sportcomplex De Joffer te Kunrade rondom het jaarthema ‘Gevormd voor het leven’. Er wordt afgesloten met een gebedsviering in de parochiekerk van Kunrade, geleid door pastoor Brouwers.

 

Peggy van der Wouw ontvangt haar zending

 

Het afgelopen jaar heeft Peggy van der Wouw uit Waubach stage gelopen in de parochies van Heerlerbaan en Welten. Dit deed ze in het kader van de Kairos, de catechistenopleiding van het bisdom Roermond. Vele facetten van het parochieleven heeft ze mogen meemaken en mee vormgegeven zoals catechese, huisbezoeken, liturgievoorbereiding, kinder- en tieneractiviteiten etc. Op zondag 9 november om 14.00 uur zal Peggy haar zending ontvangen in de kathedraal van Roermond. Daarna zal ze in onze parochies werkzaam blijven als officieel benoemde catechist. U bent van harte welkom om deze dienst mee te vieren en haar te feliciteren!

 

Opening van het carnavalsseizoen

 

In de Pancratiuskerk is de goede traditie bekend om het carnavalsseizoen te starten met een H. Mis om 11.30 uur op zondag 16 november. Om zegen te vragen en Gods bijstand voor een seizoen met een goed verloop en vreugde.

 

Kerkmuziek.

 

Het is voor het liturgisch leven in de Pancratius een groot goed om ook de muzikale invulling stevig ter hand te nemen. Dat heeft betrekking op de grote frequentie waarmee we gastkoren, muzikanten of solisten vragen voor een bijdrage. Ook de volkszang hoort daar bij, welke zeker in onze streken niet makkelijk is wanneer het gaat om nieuwe gezangen te introduceren. We kennen niet de traditie zoals in Engeland of Duitsland waar uit alle/vele kelen volle klanken stevig klinken. Tegelijk heeft samen zingen ook iets, denkt u maar aan al die feesten en concerten waar mensen verbroederen als ze samen de sterren van de hemel zingen. Ons muziekcomité zoekt telkens weer naar nieuwe mensen. Niet nieuw maar als solist nauwelijks bekend is de plaatselijke solist  Martin Nic Hermans, wiens bariton in onze kerk wordt ingezet. Als dirigent van het o.a. het Bruidskoor is hij zeker niet voor het eerst  in de Pancratiuskerk, en hij zal minimaal 4 keer per jaar de Liturgie verrijken met zijn mooie timbre. Wij wensen hem dan ook veel devotie en u veel luisterplezier,de mis die aanstonds is zal de Allerzielen mis zijn van 2 November om 11.30 uur onder andere zal hij Schuberts Litanei zingen en het voor hem op zijn lijf geschreven werk van Lehar vertolken:het Wolgalied.

 

Tienergroep

 

Eens in de maand komen we samen met tieners op de zaterdagavond. Het eerste gedeelte van de avond bestaat er meestal uit om samen in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp vanuit het geloof of vanuit het leven. Het tweede gedeelte vormt een gezellige afsluiting met spel. De avond duurt van 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur en we komen samen op de pastorie van Welten, Welterkerkstraat 3. Kom gerust eens een kijkje nemen! Doorgaans wordt de tienergroep gehouden op de 1e zaterdag van de maand. Maar daar wordt wel eens vanaf geweken. Neem van tevoren voor de zekerheid even contact op met kapelaan Blom.

 

Wie wil er graag samen gaan breien voor de arme landen?

 

Er zijn al vele jaren met succes en daardoor veel vreugde brengende acties geweest die in het kader van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren geholpen werden aan warme kledingstukken, die o.a. naar Siberië gingen. Mensen breiden alleen thuis of deden dit in groepsverband. Ik wil een breiclubje oprichten die regelmatig samen gaan komen om te breien voor de arme landen, waaronder ook Siberië. Het heeft vele voordelen, n.l.: u kunt helpen waar hulp dringend nodig is, maar ook dat het u zin en voldoening geeft iets te kunnen bijdragen aan hulp waar dit nog altijd dringend gewenst is. Wilt u graag mee breien, dan kunt u contact met mij opnemen:

Mw. A. van Berkum, tel: 045-5217301.

 

Jubilarissen Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

 

Zondag 23 november a.s. viert het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De hoogmis van 10.00 uur wordt opgeluisterd met een meerstemmige uitvoering. Na afloop van de Eucharistieviering wordt het feest voortgezet in Hotel Van der Valk waar de huldiging van de jubilarissen plaatsvindt en de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging worden uitgereikt.

Jubilarissen zijn de dames Roos Bosch, 50 jaar; Ine Aalberts, 40 jaar; Cor Keuven, 40 jaar; Marianne Stienstra, 40 jaar; Annie Hupperets, 25 jaar. Wij danken de jubilarissen voor hun jarenlange inzet en hopen dat het koor nog lang op hun stem mag rekenen.

 

Zoeken