Parochienieuws 30 augustus - 27 september 2014

 

Terug van weg geweest: Vinylplaten

 

Het werd zeer recent als opmerkelijk nieuws uitgezonden: dat er weer bedrijfsmatig veel vraag is naar de vertrouwde oude langspeelplaten! Voor de uitvinding van de cd was de grammofoonplaat het populairste geluidsmedium. Ze werden niet veel meer gemaakt, doch in discotheken worden grammofoonplaten soms nog gebruikt. Voor diskjockeys is het een voordeel dat een plaat direct te manipuleren is. Veel moderne dansmuziek, maar ook rock- en metalmuziek worden behalve op cd ook als grammofoonplaat uitgebracht, soms zelfs uitsluitend op vinyl. Waarbij de nieuwe trend wel is dat ze niet meer uitsluitend zwart zijn maar een kleur hebben, rood bijvoorbeeld.

Nu is het in de mode niet geheel nieuw om na zoveel jaren weer terug te keren naar zaken die al ooit trendy waren, zoals we al Retro zaken kennen. Maar kleding kent als drager een lichaam, waarbij de maten zorgen dat het passend kan zijn. Met de switch naar platen komt er dan weer een vraag naar draaitafels, pickup’s  en zag ik al die cd. spelers en iPads en usb-stick als  nieuwste technische snufjes weer als ongeschikt.

Nu denk ik  niet dat we dit op alle vlakken weer gaan ontmoeten. Dat we zelf weer groenten en fruit thuis gaan inwekken in die kleinere of grote glazen potten. Ik zie ook niet de zwart-wit tv terugkomen.  En er zijn zoveel verworvenheden die niet meer weg te denken zijn zolang we nog over alles vrij kunnen beschikken en de gelden ervoor aanwezig zijn. Alleen als het gas wegvalt en de stroom niet meer rijkelijk voorhanden is, zullen we weer op houtvuur (moeten) gaan koken, kaarsjes aansteken als het donker wordt.

Tegelijk ervaar ik wel een groot verlangen naar natuurproducten en ziet men medicijnen uit kruiden weer zitten ter vervanging van alle chemische vondsten.  Zo weten we inmiddels ook dat mensen met een inactief leefpatroon een grotere kans lopen op depressie dan mensen met een actief leefpatroon. De schrik over het aantal mensen dat aan anti-depressieve middelen gebonden is of aan Ritalin (ernstige bijwerkingen van het gebruik van Ritalin bij kinderen zijn aantasting van de hersenen en een groeiachterstand) wordt allengs groter.

Dat alles is niet steeds verrassend te lezen of te horen. Het zal niet nieuw zijn dat we aanvankelijk enthousiast met nieuwe zaken omgaan, totdat ….er nieuwe inzichten komen.

Nu denk ik  zelf dat de huidige afwijzing van kerk en christendom voor velen onomkeerbaar lijkt. Dat we daardoor ook zullen beleven dat we niet alle kerken bedrijfsmatig kunnen blijven openhouden. Dat de invloed op het maatschappelijke leven van en door een gelovige kijk op het leven, nog geringer zal worden. En dat je makkelijk belachelijk kunt worden gemaakt als je wel nog uitgaat van een God die Schepper is en een Verlosser zond.  En toch….

De generatie ouderen die de achteruitgang van het geloofsleven zag zei dan steevast: wacht maar tot er weer eens oorlog komt, dan lopen de kerken weer vol. Dat denk ik zelf niet. Dan gaan de mensen in eerste instantie niet bidden maar grijpen naar zijn iPhone om te volgen waar wat gebeurt en volgt de aanwijzingen die via deze media gegeven worden.  En toch….ieder mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, of we dat feitelijk aannemen of niet. Dit is even waar als dat ieder mens verlangt en zelfs hunkert naar geluk en liefde en warmte bij kou en troost bij verdriet. We zullen het overal zoeken, soms menen ze het gevonden te hebben. Totdat dit ook weer niet echt blijkt te zijn. Een mens leeft pas in zich zelf en met anderen in vrede als de mens dat bij God gevonden heeft. Zoals een aantal nog de uitspraak  kent van de heilige Augustinus die zelf vele jaren een “wild” leven leidde: “Onrustig is ons hart, totdat het rust heeft in U mijn God”.

Het zal erom gaan dat mensen dit weer leren zien in een ander die deze rust wel leeft. Geen woorden maar daden zullen de mens en de mensheid overtuigen. Ondertussen groeit de onvrede in de wereld, verspreid over steeds meer brandhaarden. Totdat..

Gods liefdesverbond weer als een genadige vredesbom inslaat. Liever “die” zal men zeggen dan granaten, raketten,  laat staan het gooien van een atoombom. Ervaring leert dat er helaas eest iets moet gebeuren, voordat onze ogen en harten opgaan.

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

Vragen rond dekenaal kerkenplan.

 

Nadat de pers melding maakte van het boek dat als “dekenaal kerkenplan” de positie van de afzonderlijke parochies onderzocht, kwamen er – begrijpelijk -  enkele vragen los of maakte men opmerkingen. Sommigen dachten dat hun kerk al meteen gesloten wordt.  Goed om te weten dat dit intensieve onderzoek meer is dan een moment opname. De lijn is dus niet iets dat morgen zomaar zal wijzigen. Wat het onderzoek aandraagt zijn geen conclusies, maar ideeën en voorstellen wanneer het erop aan lijkt te komen dat de huidige posities niet meer haalbaar zijn. In die zin geeft het boek aanleiding tot overleg en bezinning. Zeker willen we ermee voorkomen dat mensen achteraf zeggen: we worden overvallen, we wisten van niets.

Noch bisdom, noch dekenaat of deken echter bepalen iets of kunnen voorschrijven. Wat we deden is niets anders dan hetgeen seismologen doen: als zij iets registreren op de schaal van Richter, zijn ze niet veroorzakers van een beving. Ze vertellen aan de hand van de gegevens met welke krachten we te maken hebben. Zelfs het kerkbestuur, dat uiteindelijk de beslissingen neemt, doet niets anders dan zeggen wat  door de parochianen is bewerkt. Mocht een kerk dichtgaan voor de eredienst, is dat niet meer dan een conclusie welke men haalt uit diverse gangbare gegevens die relevant zijn.

Goed om te weten is dat de kerken die er nu staan, vrucht zijn van geweldige bevolkingsgroei in de vorige eeuw door de opkomst van mijnen en men wilde tegemoetkomen aan de liturgie mens van een massa. Die wens kan er wel zijn maar wordt niet gedragen in diverse uitingen, ook geldelijke, door een snel slinkend groepje. De kerk is geen bedrijf, maar kent wel bedrijfsmatige kanten.  De gedachte dat het bisdom parochies betaalt en onderhoud, schijnt nog steeds te leven. Het enige draagvlak voor het in standhouden van een parochiekerk als liturgisch gebouw zijn de bezoekers en de bijdragers.  Ook een kerkbestuur trekt alleen maar conclusie die mensen zelf scheppen.  


 


Zaterdag 30 augustus

 

Zaterdag week 21

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 31 augustus

Twee-en Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jer. 20, 7-9

Evangelie: Mt. 16, 21-27 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

To Roumen-Oostwegel; Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur Enjoy

Albert Nacken (jrd.); Paul Haas; Fam. Bruijenberg-Bosten en kinderen; Lennart van der Werf; Hans Prudon

 

Maandag 1 september

Maandag week 22

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 2 september

(Orgelspel)

Dinsdag week 22

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor overl. echtgenote; Ad Savelsberg

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 3 september

H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 4 september

Donderdag week 22

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 5 september

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag week 22

09.00 uur

Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen en zoon Lou

 

Zaterdag 6 september

Zaterdag week 22

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Marlène Schunck-te Loo (vwg Pancratiusgidsen Jan, Huub, Denny en Wim)

 

Zondag 7 september

Drie-en Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Ez. 33, 7-9

Evangelie: Mt. 18, 15-20 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal kerkkoor St. Cecilea

Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Hub Scheeren; To Roumen-Oostwegel; Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur Cantor

Tiny Boosten (jrd.); Ger Wassen en Ardine Wassen-de Groot (jrd.); Overl. ouders Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz en overl. v.d. fam. Robertz-Meijer (jrd.)

 

Maandag 8 september

Maria Geboort

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 9 september

(Orgelspel)

Dinsdag week 23

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 10 september

Woensdag week 23

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 11 september

Donderdag week 23

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 12 september

Vrijdag week 23

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 13 september

H. Johannes Chrysostomus,

bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Ans Ruiters

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 14 september

Kruisverheffing

1e Lezing: Num. 21, 4-9

Evangelie: Joh. 3, 13-17

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

To Roumen-Oostwegel; Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur New Generation

Jos Schins; Uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk; Overl. ouders Spork-Curfs

 

Maandag 15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten

09.00 uur

Echtp. van den Hoek-Richter

 

Dinsdag 16 september

(Orgelspel)

HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

09.00 uur

Wiel Leenders; Gerd Börke; Voor een goede reis en zegen voor de nieuwe toekomst

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 17 september

Woensdag week 24

09.00 uur

Voor overl. broer

 

Donderdag 18 september

Donderdag week 24

09.00 uur

Jo Lousberg en zoon Wim

 

Vrijdag 19 september

Vrijdag week 24

09.00 uur

Frans Cremers

 

Zaterdag 20 september

HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 21 september

Vijf-en Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 55, 6-9

Evangelie: Mt. 20, 1-16a (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Joke Bemelmans (5e jrd.); To Roumen-Oostwegel; Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur Kerkelijk Zangk. St. Joseph Arbeider Huis, Simpelveld

Fien Stijns (zesw.d.); Maria Oostwegel (jrd.); Overl. ouders Sluysmans-Kleijnen, Ouders Kockelkorn-Fischer, Marleen Sluysmans, Pé Quaedvlieg en uit dankbaarheid

 

Maandag 22 september

Maandag week 25

09.00 uur

Voor overl. moeder

 

Dinsdag 23 september

(Orgelspel)

H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)

09.00 uur

Wiel Bosch; Voor overl. ouders Reuters-Canisius en fam.; Om zegen over een nieuwe start

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 24 september

Woensdag week 25

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 25 september

Donderdag week 25

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 26 september

Vrijdag week 25

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 27 september

H. Vincentius de Paul, priester

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Charles Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ans Simons (jrd.)

 


 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

 

26-07-2014  Theo van Dijk, 85 jaar

28-07-2014  Fien Stijns, 92 jaar

09-08-2014  Hub Dujardin, 68 jaar

 

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 27 september t/m 30 oktober : DONDERDAG 18 SEPTEMBER.

 

 

We onderzoeken..

De kans om een Alpha cursus te starten.

Deze cursus is al in de jaren '70 ontstaan in de Holy Trinity Brompton kerk in Londen. In de jaren '90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha-cursussen wereldwijd in maarliefst 169 landen. Ruim 23 miljoen mensen volgden een Alpha-cursus. In Nederland is de cursus twintig jaar geleden geïntroduceerd. 210.000 Nederlanders deden de cursus.
De Alpha-cursus is iets voor u/ jou als u/je
...meer wilt weten over het christelijk geloof
...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
...nieuwe mensen wilt ontmoeten
...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen
Op de cursus worden vijftien verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, zoals:

Is er meer?

Wie is Jezus?

Bidden: waarom en hoe?

Hoe relevant is het christelijk geloof?

Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Lijkt het je wat?  Het priesterteam vindt het meer dan de moeite waard om dit aan te bieden. Maar we zijn nog in een “opstartfase”.  Daarvoor zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie. Omdat er altijd met een maaltijd wordt begonnen gaat om over het hebben van een keuken, met minimaal één kok en een assistent/afwasser. Een eetplek voor 10 mensen, die zich in groepjes verdelen. Groepsleiders, die zorgen dat de uitwisseling over het aangereikte goed verloopt. Een gebedsgroep die op de achtergrond het welslagen van de cursus op zich neemt.  En natuurlijk deelnemers, die komen uit  mensen die soms, zelden  of niet in de kerk komen.
We onderzoeken met dit stukje of er belangstellenden zijn om gedurende 10 vonden wekelijks te laten leiden door informatie, contact en uitwisseling. Het is niet gebonden aan leeftijd. Wie ervoor voelt kan zich melden via de parochieadressen van de priesters, schriftelijk, telefonisch of via de mailadressen.

 

Open Monumentendagen


In het weekend van 13 en 14 september zal de kerk geopend zijn van 13.00-17.00 uur en kan u een rondleiding krijgen van één van onze gidsen.

 

De THERESIA-NOVEEN

 

Ook dit jaar wordt er in de Theresiakapel aan de Putgraaf in Heerlen weer de jaarlijkse Theresia-noveen gehouden. De eerste dag van de noveen zal 9 augustus zijn. De laatste dag is 4 oktober. Er zal getracht worden om zowel de eerste, als de laatste dag, muzikaal te omlijsten.

De Heilige Theresia van het Kind Jezus verwierf een overvloed aan genade in de Carmel. Zij leefde negen jaar in het Klooster, waar zij stierf op 30 september 1897. De Theresia-noveen is zeer krachtig.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van de "Stichting Kapel Putgraaf Heerlen", telefoon 045-5718339 (na 16:00 uur), e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Cursus over ‘Kerkvaders’ op Rolduc in het seizoen 2014/2015

 

Het cursusaanbod voor geïnteresseerden wordt ook in het seizoen 2014/2015 voortgezet. Nadat twee jaren de filosofie aan bod was, staat nu weer de theologie in het middelpunt. Vanaf 16 september 2014 wordt er een cursus over de ‘Kerkvaders’ gegeven. Deze term ‘kerkvaders’ doelt op christenen uit de eerste eeuwen die over hun geloof geschreven hebben. Hun geschriften zijn de oudst bewaarde geloofsgetuigenissen die we bezitten. Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor deze werken die een originele manier zijn om het christelijke geloof te leren kennen en te verdiepen. Op het programma staan onder andere Ignatius van Antiochië (+ 110), de martelaar-filosoof Justinus (+165), St. Athanasius (+373) en uiteraard ook St. Augustinus (+430).

De inleider voor deze cursus is pastoor Dr. R. Achten uit Elsloo. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 september van 20.00 – 21.45 uur in de collegezaal ‘Megaron’ van het Grootseminarie Rolduc. De andere data tot Kerstmis zijn: 30-09; 14-10; 28-10; 11-11; 25-11; 09-12. Toegang en deelname is gratis; een kleine bijdrage in de kosten van de zaalhuur wordt niettemin op prijs gesteld.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u ook op de website: http://home.kpn.nl/snack035/fidelis/welkom.html of via Rolduc (D. Rohling): 045-5466822.

 

Zonnebloemnieuws

 

Zondag 14 september vieren wij met onze gasten ziekenzondag.Om 11.30 uur een mooie eucharistieviering met daarna aanbidding van het allerheiligste.De collecte na de hoogmis van 10.00 uur en de mis van 11.30 uur is bestemd voor onze Zonnebloem afdeling. Om onze activiteiten te kunnen organiseren is uw bijdrage heel erg welkom! Tevens willen wij ook nog aangeven dat mensen uit de binnenstad hartelijk welkom zijn als nieuwe gast. Voor eventuele deelname aan onze activiteiten of bezoek van een van onze vrijwilligers. De Zonnebloem vereniging bevordert de sociale samenhang: door het leveren van een positieve bijdrage, aan het leven van mensen die door ziekte,handicap of ouderdom in een sociaal isolement dreigen te raken. De wisselwerking verhoogt de kwaliteit van leven van beide groepen. Zowel van de gasten als ook van de vrijwilligers. U kunt zich als nieuwe gast opgeven bij Mevr. Piras, telefoonnr. 045-5420115.

Met vriendelijke groeten,

namens het vrijwilligersteam van de Zonnebloem afdeling, Pancratius/centrum,
Miep Willemsen, voorzitter.

 

Een bericht vanuit Douvenrade

 

Langs deze weg willen wij U informeren over de nieuwe activiteiten op Douvenrade. Douvenrade heeft geen zorgcentrum meer, deze zijn verhuisd. Wel bieden zij mooie aanleunwoningen die te huur zijn. Ook komen de dagactiviteiten iedere dag naar Douvenrade. Om deze bewoners een dagactiviteit met een leuk programma te bieden, zijn er allerlei activiteiten opgezet. Nu dachten wij, dit zou ook leuk zijn om als `externe belangstellenden` hieraan deel te nemen. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen, voor informatie. Maar ook om de gezellige sfeer te proeven. Wat we u al kunnen laten weten is dat er een divers aanbod is.

Hopelijk mogen wij U bij ons begroeten, Wilma Schraven-Gloudemans, Activiteiten begeleidster, Douvenrade.

Tel. 045-4008003.

 

40 JAAR RAAD VAN KERKEN PARKSTAD

 

Op 24 december 1974 stapten drie heren naar de notaris voor de oprichting van de stichting Raad van Kerken in de regio Oostelijke Mijnstreek, gevestigd te Heerlen. Deze mensen van het eerste uur heetten Jochems, Heins en Pasman. In de door hen geformuleerde doelstelling lezen we begrippen als:

- in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van christenen

- geloof in de ene Heer

- gestalte geven aan samenwerking en eenheid van de kerken

- bezinning op vragen aangaande geloof en leven.

We zijn 40 jaar verder. De doelstellingen van toen staan nog altijd overeind. In de achter ons liggende periode hebben de oprichters en vele leden van de Raad die na hen kwamen, met meer of minder succes gehoor gegeven aan wat zij als hun oecumenische roeping verstaan. Jarenlang heeft het maandelijks oecumenische avondgebed daarin een belangrijke rol gespeeld. En niet te vergeten de gezamenlijke kerkdiensten o.a. in de gebedsweek voor de eenheid, initiatieven rond 4 en 5 mei en de Vredesweek, aandacht voor vluchtelingen en andere maatschappelijke thema’s, leerhuizen, excursies en landelijke ontmoetingen. Velen zullen zich de stiltekring nog herinneren en de jaarlijkse samenwerking met Amnesty International op de dag van de rechten van de mens. Toen het Missionair Centrum nog bestond, waren raadsleden ook daarmee verbonden. En tegenwoordig is er (weer) een nieuwsbrief.

Leden van de Raad hebben steeds een ambassadeursfunctie in hun eigen kerkelijke kring vervuld. Zij hebben een drive en verlangen ernaar dat anderen die met hen delen. Dat is de jaren door zo gebleven; voor oecumene is een lange adem nodig. 

40 jaar: een Bijbels getal. Jezus was veertig dagen in de woestijn; Israël beleefde in de woestijn een leerschool van 40 jaar – met hier en daar oases. Het zou zomaar kunnen, dat dit beeld mensen in onze regio, die wat op hebben met oecumene, aanspreekt. “Vier uw vierdagen”, zegt de Prediker. Met die Bijbelse  aansporing wil de huidige Raad van Kerken Parkstad graag ernst maken.

Dus zijn er plannen gemaakt voor de herfst van 2014. Feest en bezinning gaan hand in hand met  onderlinge verbondenheid.

De start is op een bijzondere datum: vrijdag 31 oktober: hervormingsdag. In 2014 zijn u en jullie op deze dag  van harte welkom bij een toneelvoorstelling die theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard heeft gemaakt over Maarten Luther. De titel is “Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther.” (zie ook www.keesvanderzwaard.nl).. Locatie Bernardinuscollege, Akerstraat 95; aanvang 20 uur. Na de voorstelling is er gelegenheid om met een drankje en in gezelschap van Kees van der Zwaard na te praten. Geen toegangsprijs; wel vrije gave na afloop.

Trouwens: mocht u eerder een gift willen geven om een en ander financieel te helpen realiseren, dan is het rekeningnummer: NL87 INGB 0003 7817 45 ten name van RvK OM, Illikhoven.

Een week later is het 7 november: de dag van St. Willibrord, de apostel van de Nederlanden. Een uitgelezen dag om de oecumene te vieren. We doen tijdens een gebedsdienst in de St. Martinuskerk in Welten, om 17.00 uur. Organist Rob Waltmans en enkele solistes hebben  inmiddels hun medewerking toegezegd.

Tijdens deze viering, waarin onder andere deken Van Galen zal voorgaan, zal een boekje, samengesteld ter gelegenheid van het jubileum, worden gepresenteerd. 

Tenslotte donderdag 11 december: de adventstijd is heel geschikt voor samenzang van bekende melodieën ter voorbereiding op het Kerstfeest, met medewerking van blazers van het leger des Heils. Komt u met velen naar de Pancratiuskerk? Aanvang 19.00 uur.

Daarover gaat u meer lezen in 2015. Eerst vieren wij die 40 jaar – vooral in dankbaarheid.

Doen u en jullie mee? Van harte welkom.

Namens de Raad van Kerken Parkstad,

ds. Sophie Bloemert www.raadvankerkenparkstad.nl

 

Lourdes Ziekentriduum Molenberg

 

Het Lourdes Ziekentriduum in de parochie Molenberg staat dit jaar in het teken van het jaar van de vreugde. Het thema sluit aan bij dat van het Zuid-Franse Bedevaartsoord zelf en luidt: Lourdes, de vreugde van de bekering! Van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober is er telkens – m.u.v. zondag – om 19.00 uur in de kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd een H. Mis. Vrijdag 3 oktober is de opening met familiekoor Young Spirit en preekt de huidige hulpbisschop van Roermond, mgr. Everard de Jong. Zondag 5 oktober is om 10.00 uur een H. Mis, waarna ziekenzegening. Meer info: www.parochie-molenberg.nl

 

Oeral Kozakken koor


Op 11 oktober nemen de parochies van Heerlen -  Zuid hun vrijwilligers bij de hand, samen met het bisdom Roermond, waar het Kairos instituut dat mensen opleidt voor geschoold vrijwilligers werk in kerk en parochie. In de kerk van St. Joseph krijgen alle mensen, jong en oud, een aantal workshops aangeboden die informatief en leerrijk zijn.  Dit namiddag programma loopt over naar een dankjewel gebaar dat vooral bestaat in een concert door het Oeral Kozakken koor. Dit koor gaat terug op een oprichting in Rusland in 1591, kende een doorstart in 1924 in Parijs  en is sinds 1974 actief in Nederland.
Aangezien het aantal vrijwilligers niet de hele kerk zal vullen, geven we nu reeds de datum door voor dit concert dat in de Joseph gegeven zal worden. Voor de niet vrijwilligers wordt een bijdrage gevraagd van 12,50 €. Wie voor deze zang belangstelling heeft, kan de datum al vastleggen. Het koor zal zowel liturgische gezangen laten klinken als ook de gezangen van het volk in en voor het dagelijkse leven.

 

 

 

 

Zoeken