Parochienieuws 2 aug - 30 aug 2014

 

Over Onderduiken en Inleven

Voordat de vakanties daadwerkelijk van start gaan, zal menigeen zich hebben afgevraagd en overlegd hoe en waar dat de vakantie wordt ingevuld.

Er zijn er die houden het jaarlijks bij vaste adressen. Anderen kregen tips van familie, vrienden of bekenden als een echte aanrader. Of u zocht via internet of met behulp van reisbureau naar mooie plekken. Zeker als je dan kijkt naar die mooie plaatjes, in klimatologisch optimale omstandigheden vastgelegd, werkt dit uitnodigend en aanlokkelijk. Je kunt er wel de hele vakantie naar zitten kijken in je huismaker stoel en zeggen, dat het daar fantastisch zou kunnen zijn… maar dat is niet hetzelfde als op reis gaan en erin onderduiken. Je kunt je wel in theorie `inleven` maar het komt pas tot leven wanneer je zelf deel wordt van het decor.

Iets dergelijks hebben we toch ook met muziek van je favoriete componist(en). Als je de noten op papier kunt lezen is dat niet hetzelfde als het horen van de uitvoering door koor en/of solisten en orkest in een gepaste omgeving. Dán, bij een uitvoering, onderga je de vervoering welke eruit kan spreken. In geval van klassieke muziek kan dat in de buurt zijn, maar ook trekken we naar bekende operasteden. Jeugd loopt daarvoor festivalterreinen af.

En wie zich liever inlaat met wielrennen beleeft de Tour de France ook anders achter de t.v. dan wanneer je er langs staat en je onderduikt in het spektakel.

Iets dergelijks gebeurt ook met mensen die door omstandigheden niet meer ter kerke kunnen en via internet of t.v. een eucharistieviering volgen. Ze zijn er doorgaans al tevreden mee en dankbaar voor de mogelijkheden. Maar zelf erbij zijn, de communie ontvangen, is toch echt iets grootser. Dan kun je onderduiken en inleven in Christus’ aanwezigheid. 

Waarbij de waarheid gebiedt te zeggen dat dit inleven er niet altijd is. Liturgie kan ook routine zijn, gewoonte, of iets wat je zo af en toe overkomt omdat je bij een kerkelijke uitvaart moet zijn. Dan is het niet een inleven en onderduiken en de bescherming van God willen beleven, maar een ondergaan. Dan moet men “dat ding” halen dat we uitreiken als “Het Lichaam van Christus”. In dit geval “bewerkt” het net zo min iets als bij gewoontegangers.

Het zal voor veel mensen ook lastig blijven wanneer het theorie blijft, van de kerk, van de theologie. Pas als ze iemand tegenkomen die echt ondergedompeld werd in Christus‘ liefde in wie Hij vlees en bloed kan worden, dan zal men gewaar worden dat Hij echt zelf aanwezig is en iets bewerkt in mensen. Eigenlijk wens ik u toe dat u eens “een heilige” ontmoet. Dat zijn geen volmaakte mensen, maar mensen die juist beseffen dat ze onvolkomen zijn en bij de H.Communie en in gebed en door aanbidding sterkte en wegwijzing kunnen vinden.

Vriendelijke groet,

deken Th.v. Galen    

 

Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming

 

Het is goede gewoonte dat we op dagen als deze in de Pancratius het bijzondere karakter van deze liturgische hoogdag onderlijnen door af te wijken van ons vaste misrooster. Niet om 09.00 uur maar om 10.00 uur staan we met een plechtige Mis stil bij dit groot geloofsgegeven: Maria is met Lichaam en Ziel in de Hemel Opgenomen. Zij is onze voorspreekster en voorloopster bij uitstek. In het licht van haar leven krijgt ook ons eigen wel en wee een andere betekenis. Zij immers moest ervaren dat God kan ingrijpen, dat je een weg te gaan hebt die je niet zelf gekozen hebt noch voormogelijk houdt. Dat het hopen op geluk een flinke deuk kan krijgen want als er wordt gezegd dat een zwaard je ziel zal doorboren… zeker dit laatste is menigeen niet vreemd. Beleven dat God daadwerkelijk ingrijpt zal niet ieder kunnen beamen, maar wel ervaren we dat niet alle wensen en plannen uitkomen en dat het leven verrassingen heeft, niet alleen aangename. Door met onze eigen realiteit dicht bij haar te gaan staan, groeien we in rust en vertrouwen dat ook haar leven kenmerkt. 

Wie zelf een Kroetwusj wil samenstellen… vorig jaar liep kapelaan Blom met succes een Kroetwusj wandeling. Dit wordt daarom dit jaar opnieuw opgepakt. Op zaterdag 9 augustus zullen we rond 10.30 uur vertrekken vanuit de St. Josephkerk Heerlerbaan. Na afloop worden de zelfgemaakte bosjes gezegend (voor hen die dit niet kunnen doen is op de 15de in een kerkdienst nog gelegenheid hiervoor) en is er nog ontmoeting met koffie. U kunt zich opgeven bij uw parochie of bij kapelaan Blom.Zaterdag 2 augustus

Zaterdag week 17

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Lieske Voncken; Hub Hamers (wegens verjaardag)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 3 augustus

Achttiende Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 55, 1-3

Evangelie: Mt. 14, 13-21 (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Marlène Schunck-te Loo; Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; To Roumen-Oostwegel; Uit dankbaarheid

 

11.30 uur Volkszang

Echtp. Perey-Gerards, Loek Perey en Tonnie (jrd.); Charly Fisher; Piet van Zeil

 

Maandag 4 augustus

H. Johannes Maria Vianney

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 5 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag week 18

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Voor overl. echtgenote; Mia Pelzer; Ton Ruitenbeek; Marlène Schunck-te Loo (v.w. past. werkgroep); Overl. ouders Reuters-Canisius en fam.

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 augustus

Gedaanteverandering van de Heer

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 7 augustus

Donderdag week 18

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 8 augustus

H. Dominicus, priester

09.00 uur

Wiel Leenders; Voor een jarige moeder

 

Zaterdag 9 augustus

H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)

09.00 uur

Uit dankbaarheid voor Zr. Charita t.g.v. haar 79e verjaardag; Om Gods zegen voor alle bewoners in onze moderne samenleving hier in Heerlen/omgeving; dat ondanks drukte en bedrijvigheid er ruimte blijft voor stilte en bezinning.

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Fina van Velzen-Dragstra (jrd.); Frieda Eijgelshoven-Bremen (jrd.) en overl. ouders Eijgelshoven-Ritzerveld

 

Zondag 10 augustus

Negentiende Zondag door het jaar

1e Lezing:1 Kon.19,9a+11-13a

Evangelie: Mt. 14, 22-33 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

To Roumen-Oostwegel; Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur Volkszang

Jos Schins; Jo Kleikers en fam. Geernaert-Mertens

Maandag 11 augustus

 

H. Clara, maagd

09.00 uur

Echtp. J. Wachelder-v.d. Weijer

 

Dinsdag 12 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag week 19

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 augustus

Woensdag week 19

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 augustus

H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

09.00 uur

Theresia Cloodt, Peter-Jozef Cloodt en Ludwig Cloodt

 

Vrijdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming

1e Lezing: Apok. 11, 19a-12, 1-6a+10ab

Evangelie: Lc. 1, 39-56

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Bruidskoor

Overl. ouders Savelsbergh-Brand en fam.; Gerda Gulpen-Opheij

 

Zaterdag 16 augustus

Zaterdag week 19

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor een overl. vader (zesw.d.); Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Toos Pelssers-Savelsberg

 

Zondag 17 augustus

Twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 56, 1+6-7

Evangelie: Mt. 15, 21-28 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Gregoriaans

To Roumen-Oostwegel; Marlène Schunck-te Loo

 

11.30 uur Volkszang

H. Mis

 

Maandag 18 augustus

Maandag week 20

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 19 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag week 20

09.00 uur

Wiel Leenders; Ton Ruitenbeek

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 augustus

H. Bernardus, abt en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 augustus

H. Pius X, paus

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 22 augustus

H. Maagd Maria, Koningin

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 23 augustus

Zaterdag week 20

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk en John Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg-Delbressine (jrd.); Ans Schiffers (jrd.)

 

Zondag 24 augustus

Een-en-twintigste Zondag door het jaar

1e Lezing:Jes. 22, 19-23

Evangelie: Mt. 16, 13-20 (A)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Marlène Schunck-te Loo (zesw.d.); To Roumen-Oostwegel

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Cor Coster (1ste jrd.); Wiel Bosch (jrd.); Frans Cremers v.w. buurtgenoten; Overl. leden fam. Savelsbergh-v. Wersch (jrd.)

 

Maandag 25 augustus

Maandag week 21

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 26 augustus

(Orgelspel)

Dinsdag week 21

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 augustus

H. Monica

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 29 augustus

Marteldood van H. Johannes de Doper

09.00 uur

Pastoor Corbey en overl. fam.

 

Zaterdag 30 augustus

Zaterdag week 21

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. MisIN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

05-07-2014  Lei Vliegen, 85 jaar

30-05-2014  To Roumen-Oostwegel, 88 jaar

15-06-2014  Jeannette Pos-Verdonk, 90 jaar

05-07-2014  Lei Vliegen, 85 jaar

06-07-2014  Lies Sieben-van den Broek, 80 jaar

11-07-2014  Marlène Schunck-te Loo, 67 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

11-05-2014  Lizzy Paula Lea Raven, Brunssum

11-05-2014  Merel Gerardus Arnold Crasborn, Heerlen

28-06-2014  Mia Isabella Luth, Heerlen

28-06-2014  Felix Matthijs Steven Luth, Heerlen

 


 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 t/m 30 augustus : DONDERDAG 21 AUGUSTUS.

 

Zaterdag, 16 augustus 2014

 

De 173 kilometer lange Koninginnenrit van de Eneco Tour 2014 voert van Heerlen naar de vermaarde La Redoute. Na een rondje door Zuid-Limburg trekken de renners door de Belgische Ardennen naar de heuvel die in Luik-Bastenaken-Luik al heel wat dromen verstoorde én waarmaakte. Spektakel verzekerd!

Wat we u op deze plek even laten weten is dat de start is vanaf het Pancratiusplein. De ochtendmis van 09.00 kan doorgaan maar het plein is alleen te voet te bereiken. Het spektakel rond de start duurt tot diep in de middag, waardoor het onmogelijk zal zijn voor die dag een uitvaart aan te nemen. Het is maar dat men erop is voorbereid. De avondmis zou weer geen probleem moeten zijn.

 

De THERESIA-NOVEEN

 

Ook dit jaar wordt er in de Theresiakapel aan de Putgraaf in Heerlen weer de jaarlijkse Theresia-noveen gehouden. De eerste dag van de noveen zal 9 augustus zijn. De laatste dag is 4 oktober. Er zal getracht worden om zowel de eerste, als de laatste dag, muzikaal te omlijsten.

De Heilige Theresia van het Kind Jezus verwierf een overvloed aan genade in de Carmel. Zij leefde negen jaar in het Klooster, waar zij stierf op 30 september 1897.

De Theresia-noveen is zeer krachtig.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van de "Stichting Kapel Putgraaf Heerlen", telefoon 045-5718339 (na 16:00 uur), e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Turkije West-Anatolië: Een bijbelse tocht ‘in de voetsporen van Paulus en Johannes’

7 april t/m 16 april 2015

 

De apostelen Paulus en Johannes hebben het betoverende Turkije al lang geleden ontdekt: Paulus tijdens zijn zendingsreizen en Johannes schreef er zijn brieven aan zeven gemeenten in Klein Azië. Niet voor niets is Turkije dé bakermat van het Christendom. Tijdens deze rondreis herleeft u het verleden en treedt u in de voetsporen van deze twee apostelen. Maak kennis met de antieke wereld van Pergamon en Efese en ervaar de imponerende natuur in Pamukkale. Ook maakt u een unieke en indrukwekkende dagtocht naar het Griekse eiland Patmos, het Jeruzalem van de Egeïsche Zee, waar Johannes zijn Openbaringen ontving.

Kortom een bijbelse ervaring!

Net als de Israël reis maken we deze tocht met medewerking van S&S reizen in Voerendaal. Wie belangstelling heeft kan de folder voor deze 10daagse tocht opvragen op het secretariaat van de Pancratius.

Als niets hindert om mee te kunnen zal de deken de reis begeleiden en het op zich nemen dat de beide apostelen “tot leven” komen.

Op dit moment staat de deelnameprijs p.p. op 1390 euro op basis van 2-persoonskamer. Voorwaarde om de prijs laag te houden is dat we met minimaal 35 mensen op weg gaan.

 

Bedevaart BANNEUX

 

Het Legioen van Maria Bisdom Roermond organiseert  de jaarlijkse dagbedevaart naar Banneux op zaterdag 30 augustus 2014. We gaan samen biddend op weg : om zegen te vragen voor onze persoonlijke intenties: de Paus, bisschoppen, priesters en diakens etc., voor onze parochies, voor onze kinderen en hun gezinnen, voor de vrede enz. enz. Ook om te danken voor de verkregen verhoringen van het afgelopen jaar. Ieder voelt zich daar gedragen door de nabijheid van Maria.

Het thema van dit jaar luidt:

“Ze is zo mooi, de schoonheid van ons geloof.”

Pelgrims die in de laatste 3 jaar zijn mee geweest, ontvangen een brief met aanmeldingsformulier. Ook als u geen uitnodiging krijgt kunt u zich bij ons aansluiten, U bent van harte welkom.

Er wordt een poster opgehangen in de kerk.

Aanmeldingsformulieren en Inlichtingen ; op ons parochiekantoor Welterkerkstraat 3, Welten-Heerlen op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Uiterlijke inschrijfdatum is 7 augustus 2014.

De kosten zijn euro 19,50 voor volwassenen en euro 10,00 voor kinderen tot 10 jaar.

Deze Bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met :

Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten Maastricht, tel; 043  321 57 15 (S.v.p. bij betaling vermelden: bedevaart Banneux, Legioen van Maria).

 

Cursus over ‘Kerkvaders’ op Rolduc in het seizoen 2014/2015

 

Het cursusaanbod voor geïnteresseerden wordt ook in het seizoen 2014/2015 voortgezet. Nadat twee jaren de filosofie aan bod was, staat nu weer de theologie in het middelpunt. Vanaf 16 september 2014 wordt er een cursus over de ‘Kerkvaders’ gegeven. Deze term ‘kerkvaders’ doelt op christenen uit de eerste eeuwen die over hun geloof geschreven hebben. Hun geschriften zijn de oudst bewaarde geloofsgetuigenissen die we bezitten. Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor deze werken die een originele manier zijn om het christelijke geloof te leren kennen en te verdiepen. Op het programma staan onder andere Ignatius van Antiochië (+ 110), de martelaar-filosoof Justinus (+165), St. Athanasius (+373) en uiteraard ook St. Augustinus (+430).

De inleider voor deze cursus is pastoor Dr. R. Achten uit Elsloo. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 september van 20.00 – 21.45 uur in de collegezaal ‘Megaron’ van het Grootseminarie Rolduc. De andere data tot Kerstmis zijn: 30-09; 14-10; 28-10; 11-11; 25-11; 09-12. Toegang en deelname is gratis; een kleine bijdrage in de kosten van de zaalhuur wordt niettemin op prijs gesteld.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u ook op de website: http://home.kpn.nl/snack035/fidelis/welkom.html of via Rolduc (D. Rohling): 045-5466822.

 

Een bericht vanuit Douvenrade

 

Langs deze weg willen wij U informeren over de nieuwe activiteiten op Douvenrade. Douvenrade heeft geen zorgcentrum meer, deze zijn verhuisd. Wel bieden zij mooie aanleunwoningen die te huur zijn. Ook komen de dagactiviteiten iedere dag naar Douvenrade. Om deze bewoners een dagactiviteit met een leuk programma te bieden, zijn er allerlei activiteiten opgezet. Nu dachten wij, dit zou ook leuk zijn om als `externe belangstellenden` hieraan deel te nemen. U bent van harte welkom om eens binnen te lopen, voor informatie. Maar ook om de gezellige sfeer te proeven. Wat we u al kunnen laten weten is dat er een divers aanbod is.

Hopelijk mogen wij U bij ons begroeten, Wilma Schraven-Gloudemans, Activiteiten begeleidster, Douvenrade. Tel. 045-4008003.

 

Filmavond over twee heilige pausen

 

Dit jaar, op zondag 27 april, heeft paus Franciscus twee pausen heilig verklaard: paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II. De eerste paus regeerde maar kort, van 1958 - 1963. Toch heeft hij een grote stempel gedrukt door het bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie. De tweede paus is een van de langst regerende pausen in de geschiedenis, maar liefst 27 jaar van 1978 - 2005. Over beide pausen zijn ook twee prachtige speelfilms gemaakt. Dit jaar een goede reden om deze samen te bekijken en twee filmavonden te organiseren.

Op maandag 14 juli werd de speelfilm gedraaid over het leven van paus Johannes XXIII - The good pope. En op maandag 11 augustus draaien we de film over het leven van paus Johannes Paulus II - Karol, the man who became pope; het leven van student tot aan de pauskeuze. U bent van harte welkom in de St. Elisabethkapel om 18.30 uur. Er worden geen kosten gevraagd en een kop koffie wordt in de pauze aangeboden.

Hopelijk treffen we elkaar op een van deze filmavonden. Geef even door aan kapelaan Blom of u komt; dat is altijd handig voor het koffiezetten.

 

Geestelijk leven

 

Van de vele kanten welke een mens kan hebben, is er ook die welke een onderscheid maakt tussen lichamelijk en geestelijk. Ze zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden natuurlijk, maar weten we of ze met elkaar in harmonie zijn? Of ze aanvullend en versterkend werken? Ik schrijf deze regels midden in de vakantie. En we zien dat we, ondanks de crisis die het hele jaar en rol speelt, toch meer dan de moeite waard vinden om geld te sparen zodat we “eruit “ kunnen trekken. De mens heeft na fysieke en geestelijke inspanning behoefte aan rust, opnieuw naar lichaam en geest. Een andere omgeving dan de dagelijkse is daarbij voor ons een hulp en uitnodiging. Je hoopt dan altijd weer dat mensen daar ook vinden wat ze nodig hebben. Dat het op vakantie gaan geen vlucht is uit het leven en dat ze met thuiskomen weer heel snel in dezelfde druk, stress of spanningen zitten die ons leven weer snel ondermijnen.

Misschien leggen we teveel accent bij de lichamelijke verlichting en verwennerij en doen we onze geest te kort? Weten we of vragen we ons wel eens af welke geest ons beheerst? Hoe we ons geestelijke voeding geven … of laten geven (zonder dit laatste zelf te beseffen dat we geleefd worden)? Een groot deel van onze geest wordt gevuld door wat we horen en zien, letterlijk en figuurlijk. Door met wie en wat we omgaan, wie op ons in kan werken. Een goede vriend, een goed gesprek een goed boek of film… alles draagt bij tot ons geestelijk leven.

Voor een persoon die wil geloven is Jezus en de Schrift een goede persoon om mee op te trekken, om er naar te luisteren, om zich daardoor te laten raken. In de loop der geschiedenis heeft dit vertrekpunt vanuit het leven zelf, geleid tot het fenomeen AANBIDDING van HET ALLERHEILIGSTE. Dit is niet anders dan Tijd en Rust nemen om aansluiting te zoeken met zijn Woord, zijn Beeld en Voorbeeld. Begrijpelijk vol als we zijn met zoveel, is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Met als gevolg dat we de rijkdom van deze tijd niet zien en er niet mee weten om te gaan. Een goed boek dat u daarbij kan helpen werd onlangs in een Nederlandse vertaling gepubliceerd uit het Frans, dat werd geschreven door Nicolas Buttet. Het heet: eucharistie, krachtbron van geestelijk leven. Onze hulpbisschop had het in zijn handen gekregen en pleitte ervoor dat dit ook voor het Nederlandse publiek toegankelijk moest worden. Ik kan het u van harte aanbevelen als hulp om meer met Hem om te gaan, die Steun en Toeverlaat kan zijn om te groeien in geestelijk leven.

Is dat van belang? Dat weten we eigenlijk allemaal. Je kunt uiterst gezond zijn, zelfs welvarend, maar als je geen zin hebt in het leven…. als je op dode sporen zit…. Je kunt ook mensen zien die het leven niet cadeau krijgen, lichamelijk zich geplaagd weten maar als er een sterk en goed geestelijk leven is…. is het heerlijk om hen te ontmoeten of met hen om te gaan.

 

Zoeken