Parochienieuws 17 april - 24 mei 2014

 

Mijn naam is Haas…

Met het oog op Pasen 2014 kwam deze zin mij in gedachten. “Mijn naam is haas" is een gezegde dat betekent dat iemand van niets weet. Dit gezegde wordt vaak gebruikt als iemand zegt van niets te weten, maar eigenlijk de schijn ophoudt.

Het gezegde stamt waarschijnlijk af van een gebeurtenis in 1855. Een Duitse student had in een duel iemand doodgeschoten en wilde naar Frankrijk vluchten. Om de grens over te komen had hij echter een persoonsbewijs nodig. Dat kreeg hij van een medestudent, genaamd Victor von Hase (1834-1860). Von Hase meldde vervolgens dat hij zijn kaart verloren had. Later werd zijn kaart toevallig gevonden in Frankrijk, waar de moordenaar de kaart verloren had. De man die echt Von Hase heette moest daarop in Duitsland voor de rechtbank verschijnen, maar zei "Mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen (de algemene vragen), ich weiß von nichts". ('Mijn naam is Hase, ... ik weet van niets.'). De naam Hase is in het Nederlands verbasterd naar haas, en heeft dus niets met de haas als dier te maken.

Sprekend over hét feest van ons christenen, doet het toch onwerkelijk aan te ervaren dat velen werkelijk geen weet meer hebben van de verrijzenis van Christus. Alsof we onze identiteit verloren zijn dat we door de doop tot Gods kinderen werden aangenomen. Een bescherming die ons niet vrijwaart van de negatieve wederwaardigheden welke ook Jezus te beurt vielen, zoals er zijn: eenzaamheid, verdriet, verraad, spot, pijn en dood.

Maar wie ten einde toe volhardt, zal ook gered worden. Niet van de dood maar uit de dood!

Omdat God echter steeds minder als de onbekende scheppende kracht beleden wordt, zoekt de mens naar alternatieven om het leven de moeite waard te laten worden. En er is zoveel mooi, zoveel leuks, zoveel aangenaams. Maar ook veel dat erop lijkt en dan wordt het leven toch meer een vluchten... Want levensoffers en levens lasten zijn niet echt prettig… maar zoals het lied al zegt van Nederlandse bodem, gezongen door Frans Halsema en Jenny Arean: Vluchten kan niet meer. Googled u maar eens om het te zien en te beluisteren. Bovendien: aan elke vlucht komt toch ook weer een einde. Zoals alles eindigt…zelfs pijn en nood, net als geluk en genot. En dan?

Ieder mens hoopt toch telkens op iets nieuws, op hulp, op een warm bad, op begrip, op zorg en een steunende hand, een liefdevol hart, op een plek om te mogen leven, om een leven dat zin heeft, om licht in het duister, om zonneschijn na regen.

Vinden we het dan vreemd dat Jezus op Paasmorgen er stralend stond, de voltooiing van zijn stralende verschijning op de berg Tabor nadat een ster al bij zijn geboorte de weg wees aan de eenvoudige mensen welke de herders toch vormden?

Ik wens u in het Licht van Pasen vele licht puntjes en warmtestralen van Gods barmhartige liefde toe, zodat wij die het leven niet willen ontvluchten zinvol leven, in de tijd op weg naar eeuwig licht, rust en vrede.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

 

 


Donderdag 17 april

 

Witte Donderdag

Geen ochtendmis

19.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Preek: Deken van Galen

Jan van Berkum; Jozef Moonen en overl. v. fam. Moonen-Knibbeler

Uitstellen van het Allerheiligste tot 22 uur

 

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag/Het Lijden en Sterven van de Heer

Geen ochtendmis

15.00 uur Wendy Kokkelkoren

Kruisweg (Deken)

 

17.00 uur

Kinderkruisweg

 

19.00 uur Gregoriaans

Lijdensdienst (Deken)

 

Zaterdag 19 april

Paaszaterdag/Stille zaterdag

Geen ochtendmissen

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

19.00 uur Chrisko

Kinderpaaswake

Deken van Galen

Louis Amkreutz (1ste jrd.)

 

21.00 uur Gregoriaans

Paaswake

Deken van Galen

 

Zondag 20 april

Paaszondag

1e Lezing: Hand. 10, 34a+37-43

Evangelie: Joh. 20, 1-9 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Mia Pelzer-Hoffman (1ste jrd.), Wiel Leenders; Mevr. Hansen-Brosky; Ton Ruitenbeek; Voor een bijzondere intentie; Annie en Frans Claessens-Snackers en Pieter Smit-Jongbloed; Paul Corten en fam.

 

11.30 uur Gem. Kerkelijk Zangkoor St Gregorius, Nieuwenhagerheide

Harry Ariaans (1ste jrd.); Harry Vencken (jrd.); Echtp. Reuters-Canisius en overl. v.d. fam. Reuters (jrd.); Piet van Zeil; Wiel Bosch; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Mevr. Hertog-v.d. Zwaan; Bèr Coumans ter nagedachtenis v. zijn verjaardag

 

Maandag 21 april

Tweede Paasdag

1e Lezing: Hand. 2, 14+22-32

Evangelie: Mt. 28, 8-15

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Gregoriaans

Overledenen H. Ritzen-Ackermans (jrd.); Constant Jongen en voor een bijzondere intentie

 

11.30uur Chrisko

H. Mis

 

Dinsdag 22 april

(Orgelspel)

Dinsdag onder octaaf Pasen

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 23 april

Woensdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Voor overl. moeder

 

Donderdag 24 april

Donderdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Frans Cremers

 

Vrijdag 25 april

Vrijdag onder octaaf Pasen

09.00 uur

Pastoor Corbey en overl. fam.

 

Zaterdag 26 april

Zaterdag onder octaaf Pasen

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 27 april

Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

1e Lezing: Hand. 2, 42-47

Evangelie: Joh. 20, 19-31 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

Overl. fam. Custers-Jongen (jrd.); Jan van Berkum; Ben Buursen

 

11.30 uur Cantor

Louis Simonus (jrd.); Piet van Zeil; Paul Haas; Biep Stollman

 

Maandag 28 april

Maandag na 2e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 april

(Orgelspel)

H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

09.00 uur

Henk en John Logister; Voor overl. echtgenote

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 april

Woensdag na 2e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 1 mei

Donderdag na 2e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 2 mei

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen en zoon Lou

 

Zaterdag 3 mei

HH. Filippus en Jakobus, apostelen

09.00 uur

Voor pelgrimszegen voor een fietstocht naar Rome

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote; Overl. ouders en fam.

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 4 mei

Derde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 2, 14+22-32

Evangelie: Lc. 24, 13-35 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Echtp. Leonie Käller-Schunck en Arnoud Käller, hun zoon Eduard Käller en pastoor Vincent Käller

 

11.30 uur Volkszang

Frans en Lies Kuijpers-Vankan en Cis Senden-Kuijpers (jrd.); Voor de zielerust v.d. overl. leraren en leerlingen v.d. St. Henricus Mavo

 

Maandag 5 mei

Maandag na 3e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 6 mei

(Orgelspel)

Dinsdag na 3e zondag Pasen

09.00 uur

Voor overl. echtgenote; Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 7 mei

Woensdag na 3e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 8 mei

Donderdag na 3e zondag Pasen

09.00 uur

Jan van Berkum (jrd.); Wiel Leenders

 

Vrijdag 9 mei

Vrijdag na 3e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 10 mei

Zaterdag na 3e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

John Logister (jrd.); Annie Blaauw-Al (jrd.)

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. ouders Rompelberg en broer Gaston; Fina van Velzen-Dragstra

 

Zondag 11 mei

Vierde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 2, 14a+36-41

Evangelie: Joh. 10, 1-10 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Cantor

Gerda Kardurk-Hartgerink (zesw.d.)

 

Maandag 12 mei

St. Pancratius

10.00 uur Bruidskoor

Jan van Berkum; Om Gods zegen over een nieuw levensjaar voor deken van Galen

 

Dinsdag 13 mei

(Orgelspel)

Dinsdag na 4e zondag Pasen

09.00 uur

Jan van Berkum

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 14 mei

H. Mattias, apostel

09.00 uur

Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

 

Donderdag 15 mei

Donderdag na 4e zondag Pasen

09.00 uur

Toos Pelssers-Savelsberg

 

Vrijdag 16 mei

Vrijdag na 4e zondag Pasen

09.00 uur

Trudi Souren-v.d. Geijn

 

Zaterdag 17 mei

Zaterdag na 4e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 18 mei

Vijfde Zondag van Pasen

1e Lezing: Hand. 6, 1-7

Evangelie: Joh. 14, 1-12 (A)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Carla Loffeld-Mol

 

11.30 uur Cantor

Fenny en Sjeng v.d. Winkel-Cobben (jrd.); Johanna Gillissen-Jongen

 

Maandag 19 mei

Maandag na 5e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 20 mei

(Orgelspel)

Dinsdag na 5e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 21 mei

Woensdag na 5e zondag Pasen

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 22 mei

Donderdag 5e zondag Pasen

09.00 uur

Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

 

Vrijdag 23 mei

Vrijdag na 5e zondag Pasen

09.00 uur

Jozef Moonen en overl. fam. Moonen-Knibbeler

 

Zaterdag 24 mei

Zaterdag na 5e zondag Pasen

09.00 uur

Frans Cremers

 

10.00 uur Theresiakapel

H. Mis

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. fam. Eurlings-Frösh; Mevr. Hertog-v.d. Zwaan


 


IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

 

19-03-2014  Sjef Sieben, 88 jaar

26-03-2014  Gerda Kardurk-Hartgerink, 85 jaar

01-04-2014  Mia Heesbeen-Peters, 95 jaar

03-04-2014  Leonie Jennen-Steuns, 83 jaar

 

 


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 24 mei t/m 28 juni: DONDERDAG 15 MEI

 

 

Dodenherdenking ook in de kerk op 4 mei

Al sinds enkele jaren staan we als christenen van katholieke en protestantse signatuur, voorafgaand aan de samenkomst in het gemeentehuis, in een van de kerken wakend en biddend stil bij de slachtoffers van de wereldoorlog. We doen dat dit jaar in de Pancratius en wel om 18.00 uur. Zoals afgesproken verzorgt de dominee de overweging, ook als deze dit jaar gelezen wordt door een kerklid, mevrouw Mietus.

Het gedenken mondt ook uit in een bidden om bewustwording en kijken waar vrede van af komt.

We merken dat het steeds meer ook in beeld komt bij het comité dat de oranjeviering voor haar rekening neemt, en dat verheugt ons.

Aansluitend gaan we in stoet naar het Raadhuisplein en sluiten aan bij de mensen die zich daar verzamelen om 19.00 uur.

 

Turkije West-Anatolië: Een bijbelse tocht ‘in de voetsporen van Paulus en Johannes’

7 april t/m 16 april 2015

De apostelen Paulus en Johannes hebben het betoverende Turkije al lang geleden ontdekt: Paulus tijdens zijn zendingsreizen en Johannes schreef er zijn brieven aan zeven gemeenten in Klein Azië. Niet voor niets is Turkije dé bakermat van het Christendom. Tijdens deze rondreis herleeft u het verleden en treedt u in de voetsporen van deze twee apostelen. Maak kennis met de antieke wereld van Pergamon en Efese en ervaar de imponerende natuur in Pamukkale. Ook maakt u een unieke en indrukwekkende dagtocht naar het Griekse eiland Patmos, het Jeruzalem van de Egeïsche Zee, waar Johannes zijn Openbaringen ontving.

Kortom een bijbelse ervaring!

Net als de Israël reis maken we deze tocht met medewerking van S&S reizen in Voerendaal. Wie belangstelling heeft kan de folder voor deze 10daagse tocht opvragen op het secretariaat van de Pancratius.

Als niets hindert om mee te kunnen zal de deken de reis begeleiden en het op zich nemen dat de beide apostelen “tot leven” komen.

Op dit moment staat de deelnameprijs p.p. op 1390 euro op basis van 2-persoonskamer. Voorwaarde om de prijs laag te houden is dat we met minimaal 35 mensen op weg gaan.

 

Liturgie in de Goede Week

Wetend dat “de wereld” menigeen geen ruimte biedt om deze bijzonder kerkdagen mee te vieren, maar ook dat velen er eigenlijk niet zo bij stil (willen) staan, pleit ik toch om niet achteloos aan deze dagen voorbij te zien. Elke dag heeft zijn bijzondere waarden en betekenis: Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Stille Zaterdag.

Feestelijke en ingetogen liturgie poogt ons dichter te brengen bij de belevenissen van Jezus uit zijn laatste levensdagen.

Op Witte Donderdag de viering van het Laatste Avondmaal met de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

Goede Vrijdag, zijn laatste aardse leefuren en kruisdood.

En in de nacht van zaterdag zijn opstanding uit het gesloten graf.

Het zijn geen gewone dagen in het leven van de kerk, vandaar dat we ook eigenlijk geen eucharistie vieren buiten de eigen dienst om van deze dagen. Is natuurlijk wel eens lastig wanneer mensen vragen om een uitvaartsmis. Op Witte Donderdag en Stille zaterdag beperken we ons daarom tot een woord-afscheidsdienst en het liefst nemen we op Goede Vrijdag geen uitvaarten aan. Op Pasen lezen we dan voor de overledenen de misintentie.

Witte Donderdag: De feestelijke avondliturgie (19.00 u.) wordt opgeluisterd door ons gemengd Koor.

Goede Vrijdag: De kruisweg gebedsdienst (15. 00 u.) wordt krachtig en ingetogen ondersteund met zang van Wendy Kokkelkoren.

De Lijdensdienst op Goede Vrijdag (19.00 u.) en de Paaswake op zaterdag van 21.00 uur kent ondersteuning vanuit de gregoriaanse groep, de gezinswake van Pasen op zaterdag (19.00 u.) verzorgt het koor van onze Chriskogroep.

Graag zou ik velen de vreugde willen geven en de kracht welke uit deze liturgie kan voortkomen en u daarom te kunnen begroeten in onze diensten.

Th. v. Galen


Vasten - Offer

Nu de zakjes meekomen van de vastenaktie zetten we ook de bus in de kerk waarin u een gave kunt deponeren. Mensen die liever storten kunnen terecht op rekeningnummer NL39 RABO 0122470680.

Daarnaast is het niet verkeerd om eens stil te staan bij het begrip “offer” n.a.v. het vastenoffer.

Ik kan niet ontkennen dat mijn vastentrommeltje me nog altijd een begrip is. En daarom alleen al had het waarde. Maar dat er een gevaar in school/schuilt, kan ik niet ontkennen. Het werd ook een soort presteren om zoveel mogelijk snoep te verzamelen, waar je het niet genieten voor die 40 dagentijd wel eens als lastig ervoer, maar de groeiende potinhoud gaf veel troost. Was dat dan echt een offer? Waarschijnlijk werd die beleving groter als we helemaal niets mochten sparen tijdens de vasten maar hadden moeten weigeren of afgeven aan een ander. Dat had een ware oefenschool kunnen zijn!

Maar dat werd het waarschijnlijk niet echt. Want hoewel we allemaal offers dienen te brengen, staan we daar niet in dergelijke bewoordingen bij stil. Maar toch ook weer “offers” tussen aanhalingstekens. Immers: we ontzeggen ons iets (offeren) om af te vallen, om geen onnodige uitgaven te doen zodat we kunnen sparen voor een vakantie (weer die beloning). Ouders offeren soms nachten op om hun ziek kind bij te staan. Een ander gaat naast een baan nog studeren (om hoger op te komen en meer te verdienen), een sport(st)er ziet af van veel geneugten des levens om (over)winnaar te worden en te scoren met veel waardering en applaus (weer die beloning). Met deze kleine (voor)beelden wil ik maar zeggen dat we het zo slecht niet hebben met het brengen van offers. Zelden of nooit krijgen we er niets voor terug. Misschien is dat ook wel de kracht ervan.

Zoals lichamelijke pijn beloond wordt met meer kracht, meer snelheid, meer souplesse, zo ook is pijn nodig om tot een genezingsproces te komen. Vandaar ook dat gelovige mensen zelfs levenseinde pijnen niet alleen als zinloos ervaren. De joden die onder leiding van Mozes het Egyptische land verlieten, hadden ook maar karig voedsel en alleen water te drinken, verlangend naar de vleespotten met de prei, de uien en de knoflook… Het offer werd uiteindelijk beloofd, met het beloofde land…

Onbaatzuchtige inzet wordt evenzeer beloond als die mensen die het erop aanleggen om te winnen met het brengen van offers...waarbij ik de eerste veel sympathieker vind natuurlijk dan alle berekenende inzetten van mensen die het ‘voor wat - hoort wat‘ principe leven.

Juist in de onverwachte gaven die niet zonder offer er kunnen zijn, zit enorme kracht.

De oude naam voor de Eucharistie is Mis-offer. Doordat we deelnemen aan de Mis, staan we stil bij het levensoffer dat Christus bracht voor onze bevrijding uit de zonde met als loon het eeuwig leven. Enerzijds dankend voor dit geschenk, maar tevens doen we er krachten door op om in de dialoog met Hem tijdens ons gebed, een gezonde offergeest te leren oppakken.

Th.v. Galen

 

Eens een ander licht op de kerkbijdrage in de Pancratius

In 2013 telde ons parochiebestand 1633 gezinnen.

Natuurlijk zijn dat niet alle mensen die belangstelling voor onze kerk hebben. Zeker ook dient vermeld te worden, dat we een streekfunctie hebben. Niet alleen is dat zichtbaar in het kerkbezoek, ook in het aantal mensen dat van buiten de parochiegrens zich als deelnemers bekend maken voor het onderhoud van kerk en kerkelijk dienstwerk.

Uit heel die groep komt een aantal voort dat 45% vormt van de kerkbijdragers. In totaal telden we een kleine groep: 324 bijdragers die in 2013 gegevens hebben (niet meegerekend de mensen die 1 x per enkele jaren een groter bedrag geven en die dus niet in 2013 het gegeven hebben) totaal bedrag afgerond € 59.000,-. Daarmee is 20% van de “gezinnen” bijdrager met een gemiddelde van € 182,-. Dat laatste is wederom uitzonderlijk i.v.m. met andere parochies.

Niettemin draagt deze groep gemiddeld een hoge leeftijd. De grootste groep, die van boven de 65 jaar, draagt van deze gelden 80% bij.

Met het verstrijken van de jaren, als er niet meer belangstelling komt, drijven we naar een einde. Een beetje Titanic gevoel: zingend en vierend ten onder, terwijl de meesten denken dat we onzinkbaar zijn. Wetend dat de kostenpost het viervoudige is elk jaar, zien we steeds minder toekomst.

U kent het antwoord, maar of die kennis alleen voldoende is?

 

Patroonsfeest van de Pancratius

Al vele jaren lang is er op 12 mei een eucharistieviering om 10.00 uur b.g.v. het feit dat de kerk dan Pancratius viert. Ook dit jaar verheugen we ons omdat het Bruidskoor weer van harte deze liturgie komt opluisteren.

 

Levensverhaal Sint Pancratius

Hij onderging de marteldood tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus. Hij zou op dat moment pas veertien jaar geweest zijn. De plaats van zijn terechtstelling lag in het oude Rome aan de Via Aurelia. Hij wordt afgebeeld als een jonge romein met zwaard, martelaarspalm en/of martelaarskroon.

Zijn ouders waren volgens zeggen welgestelde Romeinse burgers; ze woonden in de provincie Frygië, in Klein-Azië (het noorden van het huidige Turkije). Zij stierven, toen Pancratius nog maar een kind was. Zoals gebruikelijk was in dergelijke situaties nam nu een broer van zijn vader, Dionysius, de zorg voor de jongen op zich. Oom Dionysius reisde met Pancratius naar Rome om voor hem een goede baan in het leger te organiseren. Zijn familie stond immers bij de Romeinse autoriteiten in hoog aanzien.

Een eind verderop in de straat waar Pancratius onderdak had gevonden, woonde de bisschop van de christenen, paus Caius († 296; feest 22 april). Zo kwam hij in contact met de christenen. Vol afgrijzen zag hij hoe keizer Diocletianus (286-305) hen liet vervolgen, arresteren en op de meest gruwelijke wijzen om het leven brengen. Tegelijk bemerkte hij hoe deze gelovigen niet bitter werden of haatdragend. Integendeel, ze bleven bidden voor het welzijn van de keizer en van al degenen die hen vervolgden. Dat vond Pancratius zo fascinerend dat hij zich aanmeldde als geloofsleerling. Het was paus Caius zelf die hem onderricht gaf en uiteindelijk het doopsel toediende. Pancratius stelde heel zijn niet geringe vermogen ter beschikking van de gelovigen, die over het algemeen tot de armere klasse behoorden.

Nu liep Pancratius hetzelfde gevaar als alle christengelovigen in die dagen. Inderdaad werd hij verraden door iemand uit de straat en aangebracht bij de keizer. Deze probeerde hem tot andere gedachten te brengen door hem mooie beloften in het vooruitzicht te stellen: een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Maar dat maakte niet zoveel indruk op iemand die net zijn hele kapitaal had weggegeven. Zo jong Pancratius ook was - volgens zeggen was hij pas veertien - hij bleef standvastig, ook toen men hem dreigde met de meest afschuwelijke folteringen. Uiteindelijk werd hij met een zwaardslag gedood.

Vanaf de vijfde eeuw is de heilige Pancratius reeds terug te vinden op de Romeinse heiligenkalender. Op de plek van zijn terechtstelling, de Gianicolo in Rome, liet paus Symmachus († 514; feest 19 juli) later een kerk bouwen die aan hem was toegewijd: de San Pancrazio.

Sindsdien had in die kerk op de zondag na Pasen een aparte plechtigheid plaats. Met Pasen waren de nieuwe dopelingen gehuld in een wit gewaad. Dit droegen ze in de kerk de hele week na Pasen. Zondag na Pasen was de laatste keer dat die witte groep zo duidelijk vooraan in de kerk zat. Vandaar dat die zondag van oudsher 'Beloken Pasen' (='blanke of witte Pasen') wordt genoemd. De plechtigheid dat de pasgedoopten hun witte gewaden voor het laatst droegen en daarna aflegden, werd gehouden in de kerk van San Pancrazio. Waarschijnlijk was dat, omdat wit wordt beschouwd als de kleur van de onschuld, en Sint Pancratius met zijn veertien jaar als toonbeeld van moedige onschuld werd vereerd.

In de zevende eeuw stuurde paus Vitalianus († 672; feest 27 januari) een gedeelte van Pancratius' gebeente naar het Angels-Saksische vorstenhuis. Dat bracht in Engeland een grote devotie teweeg voor Pancratius. Mede daardoor werd Pancratius in de volgende achtste eeuw officieel door alle christenen over de wereld gevierd.

 

Zoeken