Parochienieuws 29 maart - 19 april 2014

 

Over Aanval of Aanvulling

Onlangs kwam ik over dit thema in gesprek. Vreemd dat je er als zodanig niet vaak over hoort spreken. Terwijl het zich toch ook zichtbaar toont bij de meest bekeken sport in het weekend: voetbal. Want als er van achteruit of van het middenveld geen aanvulling komt, blijft de aanval vaak pover en weinig succesvol. Natuurlijk flitsende momenten of geluksmomenten daargelaten waar iemand met een afstandsschot of prima dribbel het alleen lijkt te kunnen doen. Maar de aanwezigheid van de noodzaak tot aanvulling reikt ontzettend veel verder dan bij sporten. Het hele dagelijkse leven is er vol van. Te beginnen in huwelijkse verbanden en gezinsleven. Maar vergeet ook de werkvloer niet!

Niemand kan namelijk alles zelf of alles alleen. Zelfs de kleinste of jongste of ogenschijnlijk onbeduidendste is wel eens van vitaal belang. Neem als beeld maar even een geweldige auto: groot, robuust, deftig desnoods en voor menigeen niet betaalbaar. Ziet er tip top uit, maar er is een bougie stuk, of een zekering. Je ziet aan de buitenkant er niets aan, maar je kunt er geen meter mee vooruit.

We kunnen niet(s) of lang niet zoveel zonder de ander. Mits deze natuurlijk wil aanvullen en niet alleen maar aanvalt. Iemand kan me vaak zeggen dat iets niet deugt of dat het verkeerd is wat er gebeurt en wat ik doe. Toch is het wenselijker te zeggen hoe het dan anders en beter kan. En als ontvangende partij moeten we dan voor zulk een woord openstaan. Dat kan soms heel goed lijken in zakelijke verhoudingen terwijl je verwacht dat het in liefdesverband veel sneller opgepakt zou worden. Toch blijkt dat niet altijd waar te zijn. We voelen ons snel aangevallen en zoeken de verdediging of de rechtvaardiging. We staan op ons eigen gelijk en verwerpen het inzicht en/of de ander. We zeggen of denken: “Wat weet jij daar nu van!” Je kunt daardoor boos raken of gefrusteerd en het makkelijkst lijkt, het gesprek niet meer aangaan en weglopen.

Kijkend naar de Veertigdagentijd, een tijd om beter mens te worden naar het beeld van de Christus. Deze had reden om tot ons te spreken. Maar Hij viel ons niet aan of af, Hij bracht ons aanvulling. In woord en daad. Hij verdroeg en verdraagt de mens met zijn zwakke en zondige kanten. Wij, levend in overmoed of eigenwaan, met hoogmoed of heersers mentaliteit …en Hij liet zien: de totale dienstbaarheid, de opoffering, de ware vrede en liefde zich eigen te hebben gemaakt. Wie daar zich aan durft spiegelen, zal een ander mens worden. En dat is ook de bedoeling om deze weg te vinden in te slaan. Want we weten dat je dat niet zomaar je eigen maakt. Jong geleerd, oud gedaan, dat is zeker. Maar de bekering van de apostel Paulus leert dat je altijd de kans kunt krijgen van God.

Helaas, waar we ook kijken, van Noord Korea, via de Krim en het middenoosten, spiedend over Afrika tot het grote Zuid-Amerika toe: we zien mensen elkaar aanvallen, zelden aanvullen. Laten we niet vluchten in het zien van de grote ergernissen, om ons heen ligt allereerst in werkgebied.

Ik wens ons een weldoende veertigdagen tijd, waarin we leren Christus na te volgen.

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen

 

Zaterdag 29 maart

Zaterdag week 3 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Prof. Rohling

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Uit dankbaarheid

 

Zondag 30 maart

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

1e Lezing: Ez. 47, 1-9+12

Evangelie: Joh. 5, 1-3a+5-16

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Frans Martens, echtp. Martens-Mond en overl. v.d. fam. Mond (jrd.); Karel van Kroonenburgh (jrd.)

 

11.30 uur Cantor

Peter Oostwegel (jrd.); Paul Haas

 

Maandag 31 maart

Maandag week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 1 april

(Orgelspel)

Dinsdag week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Voor overl. echtgenote; Frits Buijtendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 2 april

Woensdag week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 3 april

Donderdag week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 4 april

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Jan Maessen en zoon Lou; Suze Jorissen-Wilmes (vanwege verjaardag)

 

Zaterdag 5 april

Zaterdag week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Gaston Rompelberg (jrd.)

 

Zondag 6 april

Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

1e Lezing: Ez. 37, 12-14

Evangelie: Joh. 11, 3-7+17+20-27+33b-45 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Echtp. Herens-Jacobs (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers; Tonia Habets-Onink

 

11.30 uur Cantor

Miets Gorissen (jrd.); Cato Gerards-Meertens (jrd.); Harry Boijmans (jrd); Piet v. Laarhoven en Els v. Laarhoven-Hermans (jrd.); Fons Consten (jrd.) en ouders Consten-Janssen; Charly Fisher; Uit dankbaarheid voor 12 ½ jaar huwelijk van Ralph en Agnes

 

Maandag 7 april

Maandag week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 8 april

(Orgelspel)

Dinsdag week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 9 april

Woensdag week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Mevr. Hoefnagels-Creemers

 

Donderdag 10 april

Donderdag week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur

Wiel Leenders; Fons Consten en ouders Consten-Janssen

 

Vrijdag 11 april

Vrijdag week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 12 april

Zaterdag week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Annie Logister-Pieters

 

14.00 uur

BOETEVIERING

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Johanna Gillissen-Jongen

 

Zondag 13 april

Palmzondag

1e Lezing: Jes. 50, 4-7

Evangelie: Mt. 27, 11-54 (A)

Preek: Deken van Galen

 

10.00 uur Schola Cantorum

H. Mis

 

11.30 uur Majorie Ginczinger

Echtp. Reuters-Canisius en overl. v.d. fam. Reuters; Ouders Jan Wintgens en Doris Wintgens-Scheepers

 

Maandag 14 april

Maandag in de Goede Week

09.00 uur

Overl. ouders Reuters-Canisius en zonen

 

Dinsdag 15 april

(Orgelspel)

Dinsdag in de Goede Week

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 16 april

Woensdag in de Goede Week

09.00 uur

Joop van Stratum (1ste jrd.)

 

Donderdag 17 april

Witte Donderdag

Geen ochtendmis

19.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Preek: Deken van Galen

Jan van Berkum; Jozef Moonen en overl. v. fam. Moonen-Knibbeler

Uitstellen van het Allerheiligste tot 22 uur

 

Vrijdag 18 april

Goede Vrijdag van het Lijden en Sterven van de Heer

Geen ochtendmis

 

15.00 uur Wendy Kokkelkoren

Kruisweg (Deken)

 

17.00 uur

Kinderkruisweg

 

19.00 uur Gregoriaans

Lijdensdienst (Deken)

 

Zaterdag 19 april

Paaszaterdag/Stille zaterdag

Geen ochtendmissen

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Deken van Galen

 

19.00 uur Chrisko

Kinderpaaswake

Deken van Galen

Louis Amkreutz (1ste jrd.)

 

21.00 uur Gregoriaans

Paaswake

Deken van GalenIN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

20-02-2014  Dirk Emile Brouwer, 95 jaar

24-02-2014  Biep Stollman, 90 jaar

12-03-2014  Riet Hansen-Brosky, 99 jaar

17-03-2014  Elly Lenderts-Benedijk, 90 jaar

 


 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 20 april t/m 24 mei: DONDERDAG 10 APRIL

 

Boeteviering in Pancratius

 

Op de zaterdag voor palmzondag, 12 april, is er om 14.00 uur een aanbod om stil te staan waarom Jezus zijn kruis heeft moeten dragen: tot vergiffenis van zonden.

Maar zouden we toch al niet eens ons meer met “het waarom Jezus zijn leven gaf tot vergeving van de zonden” door deze boeteviering niet zomaar terzijde te schuiven? 

Hoewel het boetesacrament al medio jaren 60 vorige eeuw hier snel in onmin raakte, zal de kerk dit nooit afschaffen. Dat de omgang ermee drastisch is gewijzigd, kent natuurlijk zijn oorzaken zowel vanuit de aard en wijze waarop het bediend en ontvangen werd. Maar ook door het feit dat in ons denken niemand nog zelf iets doet dat in geweten niet kan.

Wel zien we dat we altijd weer anderen alles verwijten en voor de voeten gooien, maar voor onszelf hebben we steeds een reden waarom we ons geëxcuseerd weten.

Dat wil niet zegen dat niemand meer dat sacrament ontvangt! En als iedereen zijn paasbiecht zou houden, hadden we priesters tekort.

Deken van Galen        

                

Boekenmarkt op Rolduc – zaterdag 5 april 2014

 

Ook in het jaar 2014 organiseert de bibliotheek van het Grootseminarie Rolduc een boekenmarkt. Deze wordt gehouden op zaterdag 05 april 2014 van 10.00 – 16.00 uur. In het seminariegebouw worden tweedehands boeken voor een gering bedrag te koop aangeboden. Daarbij gaat het om doubletten uit het filosofische en theologische bestand, als ook om boeken uit verschillende andere vakgebieden, o.a. (kerkelijke) kunst en architectuur, (kerk-)geschiedenis, en niet op de laatste plaats ook weer de zogenaamde ‘Limburgensia’. Het zijn merendeels Nederlandse, Duitse en Engelstalige boeken. Op de boekenmarkt zal men zowel specifiek wetenschappelijke alsook breed toegankelijke literatuur kunnen vinden, die tot geestelijke verrijking, verdieping en ontspanning uitnodigt.

De opbrengst van de boekenmarkt zal voor de helft ten goede komen aan de vastenactie van het Grootseminarie, en voor de andere helft aan de bibliotheek van het Grootseminarie.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze boekenmarkt te bezoeken, en de kans op een bijzondere boekenvondst te grijpen.

Zie voor de boekenmarkt ook: www.rolduc.nl.

 

Paus Franciscus

 

Het is iets langer dan een jaar geleden (op 13 maart om precies te zijn) dat paus Franciscus aantrad als de nieuwe bisschop van Rome en Herder van de katholieke Kerk. Ik weet zelf nog heel goed waar ik mee bezig was, toen er plotseling witte rook uit het schoorsteentje verscheen: catechese geven aan de vormelingen van Heerlerbaan in de Ontmoetingsruimte. Niet verwachtend dat het conclaaf zo snel zou verlopen kreeg ik een 'Whatsapp' (berichtje via de gsm) binnen: 'witte rook!!'. Ik heb toen tegen de groep vormelingen gezegd: 'Ok jongens, in plaats van een uur catechese maar een half uur want daarna gaan we op de pastorie kijken naar de nieuwe paus.' Zo gezegd en zo gedaan zaten we een tijd later voor de buis gekluisterd. Wetend dat de ouders de kinderen rond 20:00 uur kwamen ophalen, had ik een vel papier opgehangen waarop stond: 'wij zijn in de pastorie'. Het viel me op dat de kinderen het heel interessant vonden en wat is nu een betere catechese over de H. Geest dan Hem zelf aan het werk te zien??

Het valt niet te ontkennen dat onze paus in korte tijd vele harten heeft weten te raken en zelf ben ik een hele grote fan! Maar laten we wel oppassen dat de populariteit van de huidige paus niet ten nadele is van emeritus paus Benedictus. Ook deze man kenmerkte zich door nederigheid, niet in de laatste plaats door zijn daad om af te treden en plaats te maken voor een opvolger.

Kapelaan Blom

 

Vastenactie (en rectificatie IBAN No.)

 

De stichting Kans voor open doel is opgericht door Gerrit en Tineke Koenders , voorheen woonachtig in Schaesberg en Tineke is lange tijd lid geweest van het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf en wonen sinds 2010 in Denyase (Ghana), een klein dorpje op 2 km van Bekwai. Zij hebben in de afgelopen drie jaar een ruim netwerk opgezet en veel ervaring opgedaan met het aanleggen van waterputten(via boren) en het bouwen van weeshuizen en sanitaire voorzieningen. De hygiëne problematiek in het district en de dorpen is zeer groot en water- en sanitaire voorzieningen zijn broodnodig om dit enigszins op te lossen. Diverse parochies uit het Dekenaat Heerlen ondersteunen dit vastenactieproject. Tineke en Gerrit hebben nog de tijd om dit ter plekke te kunnen realiseren totdat de lokale werkgroepen geheel zelfstandig verder kunnen. Doelstelling van het project:

1. Een  betere hygiënische situatie(o.a. beter drinkwater) in de dorpen en dus minder zieken.

2. Het terugdringen van de moedersterfte in de dorpen.

3 De bewoners een beter inzicht geven over hoe de hygiëne en gezondheidszorg in de dorpen beter kan en moet. Dat zij hier zelf wat aan kunnen en moeten doen. Dat zij dat zelf moeten gaan beheren.

4. Andere omliggende dorpen een voorbeeld te geven, zodat ook daar hygiëne en gezondheidszorg de juiste aandacht krijgt.

Wilt u de vastenactie steunen, is dat een goede zaak om uw helpende hand te bieden als steun in de rug voor Tineke en Gerrit, en tevens een zinvol aandachtsmoment om de vasten te beleven. Niets is immers vanzelfsprekend. Dat we dankbare mensen leren zijn/blijven voor wat ons wel gegund is.

U kunt storten via het rekeningnummer: NL39RABO 0122470680. Of u doneert via de bus in de kerk.

 

Weer tijd voor een Suisse?

 

Wie kent ze nog uit eigen ervaring: een Suisse.

Mannen in duidelijk herkenbare deftige kleding, hoge rang in een leger kun je er meteen bij denken. Met sabel en hellebaard moesten ze indruk maken tijdens hun verblijf in de kerk. Immers: ze dienden ervoor om rust en orde te handhaven.

Nu is dat niet de insteek waarom hij weer voor de geest komt in de Pancratius.

Niet omdat ook Maastricht of Meersen er nog een kent, maar omdat we per 1 april mensen die met de auto komen moeten voorzien van een parkeervrijgeleide.

Op zondag mogen 40 auto’s parkeren en dat met een ontheffing. Het uitdelen voor de missen en weer ontvangen ervan vraagt om een eigen regeling en eigenlijk om eigen personen die daar vaste afspraken voor maken. Een man in zulk een uniform is meteen herkenbaar en aanspreekpunt.

Wie denkt er eens over mee?

 

Zoeken